MENY

Oppositionen: Regeringens förslag löser inte VR:s problem

Kuva: Johan Kvarnström

För vem gör regeringen denna reform om den varken gagnar VR:s kunder eller VR:s ägare, det vill säga staten och skattebetalarna? frågar sig oppositionen i en gemensam interpellation om spårtrafiken och ägarstyrningen.

 

 

Socialdemokratiska riksdagsgruppen, Sannfinländarnas riksdagsgrupp, Gröna riksdagsgruppen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp, Svenska riksdagsgruppen och Kristdemokratiska riksdagsgruppen oroar sig för VR:s framtid och lämnar in en gemensam interpellation med SDP:s Harry Wallin som första undertecknare.

Regeringen fattade i våras beslut om att öppna upp järnvägarnas passagerartrafik för konkurrens.

I den modell som presenterats skulle VR:s utrustning, underhåll och fastigheter delas upp i egna bolag, som skulle kunna användas av alla passagerar- och fraktoperatörer under lika villkor. Trafik- och kommunikationsministeriet skulle regionalt öppna upp all passagerartrafik för konkurrens under en viss tid, med start i Södra Finlands närtågstrafik, som inte hör till Helsingforsregionens trafik (HRT). Regeringen motiverar sitt beslut som en del av konkurrenskravet i EU:s fjärde järnvägspaket. Detta tvingar EU dock inte till, påmminner oppositionen som anser att VR snabbt måste lösa problemen i sin nuvarande verksamhet:

”Exempelvis har digitaliseringen av biljettsystemet misslyckats enligt många resenärers erfarenheter. Pendlare med seriekort kan inte längre byta tågbiljetter flexibelt. Det handlar också om att behandla finländare jämlikt. Alla äldre människor vet inte hur man använder digitala biljettjänster, och handikappade har svårt att ta sig in i tåget för att ta sig från en ort till en annan. Tyvärr verkar det inte som att regeringens planer skulle erbjuda lösningar till något av dessa problem. Ägarstyrningen kan, om den vill, påverka bolagsstyrelsen och därmed också bolagets operativa ledning, men så har inte skett nu.”

 

”VR:s värde skulle rasa”

Oppositionen kritiserar regeringen för att ha delgett riksdagen knapphändigt med information om sina planer och konstaterar vidare att:

”De utredningar som kommit ut i offentligheten, efter att de först gömts undan, konstaterar att den modell som valts egentligen inte ökar trafiken, inte sänker biljettpriserna och inte hämtar in tilläggsinkomster för staten. Exempelvis konstateras det i utredningen som Boston Consulting Group gjort att konkurrenssättningen inte ensamt kan väntas öka efterfrågan på järnvägstrafiken. Enligt Spring Advisorys utredning skulle den valda modellen inte nå de mål som tillskrivits den.”

Frågan som kvarstår är på vilket sätt VR:s kunder och skattebetalarna skulle gynnas av regeringens planer. Dessa förefaller enligt oppositionen endast dela upp den existerande marknadskakan på ett nytt sätt och ersätta det nationella statliga monopolet med lokala privata monopol. Därtill skulle bolagets värde rasa och tågturerna- och -rutterna inte öka eftersom mängden utrustning inte påverkas av att statliga monopolet försvinner.
Att utöka spårtrafiken och utveckla kollektivtrafiken är nödvändiga förutsättningar för att nå klimatmålen, konstaterar en sällsynt enig opposition.

MNESORD

Diskussion

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion