Rauhala jatkaa Tornion sosialidemokraattien johdossa

Kuva: Kari Hulkko

Martti Rauhala jatkaa Tornion sosialidemokraattien puheenjohtajana. Sunnuntaina 20.11.2016 pidetyssä syyskokouksessa Rauhalan lisäksi hallitukseen valittiin Eija Kanto (vpj.), Lauri Nykänen, Eino Lehtilahti, Henna Knuuti, Mika Vaara, Jari Hannuniemi, Eila Järvelä sekä Seppo Kemppainen. Hallituksen varajäseniksi nimettiin Matti Pajunen ja Lotta Kuismanen. Piirikokousedustajiksi vuodelle 2017 valittiin Janne Olsen, Kosti Ollila sekä Henna Knuuti.

Tornion sosialidemokraattien vuoden 2017 ehdoton päätapahtuma on luonnollisesti huhtikuussa pidettävät kuntavaalit.

–  Ehdokasasettelu on jo hyvällä mallilla ja ehdokkaita odotetaan olevan huomattavasti enemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa ja tavoitteena vaaleissa on lisätä kannatusta ja paikkoja valtuustossa neljän vuoden takaisesta, puheenjohtaja Martti Rauhala kertoo.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kemin Demarinaiset innolla ja ilolla vaaleja kohti

Kuva: Lehtikuva / Mikko Stig

Kemin Demarinaiset ovat valmistautuneet hyvin kunnallisvaaleihin. Viime syksynä 80 vuotista taivaltaan juhlineen yhdistyksen tuore puheenjohtaja Eija Komokallio on erittäin tyytyväinen.  Yhdistyksellä on nyt 12 ehdokasta.

Kemin demareiden kymmenhenkisen valtuustoryhmän jäsenistä neljä on Kemin sosialidemokraattisen naisyhdistyksen jäseniä. Valtuutetut Ritva Aheinen, Hilkka Halonen, Pirita Hyötylä ja Teija Jestilä ovat ehdolla myös tulevissa kuntavaaleissa.

Demarinaisten ehdokkaista kokenein on Ritva Aheinen, joka aloitti Kemin valtuustossa kunnallispoliittisen uransa yli 40 vuotta sitten. Aheinen palkittiinkin yhdistyksen 80-vuotisjuhlassa puolueen kultaisella ansiomerkillä. Aivan uusia ehdokkaita löytyy myös. Meri-Lapin Setan puheenjohtaja Kiti Kalliomäki on ensimmäistä kertaa ehdokkaana. SDP ja erityisesti Naisliitto on hänelle luonteva valinta. Ihmisoikeuskysymykset ovat hänelle tärkeitä.

Tanja Metsävainio ja Sari Auvinen ovat myös ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Kumpikin liittyi SDP:n ja Kemin Demarinaisten jäseneksi. Yhteiskunnalliset asiat ovat aina kiinnostaneet heitä. TEHY:n pääluottamusmies Sari Auvinen arvostelee kovin sanoin hallituksen sanelupolitiikkaa.

Naisyhdistyksen ehdokkaista löytyy monipuolista osaamista. Katja Hietala on aktiviinen somessa ja toimii Kemi-ryhmän ylläpitäjänä. Kaisu Liiten, toisen asteen oppilaitoksen opo, tuntee nuorten arjen. Maria Viinikka on pitkään työskennellyt työllisyydenhoidon eri tehtävissä ja Eija Karismolla on vahvaa osaamista kulttuuritoimen hallinnosta.

– Ehdokashankintaa jatketaan vielä, mutta on päivänselvää, että jo tällä naisjoukolla Demarinaiset tekee hyvän vaalituloksen näissäkin vaaleissa, vakuuttaa puheenjohtaja Komokallio, joka on myös ehdokkaana.

Keskustelua aiheesta

Demarit tähtäävät Kemin suurimmaksi puolueeksi

Kemin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö avasi kuntavaalikampanjansa torstaina 26.1 Kemin kulttuurikeskuksen Iiris Cafessa. Kampanjan avajaisissa paikalle on päässyt noin 40 ehdokasta. Ehdokkaita löytyy lähes jokaiselta ammattialalta ja kaikista ikäluokista.

Nykyisestä valtuustoryhmästä lähes kaikki ovat asettuneet ehdolle. Meri-Lapin Setan puheenjohtaja Kiti Kalliomäki lähtee mukaan sitoutumattomana ehdokkaana. Kitille SDP oli luonteva valinta.

– On turvallista olla mukana vähemmistöjen oikeuksia vaalivassa liikkeessä, Kalliomäki mainitsee.

Maan hallituksen politiikka on saanut julkisen sektorin työntekijät varpailleen, sillä hallitus on astunut työmarkkinajärjestöjen tontille kikyineen. Tehy:n pääluottamusmiehelle Sari Auviselle SDP oli paras vaihtoehto. AKAVA:n pääluottamusmies Kari Filpus puolestaan on järkyttynyt oikeistohallituksen koulutuspolitiikasta.

Maahanmuuttajataustainen Omar Sharif on myös ehdokkaana, Omar työskentelee vastaanottokeskuksen ohjaajana. Omarille SDP oli luonteva valinta Demarinuorissa toimimisen kautta.

Kemin demareiden kuntavaaliohjelmissa työllisyyden hoito on ollut keskeisellä sijalla jo useissa vaaleissa. Tärkeänä osana työttömyyden torjuntaa Kemin demarit näkevät myös pienten ja mikroyritysten toimintaedellytysten parantamisen sekä luovien alojen hyödyntämisen työllisyyden tukena.

– Kunnan oman työllisyysyksikön toiminnan kehittäminen tulee varmistaa, työttömyydestä, erityisesti pitkäaikaistyöttömyydestä on kärsitty liian pitkään, palveluohjaaja Maria Viinikka, yksilövalmentaja Tanja Metsävainio ja palvelukoordinaattori Tuomo Nettamo sanovat. Tanja ja Tuomo ovat ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Marialla on jo kokemusta vaaleista ja SDP:ssä toimisesta, hän johtaa Kemin Demarinaisia.

Uuden kunnan palveluissa Soten lähdettyä kulttuuri ja sivistys nousevat arvoon arvaamattomaan.  Demarit ovatkin saaneet ehdokkaita koulutuksen, teatterin ja esimerkiksi nuorisotyön saralta. Uuden kunnan vetovoimatekijöiden kehittäminen kiinnostaa.

Kunnallisjärjestön tuore puheenjohtaja Pekka Tiitinen ei voi peittää tyytyväisyyttään.

– Meille on tärkeää, että kaikille kuntalaisille löytyy väylä kuulluksi tulemiseksi, minkä vuoksi ehdokasasetteluun on laitettu panoksia todella paljon. Ehdokasasettelu on hyvällä mallilla, ja lista tulee täyteen. Tällä porukalla on hienoa lähteä kohti kunnallisvaaleja, kertoo Tiitinen.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

SDP:n pohjoiset piirit tiukkana: Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus turvattava

Kuva: Getty Images

SDP:n pohjoiset piirit vaativat, että koulutusleikkaukset on lakkautettava heti. Erityisen pahasti piirejä huolettavat nyt toisen asteen ammatillisen koulutuksen leikkaukset. Lisäleikkaukset johtavat väistämättä siihen, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat karsimaan voimakkaasti kasvukeskusten ulkopuolelta koulutusverkkoa. Ammatillisen koulutuksen verkon karsinta voi vaarantaa myös lukion ja perusasteen koulutuksen jatkumisen joillakin alueilla.

Tämä tarkoittaa joillekin paikkakunnille nuorten poismuuttoa paikkakunnalta kasvukeskuksiin. Paluumuutto ei ole tämän jälkeen monellekaan houkutteleva vaihtoehto. Etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa pienet paikkakunnat kärsivät nuorten menettämisestä. Kotipaikkakunnalleen jäävät nuoret menettävät mahdollisuuden ammatilliseen koulutukseen eivätkä kasva aktiiviseen kansalaisuuteen.

SDP:n pohjoiset piirit Savo-Karjala, Pohjanmaa, Lappi, Keski-Suomi ja Oulu kokoontuivat viikonloppuna Oulussa puoluekokousasioiden tiimoilta. Pohjoiset piirit haluavat yhteistyössä vaikuttaa puoleen asioihin.

Keskustelua aiheesta

SDP:n kansanedustaja Ojala-Niemelä: Saamelaissopimus ei ole julkinen

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Johanna Ojala-Niemelä.

Joulukuussa on valmistunut epävirallinen ja alustava käännös suomeksi pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvottelutuloksesta. Lapin radiossa sopimuksen sisältöä kommentoivat tänään hallituspuolueiden edustajat, mutta opposition edustajilla ei ollut tähän mahdollisuutta, koska sopimuksen sisältö ei ole ollut vielä saatavissa.
– Olen tänään keskustellut asiasta Oikeusministeriöstä neuvotteluihin osallistuneen Johanna Suurpään kanssa ja hän kertoi, että lopullinen kokous asiasta on ensi viikolla 10.1. Teksti ei ole tätä ennen julkinen, eikä näin ollen saatavissa.
– Olisin pitänyt asiallisena, että kaikki Lapin kansanedustajat olisi pidetty informoituna oikeusministeri Lindströmin taholta näin merkittävässä asiassa, eikä vain Lapin hallituspuolueiden edustajat. Tämä asettaa Lapin edustajat täysin epätasa-arvoiseen asemaan näin merkittävässä asiassa, jossa määritetään, ketkä katsotaan kuuluvaksi Euroopan ainoaan alkuperäiskansaan ja mitkä ovat saamelaisten oikeudet Suomessa. En muista vastaavaa menettelyä, Ojala-Niemelä hämmästelee.

Lapin piirikokouksessa kuuma tunnelma: Hallituksen kaverikapitalismi tuhoaa Suomen!

Kuva: Mikko Suomalainen

Lapin Sosialidemokraatit ovat tyrmistyneitä maan hallituksen kaksinaamaisesta kaverikapitalismista. Samaan aikaan, kun kansaneläkkeitä ja lapsilisiä leikataan, huojennetaan rikkaimpien yrittäjien ja metsänomistajien verotusta.

– Oikeistohallituksen miljoonakerho vie maata kauas hyvinvointivaltion perusteista, Lapin Demarit linjaavat.

Joka viikko löytyy uusi asia, jonka voisi viedä julkiselta sektorilta yksityisille yrityksille ja laskun maksavat tavalliset kansalaiset. Viranomaistyön ulkoistaminen ja yhtiöittäminen ei tuo yhtään lisäarvoa työhön ja tuottavuuteen.

Lappilaiset sosialidemokraatit ovat huolissaan kuntien palveluista. Tulevia kuntavaaleja ajatellen on todella huolestuttavaa, ettei vieläkään tiedetä, mitä kunnissa todellisuudessa päätetään ja miten maakuntatason palvelut järjestetään ja tuotetaan. Lähikoulutuksen alasajo on lopetettava Lapissa: paluuta asuntolakulttuuriin ei saa olla.

–  Tasa-arvoisen koulutuksen takeena toisen asteen koulutusta tulee kehittää jatkossakin siten, että myös Lapin pienissä kunnissa on mahdollista säilyttää lukio- ja ammatillinen koulutus, piirikokousväki muistuttaa.

Lapin sosialidemokraatit eivät hyväksy pakolaisperheiden hajottamista. Hädänalaisia on autettava, eikä perheiden yhdistämistä saa estää keinotekoisilla esteillä. Maailman hätä koskettaa myös meitä ja Lapin sosialidemokraatit penäävätkin solidaarisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lapin Sosialidemokraattisen Piirin syyspiirikokous järjestettiin 26.–27.11.2016 Kemissä. Kokouksessa vahvistettiin lappilaiset puoluekokousedustajat ja valittiin puoluevaltuuston jäseniksi Pekka Tiitinen Kemistä ja Maria-Riitta Mällinen Rovaniemeltä sekä varalle Valtteri Huhtamella Inarista ja Sanna Väisänen Ylitorniolta.

Keskustelua aiheesta