Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Opiskelija istuu lähes 11 tuntia päivässä – nyt heidät kammetaan ylös tuolilta uusilla suosituksilla

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Opiskelijoita Helsingin yliopiston pääkirjastosa Kaisa-talossa Helsingissä.

Korkeakoululiikunnan uudistuneet suositukset tähtäävät opiskelijoiden päivittäisen istumisen vähentämiseen ja ympäristön liikunnallistamiseen. Esimerkiksi työskentelyasentojen vaihtamisesta ja seisten työskentelystä pitäisi tehdä helppoa luokkatiloissa ja luentosaleissa.

Fyysistä aktiivisuutta tulisi lisätä liikuntatilojen ulkopuolellakin.

Lisäksi opetustoimintaa ja esimerkiksi koulujen kampanjoita ja tempauksia pitäisi uusien suositusten mukaan suunnitella niin, että ne edistävät päivittäisen istumisen vähentämistä ja matalan kynnyksen fyysistä aktiivisuutta.

Korkeakoululiikunnan suositukset julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Alkuperäisissä suosituksissa keskityttiin pääsääntöisesti liikuntapalvelujen parantamiseen, eikä niissä ollut huomioitu lainkaan istumista, jonka terveyshaitoista on saatu paljon tutkimusnäyttöä viime vuosina. Lisäksi aiemmissa suosituksissa tarkasteltiin lähinnä korkeakoulujen liikuntatiloja, joten ne eivät huomioineet koko korkeakouluympäristön mahdollisuuksia fyysisen aktiivisuuden edistämiseen.

Opiskelija istuu lähes 11 tuntia päivässä.

Etenkin istumisen vähentämisessä riittää työsarkaa. Viimeisimmän Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan opiskelijat istuvat arkisin keskimäärin melkein 11 tuntia päivässä, ja vain noin kuudesosa opiskelijoista istuu päivän aikana alle kahdeksan tuntia. Terveystutkimuksen mukaan runsas istuminen oli vielä yleisempää ammattikorkeakouluopiskelijoilla kuin yliopisto-opiskelijoilla.

Tämän vuoksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) aloitteesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnan vastuualueen tuella perustettiin viime vuoden huhtikuussa työryhmä päivittämään suosituksia. Työryhmän mukaan istumisen vähentämisestä ja koko korkeakouluympäristön liikunnallistamisesta on vastuussa koko korkeakouluyhteisö.

Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Soile Koski-Aho sanoo, että pelkät suositukset eivät auta mitään, mikäli niitä ei saada täysimittaiseen toteutukseen.

– Korkeakoulujen johdon tuki suositusten toteuttamisessa on äärimmäisen tärkeää, Koski-Aho korostaa ja muistuttaa, että korkeakoulujen lisäksi myös muun yhteiskunnan on tuettava liikunnallisen elämäntavan muodostumista.

Jutun otsikkoa on korjattu klo 12:39.

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Asekaappi lähti varkaiden matkaan Somerolla – rajun ryöstön uhri sidottiin ja silmiin sumutettiin kirvelevää ainetta

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Poliisi kertoo, että ryöstön yhteydessä talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Yksin omakotitalossa Somerolla Varsinais-Suomessa asuva mies on joutunut epäillyn törkeän ryöstön uhriksi, kertoi poliisi lauantaina.

Ryöstäjät tunkeutuivat Kulmalantiellä sijaitsevaan taloon perjantaina aamupäivällä. Miehet sumuttivat tuntematonta, kirvelevää ainetta uhrin silmille, minkä jälkeen hänet sidottiin, poliisi kertoi. Sen jälkeen miehet rikkoivat tavaroita ja penkoivat paikkoja.
Talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Uhri sai itsensä jonkin ajan kuluttua irti ja soitti hätäkeskukseen.

Keskustelua aiheesta

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut

Kuva: Lehtikuva / Reijo Koskinen
Kuvassa Tankmar Horn DDR:n ja Suomen välisen kauppasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Helsingissä 13. huhtikuuta 1965.

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut 93-vuotiaana. Horn kuoli myöhään eilen, kertoi hänen leskensä Kristina Horn STT:lle.

Horn toimi Wärtsilän pääjohtajana vuosina 1970–1976 ja johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 1976 aina vuoteen 1987 saakka. Ennen uraansa Wärtsilässä Horn toimi diplomaattina muun muassa Varsovassa ja Buenos Airesissa.

Hornille myönnettiin ministerin arvonimi vuonna 1972.

Hornin kuolemasta kertoi aiemmin lauantaina Ilta-Sanomat.

Keskustelua aiheesta

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisesti – ministeriö reagoi asiaan

Ensi syksyn ja talven kausi-influenssarokotukset toteutetaan edellistä kattavammalla nelivalenttisella rokotteella. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti asiasta tänään.

Tänä ja viime influenssakautena julkisessa terveydenhoidossa on käytetty pistettävää rokotetta, joka sisältää suojan yhtä B- ja kahta A-influenssaviruskantaa vastaan.

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on tänä kautena esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisina vuosina. Tästä syystä rokotehankinnan pohjana olevaa terveystaloudellista arviota päätettiin päivittää, ministeriö sanoo tiedotteessaan.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Poikia kiusataan kouluissa useammin kuin tyttöjä

Noin 1–2 prosenttia oppilaista joutuu kiusatuksi joka päivä, ja poikia kiusataan kouluissa useammin kuin tyttöjä. Tämä käy ilmi koulutuksen arviointikeskuksen tekemästä laajasta raportista.

Raportin mukaan 40 prosenttia kahdeksasluokkalaisista vastasi, ettei viihdy oppitunneilla, ja joka viidennen kahdeksasluokkalaisen mielestä vain muutama opettaja osasi ylläpitää työrauhaa. Kouluviihtyvyydellä ja -turvallisuudella on yhteys koulun työrauhaan, raportissa todetaan.

Tulosten mukaan yli 90 prosenttia oppilaista kokee olonsa turvalliseksi oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla.

Arviointikeskus tarkasteli yli viittäsataa koulua ja lukiota, niiden opettajia, kolmas- ja kahdeksasluokkalaisia oppilaita sekä lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoita.

AVAINSANAT