Internationellt

Rätten till utbildning än mer hotad i kristider

Foto: Unsplash
Skolbarn i Atlanta i USA.

 

Rätten till utbildning är avgörande för att kunna realisera alla andra mänskliga rättigheter. Men det är också en rättighet som inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

 

Detta bli särskilt tydligt i kristider. När konflikter bryter ut eller naturkatastrofer inträffar är det ofta utbildningen som ställs in först, och blir den sista att återstarta. Det är också den sektor som blir minst finansierad i samband med humanitära kriser.

 

Samtidigt kan skolorna ha en livsviktig funktion under pågående kriser. De ger skydd mot våld, kan bidra med mentalt stöd och erbjuda skolmat.

 

I samband med kriser som pågår länge är barns och ungdomars möjlighet till utveckling av högsta vikt.

 

Trots det blir ofta utbildningsfrågorna överskuggade av andra behov. Det innebär inte att behovet av rent vatten och skyddat boende är oviktigt. Men när humanitära kriser fortsätter under flera års tid kan bristen på bra utbildningsmöjligheter innebära att grunden för andra mänskliga rättigheter och stärkandet av människors verkliga egenmakt går förlorad.

 

Tillgång till utbildning är avgörande för att säkerställa andra mänskliga rättigheter – oavsett om det handlar om sociala, ekonomiska, kulturella, politiska eller medborgerliga rättigheter. Rätten till arbete, god hälsa, yttrandefrihet, ett opartiskt rättssystem, skyddet mot diskriminering – alla dessa rättigheter bygger på tillgången till en god utbildning där man lär ut hur dessa rättigheter utkrävs, utövas, skyddas och respekteras. Särskilt viktigt är detta i länder som har drabbats av väpnade konflikter, där rättssäkerheten ofta har ersatts av vapenmakt.

 

Tillgång på utbildning har även en avgörande betydelse i kampen mot fattigdomen. I en rapport har FN-organet Unesco beräknat att 171 miljoner människor skulle kunna lyftas ur extrem fattigdom – om alla barn fick grundläggande läs- och skrivkunskaper.

 

Fattigdom är ett övergrepp mot människors värdighet. Tillgång till utbildning innebär att individer får bättre ekonomiska möjligheter, samtidigt som deras självkänsla återupprättas.

 

FN:s arbetsorganisation ILO beräknar att det finns 152 miljoner barnarbetare i världen, varav hälften arbetar under farliga förhållanden. Organet slår även fast att tillgången på utbildning har en avgörande betydelse för att minska antalet barn som tvingas arbeta.

 

Utbildning stärker dessutom människors förmåga att ta genomtänkta beslut, lösa konflikter utan våld, utveckla goda sociala relationer och det kritiska tänkandet.

 

Innan pandemin fanns det uppskattningsvis 75 miljoner barn och ungdomar i världen som gick miste om en kvalitativ utbildning på grund av konflikter, tvångsförflyttningar eller naturkatastrofer. De tillhör de grupper som har drabbats hårdast av pandemins konsekvenser – samtidigt som antalet nu ökar.

 

Enligt en ny rapport har det könsbaserade våldet mot kvinnor och flickor förvärrats dramatiskt i samband med pandemin och de nedstängningar som genomförts.

 

Sedan inledningen av pandemin har Education Cannot Wait, ECW, finansierat satsningar i 35 olika länder eller regioner för att bemöta pandemins konsekvenser. Samtidigt behöver utbildningssektorn långsiktiga satsningar och nödinsatser är inte tillräckliga. Via samarbeten med regeringar bedriver ECW program som är utformade för att ge stöd i krissituationer. Dessa genomförs i samarbete med aktörer som är inriktade på humanitärt och utvecklingsinriktat arbete. Dessa investeringar lägger stort fokus på jämställdhet, mänskliga rättigheter och humanitära principer.

 

Som människorättsförsvarare är min förhoppning att det internationella samfundet i framtiden ska slå fast att tillgång på en inkluderande och bra utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet som utgör grunden för andra mänskliga rättigheter. Barn och ungdomar som drabbas av konflikter eller drivs på flykt känner allt för väl till konsekvenserna av inhumanitet. Genom att investera i deras rätt till utbildning har vi fortfarande en möjlighet att återupprätta deras tro på humanismen.

 

*Artikeln är skriven av Yasmine Sherif, chef för den globala fonden Education Cannot Wait. Fonden bildades 2016 med fokus på utbildning för barn som drabbats av konflikter, tvångsförflyttningar eller klimatkatastrofer.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE