Politiikka

”Puututtava terrorismin syihin” – SDP:n puoluevaltuusto: Tarvitaan laajaa turvallisuutta

LEHTIKUVA / TOMMI ANTTONEN
SDP:n ylimääräinen puoluevaltuusto kokoontui lauantaina Jyväskylässä. Puolueen presidenttiehdokakkaaksi nimettiin kansanedustaja Tuula Haatainen (kolmas oikealta).
LEHTIKUVA / TOMMI ANTTONEN
SDP:n ylimääräinen puoluevaltuusto kokoontui lauantaina Jyväskylässä. Puolueen presidenttiehdokakkaaksi nimettiin kansanedustaja Tuula Haatainen (kolmas oikealta).
LEHTIKUVA / TOMMI ANTTONEN
SDP:n ylimääräinen puoluevaltuusto kokoontui lauantaina Jyväskylässä. Puolueen presidenttiehdokakkaaksi nimettiin kansanedustaja Tuula Haatainen (kolmas oikealta).

Tasavallan presidentin vastuualueista keskeisimmät ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Asettaessaan tänään kansanedustaja Tuula Haataisen tammikuun 2018 presidentinvaaliin SDP:n ehdokkaaksi puoluevaltuusto korostaa laajan turvallisuuskäsityksen merkitystä nykymaailman haasteisiin vastaamisessa.

– Suomi voi toimia kansainvälisessä politiikassa kokoaan suuremmassa roolissa. Tämä edellyttää, että olemme aktiivisia rauhanneuvottelijoita ja toteutamme kestävän kehityksen tavoitteita niin kotimaassa, EU-kumppanien kanssa kuin maailmanlaajuisesti, valtuusto toteaa julkilausumassaan.

– Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja rauha ovat kansainvälisen sosialidemokraattisen liikkeen ydin. Oikeudenmukaisuutta ei synny, elleivät ihmisoikeudet toteudu jokaisen yksilön tasolla.

Ihmiskunnalla on tulevaisuutta vain, jos kehitys on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää: tuotanto- ja kulutustapojen on säästettävä uusiutumattomia luonnonvaroja, synnytettävä reilua työtä ja tuettava säällistä toimeentuloa, tasa-arvoa ja köyhyyden vähenemistä.

Tämä vaatii puoluevaltuuston mukaan yhteistyötä sekä Euroopan unionissa että maailmanlaajuisesti. Keskinäisriippuvuuden maailmassa ei enää riitä, että ratkaisuja etsitään yksittäisen kansallisvaltion sisällä.

– Turvallinen maailma rakentuu kestävän talouskasvun ja sen hedelmien oikeudenmukaisen jaon varaan. Ilmastonmuutoksen aiheuttama aavikoituminen uhkaa suuren väestönosan ruokahuoltoa ja elämisen edellytyksiä pohjoisessa Afrikassa. Tulvat ja muut sään ääri-ilmiöt tuhoavat yhdyskuntia eri puolilla maailmaa.

– Jokaisella ihmisellä on oikeus puhtaaseen veteen, ravintoon, koulutukseen ja terveydenhoitoon. Köyhyys ja näköalattomuus aiheuttavat yksilötason toivottomuuden lisäksi yhteiskunnallista epävakautta. Siksi on puututtava epävakauden juurisyihin, joista radikalisoituminen, ääriliikkeet ja terrorismi kumpuavat.

Köyhyys ja näköalattomuus aiheuttavat yksilötason toivottomuuden lisäksi yhteiskunnallista epävakautta.

Julkilausuma kiteyttää: Pakolaiset eivät aiheuta terrorismia. Terrorismi aiheuttaa pakolaisuutta.

– Koska tavoitteemme on terrorismin ja sen juurisyiden kitkeminen, sanomme ei kaikelle rasismille. Kotouttamalla turvapaikan saaneet ihmiset nopeasti rakennamme tulevaisuuden Suomea.

Suomen hallitus on sitoutunut toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen agenda 2030:n tavoitteet. Toteutuksessa on valtuuston mielestä terävöitettävä kehitysyhteistyön osuutta.

– Vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesitykseen on tehtävä 100 miljoonan euron lisäys, jotta Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen BKT-osuus nousee nykyisestä 0,39 prosentista lähemmäs kohti YK-tavoitteen mukaista 0,7 prosentin osuutta.

– Suomen on oltava aloitteellinen myös EU:n puitteissa, jotta unionin ja jäsenmaiden voimavarat käytetään mahdollisimman tuloksellisesti luomaan kestävää kehitystä globaalitasolle. Kestävää kehitystä luodaan erityisesti naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia kasvattamalla, ylimääräisen puoluevaltuuston julkilausuma päättyy.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat