Uutiset

Pirkanmaan kansanedustajat: Hämeenkyrön ohitustie rakennettava vuosikymmenten odotuksen jälkeen

Valtatie 3 on paikkapaikoin vaarallinen väylä - etenkin pimeällä ja huonolla kelillä.
Valtatie 3 on paikkapaikoin vaarallinen väylä - etenkin pimeällä ja huonolla kelillä.
Valtatie 3 on paikkapaikoin vaarallinen väylä - etenkin pimeällä ja huonolla kelillä.

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Euroopan teiden verkkoa (E12). Yhteydellä katsotaan olevan keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi myös  teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle paitsi Pirkanmaalla myös Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Pirkanmaan kansanedustajat toteavat keskiviikkona julkistetussa kannanotossaan, että Valtatie 3 ei täytä runkotielle asetettuja tavoitteita. Puutteita on liikenteen sujuvuudessa ja liikenneturvallisuudessa sekä valtatien yleisessä laatutasossa.

– Valtatie 3:n liikennemäärä on Hämeenkyrössä suunnittelualueella 9 500-11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on liikennemäärästä noin 950-1300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Viime vuosina tieosuudella Hämeenkyröstä Pohjanmaalle on sattunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, kannanotossa todetaan.

Odotettu vuosikymmeniä

Niinpä Pirkanmaan kansanedustajat nostavat tärkeimmäksi investointikohteeksi valtatien 3 linjauksen muutoksen Hämeenkyrön kohdalla. Ohitustien suunnitelmat ovat valmiina ja mahdollistavat nopean toteutuksen.

– Käynnistymässä on Kyröskosken eritasoliittymän rakentaminen onnettomuusherkkään risteykseen. Tuon investoinnin jälkeen olisi välttämätöntä käynnistää heti siihen liittyvä valtatien linjauksen muutos välillä Kyröskoski – Hanhijärvi. Tätä niin sanottua Hämeenkyrön ohitustietä on tavoiteltu jo vuosikymmeniä, mutta se on aina jäänyt toteutustaan odottavaksi kohteeksi.

Osuuden toteuttamisella on paljon laajoja, ylimaakunnallisia elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Valtatien 3 linjauksen muutos Hämeenkyrön kohdalla parantaisi liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta oleellisesti, koska kaikki raskas liikenne ei kulkisi taajamien kiertoliittymien kautta.

– Se parantaisi nykyistä asuinympäristöä ja mahdollistaisi monien siihen liittyvien liiketonttien investointien toteutumisen. Hanke tukisi työllisyyttä ja yritystoimintaa.

Pirkanmaan demarikansanedustajat tekivät vastaavanlaisen aloitteen jo loppusyksystä viime vuonna.

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja on Pia Viitanen (sd.)

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat