Oikeusoppinut hämmästelee arvostelua: ”Lausunnon ensimmäinen allekirjoittaja oli Ben Zyskowicz”

Jukka-Pekka Flander
Jukka-Pekka Flander
Jukka-Pekka Flander

Asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti Markku Fredman arvostelee muun muassa kokoomuslaisten, kansanedustaja Ben Zyskowiczin ja entisen kansanedustajan Kimmo Sasin näkemyksiä perustuslakiasiantuntijoista. Zyskowicz ja Sasi ovat pitäneet ongelmana asiantuntijoiden tulkintoja perustuslaista, koska näin estetään tarpeellisia uudistuksia.

Fredman kirjoittaa Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran pitämässä Perustuslakiblogissa, että perustuslakivaliokunnan entisten puheenjohtajienkin ylläpitämä keskustelu aiheesta herättää hämmennystä.

Fredmanin mukaan nykyään pidetään itsestään selvänä, että julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen perus- ja ihmisoikeusystävällisen tulkinnan hengessä.

– Ihmisoikeusystävällistä ja perusoikeusmyönteistä tulkintaa koskevia perustuslakivaliokunnan kannanottoja on siteerattu toistuvasti niin korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kuin muidenkin tuomioistuinten ratkaisuissa. Ne ovat kaikessa mielessä voimassa olevaa oikeutta.

Fredman huomauttaa blogissa myös, että kun Euroopan ihmisoikeussopimus saatettiin osaksi Suomen lainsäädäntöä, asia käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa.

– Lausunnossa PeVL 2/1990 vp se korosti, että tulkintatilanteissa olisi erilaisista perusteltavista olevista vaihtoehdoista pyrittävä omaksumaan sellainen, joka edistää ihmisoikeusmääräysten toteutumista eli on näin määriteltynä ihmisoikeusystävällinen. Merkillepantavaa on, että tämän lausunnon ensimmäinen allekirjoittaja oli perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ben Zyskowicz.

Fredmanin mielestä perusoikeuksien tulkintaan kohdistettu kritiikki on pitkälti koko eurooppalaisen perus- ja ihmisoikeuskäsityksen kritiikkiä.

– Meillä on melkoinen joukko poliitikkoja, jotka nähtävästi haluaisivat kaventaa perusoikeuksia tai ainakin haluaisivat kuopata perustuslakivaliokunnassa kehitetyn perusoikeusystävällisen laintulkintaopin. Jos tätä todellakin halutaan, tulisi asia toteuttaa avoimesti osoittamalla konkreettisia perustuslaintulkinnan ongelmakohtia, tekemällä ehdotuksia perustuslain muutoksiksi, ja lopettamalla anonyymit ja muutkin hyökkäykset valtiosääntöoppineita kohtaan, hän kirjoittaa.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat