Turva – Hymy

OP:n kokonaistulos hiipui, pankkitoiminta petrasi

Kuva: Lehtikuva

Finanssiryhmä OP:n tulos ennen veroja pieneni 288 miljoonaan huhti–kesäkuussa, kun tulos vuotta aiemmin oli 331 miljoonaa. Tulos pieneni 13 prosenttia.

Tulosta pienensi kertaluonteisten erien määrän supistuminen yli 50 miljoonalla eurolla, OP kertoo.

– Tuloksemme oli ennakoidun mukaisesti hieman edellisvuotta pienempi, mutta tasoltaan edelleen hyvin vahva. Strategiamme mukaisesti voimakkaassa kasvussa olevat kehittämisinvestoinnit lisäsivät merkittävästi kuluja, OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen kertoo ryhmän osavuosikatsauksessa.

Finanssiryhmä kertoo kasvattaneensa investointeja perinteisiin liiketoimintoihin eli pankki-, vakuutus- ja varallisuudenhoitotoimintaan vuositasolla noin 400 miljoonaan euroon. Samalla ryhmä hamuaa jalansijaa uusista liiketoiminnoista. OP muun muassa avasi kolmannen Pohjola Sairaalansa toukokuussa Ouluun. Neljäs sairaala on määrä avata Kuopioon tässä kuussa.

Muun muassa kasvaneet kehittämiskulut vaikuttavat ryhmän koko vuoden tulosennusteeseen. OP:n vuoden 2017 tuloksen ennen veroja ennustetaan jäävän samantasoiseksi tai pienemmäksi kuin vuoden 2016 tulos.

OP:n pankkitoiminnan tulos puolestaan kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 164 miljoonaa, kun se vuotta aiemmin oli 138 miljoonaa. Pankkitoiminnan tulosta pönkittivät OP:n mukaan muun muassa sijoitustuotot ja korkokate.

 

AVAINSANAT

Marjo Pihlajaniemi SAK:n viestintäpäälliköksi

Kuva: SAK
Marjo Pihlajaniemi.

SAK:n viestintäpäälliköksi on valittu FM Marjo Pihlajaniemi, 38.

Pihlajaniemi on aiemmin työskennellyt muun muassa Posti- ja logistiikka-alan unionissa, Ilta-Sanomissa, Ilkka-lehdessä ja Palkansaajajärjestö Pardiassa.

SAK:n tiedotteen mukaan Pihlajaniemellä on vahva näyttö viestinnän kokonaisuuden hallinnasta ja uudistamisesta. Hänellä on kokemusta myös verkko- ja printtiviestinnästä sekä kampanjoinnista sosiaalisessa mediassa.

Marjo Pihlajaniemi aloittaa SAK:ssa 19. helmikuuta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

”Työurani seuraava vaihe ei vielä ole tiedossa” – Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Inkeroinen jättää tehtävänsä

Kuva: Lehtikuva / Roni Rekomaa
– Teknologiateollisuus ja koko yhteiskuntamme elää paraikaa suuren muutoksen aikaa, Eeva-Liisa Inkeroinen toteaa tiedotteessa.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja ja varatoimitusjohtaja Eeva- Liisa Inkeroinen jättää tehtävänsä kesäkuun lopussa. Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jorma Turusen mukaan etujärjestö on aloittanut haun Inkeroisen seuraajan löytämiseksi.

Nyt, kun alan kaikki työehtosopimukset on neuvoteltu uusiksi, on sopiva aika irrottautua tehtävästä. Työurani seuraava vaihe ei vielä ole tiedossa, Inkeroinen kertoo Teknologiateollisuuden tiedotteessa.

Teknologiateollisuus on Suomen merkittävin vientiala. Ala työllistää suoraan tai välillisesti noin 700 000 henkeä.

– Teknologiateollisuus ja koko yhteiskuntamme elää paraikaa suuren muutoksen aikaa. Yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen merkitys korostuu muutosvaiheessa, Inkeroinen painottaa.

OP:n ekonomistit ennustavat talouskasvun yltävän tänä vuonna 3,3 prosenttiin

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

OP:n suhdanne-ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 3,3 prosenttia. Ennuste on noussut marraskuusta, jolloin OP:n ekonomistit arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan 3 prosenttia.

Yksityisen kulutuksen arvioidaan saavan vauhtia hyvästä työllisyyskehityksestä. Työllisten määrä lisääntyy 30 000 ihmisellä ja työttömyysaste laskee 7,8 prosenttiin, OP ennustaa.

– Suotuisa suhdannetilanne pitää kuluttajien luottamuksen korkealla. Inflaatio nousee, mutta reaalinen ostovoima kohenee silti. Säästämisaste säilyy matalana, ja luottojen ja omistusasumisen kysyntä vilkastuu, sanoo ekonomisti Henna Mikkonen tiedotteessa.

Inflaatio ja korot alkavat nousta ensi vuonna.

Inflaatio alkaa vähitellen nousta maailmantalouden kasvun seurauksena, suhdanne-ennusteessa todetaan. Vuoden lopulla inflaatio on yli kaksi prosenttia ja ensi vuonna yhä hieman yli EKP:n tavoitteen, OP ennustaa.

Myös korot alkavat ekonomistien arvion mukaan nousta ensi vuoden alkupuolella, mikä on seurausta muun muassa EKP:n osto-ohjelman päättymisestä.

– EKP on käyttänyt liikkumavaransa tehokkaasti vahvistaakseen talouskasvua ja varmistaakseen inflaation nousun tavoitteeseen. Tämän seurauksena sen politiikka on jo nyt liian kevyttä suhdannetilanteeseen nähden. Nyt riskinä on kuitenkin inflaation yllättävä hypähtäminen, mikä voisi aiheuttaa liian jyrkkää reagointia, Heiskanen sanoo.

Suomen rahoitustasapaino parantuu OP:n ekonomistien mukaan edelleen ja vaihtotaseen ja julkisen talouden uskotaan ensi vuonna olevan lähellä tasapainoa. Yksityisen velkaantumisen kasvun arvioidaan olevan jopa verkkaista. Vaarana OP:n mukaan on se, että talouspolitiikassa aletaan lepsuilla.

Ennusteen mukaan ensi vuonna työttömyysprosentti on 7,4 ja työllisiä on enemmän kuin koskaan aiemmin, 71,7 prosenttia työikäisistä. Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyydestä on vähällä toteutua, OP arvioi.

Ensi vuonna talouskasvun ennustetaan kuitenkin hidastuvan. Ennuste ensi vuoden kasvulle on 2,3 prosenttia.

– Vaikka talouskasvu hidastuu ensi vuonna, ei suhdannehuippu silti ole käsillä vielä silloinkaan. Kasvu on pitkän ajan arvioitua kehitystä nopeampaa, ja työttömyysaste alenee edelleen, sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

Kilpailukyky, vahva kysyntä ja yritysten laajennusinvestoinnit tukevat vientiä. Investointikehityksen uskotaan jatkuvan vahvana, kun yritysten kannattavuus parantuu ja ne saavat rahoitusta edullisesti.

Viittä satamaa uhkaavaa lakkoa yritetään estää neuvotteluilla – SAK:n Eloranta: Riitaa paisuteltu

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Viittä satamaa kuun lopulla uhkaavaa lakkoa yritetään estää maanantaina työntekijäliittojen ja työnantajaliiton kesken. Suomen Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting on toiveikas ratkaisun löytymisestä. Hänen mukaansa osapuolten ensimmäinen tapaaminen viime viikon alussa oli positiivinen.

– Jos siinä samassa hengessä edetään, on tässä kaikki mahdollisuudet saada aikaan ratkaisu, Zitting sanoi STT:lle.

Zitting kiistää, että lakkouhan taustalla olisi jäsenten kalastelua tai liittojen välistä riitaa. Hän painottaa, että kyse on oman työehtosopimuksen hakemisesta satamissa satamavalvojina ja nosturinkuljettajina työskenteleville SMU:n ja Kuljetusalojen Työntekijäliitto AKT:n jäsenille.

– Ei tässä ole mistään järjestöriidasta kysymys, eikä tässä olla tekemässä mitään valtavia muutoksia palkkaukseen tai muuhun vastaavaan. Pyrimme vain saamaan sopimuksen, joka koskee nimenomaan sitä työtä, jota tehdään.

Kyseisiin työntekijöihin sovelletaan nyt kunnallista sopimusta, jossa työntekijäpuolen edustajana on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ei kommentoinut neuvotteluja STT:lle. Hänen mukaansa asia ratkeaa neuvottelupöydässä.

Tilannetta haastavaksi.

Työnantajaliitto Avaintan toimitusjohtaja Vesa Laine kuvailee tilannetta haastavaksi.

– Meidän on pakko katsoa, mitä tässä pystytään tekemään. Tämä on valtakunnallisesti niin merkittävä asia. Iso kysymys on, lähdetäänkö tekemään sopimusta vai etsimään jotakin muuta ratkaisua, jolla tästä päästäisiin ulos.

Laineen mukaan ilmassa on ollut, että järjestöt haluavat omaa neuvottelutoimintaa. Hänen mielestään taustalla on kyse jäsenkalastelusta.

– Joku liitto pystyy näyttämään, että me saamme teille paremmat ehdot, jos tulette tänne, hän kuvailee.

Laineen mukaan lakkoon olisi menossa aluksi 20–45 työntekijää, mutta jos se laajenee muihin satamiin, työntekijöitä olisi 200–300. Lakko koskisi aluksi Oulun, Turun, Naantalin, Kokkolan ja Rauman satamien nosturinkuljettajia ja satamavalvojia. Avaintan sopimus on tammikuun loppuun asti voimassa.

– Merimies-Unioni ja AKT eivät ole meidän allekirjoittajajärjestöjä, joten niillä ei ole työrauhavelvoitetta.

Laine pelkää, että tilanne voi äärimmillään kriisiyttää sen kaikki sopimukset, joiden piirissä on yhteensä 43 000 työntekijää.

Elementit lakon torjumiseksi ovat olemassa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta uskoo, että elementit lakon torjumiseksi ovat olemassa.

– Tässä on pari viikkoa aikaa ja se kannattaa hyödyntää ratkaisun löytämiseen.

Kunnalliset satamat yhtiöitettiin vuonna 2015 ja silloin työehtosopimukset vaihtuivat kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista Avaintan sopimuksiin.

Elorannan mielestä riitaa on paisuteltu.

–Työntekijöitä on jo siirtynyt JHL:stä Merimies-Unioniin ja AKT:hen ja näin ollen heillä on tarve saada omaa edunvalvontaansa sinne järjestettyä.

Eloranta on entinen JHL:n puheenjohtaja. Hänen mielestään pitää huomata, että myös JHL:n jäseniä on edelleen satamissa töissä.

– Jos se siirtyy kokonaan niin, että JHL:llä ei ole sopimusoikeuksia, niin ongelma siirtyy toiselle liitolle. Pitäisi löytää kokonaisratkaisu, jossa kaikki huomioidaan.

Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu tänään

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Rahoitusalan työehtosopimus valtakunnansovittelijan toimiston pöydällä Helsingissä.

Valtakunnansovittelija Minna Helle jatkaa tänään iltapäivällä rahoitusalan työriidan sovittelua. Erityisesti viikonlopputyön ehtoja koskevaa kiistaa soviteltiin eilen sunnuntaina iltayhdeksään asti, mutta ratkaisua ei syntynyt.

Kiistassa ei ole ilmoitettu uusia työnseisauksia, mutta ylityökielto on edelleen voimassa.

Työriidan keskiössä on kiista viikonlopputyön teettämisen ehdoista. Neuvotteluissa käsitellään myös palkkaratkaisua ja tekstikysymyksiä.

Palkansaajapuolta edustavat Ammattiliitto Pro, Nordean henkilökunnan Nousu, Ylemmät Toimihenkilöt, työnantajia Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat.
Neuvotteluissa käsitellään myös palkkaratkaisua ja tekstikysymyksiä.