Nyheter

Oppositionen: Regeringens förslag löser inte VR:s problem

Johan Kvarnström
Johan Kvarnström
Johan Kvarnström

För vem gör regeringen denna reform om den varken gagnar VR:s kunder eller VR:s ägare, det vill säga staten och skattebetalarna? frågar sig oppositionen i en gemensam interpellation om spårtrafiken och ägarstyrningen.

 

 

Socialdemokratiska riksdagsgruppen, Sannfinländarnas riksdagsgrupp, Gröna riksdagsgruppen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp, Svenska riksdagsgruppen och Kristdemokratiska riksdagsgruppen oroar sig för VR:s framtid och lämnar in en gemensam interpellation med SDP:s Harry Wallin som första undertecknare.

Regeringen fattade i våras beslut om att öppna upp järnvägarnas passagerartrafik för konkurrens.

I den modell som presenterats skulle VR:s utrustning, underhåll och fastigheter delas upp i egna bolag, som skulle kunna användas av alla passagerar- och fraktoperatörer under lika villkor. Trafik- och kommunikationsministeriet skulle regionalt öppna upp all passagerartrafik för konkurrens under en viss tid, med start i Södra Finlands närtågstrafik, som inte hör till Helsingforsregionens trafik (HRT). Regeringen motiverar sitt beslut som en del av konkurrenskravet i EU:s fjärde järnvägspaket. Detta tvingar EU dock inte till, påmminner oppositionen som anser att VR snabbt måste lösa problemen i sin nuvarande verksamhet:

”Exempelvis har digitaliseringen av biljettsystemet misslyckats enligt många resenärers erfarenheter. Pendlare med seriekort kan inte längre byta tågbiljetter flexibelt. Det handlar också om att behandla finländare jämlikt. Alla äldre människor vet inte hur man använder digitala biljettjänster, och handikappade har svårt att ta sig in i tåget för att ta sig från en ort till en annan. Tyvärr verkar det inte som att regeringens planer skulle erbjuda lösningar till något av dessa problem. Ägarstyrningen kan, om den vill, påverka bolagsstyrelsen och därmed också bolagets operativa ledning, men så har inte skett nu.”

 

”VR:s värde skulle rasa”

Oppositionen kritiserar regeringen för att ha delgett riksdagen knapphändigt med information om sina planer och konstaterar vidare att:

”De utredningar som kommit ut i offentligheten, efter att de först gömts undan, konstaterar att den modell som valts egentligen inte ökar trafiken, inte sänker biljettpriserna och inte hämtar in tilläggsinkomster för staten. Exempelvis konstateras det i utredningen som Boston Consulting Group gjort att konkurrenssättningen inte ensamt kan väntas öka efterfrågan på järnvägstrafiken. Enligt Spring Advisorys utredning skulle den valda modellen inte nå de mål som tillskrivits den.”

Frågan som kvarstår är på vilket sätt VR:s kunder och skattebetalarna skulle gynnas av regeringens planer. Dessa förefaller enligt oppositionen endast dela upp den existerande marknadskakan på ett nytt sätt och ersätta det nationella statliga monopolet med lokala privata monopol. Därtill skulle bolagets värde rasa och tågturerna- och -rutterna inte öka eftersom mängden utrustning inte påverkas av att statliga monopolet försvinner.
Att utöka spårtrafiken och utveckla kollektivtrafiken är nödvändiga förutsättningar för att nå klimatmålen, konstaterar en sällsynt enig opposition.

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa