Politiikka

Rinne esitteli täysistunnossa hallitusohjelman, tiukka viesti kriitikoille: ”Tulkaa viimein pois historian väärältä puolelta”

Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Pääministeri Antti Rinne eduskunnan täysistunnossa tänään.
Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Pääministeri Antti Rinne eduskunnan täysistunnossa tänään.
Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Pääministeri Antti Rinne eduskunnan täysistunnossa tänään.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) esitteli tänään eduskunnan täysistunnossa  hallitusohjelman. Hallitusohjelman tiedonantokeskustelu on paraikaa käynnissä.

Rinteen mukaan hallitusohjelmassa on sovittu yhteisestä tulevaisuusvisiosta – siitä, miten hallituksen viisi puoluetta sopivat uudistavansa ja kehittävänsä Suomea.

– Uudistamista ja kehittämistä Suomi ja suomalaiset kaipaavat. Pohjoismainen hyvinvointimalli eli toimeentulon turva, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä laadukas koulutus, osaaminen ja vahva ympäristö yrittämiselle luovat hyvän pohjan uudistustyölle. Sillä nyt Suomi on tilanteessa, jossa uudistamatta ei voi jättää.

Rinne totesi, että naailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin ehkä koskaan aiemmin.

– Ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja koko maapalloa ennennäkemättömällä tavalla.

– Tarvitsemme siis tulevaisuustekoja, sosiaalisia investointeja, joilla turvaamme pohjoismaisen hyvinvointivaltiomme menestyksen tulevilla vuosikymmenillä. Tavoitteenamme on osaava ja osallistava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

”Ei repien, vaan rakentaen.”

Rinteen mukaan hallitusohjelman jokainen tavoite ja keino tähtäävät siihen, ”että huomenna olisi paremmin kuin tänään”.

– Että suomalaisten tulevaisuus olisi valoisampi ja parempi. Että kenenkään ikäihmisen ei tarvitsisi olla huolissaan vanhenemista. Että jokaisella nuorella on toivon näköaloja. Että koko Suomessa olisi hyvä tehdä työtä ja yrittää, luoda uutta kasvua maailman ongelmien ratkaisemisesta.

– Tämä hallitus toimii vastuullisesti ja luottamusta vahvistaen. Ei repien, vaan rakentaen. Ei vastakkainasetteluun perustuen, vaan yhtenäisyyttä vaalien. Ei pelkoa lietsoen, vaan mahdollisuuksia luoden.
Ei eriarvoisuutta luoden, vaan hyvinvointia ja tasa-arvoa lisäten, Rinne sanoi.

– Olemme varmoja siitä, että pohjoismainen hyvinvointivaltio yhdistettynä luonnonvarojen vastuulliseen ja kestävään käyttöön on yhteiskuntamalli, joka takaa maamme tulevaisuuden kilpailukyvyn. Piirrämme tiekartan kohti päästötöntä Suomea. Ja koska maapallo on meillä lainassa tulevilta sukupolvilta, takaamme tuleville sukupolville oikeuden elinkelpoiseen ympäristöön ja kestävään talouteen.

Rinteen hallitus on sitoutunut toimimaan tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

”Taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei päinvastoin.”

Rinteen mukaan hallituksen tavoite kestävästä talouskasvusta nojaa paitsi työllisyysasteen nostamiseen, myös työn tuottavuuden vahvistumiseen.

– Hallitus on sitoutunut vastuulliseen talouspolitiikkaan, jolla julkisesta taloudesta ja sen kestävyydestä pidetään hyvää huolta. Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei päinvastoin.

Rinne totesi, että vastuullinen talouspolitiikka tarkoittaa sitä, että julkinen talous on tasapainossa vaalikauden lopussa ja että samaan aikaan huolehditaan myös välttämättömistä uudistuksista ja investoinneista, joiden avulla talouden kestävyys ja tuottavuus vahvistuvat myös pitkällä aikavälillä.

– Suomeksi sanottuna: tarvitaan merkittäviä tulevaisuusinvestointeja osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen.

”Kriitikoille haluankin nyt sanoa.”

Hallitus on päättänyt nostaa oppivelvollisuusikä 18 vuoteen.

– Pelkän peruskoulun varassa ei kuitenkaan enää työllisty, opi niitä valmiuksia, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Vahvoja perustaitoja, oppimaan oppimista ja uuden omaksumista. Siksi oppivelvollisuusiän nostaminen ja maksuton toinen aste ovat niin tärkeitä.

– Kriitikoille haluankin nyt sanoa: tulkaa viimein pois historian väärältä puolelta! Vain koulutuksen ja osaamisen avulla pärjäämme maailman kilpailussa myös tulevaisuudessa. Vain sillä, että jokainen saa tasa-arvoiset lähtökohdat ja mahdollisuudet unelmiensa tavoitteluun, täyden potentiaalinsa saavuttamiseen, voimme kansakuntana kukoistaa.

Rinteen mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä vahvistetaan koko aiempaa koulutuspolkua aina varhaiskasvatuksesta lähtien, ja varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostetaan. Jokaiselle nuorelle räätälöidään oma polku eri koulutusvaihtoehtoja hyödyntäen.

– Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämiseen tuodaan vakautta ja työrauhaa, myös perusrahoitusta vahvistetaan.

”Hallitusohjelman päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät.”

Hallituskauden keskeiset talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteet ovat työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja työllisten määrän vahvistuminen vähintään 60 000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Hallitusohjelman päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät.

Erityistä huomiota hallitus aikoo kiinnittää lapsiperheköyhyyteen ja asunnottomien asemaan.

– Parannamme ikäihmisten toimeentuloa korottamalla kaikkein pienimpiä eläkkeitä 50 eurolla kuukaudessa nettomääräisesti – ja etsimme kolmikantaisesti keinoja, joilla voitaisiin korottaa alle 1 400 eläkkeitä yhteensä 100 eurolla työeläkemaksuja nostamatta. Nopeutamme hoitotakuuta niin, että kiireettömään hoitoon pääsee jatkossa viikossa. Vanhustenhoivaan asetamme 0,7 vähimmäismitoituksen ympärivuorokautisessa hoivassa.

Rinne lupasi myös laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille. Sosiaaliturvauudistus käynnistetään parlamentaarisesti.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Demokraatti 16/19
KÄTKETTY VENÄJÄ - Putinin suosio laskee
VÄRIKÄS SUOMI - Emme pärjää ilman maahanmuuttoa
SIXTEN KORKMAN - Ison kuvan hahmottaja
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


DEMOKRAATTI

PT arvioi Suomen talouden jäähtyvän – näin käy Eila Eläkeläiselle ja Tomi Työttömälle
17.9.2019

Luetuimmat


Uusimmat