”Päätös on täysi kymppi” – suomalaisten sosiaaliturva saattaa mullistua täysin – Puheenjohtaja: ”Mallia on kiitelty kunnianhimosta ja myös realismista”

SDP hyväksyi Lahden puoluekokouksessa Demarinuorten aloitteen suomalaisen sosiaaliturvan uudistamisesta yleisturvaksi. Koska sosiaaliturva on tärkeä ja iso asia yhteiskunnassa, kyseessä on merkittävä ja harvinainen sulka poliittisen nuorisojärjestön hattuun.

Kun puolueen puheenjohtaja Antti Rinne painotti puheessaan Lahdessa Sdp:n valmistelevan vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ehdotuksen uudenlaisesta sosiaaliturvamallista lähtökohtanaan yleisturva, puoluekokous puhkesi raikuviin aplodeihin.

Asteikolla 1–10, kuinka ylpeitä olette Demarinuorissa puoluekokouksen päätöksestä?

– Päätös on täysi kymppi. Nyt on aidosti konkreettisesti myönnetty puolueessa työelämän muutos. SDP:llä on ansiokas historia hyvinvointivaliton keskiössä. Pitää olla ylpeä, että taas otetaan uudistajan roolia. Puoluekokouksesta on vahva viesti, toivon, että puolueväki ja johto sitoutuisi tähän, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi sanoo.

Hänen mukaansa sosiaaliturvan uudistaminen pitää olla yksi SDP:n kärkitavoite eduskuntavaaleihin 2019 mentäessä.

Suomessa on käyty pitkään sosiaaliturvan uudistamiskeskustelua. Viime vuosina on puhuttu paljon perustulosta, josta nyt hallituksella on käynnissä eräänlainen kokeilu.

– Demarinuorissa pohditttiin, että meilläkin puolueessa pitäisi olla vastaus. Perustulo ei ole vastaus, se on yksinkertainen heitto. Demarinuorten poliittisen sihteerin Matias Mäkysen johdolla lähdimme kehittelemään yleisturvaa.

Näkkäläjärvi kertoo, että juuri Mäkynen on ollut keskeisin hahmo, kun Demarinuorten liittohallituksessa on valmisteltu yleisturvaa.

Kun malli lokakuussa 2015 julkistettiin, se mainittiin Kelankin tutkimusjulkaisussa yhtenä sosiaaliturvan mallina perustulokokeilua valmisteltaessa.

– Mallia on kiitelty kunnianhimosta ja myös realismista. Puhtaan perustuloajattelun ongelma on se, että se on kiva, mutta esitetyt mallit ovat olleet enemmän tai vähemmän epärealistisia, Näkkäläjärvi sanoo.

SDP:ssä on perustettu syksyllä 2016 sosiaaliturvaa uudistava työryhmätyö. Puoluekokouspäätöksen jälkeen Näkkäläjärvi pitää selvänä, että tätä työtä tehdään juuri yleisturvan pohjalta.

– Puoluekokouksen päätös on puoluejohdolle ja työryhmälle vahva viesti, että sosiaaliturvauudistusta pitää viedä eteenpäin ja tehdä oma malli.

Yleisturva ei ole perustulo

Mikkel Näkkäläjärvi tiivistää yleisturvan olevan tarveharkintainen ja syyperustainen sosiaaliturvamalli. Se ei siis ole määritelmällisesti perustulo.

Yleisturvassa on kolme tasoa. Sen alin taso, takuutulo, on suuruudeltaan 560 euroa. Se korvaisi nykyisen toimeentulotuen perusosan ja sitä maksettaisiin automaattisesti henkilöille, joiden tulot jäävät tietyn rajan alle. Yleisturva huomioi erilaiset elämäntilanteet.

Takuutuloa korkeampi yleistulo puolestaan korvaisi työttömille, työkyvyttömille, sairaille ja opiskelijoille maksettavat syyperusteiset etuudet kuten asumistuen.

Yleisturvan kolmas taso on nimetty aktiivituloksi. Se on porkkana oman työllistymisen edistämiseen. Jos ei ole aktiivinen, putoaa takuutulolle.

Yleisturvassa säilyy ansiosidonnainen työttömyysturva sekä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jota sosiaalityöntekijät voivat myöntää. Niitä saisi yleisturvan päälle.

Näkkäläjärvi painottaa, että malli olisi vahvasti automatisoitu. Tämän mahdollistaa verohallinnossa valmisteila oleva kansallinen tulorekisteri. Sen pitäisi käynnistyä vuonna 2019.

Tulorekisterin myötä jokaisen sosiaaliturva ja tulot voitaisiin yhdistää reaaliajassa. Kun tekisi enemmän työtä, sosiaaliturva vähenisi tasaisesti. Näin ollen myös kannustavuus toteutuisi.

– Tulot vähenisivät aina tasaisesti. Nyt työmarkkinatuessa on 300 euron suojaosa, sen yli meneminen alkaa vähentää työmarkkinatukea mutta myös asumistukea. Yleisturvassa kannattaisi ottaa esimerkiksi 5 lisätyötuntia, koska tulot vähentäisivät sosiaaliturvaa aina tasaisesti, Näkkäläjärvi sanoo.

Idea syntyi sosiaaliturvakeskustelusta

Sosiaaliturva reagoisi joustavasti erilaisiin muutoksiin, useampiin töihin, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön järjestelmän vahvan automaation vuoksi. Se huomioisi ihmisten monenlaiset ja muuttuneet työsuhteet.

– Sosiaaliturvan ja työn verotuksen pitäisi muodostaa yhteinen kokonaisuus. Kun tekee lisätunteja, ei tarvitsisi laskea, kannattaako ottaa työtä vastaan, Näkkäläjärvi toistaa.

Näkkäläjärvi ehdottaa, että tuleva hallitus ottaisi hallitusohjelmaan sosiaaliturvakokeilun yleisturvan kaltaisella mallilla.

– Saataisiin oikeasti tietoa sosiaaliturvan vaikutuksesta ja siitä, kannattaako ottaa työtä vastaan. Pitäisi olla isompi ja monipuolisempi ryhmä kokeilussa, kun tällä hetkellä perustulokokeilussa on mukana vain 2 000 työtöntä.

Mikkel Näkkäläjärven mukaan Demarinuorten yleisturvaan on haettu mallia Britannian sosiaaliturvasta, niin kutsutusta negatiivisesta tuloverotuksesta ja myös Suomen nykyisestä sosiaaliturvasta.

– Yleisturva on yhdistelmä monesta mallista. Idea syntyi Suomessa pitkään käynnissä olleesta sosiaaliturvakeskustelusta – sehän oli sillä tasolla, että onko perustulo hyvä vai ei. Meidän piti tehdä laajempi, kunnianhimoisempi mutta toteuttamiskelpoinen näkemys. Ymmärsimme sitten, että kansallinen tulorekisteri on oivallinen väline nykyiseen työelämään soveltuvan sosiaaliturvan luomiseksi, Näkkäläjärvi sanoo.

Hänen arvionsa mukaan vaikeimmat haasteet yleisturvan valmistelussa liittyvät asumistuen yhteensovittamiseen mallin kanssa. Yleisturva vaatisi myös tuloverotuksen uudistamista.

Näkkäläjärvi tiivistää yleisturvan edut kolmeen kohtaan: systeemi yksinkertaistuisi, se kannustaisi aktiivisuuteen työn tekemisessä ja köyhyys vähenisi.

– Kun suomalaista sosiaaliturvaa on haluttu pitkään kehittää, voi olla ratkaisevaa, että SDP otti tämän askelen, ja toivon että se ottaa johtajuuden sosiaaliturvan uudistamisessa.

Näkkäläjärven mukaan mallia on luontevaa viedä eteenpäin myös muiden Pohjoismaiden demaripuolueisiin.

– Norjassa on ollut jo kiinnostusta.

– Olen hyvin ylpeä siitä, miten vahvasti nuoret puoluekokousedustajat esiintyivät Lahden puoluekokouksessa. Moni on konkreettisesti sanonut, että nuoret esiintyivät edukseen. Eräskin entinen ministeri sanoi, että Lahden puoluekokous tullaan historian kirjoissa muistamaan nuorten kokouksena.

Mitä Demarinuorilta on odotettavissa seuraavaksi? Näkkäläjärvi toteaa, että tarkoitus on etsiä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja eikä vain huudella. Mutta juuri nyt on aika keskittyä kuntavaaleihin.

Hän kuitenkin raottaa, että Demarinuorissa on viime aikoina paneuduttu feministiseen talouspolitiikkaan. Hänen mukaansa suomalainen talouspolitiikka ja sen sukupuolivaikutukset pitäisi perata kunnolla feministisen katsannon läpi. Tämän jälkeen olisi tehtävä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Keskustelua aiheesta

SDP: Eriarvoisuudelle ei ole sijaa – talouskasvu kuuluu kaikille

Turussa kokouksensa tänään päättänyt SDP:n puoluevaltuusto antoi hetki sitten julkilausuman, jossa mm. vaaditaan talouskasvun jakamista kaikille.

– Nyt on aika vahvistaa ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. On vähennettävä turvattomuutta. On aika luoda uskoa tulevaan. Meillä ei ole varaa taloudellisen ja sosiaalinen eriarvoisuuden kasvun jatkumiseen. Sen seurauksena luottamus koko yhteiskuntaan rapautuu. Tällaisen kehityksen seuraukset ovat yllättäviä ja vakavia. Tämän olemme viime vuosina eri puolilla maailmaa nähneet.

– Nyt hallituksen politiikka osuu kipeästi heikoimmassa asemassa oleviin. Se lisää samanaikaisesti kaikkein suurituloisimpien tuloja. Tämä rapauttaa keskinäistä luottamusta ja vaarantaa hyvinvointivaltion.

Tulevaisuus luodaan valinnoilla

– Vaihtoehtomme on kaventaa tuloeroja ja luoda uutta oikeudenmukaisuutta.

– Nyt on suurten uudistusten aika.  Vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä. Luodaan kasvu kantamaan tulevaisuuteen. Tämä vaatii osaamistason nousua, tutkimuspanostusten kasvattamista, talouden uusiutumiskyvyn luomista sekä investointeja uusiin koteihin ja infrastruktuuriin.

– On pidennettävä oppivelvollisuutta, jotta voidaan edesauttaa tulevien sukupolvien työllistymistä. On toteutettava perhevapaiden uudistus, jolla lisätään lapsiperheiden vapautta, ja on luotava laadukkaampi varhaiskasvatus. Toisen asteen koulutukseen tehdyt leikkaukset on peruutettava ja resursseja on suunnattava yksilölliseen opetukseen. Nyt on lisättävä korkeakoulujen aloituspaikkoja ja taattava edellytykset opiskelijoiden valmistumiseen, SDP vaatii.

SDP:n malli toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon alkuperäiset tavoitteet

Suomalaisen julkisen sektorin järjestämä ja tuottama palvelukokonaisuus on kokonaisuutena arvioiden maailman paras ja tehokkain. Pidetään siitä kiinni. Korjataan se, mikä pitää korjata, mutta ei rikota ehjää. Palveluiden on oltava saatavilla riippumatta varallisuudesta tai asuinpaikasta koko maassa. Palvelut pitää toteuttaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti, jotta niihin kohdistuva verotus on maksajien hyväksyttävissä.

SDP:n mielestä nykyhallitus on epäonnistunut sote-uudistuksessa. Hallituksen malli ei toteuta niitä tavoitteita, joita uudistukselle on asetettu vaan vaarantaa palvelut.  Tästä syystä hallituksen mallille on sanottava ei.

Sote-uudistukselle SDP sanoo kyllä.  – Uudistuksella pitää parantaa erityisesti perustason palveluiden saatavuutta koko maassa ja kaventaa terveyseroja ihmisten ja alueiden välillä. Mallilla pitää turvata hoitoketjut ja palveluiden kokonaisuus, parantaa sosiaalipalveluita sekä taata palvelut niitä eniten tarvitseville. Rahoituksen kestävyys on turvattava. Näistä alkuperäisistä tavoitteista SDP edelleen pitää kiinni, vaikka Sipilän hallitus ne onkin hylännyt.

SDP:n mallin pääkohdat:

Palvelut turvataan tasa-arvoisesti kaikille

Julkinen sektori järjestää ja on päätuottaja, yksityinen ja kolmas sektori täydentää
Erityisen vaativa sairaanhoito toteutetaan 5 yliopistosairaalan varaan rakentuville ERVA-alueille
18 maakuntaa järjestää ja tuottaa kuntalain mukaisesti sote-palvelut. Jokainen alue päättää omista lähtökohdistaan oman alueensa tarpeiden mukaisesta tuotantorakenteesta

Sote-tehtävät siirretään kunnilta kuntalain pohjalta rakennettaville maakunnille, niin vältytään henkilöstön asemaan, omaisuuden siirtoon sekä toimivaltuuksiin liittyviltä ongelmilta
Valinnanmahdollisuutta lisätään henkilökohtaisella budjetilla ja nykyistä palvelusetelilakia uudistamalla kokeilujen kautta

Asiakasmaksut eivät saa olla este palveluiden saamiselle

Tuula Haatainen presidentiksi

– Nyt on aika aktiiviseen presidentinvaalikampanjointiin . Tarvitaan kaikkien suomalaisten tukea ja oman järjestöväen aktiivisuutta. Meillä on erinomainen, harkitseva, lämmin ja kuunteleva presidenttiehdokas. Valtiotieteen maisteri Tuula Haatainen on työskennellyt niin sairaanhoitajana kuin ministerinä sekä ollut mukana laajasti kansainvälisissä tehtävissä. Juuri tällaisen arvojohtajan tarvitsemme nyt näyttämään suuntaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Elämme maailmassa, jossa presidentin tulee ymmärtää laajan turvallisuuden merkitys ja toimia huomioiden tulevat sukupolvet, SDP paaluttaa.

HS-gallup: SDP:n kannatus lähestyy kokoomuksen suosiota – keskustan alamäki jatkuu, siniset ei nouse

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander
Antti Rinteellä on syytä hymyyn tänään Turussa jatkuvassa puoluevaltuustossa: kannatus nousee.

SDP on kuronut kiinni kokoomuksen kaulaa kannatuksessa, ilmenee Helsingin Sanomien kannatusmittauksesta.

Eroa puolueiden suosiossa on nyt 2,4 prosenttiyksikköä, kun lokakuussa sitä oli 3,8 prosenttiyksikköä.

Kokoomus on edelleen suosituin puolue 21,4 prosentin kannatuksella. Sen kannatus on lievessä laskussa. SDP on toinen 19 prosentin kannatuksella. Kannatus on noussut alkusyksystä lähtien, Kolmantena seuraa vihreät, joita kannattaa nyt 15,7 prosenttia vastaajista ja neljäntenä keskusta, jonka kannatus on 15,1 prosenttia.

Vihreiden kannatus on pudonnut loppukesästä, mutta keskustan syöksykierre on jatkunut pitkään

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on enää 38,1 prosenttia. Siniset ei ole saanut kannatustaan nousemaan. Se on 1,6 prosenttia.

SDP:n ohella vain vasemmisto on kohentanut kannatustaan 8,8 prosenttiin.

TNS haastatteli 2 434:ää suomalaista loka–marraskuussa. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

 

 

Keskustaedustaja Kärnältä hurja väite: Li Anderssonia ja Touko Aaltoa kielletty keskustelemasta kanssani

Kansanedustaja Mikko Kärnä.

Keskustaedustaja Mikko Kärnä väittää Twitterissä, että vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajia olisi kielletty keskustelemasta hänen kanssaan sosiaalisessa mediassa.

Ainakin toistaiseki Kärnän heitto näyttää pitävän paikkaansa, sillä Andersson ja Aalto eivät ole kummatkaan reagoineet hänen tviittiinsä.

Keskustelua aiheesta

Sinisten synnyn avainhenkilöt paljastivat IS:lle oman versionsa hallituskriisin etenemisestä

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho (vasemmalla) neuvottelujen tauolla pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa Helsingissä 12. kesäkuuta 2017, oikealla silloinen perussuomalaisten hallitusryhmän valtiosihteeri Samuli Virtanen. Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuvat keskustellakseen hallitusohjelmasta perussuomalaisten puheenjohtajavaihdoksen ja koko puolueen johdon vaihtumisen takia.

Entinen perussuomalaisten ministeriryhmän, nykyinen sinisten valtiosihteeri Samuli Virtanen ja puolustusministeri Jussi Niinistön avustaja Petteri Leino ovat kertoneet Ilta-Sanomille oman näkemyksensä siitä, miten hallituskriisi eteni ja uusi, hallitukseen jäänyt puolue Sininen tulevaisuus syntyi.

Heidän kertomansa perusteella syntyy kuva, että tapahtumat ovat edenneet muutaman päivän aikana kiireessä eikä uutta puoluetta olisi rakennettu suunnitelmallisesti pitkän ajan kuluessa. Kuva on erilainen kuin se, mikä syntyy toimittaja Lauri Nurmen kirjoittamasta kirjasta Perussuomalaisten hajoamisen historia (Into).

Leinon ja Virtasen versiossa, jota varten Ilta-Sanomat on saanut asiaa tukevia tekstiviestejä, lauantaina 10.6. perussuomalaisten puheenjohtajavalintoihin pettyneet elävät eräänlaista shokkivaihetta. Sunnuntaina tapahtumat alkavat pikku hiljaa edetä.

– Soitin Juha Halttuselle (työministeri Jari Lindströmin erityisavustaja) sunnuntaina yhdentoista aikaan. Petterin (Leino) kanssa soiteltiin kahdeltatoista. Silloin alkoi vähän enemmän hahmottua ajatus siitä, että enemmistö kansanedustajista ei halua olla Halla-ahon johtamassa puolueessa, Samuli Virtanen kertoo Ilta-Sanomille.

Ensin syntyi ajatus, että nyt halla-aholaiset ovat kaapanneet puolueen, mutta eduskuntaryhmää ne eivät saisi.

– Sitä ne ei pysty kaappaamaan, vaan enemmistö heittää vähemmistön pihalle. Sitten me ruvettiin Petterin kanssa listaamaan niitä edustajia, ketkä voisi olla tähän lähdössä mukaan.

Petteri Leinon mukaan radikaaliryhmän heittämistä ulos eduskuntaryhmästä mietittiin jo kuntavaalien jälkeen, mutta sitä ei uskallettu tehdä. Puolue ja ryhmä oli hajalla.

– Tämä (että halla-aholaiset nakataan eduskuntaryhmästä) eli yllättävän pitkään. Kaj Turunen ja monet edustajat olivat vielä maanantaina illallakin siinä uskossa, että mennään sillä suunnitelmalla, mikä oli sunnuntaina päivällä ja maanantaiaamuna.

Leinon ja Virtasen version mukaan pika pikaa suunnitelmat kuitenkin muuttuivat ja eduskuntaryhmän kaappaamisesta luovuttiin ja tilanteet johtivat oman Uusi vaihtoehto -nimisen eduskuntaryhmän syntymiseen.

Virtasen ja Leinonen Ilta-Sanomille kertoman version mukaan perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini olisi aivan viime metreille asti ollut sitä mieltä, ettei hän jätä perussuomalaisia. Toinen version keskeinen seuraus on se, ettei pääministeri Juha Sipilä (kesk.) olisi voinut olla varma uuden eduskuntaryhmän syntymisestä ennen kuin matkalla Naantaliin jättämään hallituksensa eropaperia tasavallan presidentille.

Keskustelua aiheesta

Antti Kaikkonen myöntää viimein: ”Ei tosirakkautta, toimiva järkiliitto kuitenkin”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on tyrmistynyt. Kaikkosen mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne väittää, että hallituspuolueiden välit olisivat huonommat kuin edellisen hallituksen kesken.

– Edellinen hallitus, jota loppuvaiheessa johtivat Alexander Stubb (kok) ja Antti Rinne oli kyllä riitaisuudessaan ihan eri sarjassa. Mitä siitä jäi käteen? Vasemmistoliitto ja Vihreät lähtivät ovet paukkuen hallituksesta kesken kauden. Työttömyys paheni 100 000 hengellä. Kausi päättyi farssiin, jossa silloinen hallitus äänesti salissa omia esityksiään vastaan. Ei se kovin hääppöseltä näyttänyt.

Kaikkonen myöntää, ettei keskustan, kokoomuksen ja sinisten yhteistyö aivan tosirakkautta ole, ”mutta toimiva järkiliitto kuitenkin”.

– Myös tuloksia syntyy. Suomen talous kasvaa ja työllisyys paranee. Maamme tulevaisuus näyttää huomattavasti paremmalta kuin vielä pari vuotta sitten. Hallituksen kaatumista on turha haikailla, Kaikkonen väittää.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta