Politiikka

Razmyarilta kuittaus Pekkarisen kirjoitukseen: ”Mauri, annetaanko ihmisten ihan itse päättää”

Apulaispormestari Nasima Razmyar.
Apulaispormestari Nasima Razmyar.
Apulaispormestari Nasima Razmyar.

Edus­kun­nan va­ra­pu­he­mie­s Mau­ri Pek­ka­ri­nen on jälleen ottanut kantaa kaupunki- ja aluepolitiikkaan. Hän kirjoittaa aiheesta Suomenmaan mielipidekirjoituksessaan, jota lehti siteeraa uutisessaan.

Pekkarisen mukaan vaa­ti­muk­set eri­tyi­ses­ti lii­ken­teen, kou­lu­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen re­surs­sien en­tis­tä suu­rem­mas­ta kes­kit­tä­mi­ses­tä maan si­säl­lä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ei­vät pal­ve­le koko Suo­men etua.

– Mi­nul­la ei ole mi­tään sitä vas­taan, et­tä pää­kau­pun­ki­seu­dun vä­es­tö kas­vaa. Mut­ta pyr­ki­mys sen te­ke­mi­seen no­peut­ta­mal­la alu­een vä­es­tön­kas­vua kon­sult­ti­toi­mis­ton ja por­mes­ta­ri Va­paa­vuo­ren esit­tä­mil­lä toi­mil­la ei voi tul­la ky­sy­myk­seen, Pek­ka­ri­nen kirjoittaa.

Pekkarinen nostaa esiin Hel­sin­gin seu­dun ja mui­den Itä­me­ren suur­ten kau­pun­gin vä­es­tön­kas­vu­ra­port­in.

– Ra­port­ti osoit­taa, et­tä maan si­säi­nen muut­to­lii­ke tuo juu­ri Hel­sin­gin seu­dul­le enem­män vä­keä kuin min­ne­kään toi­sel­le ver­rok­ki­seu­dul­le, Ham­pu­riin, Gö­te­bor­giin, Tuk­hol­maan, Os­loon, Tal­li­naan tai Rii­kaan.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) on tarttunut Pekkarisen argumentointiin Twitterissä. Viesti on ytimekäs:

– Mauri, annetaanko ihmisten ihan itse päättää, missä haluavat asua.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat