Nyheter

Pyry Niemi: I dag finns inga guldklockor på arbetsplatserna

Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström

– I grund och mening ska vi prata om den nordiska välfärdsmodellen och arbetsmarknaden, sade svenska riksdagsledamot Pyry Niemi på seminariet om socialdemokratiskt samarbete mellan Finland och Sverige. Den diskussionen förs i en tid då “det inte finns guldklockor på arbetsplatserna”.

 

Niemi tog till orda efter Ulf Sundqvist, Thage G Peterson och Björn Wall på seminariet om arbetarrörelsen i Finland och Sverige på ABF-huset i Stockholm den 7 oktober. Han tog upp vänskapen med socialdemokratiska näringsministern Mikael Damberg som också deltog i seminariet:

– Jag har känt Mikael i 30 år, det är inte mycket jämfört med er. Jag blir berörd av det ni berättar, ni gentlemän på framkanten, sade Niemi som är född i Finland och sitter i den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet där han är ordförande i utskottet för tillväxt och utveckling.

Han hör till de hundratusentals finländare som flyttade till Finland då familjer sökte arbete. Året var 1970 och båda föräldrarna hade krigsbarns erfarenheter i bagaget.

Med den utgångspunkten är det klart att Sveriges förhållande till Finland är viktigt för Niemi. Men hans del på seminariet var inte historia utan samarbetet i nutid. Precis som Peterson och Sundqvist betonade han de personliga kontakterna. Samarbetet har ansikten. Niemi nämnde speciellt de finländska riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta, Erkki Tuomioja och Ville Skinnari.

– Feldt-Ranta är en skicklig och klok socialdemokratisk politiker som driver kampen för socialdemokrati på ett föredömligt sätt även inom Nordiska rådet. Skinnare är stark i handelsfrågor och liknande och Tuomioja är viktig, vi möts i många specifika frågor och samtalen är goda.

Ett konkret exempel på vad Sverige kan lära av Finland är enligt Niemi kontakter med Ryssland. Även om endast Finland har gräns mot Ryssland har även Sverige en stark närvaro av den stora grannen i öst. Niemi konstaterade att Finland har betydligt starkare erfarenhet av att förhandla med Rysslands diplomater.

– Därför är jag tacksam för samtal med Tuomioja om hur vi diskuterar med de ryska representanterna. Erkki är en stark diplomat. Vi har haft och har det kärvt med Ryssland i de diplomatiska kanalerna. Det vi upplever nu är inte tjällossning, men det är på väg. Även om vi inte har samma uppfattningar måste vi sätta oss ned tillsammans.

 

Olika uppfattningar trots gemensam värdegrund

 

På tal om olika uppfattningar och känsliga frågor nämnde Niemi också den infekterade språkfrågan i Nordiska rådet.

– Man kan säga att det varit mycket suomalainen sisu och perkele i sammanhanget. Nordiska rådets session i Helsingfors i november får visa var det landar, sade Niemi som njuter av utbyten med Finland i och med att han då får chansen att tala finska.

Han besöker Finland och Åland regelbundet och har gästat både SDP:s och FSD:s kongresser. Trots den gemensamma värdegrunden ser han frågor som skiljer åt de svenska och finska socialdemokraterna. Ett exempel är förhållandet till Socialistinternationalen, en internationell organisation för socialdemokratiska partier som bland annat de svenska socialdemokraterna tagit avstånd från på grund av korruption. SDP har inte följt den vägen.

– Det är spännande och har skapat en liten diskurs mellan oss. Men det är bra, det leder politiken framåt, sade Niemi som också tog upp olika åsikter om FN-avtalet om kärnvapenförbud som Finland är betydligt mer kyligt inställda till.

– Det råder olika uppfattningar om hur nära vi ska stå USA och i Finland finns en konservativ regering med blandade uppfattningar om Nato. Högern är angelägen om att gå med i Nato och sådana överväganden finns säkert med i diskussionen.

 

Står nära facket

Seminariets arrangör Gunnar Lassinantti frågade vad Niemi anser vara kärnan i det Nordiska rådet. Svaret kom tveklöst:

– Den nordiska modellen, en välfärd som sedan kan ta sig uttryck i lite olika modeller, sade Niemi och tog vidare upp arbetet mot social dumpning och arbetat för att höja den fackliga organisationsgraden.

– Vi har en omfattande kampanj i sociala medier. Vi markerar vårt stöd som socialdemokrater och ber folk organisera sig fackligt. Vi visar att vi står nära facket.

Det är en historisk styrka att hålla fast vid. Samtidigt förändras världen och nya aspekter på samarbetet framträder. Niemi nämnde norska tv-serien Skam som ett exempel på hur Norge kommit närmare övriga Norden utan Nordiska rådets hjälp. Politiken ska förstås skapa förutsättningar för gränsöverskridande möten.
Niemi tog avslutningsvis upp rapporten om livslångt lärande. Grundtanken är att ala i den moderna ekonomin ska ha rätt att utbilda sig vidare i och med att tidens förhållanden kräver det:

– I dag finns inte guldklockor på arbetsplatserna. Man är tre-fyra år på ett ställe, sade Pyry Niemi.

 

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa