Pride: ”Visst är det politik och visst har alla ansvar”

Kuva: Kari Hulkko

Den första Prideparaden och -festen anordnades på lördagen i Stallörsparken i Ekenäs. Pride i Ekenäs blev en glad tillställning och paraden, som gick från ungdomshuset Uncan via torget till Stallörsparken hälsades av många glada tillrop av ”trottoarfolket”. Och regnet började ösa ned först på eftermiddagen.

eeva bjuder på vattenI Stallörsparken höll under festen också de lokala socialdemokraterna ett litet stånd. Med ordförande för Karis-Billnäs socialdemokrater Eva Comét i spetsen utdelades bubbelvatten till törstande deltagare. Hon hade sällskap av Lotta Ekman, Tuula Huuhtanen och Joni Grundström.

Till Stallörsparken guidades publiken av konferencier Fredrika Åkerö – och hälsningstalet hölls av ekenäsbördige museimannen Berndt Arell, numera chef för Nationalmuseum i Stockholm.

– Att finna subkulturer – det är lätt i en storstad. Men i småstäderna, på de mindre orterna krävs det mycket mera mod av människor, sade Berndt Arell som också sade att han är stolt över att man i hans hemstad Ekenäs nu anordnat Pride.

Prideparad i Ekenäs på lördagen.

Prideparad i Ekenäs på lördagen.

– I det Ekenäs jag i tiderna växte upp i hade en manifestation av det här slaget varit omöjlig. Därför är jag så glad över att få vara här idag.

-Pride handlar i grunden om att alla samlas kring värden som jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och tolerans. För att försvara de värdena behövs alla – inte enbart HBTQ-personerna.

Berndt Arell konstaterade att hotfullheten har ökat i samhället.

– Vi är inte klara med arbetet för jämlikhet och jämställdhet ännu. Därför är jag så stolt över de ungdomar i Ekenäs Högstadieskola som inför Stafettkarnevalen i fjol ville använda regnbågsflaggan under karnevalen. Skolledningen förbjöd användandet av flaggan eftersom man ansåg den som en ”politisk manifestation”.

(En av elevaktivisterna då var Lukas Lundin, aktiv bland de socialdemokratiska unga och i FSD. Eleverna vann kampen då skolans ledning efter den stora uppmärksamhet förbudet fick backade – och eleverna kunde sedan delta med regnbågsflaggorna.)

– Eleverna gjorde rätt och det var bra att skolledningen backade. Politik är ju att försöka förändra saker. Det gjorde de här ungdomarna.

Berndt Arell tog också upp de evangelisk-lutherska biskoparnas beslut nyligen att kyrkan inte ska viga samkönade par.

– Kyrkan vill eller vågar alltså inte, och säger att ”det här inte är kyrkans sak” – men det är det visst! Det här är en fråga som i allra högsta grad berör kyrkan, och där kyrkan måste ta ansvar, sade Berndt Arell.

Foto: Tuula Huuhtanen.

Foto: Tuula Huuhtanen.

Siv Åstrand

AVAINSANAT

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta – ”Västnyland behöver Maarit”

Kuva: Johan Kvarnström

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till kandidat i höstens planerade landskapsval samt riksdagsvalet våren 2019.

 

 

– Vi vill som Maarits hemförening på detta sätt visa vårt stöd för hennes arbete. Hon har kontinuerligt fört fram Västnyland och regionens frågor i sitt arbete i riksdagen, säger föreningens ordförande Sirkka-Leena Holmberg.

 

– Västnyland behöver Maarit med sitt breda kontaktnät på högsta beslutande nivå inom rikspolitiken. Karis-Billnäs Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för Feldt-Ranta i de kommande valen. Vi är taggade, säger Holmberg.

 

Huruvida landskapsvalet faktiskt hålls i höst avgörs i riksdagen i vår. De mest avgörande besluten torde fattas i mars. Slutligen är det Finlands svenska socialdemokraters styrelse som besluter vilka kandidater man ställer upp på de platser man kommit överens om med SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland.

 

”Lyckat koncept”

Karis-Billnäs Socialdemokrater diskuterade även presidentvalets resultat på månadsmötet i februari. Föreningen noterade att understödet för Tuula Haatainen i Raseborg var bland de högsta i landet.

– Det visar att socialdemokraterna har ett stabilt stöd i kommunen. Föreningen satsade på att finnas på gågatan i Karis under de tre sista lördagarna före valet, säger Holmberg.

– Det var ett lyckat koncept, då vi oftast var det enda partiet som syntes i vimlet. Diskussionerna med invånarna var givande, allt från aktiveringsmodellen till stadens fullmäktiges beslut intresserade. Vi vill vara en aktiv del av närsamhället, denna kampanj visade att så också är fallet.

 

 

Diskussion