Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Kolumni

Sari Ala-Heikkilä

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Vaasasta.

Pyydän apua – kuuletteko?

Monesti mietityttää, mihin suuntaan yhteiskuntamme on menossa. Kuulemmeko kuntalaisten ääntä, kuulemmeko ihmisen avunpyynnön? Olemmeko viranomais- sekä poliittisen kentän taholla vieraantuneet ihmisten arjesta? Ymmärrämmekö tekemiemme päätösten tai päättämättä jättämisen merkityksen ihmisen arjessa?

Kuka saavuttaa parhaimman tuloksen?  Se, jonka ääni kuuluu koviten ja saa asialleen palstatilaa eniten vai jääkö toissijaiseksi he, joilla ei oma ääni riitä voimakkaaseen avunhuutoon. Kuka siis saa lopulta tarvitsemansa avun sekä palvelun itselleen ja kuka saa ne riittävän ajoissa?

Tämän hetken lasten ja nuorten pahoinvointia ei voida olla huomaamatta. Meidän on kohdattava asia ja todella mietittävä perimmäiset juurisyyt. Mikä, missä ja milloin menee pieleen. On katsottava tarkkaan, mihin meidän on kohdistettava toimenpiteitä saadaksemme tilanteen haltuun. Emme voi enää ummistaa silmiämme vain avataksemme ne vasta silloin kun hätä on kasvanut äärettömän kohtuuttomaksi.

Millainen on vanhuspalveluiden tilanne? Pysymmekö tilanteiden herrana? Ymmärrämmekö millainen tilanne monella vanhuksella on kotonaan? Pärjäävätkö he oikeasti yksin omassa kodissaan ja saavatko he todellakin tarvitsemansa avun sekä palvelun?

Virkamiesten ja päättäjien tulee kuulla kaikkia tasapuolisesti. On kyettävä kuulemaan sen heikoimmankin ääni. Ei riitä, että kerätään ja katsotaan tilastoja ja tehdään päätöksiä niiden mukaan. On kyettävä kuulemaan myös kentän työntekijöiden ääni. Heillä jos kellä on reaaliaikaista tietoa arjen elämästä. Kuullaan kuntalaista, ihmistä arjessa. Otetaan kuulemamme viesti tosissamme ja tehdään asioille oikeasti jotain. Ei vain juhlapuheissa ja lehtien palstoilla.

Kuntien peruspalveluiden on oltava laadukkaita ja niiden on muututtava yhä enemmän yksilöidymmäksi sekä ennaltaehkäisevämmäksi. On siis rohjettava ennakoivaan päätöksentekoon. On rohjettava avata rahakirstun kantta ei niin näkyvälle asialle. Nähdään yksilöt. Ennaltaehkäistään ja säästetään. Ollaan rohkeita.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Vaasasta.

 

Sari Ala-Heikkilä

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Vaasasta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Jutta Urpilainen

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.) Kokkolasta.

EU:n tulevaisuus on linjattava yhdessä

Viime viikonloppuna selvisi Saksan sosialidemokraattien jäsenäänestyksen tulos. Selkeä enemmistö äänestäneistä 66 prosenttia halusi sosialidemokraattien menevän hallitusvastuuseen yhdessä Angela Merkelin johtaman konservatiivipuolueen kanssa. Eri puolilla Eurooppaa oltiin huojentuneita. Tämä päätös oli odotettu ja ennakoitu. Sosialidemokraattien dna:ssa on vastuunkantaminen.

Nyt Saksan hallituskuvioiden selvittyä on odotettavissa kevään aikana entistä aktiivisempaa Eurooppa-keskustelua. Ranskan presidentti Macron on jo omat teesinsä esitellyt, samoin Euroopan Unionin komissio. Enemmän Eurooppaa ja tiiviimpää yhteistyötä niin talouden kuin turvallisuuden saralla. Tällä viikolla tuli julki Suomen hallituksen ja seitsemän muun EU-maan yhteiskannanotto euro-alueen kehittämiseksi. Se korosti pieniä askelia ja varovaisuutta, ja tulkitsen sen olleen ennen kaikkea viesti Saksan ja Ranskan suuntaan siitä, ettei nyt ole aika suuriin euro-alueen uudistuksiin.

Samaan aikaan, kun hallituksissa eri puolilla Eurooppaa pohditaan vastauksia EU-komission ja mahdollisesti Saksan ja Ranskan yhteisiin uudistusesityksiin, on julkinen kansalaiskeskustelu EU:n tulevaisuudesta ollut hyvin vähäistä. Mitä kansalaiset haluavat EU:lta? Mihin asioihin sen tulisi keskittyä tulevaisuudessa entistä enemmän ja mihin mahdollisesti vähemmän? Mielestäni tämä kansalaisnäkökulma on aivan keskeinen EU:n legitimiteetin eli oikeutuksen kannalta. Siksi olen kannustanut Sipilän hallitusta eri yhteyksissä järjestämään myös tilaisuuksia, joissa ihmiset voisivat tuoda kantansa esille.

Suomi toimii EU-puheenjohtajamaana 1.7.2019 alkaen. Parhaillaan valmistaudutaan puheenjohtajuuskautemme ohjelmaan. Mitä asioita Suomi haluaa erityisesti edistää puheenjohtajuutensa aikana. EU-vaalien jälkeinen puheenjohtajuuskausi on merkittävä, koska tuolloin valmistellaan myös komission työohjelmaa vuosiksi eteenpäin.

Sosialidemokraatit ovat esittäneet, että puheenjohtajuuskauden ohjelma valmisteltaisiin parlamentaarisesti niin, että kaikki eduskuntapuolueet olisivat siinä mukana. Tämä on erityisen perusteltua tilanteessa, jossa Suomessa käydään eduskuntavaalit ja muodostetaan uusi hallitus juuri EU-puheenjohtajuuskauden alla. Uusi hallitus joutuu siis toimeenpanemaan ohjelman, jonka edellinen hallitus on valmistellut.

Tästä syystä olisi tärkeää huolehtia, että ohjelmalla on mahdollisimman laaja poliittinen tuki. Toivon, että pääministeri Sipilä tarttuu esitykseemme parlamentaarisesta valmistelusta. Uskon, että Suomenkin sosialidemokraateilla on halua kantaa vastuuta ja olla vaikuttamassa EU:n kehitykseen.

Jutta Urpilainen

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Kokkolasta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Otto Mantere

Kirjoittaja on Pohjanmaan Sosialidemokraattien varapuheenjohtaja Seinäjoelta.

Kokoomus maksuttoman toisen asteen tiellä

25-vuotiaista nuorista 16 prosenttia on pelkän peruskoulun varassa ja jopa 40 prosenttia heistä ei osallistu koulutukseen eikä työhön. Kouluttautuminen on tärkeä työkalu syrjäytymistä vastaan. Pelkkä peruskoulu syrjäyttää tällä hetkellä liian paljon nuoria yhteiskunnan ulkopuolelle.

Meidän on mahdollista muuttaa tämä. Tarvitaan vain yhteistä halua ja rohkeita päätöksiä uudistaaksemme suomalaisten nuorten tulevaisuutta. Nopeimmin toteutettava uudistus on aidosti maksuton toinen aste. Käytännössä se tarkoittaisi oppivelvollisuuden ulottamista 18 ikävuoteen. Professori Roope Uusitalon johtama Talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi oppivelvollisuuden laajentamista ja sen vaikutusta, ja suositteli hallitusta harkitsemaan asiaa vakavasti.

Jos haluamme viedä Suomen tulevaisuuteen kestävällä tavalla, tarvitsemme rohkeita uudistuksia ja konkreettisia toimia aidosti maksuttoman toisen asteen puolesta. Tämän puolesta on tehty myös kansalaisaloite, jonka kannattamista suosittelen vahvasti.

SDP on jo pitkään kannattanut aidosti maksutonta toista astetta. Nyt myös vihreät ovat siirtyneet SDP:n linjoille ja keskustakin harkitsee asiaa. Hyvä! Osaamistason nostaminen on välttämätöntä, jotta Suomi pystyy uudistumaan tulevaisuuteen. Tämän uudistuksen tiellä on tällä hetkellä ainoastaan kokoomus.

Otto Mantere

Kirjoittaja on Pohjanmaan sosialidemokraattien varapuheenjohtaja Seinäjoelta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Harry Wallin

SDP:n kansanedustaja

Kansanedustaja Joakim Strand, kai eroatte maakunnallisista luottamustehtävistä?

Ensimmäiset maakuntavaalit todennäköisesti järjestetään lokakuun 28 päivänä. Parhaillaan puolueet ovat aloittaneet ehdokkaiden kokoamisen. Tehtävä ei ole helppo, sillä vaaleista ei ole kokemusta ja kunnallisvaalit osoittivat, että ehdokkaiden innostaminen on yhä vaikeampaa.

On myös pohdittu vaalien ajankohtaa. Järkevää olisi, että keskitettäisiin sekä eduskuntavaalit että maakuntavaalit samaan ajankohtaan. Olisi järkevää äänestää myös EU-parlamenttivaalit samana ajankohtana. Näin todennäköisesti äänestysprosentti nousisi ja äänestäjä voisi aidosti valita mihin tehtävää hän ehdokkaan valitsee.

Viime sunnuntaina Helsingin Sanomissa kansanedustaja Joakim Strand (rkp.) totesi, että demokratian näkökulmasta katsottuna ei ole järkevää, että sama henkilö on päätöksentekijänä kolmella tasolla: kunnallisella-, valtakunnallisella-  ja maakuntatasolla.

Tiistain sanomalehti Pohjalaisessa Åbo Akademin politiikan tutkija dosentti Kim Strandberg oli sitä mieltä, ettei saman henkilön pitäisi olla päätöksentekijänä kolmella eri tasolla. Strandberg piti lehden mukaan ongelmallisena, että kansanedustaja on päättäjänä kahdessa eri paikassa eli kansanedustajan ei pitäisi olla mukana edes kunnallisessa päätöksenteossa.

Kai kansanedustaja Strand eroaa maakunnallisista luottamustehtävistä, kun ei pidä hyväksyttävänä olla kolmella portaalla päättämässä?

Olen ollut pitkään mukana eduskunnassa, maakuntahallinnossa ja 29 vuotta Seinäjoen valtuustossa. Tällä hetkellä olen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston varapuheenjohtajana ja Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Olen pitänyt saamaani tietoa ja kokemusta erittäin tärkeänä eduskuntatyössä mm. sote-valmistelussa. En ole nähnyt mitään ristiriitaa kansanedustajana kunnallisten- ja maakunnallisten luottamustehtävien hoidossa. Jokainen arvioi oman ajankäytön ja mahdollisuuden hoitaa luottamustehtävää.

Strand on ilmoittanut kansanedustajan sidonnaisuusilmoituksessa v. 2017, että hän on Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Pohjanmaanliiton hallituksen puheenjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja, Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja, Åbo Akademin säätiön valtuuskunnan jäsen ja lukuisissa muissa luottamustehtävissä. Esitän johdonmukaisen kysymyksen: kai kansanedustaja Strand eroaa maakunnallisista luottamustehtävistä, kun ei pidä hyväksyttävänä olla kolmella portaalla päättämässä?

Puolueiden piirijärjestöt ovat tähän asti tehneet henkilövalinnat puolueiden maakunnallisiin luottamustehtäviin. Jatkossa, jos maakuntalaki ja sote-uudistus menevät eduskunnassa läpi, valinnan tekee kansalainen eli äänestäjä. Tällöin demokratia lisääntyy, ja perustuslain mukaan ehdokkuutta ei voi rajoittaa. Siis miksi RKP ei luota äänestäjään?

Harry Wallin

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Seinäjoelta.

Kolumni

Sini Karjalainen

Kirjoittaja on JHL-aktiivi Mustasaaresta.

Enemmän arvostusta amisopetukselle

Kovat arvot, joissa työntekijöitä, yhdenvertaisuutta eikä osaamista arvosteta, näkyvät kaikissa istuvan ja hyvinvointivaltiota pala palalta murentavan hallituksen suurissa hankkeissa. Niin niiden suunnitteluprosesseissa, resursoinneissa kuin välinpitämättömyytenä hankkeiden seurauksistakin. Näin on käynyt jo mm. hallituksen pakottamassa kiky-sopimuksessa ja ns. työttömien aktiivimallissa ja näin tulee käymään sote- ja maakuntauudistuksessakin.

Yksi surullinen esimerkki hyvinvointivaltion alasajosta ja suomalaisen osaamisen heikentämispyrkimyksistä on tämän vuoden alussa voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi. Julkilausutut tavoitteet ovat tässä vuosikymmenien suurimmassa koulutusuudistuksessa sinänsä hyvät ja kannatettavat. Puhutaan opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden paremmasta huomioinnista ja jokaisen henkilökohtaisesta opintopolusta, sujuvasta siirtymisestä jatko-opintoihin, työelämälähtöisistä opiskelutavoista, syrjäytymisen ehkäisystä ja keskeyttämisten vähentämisestä.

Todellisuus onkin sitten jotain aivan muuta, sillä samaan aikaan hallitus on leikannut satoja miljoonia ammatillisesta koulutuksesta. Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että hienoja tavoitteita ei ole voitu toteuttaa eikä ammatillista koulutusta kehittää vaan laatua on jouduttu heikentämään. Lisäksi kouluille suunnatut porkkanat ja kepit eivät kannusta laadukkaaseen koulutustason ylläpitoon ja jokaisen ammattitaidon varmistamiseen vaan jokaisen opinahjon talouden lyhytnäköiseen optimointiin laadukkaan opetuksen, yhteiskunnallisen koherenssin, tasa-arvon ja ammattilaisuuden sijaan. Niinpä opettajien määrää on vähennetty ja heitä on korvattu ohjaajilla, lähiopetustunteja ja opetustunteja ylipäänsä on vähennetty rajusti sekä ryhmäkokoja kasvatettu.

Lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista on lisätty hallitsemattomasti ilman, että työpaikkaohjaajille olisi annettu resursseja, kuten osaamista, aikaa tai rahallista korvausta tekemästään ohjaustyöstä. Se on haastavaa, sillä samalla, kun nykyajan hektisessä työelämässä työpaikkojen halu ja kyky ottaa opiskelijoita ohjattavakseen on heikentynyt oppilaat tulevat entistä vajavaisemmin tiedoin eripituisiin harjoittelujaksoihin pätkittyinä. Usein työpaikoilla on myös monta opiskelijaa kerralla. Mistä löytyvät ne motivoituneet ohjaajat, jotka jaksavat työnsä ohessa tulospaineiden ja sijaispulan keskellä kouluttaa opiskelijat ammattiin työtovereiksi?

Ei tarvitse olla kummoinenkaan kristallipalloon tuijottelija ymmärtääkseen, että työssäoppimispaikoista tulee olemaan pula, keskeyttäneiden määrä kasvaa ja että pahoinvointi niin opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työpaikkaohjaajien keskuudessa lisääntyy. Koulutuksen laaduttomuus tulee näkymään tulevina vuosina niin työpaikoilla, te-toimistoissa kuin lisäkoulutuksen tarpeen kasvuna.

Tämä kaikki olisi estettävissä panostamalla vaihteeksi siihen, mikä on pienen kansakunnan suurin valtti eli koulutukseen, sivistykseen ja osaamiseen. Hallituksen olisikin pikimmiten peruttava koulutusleikkaukset, panostettava reformin realistiseen toteuttamiseen ja annettava ammattitaidolle se arvo, joka sille kuuluukin.

Sini Karjalainen

Kirjoittaja on JHL-aktiivi Mustasaaresta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kolumni

Emma Kivikangas

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Kauhavalta.

Tasa-arvo on yhteiskuntamme perusta ja vaiettu tabu

Valokuvaaja Meeri Koutaniemen ja artisti Paula Vesalan yhteinen tulkinta marimekkonaisesta huoneeni seinällä tuijottaa minua muistutuksena päivittäin naiseudesta ja ihmisyydestä. Tulkinta ilmentää rohkeutta olla omanlainen; yhdenvertaisuutta, ystävyyttä ja vapautta kulkea omia polkujaan. Rohkeutta olla omanlainen tarkoittaa minulle ihmisen oikeutta ja vapautta olla oma itsensä, olla oikeutettu toteuttamaan itseään sukupuolesta, varallisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta, ihon väristä tai uskonnosta riippumatta. Rohkeutta on antaa oman persoonan valloittaa toistenkin sisimmät – vahvalla itsevarmuudella ja omalla ihmisyydellä.

Kun puhutaan tasa-arvosta ja – useimmiten naisiin – kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä, ei tarkoitus ole syyttää miehiä tai heidän käytöstään tai sulloa heitä maan rakoon. Kyseessä on halu parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, eikä etsiä syyllisiä yhteiskuntamme vinoutuneille oletuksille. Tarkoituksena ei myöskään ole luoda sellaista käsitystä, että naisella on oikeus tehdä mitä vaan vain siksi, koska on nainen.

Kampanja seksuaalisesta häirinnästä rikkoi jännitteet ja toi esiin sen, miten käsitämme sukupuolten välisen tasa-arvon. Ihmiset näkevät tasa-arvon sukupuolten välisinä yhtäläisinä mahdollisuuksina ja oikeuksina, ei arjen käytöksenä.

Ahdistelukohujen keskellä tasa-arvopuhe unohtui erityisiä ponnisteluja vaatimatta. Miesten näkökulma sivuutetaan tasa-arvopolitiikassa toistuvasti ja isien huono asema erotilanteessa on yleistä. Myös huono-osaisuus on naisia yleisemmin miesten ongelma. Joten, myös miehet saavat oman osansa epätasa-arvoisesta kohtelusta.

Monessa asiassa on otettu takapakkia. Esimerkiksi hallituksessa on vähemmän naisministereitä kuin koskaan aikaisemmin ja naisjärjestöjen rahoituksesta on leikattu. Suomi on kuitenkin viimeisen sadan vuoden aikana ottanut onnistuneesti huimia harppauksia kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain myötä.

Vaikka täydellisen tasa-arvon saavuttaminen saattaakin jäädä haaveeksi, se ei tarkoita sitä, että voisimme vaieta siitä. Se on ikuinen trendi, eikä koskaan mene muodista – ei siitä puhuminen tai vaikeneminen. Tasa-arvo on jokaista koskettava asia ja jatkuvasti läsnä. Saavuttaaksemme tasapainon, se vaatii puolelleen ihan jokaisen.

 

Emma Kivikangas

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Kauhavalta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta