Politiikka

Palkansaajajärjestö huolestui: ”Kiire ja henkinen uupuminen rasittavat”

Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Pardian puheenjohtajaksi uudelleen valittu Niko Simola puhuu valintansa jälkeen palkansaajajärjestö Pardian edustajakokouksessa Helsingissä tiistaina 31. lokakuuta 2017.
Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Pardian puheenjohtajaksi uudelleen valittu Niko Simola puhuu valintansa jälkeen palkansaajajärjestö Pardian edustajakokouksessa Helsingissä tiistaina 31. lokakuuta 2017.
Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Pardian puheenjohtajaksi uudelleen valittu Niko Simola puhuu valintansa jälkeen palkansaajajärjestö Pardian edustajakokouksessa Helsingissä tiistaina 31. lokakuuta 2017.

Työ vaatii aikaisempaa enemmän uuden tiedon omaksumista, selviää palkansaajajärjestö Pardian jäsentutkimuksesta. Tätä mieltä on jopa 81 prosenttia järjestön jäsenilleen teettämässään kyselyssä.

– Työn kuormitus on kasvanut ennen kaikkea työn muututtua intensiivisemmäksi. Tutkimuksen mukaan viimeisen kahden vuoden aikana työpaikoilla on tehty selvästi vähemmän organisaatiomuutoksia kuin aikaisemmin, järjestö kertoo.

– Henkilöstöä on yhä vähennetty 53 prosentissa työpaikoista, mutta se on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin jäsentutkimuksessa 2015

Tutkimuksesta selviää, että vastaajista 76 prosenttia näkee työtehtävien alueen laajentuneen. 74 prosenttia puolestaan kokee, että työtehtävien määrä on kasvanut. 63 prosenttia vastaajista on lisäksi sitä mieltä, että työtehtävien vaikeusaste on kasvanut.

– Työssäjaksamista heikentää edelleen eniten kiire työssä, työtehtävien vaativuuteen nähden liian pieni palkka ja tekemättömien töiden paine. Viimeisen kahden vuoden aikana on selvästi lisääntynyt kiireen tunne ja etenkin henkinen uupuminen sekä pelko siitä, ettei pysy mukana työelämän kehityksen vauhdissa, Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

–  Kiire ja henkinen uupuminen rasittavat ennen kaikkea alle 45-vuotiaita ja pelko kehityksen kelkasta tipahtamisesta tätä vanhempia.

Työn mitoittaminen entistä tärkeämpää.

Työn intensiteetin kasvuun on Pardian mukaan vaikuttanut vuosia jatkuneet suuret organisaatioiden muutokset ja niiden myötä muuttuneet työtehtävät sekä henkilöstön vähentämisen seurauksena lisääntynyt työntekijäkohtainen työmäärä.

– Tilanne vaatii työtehtävien mitoituksen tarkistamista, jotta työssä jaksettaisiin nykyistä paremmin, Simola toteaa.

Erityisen tärkeäksi tutkimuksessa koetaan töiden organisointi: työmäärän ja kiireen vähentäminen, johtamistapojen parantaminen sekä työtehtävien muuttaminen ja keventäminen.

Simolan mukaan näiden lisäksi tarvitaan lisäkoulutusta työtehtäviin ja palkkauksen korjaamista niin, että se paremmin vastaa kohonnutta työn vaativuutta ja kuormittavuutta.

Arviot palkkausjärjestelmien toimivuudesta ovat laskeneet Pardian jäsentutkimuksissa jo vuosia.

Huomionarvoista järjestön mukaan on, että arviot palkkausjärjestelmien toimivuudesta ovat laskeneet Pardian jäsentutkimuksissa jo vuosia. Vastaajista enää vain 21 prosentin mukaan palkkaus reagoi työtehtävissä tapahtuviin muutoksiin.

Myös palkkausjärjestelmän kannustavuuteen suhtaudutaan kriittisesti. Vastaajista vain 20 prosenttia katsoo, että järjestelmä kannustaa ammattitaidon kehittämiseen, ja ainoastaan 15 prosenttia, että se palkitsee hyvästä työsuorituksesta.

– Nykyiset palkkausjärjestelmät vaativat pikaista päivittämistä vastatakseen muuttuneeseen työn vaativuuteen ja kuormittavuuteen, Simola huomautta.

Pardian jäsentutkimuksella selvitetään kahden vuoden välein pardialaisten työpaikkojen tilannetta ja jäsenten hyvinvointia työssä. Pardian jäsentutkimuksen 2017 aineisto kerättiin syyskuussa nettilomakkeella. Vastaajiksi poimittiin 20 prosentin otos Pardian jäsenistä. Kyselyyn vastasi 45 % lomakkeen saaneista eli 2488 vastaajaa. Pardiaan kuuluu 24 jäsenjärjestöä, joiden yhteinen jäsenmäärä on noin 60 000.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat