Nyheter

Pensionstagarnas svenska distrikt: Vi kan inte ha “hemvård på landsvägen”

Pixabay
Pixabay

Pensionstagarnas centralförbund höll höstmöte i Virdois 5-6 november. Svenska distriktet enades om ett omfattande uttalande som nedan publiceras i sin helhet.

 

DEBATT

 

“Vårt samhälle är i dag mera splittrat än på årtionden. Dagens kris inom äldreomsorg och social service i allmänhet saknar sitt motstycke. Oberoende av politisk hemvist bör dagens pensionsorganisationer uppträda aktivt och enigt. Regeringen Sipilä har blivit en förbannelse i folkets mun.

Svenska pensionstagarnas distrikt sammanfattar sin ståndpunkt i följande stycken:

PENSIONSPOLITIK

En omedelbar höjning av garantipensionen är en väg ut för de minst bemedlade pensionärerna. Höjningen bör äga rum i euro och inte procent.

I regeringsförhandlingarna bör socialdemokraterna ånyo framföra kravet på att en äldreombudsman tillsättes med tillräckliga fullmakter att ingripa.

Den otillräckliga och orimliga bemanningen i äldrevården måste korrigeras. Vi kan inte ha “hemvård på landsvägen”.

 

SKATTEPOLITIKEN

En rättvis beskattning förutsätter att skatt utfaller lika för löneinkomster och pensionsintäkter och att beskattningen av kapitalinkomster anpassas till denna allmänna norm. Skatteflykt måste beivras med internationellt samarbete.

En fungerande beskattning förutsätter att skattebasen breddas. Nya produktionsformer till följd av robotisering och datorisering bör leda till en breddad skattebas och ett skatteuttag som kan trygga välfärdssamhällets bestånd.

 

FAMILJEPOLITIK

Föräldraledighetens akuta problem måste få sin lösning så snart som möjligt efter att en ny regering har tillträtt. Pensionstagarna föredrar därvid den modell som kallats 6+6+6. Därmed blir bördorna som föräldraledigheten medför jämnare fördelade – också från arbetsgivarens synpunkt.

Den senaste tidens rapporter om rentav kaotiska förhållanden inom en från många sidor stressad familj, ofta med katastrofalt fattiga resurser kräver omedelbara åtgärder. Vid sidan av ökade resurser för att möta familjens problem så tidigt som möjligt, innebär detta att kriser i bästa fall kan förebyggas i sin linda.

Dagens pensionärsgeneration gömmer på fortfarande outnyttjade resurser.Många är beredda att satsa sina krafter på frivilligarbete. För denna generation känns det särskilt kränkande att mor- och farföräldrarna kan hindras att träffa sina barnbarn, t.o.m. trots att detta I de flesta fall vore till barnbarnens direkta fördel.

 

ÄLDREOMSORGEN

Distriktsmötet lanserar ett uppslag att fogas till en fungerande äldreomsorg. Det offentliga borde med bidrag och ökad rådgivning stimulera ombyggnaden av gamla lägenheter och egna hem till handikappvänliga utrymmen. Genom detta möjliggörs att en äldre generation tryggt kan bo hemma en längre tid än nu.

Det råder en fatal tidsbrist inom äldrevården. Det måste beredas möjligheter för att hemvården kan fungera humant och enligt sin ursprungliga idé. Myndigheternas och handläggarnas bemötande bör visa upp ” ett mänskligt ansikte”. Läkarna kan inte vara ”datordoktorer” som ser mera till skärmen än människan. Det är värdefullt att frivilliga vän- och samtalstjänster vinner alltmera terräng och allmän uppskattning.

Lönesättningen inom branschen bör motsvara det krävande arbetets verkliga och humana värde.

Vid svår brist på utbildad personal bör man kunna ordna en invandring av lämpliga vårdare.”

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast