Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Kolumni

Tanja Tiainen

Kirjoittaja on SDP:n Oulun piirin puheenjohtaja.

Psykiatrisen hoidon pitää olla erinomaista

Kaleva uutisoi helmikuussa 20.2.2018, että jopa joka 10. nuori on psykiatrisessa hoidossa. 13-17-vuotiaita nuoria on tullut hoitoon lisää erityisesti viime vuoden aikana ja kasvua on näkynyt lähes koko maassa.

Jutussa haastatellun ylilääkäri Riitakerttu Kaltiala-Heinon mielestä nykyresursseilla annettava hoito on liian vaimeaa. Yhtenä selvänä syynä ongelmien kasvamiseen hän pitää suomalaisten köyhyyttä. Taloudellinen huono-osaisuus on lisääntynyt perheissä ja hän näkee, että se liittyy lähetteiden lisääntymiseen.

Olen kirjoittanut aiheesta useasti ja hämmästelen edelleenkin, että tahtotilaa tilanteen vakavuuden huomioimiseen ei riitä, vaikka luemme tihenevällä tahdilla vastaavanlaisia uutisia.

Mielestäni psykiatrisen hoidon lähtökohtana tulee olla erinomainen psykiatrinen hoito – riittävä ei ole riittävää. Hoidon tilanne on ollut huolestuttava jo pitkään koko Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Myös Oulussa tilanne on erittäin haastava, vaikka yliopistollinen sairaala sijaitsee samassa kaupungissa. Mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, sitä epävarmemmaksi osaavan ja erikoistuneen hoidon saaminen voi mennä. Hoidon haasteet ovat moninaisia: Hoitoa tarvitsevia on yhä enemmän, hoitotakuuajat eivät toteudu lasten, nuorten eikä aikuisten kohdalla, ja sote-uudistuksen odottelu on selvästi pysäyttänyt psykiatrisen hoidon lupaavan kehityksen.

Tänä päivänä ei ole harvinaista kuulla hoitotyön ammattilaisilta, että joutuu tekemään työtään ammattietiikkansa rajoilla. Työssä on kiire, hoitoon on pitkät jonot, hoitoon pääsyn kriteerit ovat korkeat, asiakasta ei saa tarvitsemaansa jatkohoitoon ja hoito on lyhytjänteistä.

Mielenterveyden häiriöihin ei ole olemassa nopeaa parannuskeinoa. Mielenterveyden ongelmat eivät ole myöskään mikään marginaaliasia, kun joka 10. nuori on jo hoidon piirissä. Paranemiselle ei voi asettaa aikarajaa tai ulkopuolelta asetettuja tulostavoitteita. Joskus auttaa aika, kannattelu, toivon ylläpito, hoidon oikea-aikaisuus ja pitkäjänteinen, moniammatillinen tuki. Aina ei voi sanoa mikä oli se ratkaiseva tekijä toipumiseen.

Mielenterveystyössä on monia ulottuvuuksia. Ennaltaehkäisevää työtä tarvitaan kipeästi, mikä tarkoittaa mm. kuulevia korvia päiväkodeissa ja kouluissa, oikein mitoitettua oppilashuoltoa, nuorisotyötä, kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa ja perheiden tukemista. Samanaikaisesti tarvitaan oikein mitoitettua korjaavaa työtä, moniammatillisuutta, varhaista hoitoon pääsyä, tarvittaessa pitkäkestoistakin osastohoitoa ja osaavia, motivoituneita ammattilaisia, joilla on mahdollisuus tehdä laadukasta hoitotyötä.

On tärkeää, että saatavilla on turvallisia aikuisia, jotka sanovat silloin kun nuoresta tuntuu ettei elämä kanna, että huomenna voi olla jo parempi päivä. Ilahtuneena olen seurannut uusien innovaatioiden käyttöönottoa, kuten terveydenhoitajan päivystämistä nuorten suosimassa Snapchatissa tai lyhyt terapiasta koulukuraattorin toimesta. Laadukas tuki ja hoito vaativat resursseja ja toimintojen uudelleen järjestelyjä, mutta ennen kaikkea yhteisen tahtotilan siitä, että tähän on tärkeää ja välttämätöntä panostaa.

Tanja Tiainen

Kirjoittaja on SDP:n Oulun piirin puheenjohtaja.

Kolumni

Jukka Holtinkoski

Kirjoittaja on SDP:n jäsen Oulusta.

Hallitus painaa ay-liikettä polvilleen uusilla laeilla

Nykyisen hallituksen yksi päätarkoituksista näyttää olevan se, että tuhotaan perinteinen suomalainen sopimusjärjestelmä ja samalla lasketaan perinteisen ay-liikkeen valtaa ja jopa tuhotaan sekin. Jo parinkymmenen vuoden ajan tuo on ollut yksi oikeiston poliittisista tavoitteista. Toive lopettaa tulopoliittiset kokonaisratkaisut, saada aikaan paikallinen sopiminen ja poistaa yleissitovuus.

Uskon, että monet tämän tekstin lukevat ihmiset eivät tiedä sitä tosiasiaa, että jos ay-liikkeen liittokohtainen järjestäytymisaste laskee alle 50 prosentin, niin sen liiton sisällä oleva yleissitovuusvelvoite lakkaa. Nyt vaikuttaa siltä, että nykyhallitus on päättänyt uusia lakeja laatimalla pakottaa ay-liikkeen ja siihen kuuluvat jäsenet rukkasensa alle.

Jostakin luin, että valtakuntaan aiotaan perustaa uusi yksityinen työttömyyskassa. Jos ihmiset siirtyvät tähän kassaan, saadaan ammattiliittojen järjestäytymisastetta pikkuhiljaa alle 50 prosenttia ja myös tällä tavalla sen voimaa entistä vähäisemmäksi. Nyt istuvalla oikeistohallituksella on vallan avaimet käsissään ja vaikuttaa siltä, että niitä myös tullaan käyttämään.

Muutkin hallituksen säästötoimet aiheuttavat paljon mielipahaa tavallisen kansan ja pienen ihmisen elämässä. Vaikuttaa siltä, että hallitus toimii ainoastaan yrittäjien näkökulmasta noudattaen ainoastaan elinkeinoelämän keskusliiton toiveita ja tahtoa. Vaikuttaa myös siltä, että hallitukseen on pesiytynyt veroparatiisien kannattajia ja tukijoita. Sen vuoksi haluan vilpittömästi kysyä ovatko Juha Sipilän tähänastiset touhut pääministerinä vain köyhemmän kansanosan kusettamista ja rikkaamman kansanosan liikemiesmäistä voitontavoittelun ja tuloksen maksimoimista?

Jukka Holtinkoski

SDP:n jäsen, Oulu

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Pirjo Sirviö

Kirjoittaja on SDP:n kaupunginvaltuutettu Oulussa

Lapsi voi estää antamasta tietojaan vanhemmille – päihdeongelma voi jäädä hoitamatta

Nuorten pahoinvoinnista ja elämästä selviytymisestä on keskusteltu kiivaasti viime aikoina. Tähän ovat siivittäneet muun muassa tiedot siitä, että nuorten määrä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on kasvanut rajusti eri puolilla maata. 13–17-vuotiaita nuoria on tullut hoitoon lisää erityisesti muutaman viime vuoden aikana. Tämä kasvu näkyy lähes koko maassa.

Lasten vanhemmille sälytetään vastuunkannon velvollisuus, mutta keinoja vastuun toteuttamiseksi on jopa lain­säädännöllisin keinoin vähennetty. Laki esimerkiksi estää vanhempien tiedonsaannin, mikäli nuori kieltää esim. koulun terveydenhoitajaa kertomasta nuoren ongelmista hänen vanhemmille. Yhtä lailla päihteiden käyttöön liittyvät, mielenterveydelliset tai syömishäiriöihin liittyvät ongelmat tai alaikäisten abortit johtavat samaan – vanhemmat eivät saa riittävästi tietoja omista nuoristaan.

Potilaslaissa velvoitetaan terveydenhuoltohenkilöstö arvioimaan, onko lapsi riittävän kypsä tekemään itseään koskevia päätöksiä. Tähänkään päätöksentekoon ei oteta lainkaan vanhempien näkemyksiä huomioon, vaan vastuu arvioinnista jää terveydenhuoltohenkilöstölle. Mikä siis on riittävän kypsä, jää epäselväksi? Onko rajusti päihdeongelmainen nuori esim. riittävän kypsä? Ikänsä puolesta kyllä, mutta miten muuten?

Laissa sanotaan lisäksi, että lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Mitään tarkkaa ikärajaa ei tähän ole asetettu, vaan terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteen jokaisen lapsen tai nuoren kohdalla erikseen. Jos lapsi ikänsä, tilanteensa ja kehitystasonsa perusteella pystyy päättämään hoidostaan, häntä hoidetaan silloin yhteisymmärryksessä vain hänen kanssaan. Lapsella/nuorella on siis myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen vanhemmilleen ja muille läheisilleen. Mitä varttuneemmasta ja kehittyneemmästä lapsesta on kysymys, sitä suurempi merkitys on tietenkin annettava lapsen mielipiteen selvittämiselle ja sen huomioon ottamiselle, mutta onko tätä noudatettava kategorisesti?

En kehoita ketään toimimaan lain vastaisesti, mutta voisiko käyttää vaikka nuoren suostuttelua, kun ammattilaiset selvästi näkevät, että tieto vanhemmille pitäisi ”terveen maalaisjärjenkin” nimissä olisi annettava?

Esimerkkinä otan raskaasti päihdeongelmaisen nuoren. Jotta vanhemmat voisivat edes jollakin tavalla puuttua rakastamansa nuoren elämään, on heidän tehtävä nuoresta lastensuojeluilmoitus. Tällöin nuorelle tehdään huostaanottopäätös, mutta sijoituspaikkana on lastensuojelulaitos, jossa ei välttämättä ole asiantuntemusta eikä resursseja esimerkiksi katkaisuhoitoihin, joita nuoret ehdottomasti tarvitsisivat. Näitä kykenee antamaan päihteisiin ja katkaisuun erikoistunut yksikkö, mutta sijoittaminen huostaanoton jälkeen sinne ei nykylainsäädännöllä onnistu.

Kaiken näiden lakikirjausten jälkeen, jotka lapsen etua tietenkin ajaen syrjäyttävät vanhemmat kriittisistä tilanteista mm. lapsen/ nuoren kehitystä ajatellen, ovat ehkä omalta osaltaan johtaneet siihen, että yhteiskunnassamme sanotaan vanhemmuuden olevan hukassa.

Arkkiatri Pelkonen kiteytti nuorten ongelmaa Pohjolan lääkäripäivillä: Pelkonen huolehtisi siitä, että perheiden mahdollisuuksia kasvattaa lapsia lisättäisiin yhteiskunnassa. Allekirjoitan hänen ajatuksensa, sillä vain tiiviisti, perheet ja vanhemmat mukana pitäen, päästään lasten ja nuorten ongelmien käsittelyssä sellaiseen ratkaisuun, johon voivat kaikki sitoutua.

Kirjoittaja on myös Oulun hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja.

Pirjo Sirviö

Kirjoittaja on SDP:n kaupunginvaltuutettu Oulussa.