Politiikka

PAMin selvitys: Myyjien lapset kärsivät

Kari Hulkko
PAMin selvityksen mukaan myyjät viettävät kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä vähemmän yhteistä aikaa lasten kanssa.
Kari Hulkko
PAMin selvityksen mukaan myyjät viettävät kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä vähemmän yhteistä aikaa lasten kanssa.
Kari Hulkko
PAMin selvityksen mukaan myyjät viettävät kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä vähemmän yhteistä aikaa lasten kanssa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin selvityksessä käy ilmi, että kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä myyjät viettävät vähemmän yhteistä aikaa lasten kanssa. Perheiden kokemusten mukaan myöskään kuntien lastenhoitopalvelut eivät kaikkialla seuraa työelämän kehitystä.  

PAMin sosiaalipoliittisen asiantuntija Egëzona Kllokoqin tekemään selvitykseen vastanneista naisista peräti 60 prosenttia on harkinnut irtisanoutumista tai jopa irtisanoutunut perhesyistä aukioloaikojen vapauttamisen seurauksena.

– Erityisesti myyjät kokevat, että uudistus on vaikuttanut heidän työaikoihinsa. Ilta- yö- ja viikonlopputyöskentelyn lisääntyessä koetaan, että työ vie liikaa aikaa perhe-elämältä ja lapsilta, Kllokoqi toteaa.

Selvityksestä ilmenee, että joka neljännessä (26 %) perheessä on jouduttu järjestään lapsen hoito uudella tavalla. Vaikka kunnissa vuorohoitopaikka järjestyykin sitä tarvitseville perheille hyvin, on sen laadussa kuitenkin vielä parannettavaa. Vuorohoito toimii silloin, kun epätyypillinen työ on suhteellisen säännöllistä ja suunniteltu pitkälle aikavälille.

– Yli 40 prosenttia vastaajista ilmoitti tyytymättömyytensä kunnan vuorohoitoon. Vuorohoitopaikan joustamattomuus tulee ilmi silloin, kun työajat muuttuvat nopeallakin aikataululla ja työvuorot osuvat ilta-aikaan. Monet vastaajista toivat esille, että hoitopaikka on suljettuna arkipyhinä ja myös viikonloppuisin, Kllokoqi toteaa.

Hän toivoo, että vuorohoitojärjestelmää kehitetään pikaisesti.  Erityisen huolestunut Kllokoqi on kouluikäisistä pienistä lapsista, jotka jäävät vaille hoitopaikkaa, vaikka vanhemmat tekevät yhä enemmän ilta- ja yötyötä sekä viikonloppuja.

Ilta- yö- ja viikonlopputyöskentelyn lisääntyessä koetaan, että työ vie liikaa aikaa perhe-elämältä ja lapsilta.

Aukioloaikojen vapauttaminen oli osa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmaan kirjattua sääntelyn purkua. Muutosta perusteltiin vahvasti sen positiivisilla työllisyysvaikutuksilla alalle.

PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto toteaa, ettei aukiolojen vaikutuksista työllisyyden kasvuun ole edelleenkään tarpeeksi näyttöä.

– Vähälle huomiolle jääneen työ- ja elinkeinoministeriö TEMin selvityksen mukaan näyttää siltä, ettei aukiolosääntelyn vapauttaminen ole kasvattanut kaupan alan työllisyyttä. Lisääntyvästä osa-aikaisuudesta ja määräaikaisista työsuhteista on puolestaan näyttöä ja nämä ilmiöt ovat palvelualojen työntekijöiden arjessa läsnä yhä useammin, Veirto toteaa.

PAM on nostanut esille toistuvasti huolen siitä, kuinka kaupan aukioloaikojen vapauttamisella on heikentäviä vaikutuksia muun muassa palvelualalla työskentelevien ihmisten arkeen ja elämään.

Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2017 PAMin jäsenenä oleville 25-45-vuotiaille suomenkielisille myyjille ja varastotyöntekijöille. Kyselyyn vastasi noin 2300 henkilöä.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat