Rinne puoluevaltuustossa: ”Jos me emme tarjoa ratkaisuja ongelmiin, populistit käyttävät niitä hyväkseen”

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Antti Rinne kuvattuna kesällä eduskunnassa.

– Kymmenen vuotta Eurooppa on kulkenut kriisistä kriisin. Kotimantereemme muutokset näkyvät ja tuntuvat myös meillä. Päällimmäisenä on ollut taloudellinen kriisi, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne aloitti puheensa Jyväskylässä puoluevaltuuston kokouksessa.

Hän totesi, että poliittisilla päätöksillä laman maksajiksi on laitettu ihmiset, jotka eivät ole lamaan syypäitä.

– Tämä on johtanut syventyneeseen sosiaaliseen kriisiin. Se näkyy työttömyytenä, köyhyytenä ja syrjäytymisenä.

– Tällaisessa tilanteessa osa puolueista ja poliitikoista nostaa kädet pystyyn. Asioille pitää tehdä jotakin, ei alkaa osoitella syyttävällä sormella ties mihin suuntaan.

Rinne jatkoi, että osa puolueista – Euroopassa ja Suomessa – on nähnyt ihmisten pettymyksessä oman mahdollisuutensa.

– Nämä puolueet eivät ole halunneet yhdessä etsiä ratkaisuja ongelmiin. Ne keskittyvät etsimään syyllisiä ja antamaan vaikeisiin kysymyksiin helppoja vastauksia.

Nyt, jos koskaan, kaikkien vastuullisten puolueiden on sisäistettävä tämä:

– Jos me emme tarjoa ratkaisuja ongelmiin, populistit ja ääriajattelijat käyttävät niitä hyväkseen. SDP:n ja muiden vastuullisten puolueiden tehtävä on antaa vastauksia ihmisten kysymyksiin, ei ratsastaa ihmisten huolilla ja peloilla.

EU:lle vapaan maailman johtajuus.

Rinne määritteli SDP:n eurooppalaiseksi ja Eurooppa-puolueeksi.

– Me kannatamme EU:n kehittämistä ja uudistamista. Samalla tiedostamme EU:n haasteet. Tiedostamme asiat, joissa EU:n pitää toimia entistä paremmin.

– Viimeisen kahden vuoden aikana media ja suomalaiset ovat aivan syystä kyselleet Sipilän hallituksen EU-linjan perään. Myös minulle hallituksen linja on ollut, ja on edelleen epäselvä.

Rinne sanoi, ettei riitä, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esittelee prosessikaaviotaan Angela Merkelille.

– Näin voi saada mukavan kuvan lehteen ja Twitteriin, mutta käytännön politiikkaan tai muihin EU:n jäsenmaihin se ei vaikuta. Prosessikaaviot eivät korjaa ihmisten arjen ongelmia. Ei Suomessa eikä Euroopassa.

Rinteen mukaan kuluva vuosi on osoittanut, että Donald Trumpin Yhdysvalloista ei ole vapaan maailman johtajaksi.

– Suomella on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millä tavalla EU ottaa vapaan maailman johtajuuden. SDP:n tehtävä on johdattaa Suomi takaisin erityisesti EU:n, mutta myös muiden kansainvälisten organisaatioiden, eturiviin.

Sisäänpäin käpertyminen ei ole ratkaisu.

Antti Rinne muistutti, että tämän päivän haasteet ovat entistä enemmän globaaleja. Suomi ei ole yksin. Eikä Suomi myöskään saa eikä voi jäädä yksin.

– Sisäänpäin käpertyminen ja rajojen sulkeminen ei ole ratkaisu mihinkään asiaan. Ei Suomessa, ei Euroopassa eikä globaalisti.

– Koska hengitämme samaa ilmaa ja asumme samalla planeetalla, kohtalomme on sidottu yhteen. Tästä syystä meidän tulee jatkuvasti tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

– Siksi Suomen on oltava aktiivisen ratkaisijan, sovinnon ja rauhanrakentajan roolissa kansainvälisissä organisaatioissa. Sillä tavoin voimme ratkaista globaaleja, koko ihmiskunnan kohtaloa koskevia kysymyksiä.

– Ihmiskunnan pitkän aikavälin eloonjäämisen ehto on, että suojelemme luontoa, palautamme sitä ennalleen ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä. Meidän tulee pysäyttää maaperän ja merien köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Vain näin toimien voimme pelastaa elinympäristömme ja itsemme.

Rinne totesi, ettei ole pessimisti vaan realisti. Meidän on aika toimia ja valita kahdesta vaihtoehdosta:

– Joko otamme ilmastonmuutoksen ja elinympäristömme köyhtymisen ja saastumisen tosissamme, haemme nopeasti ratkaisuja ja pelastamme itsemme.

– Tai sitten annamme ympäristön ja lapsiltamme lainassa olevan maapallon tuhoutua. Katsokaa, mitä Texasissa on tapahtunut! En voi ymmärtää, miten Yhdysvaltojen presidentti voi ummistaa silmänsä ilmastonmuutokselta, vaikka ilmastonmuutos tapahtuu hänen silmiensä edessä.

”Me toistamme tämän vaatimuksen!”

Rinne puhui myös Afrikan mantereen ongelmista ja vaati Suomen valtiolta vahvempaa roolia kehitysyhteistyössä.

– On tärkeää huomata, että varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat ovat nyt jäämässä kauas tällä vuosikymmenellä jo kertaalleen saavutetusta tasosta. Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesityksessä varsinaisen kehitysyhteistyön osuus on vain 536,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 taso oli yli 920 miljoonaa, lähes tuplat.

Suomen kehitysyhteistyön osuus BKTL:sta odotetaan ensi vuonna olevan vain noin 0,39 %.

– Olemme kansakuntana sitoutuneet nostamaan määrän YK-tavoitteen mukaisesti 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

– Presidenttiehdokkuutta tavoittelevat Maarit, Tuula ja Sirpa ovat pitäneet tätä asiaa ansiokkaasti esillä. He ovat vaatineet, että vuoden 2018 budjetissa nostetaan varsinaisen kehitysyhteistyön rahoitustasoa esitetystä 100 miljoonalla.

– Me toistamme tämän vaatimuksen!

”SDP:n oltava järjen ja inhimillisyyden ääni.”

Antti Rinne painotti, että sosialidemokratian perusta on kansainvälisyys.

– Filosofinen perusajatuksemme lähtee yhteistyöstä ihmisten ja kansojen välillä. Valtioiden rajat eivät saa olla määrittämässä ihmisyyttä, yksilöä tai hänen mahdollisuuksiaan.

– Viimeisten sadan vuoden aikana olemme nähneet, että nationalistinen ajattelu on säännöllisesti nostanut päätään. Tulokset ovat olleet katastrofaalisia: konflikteja, sotia, kansanmurhia ja väkivallan uhkaa.

– Nationalistista retoriikkaa on kuultu myös viime vuosina. Pelon ja vihan lietsomista, vaatimuksia sulkeutuneista yhteiskunnista ja muureista kansakuntien rajoille, ihmisoikeuksien kyseenalaistamista ja suvaitsemattomuutta.

Rinteen mukaan SDP:n on oltava tässäkin asiassa järjen ja inhimillisyyden ääni.

– Me emme aseta sotien takia kotinsa menettäneitä pakolaisia ja työttömiä tai sairaita ihmisiä vastakkain. Me emme puhu niin, koska se ei ole totta.

– Pakolaiset eivät aiheuta terrorismia, vaan terrorismi aiheuttaa pakolaisuutta.

– Me sanomme selvästi ei terrorismille ja yhtä selvästi sanomme ei vihan ja ennakkoluulojen lietsonnalle. Sanomme ei rasismille.

”Haluamme pysäyttää rikkauksien kasaantumisen entistä harvemmille.”

Antti Rinne totesi, että poliittisena liikkeenä sosialidemokratialla on kansainvälisen tason perustavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa.

– Olemme avoimen yhteiskunnan kannattajia. Yhteinen tavoitteemme on luoda rauhaa maailmaan. Haluamme varmistaa ihmisoikeuksien toteutumisen jokaisen yksilön tasolla. Tarvitsemme enemmän tasa-arvoa. Ohjenuoramme on kestävän sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kehityksen luominen.

– Sosialidemokraattinen puolue on Suomen kansainvälisin puolue. Meillä on kaikista Suomen puolueista vankin verkosto globaalisti ja Euroopassa. Lähes kaikkialla meillä on veljes- ja sisarpuolueita, joiden kannattajat jakavat yhteiset arvomme. Vapaus, tasa-arvo, oikeudenmukainen yhteiskuntapolitiikka ja ihmisten keskinäinen solidaarisuus yhdistävät meitä. Jakamaton ihmisarvo ohjaa toimintaamme.

– Kansainvälisyys on myös väylä erilaisille ideoille ja keskustelulle tulla SDP:n piiriin.  Tässä työssä nuoren sukupolven mahdollisuudet toimia ovat rajattomat mutta toisaalta myös vastuu tulevaisuudesta on suuri.

– Haluamme pysäyttää rikkauksien kasaantumisen entistä harvemmille. Samalla edistämme rauhanomaisten yhteiskuntien rakentumista sekä oikeusvaltioiden vahvistumista.

– Sosialidemokratia on nykyaikainen ja ajassa kiinni oleva vaikutusalusta kaikille suomalaisille rakentaa parempaa maailmaa, parempaa Eurooppaa ja parempaa Suomea.

Keskustelua aiheesta

Hallituksen toinen jättiuudistus uhattuna? – ”Jos olet tuollaista tietoa saanut, niin en kommentoi mitään”

Kuva: Kari Hulkko

Demokraatin tietojen mukaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä kasvupalvelulaki ei ole lausuntokierroksen jälkeen lainkaan edennyt. Asiaa läheltä seuraavien hallituslähteiden mukaan muun muassa työllisyyspalveluiden uudelleenjärjestelyyn liittyvä laki olisi käytännössä pöydällä, mutta ministeriryhmän sisältä vakuutetaan, että siitä keskustellaan edelleen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan vaikutelma pysähtymisestä on voinut syntyä soten valinnanvapausratkaisun odottamisesta.

– Kasvupalvelulaki on edelleen valmistelussa ja sitä viedään eteenpäin käsikädessä sote-ratkaisun kanssa, Lintilä sanoo.

Kasvupalvelujen järjestämisvastuu annetaan lakiluonnoksessa maakunnille, poikkeuksena pääkaupukiseutu, jonka kunnat saisivat jatkossakin jäädä palvelujen järjestäjäksi. Kokoomuksessa toivottaisiin erillisratkaisuja myös muille suuremmille kaupungeille, ja puolueen ajatellaan pyrkivän sen vuoksi hidastamaan lain etenemistä.

Se, että laki olisi pysähdyksissä on ihan höpöpuhetta.

Lain myötä muun muassa nykyisten ELY-keskusten toiminnot siirtyisivät maakuntiin. Suuret kaupungit ja Helsingin pormestarin koolle kutsuma kaupunkien C21-ryhmä katsovat, että yrittäjyyttä, työllisyyttä ja kasvua tukevat palvelut olisi sopivinta järjestää suoraan kuntatasolla.

Lintilän mukaan erillisratkaisuista aiheutuisi perustuslaillisia ongelmia.

– Pohjaratkaisu on, että erillisratkaisu koskee vain pääkaupunkiseutua.

Lakia valmistelevaan ministeriryhmään yhdessä Lintilän ja oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) kanssa kuuluva työministeri Jari Lindström (s.) ei ole kuullutkaan valmistelun pysähtymisestä.

– Tämä on minulle uusi tieto. Jos olet tuollaista tietoa saanut, niin en kommentoi mitään. Se, että laki olisi pysähdyksissä on ihan höpöpuhetta, Lindström sanoo.

Demokraatti ei perjantaina tavoittanut oikeusministeri Häkkästä kommenttia varten.

Keskukset estivät ainakin 10 onnettomuutta viime vuonna – ”Uudistus ei saa heikentää turvallisuutta merellä”

Kuva: Thinkstock

Liikenne- ja viestintäministeriö puuhaa suuria uudistuksia. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) korostaa, että vähemmän julkisuutta saaneet aikeet eivät saa jäädä niiden varjoon. Yksi niistä on hänen mukaansa meriliikenteen alusliikennepalveluiden yhtiöittäminen, johon Salonen suhtautuu suurella varauksella.

Hän on huolissaan siitä, että yhtiöittäminen heikentäisi Suomen meriliikenteenohjauksen toimivaa yhteistyötä Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, Tullin ja Trafin kanssa. Tämän huolen jakaa myös Meriliikenneohjaajat ry.

– Yhtiöittämisen myötä meriliikenneohjaus menettää statuksensa viranomaisena. Uhan alla on esimerkiksi oikeus käyttää puolustusvoimien tutkaverkkoa. Nyt tarvitaan vastauksia siihen, kuinka viranomaisten jouheva yhteistyö voidaan turvata tulevaisuudessakin, Salonen vaatii.

Hänen mukaansa Suomen aluevesien valvonnan ja turvallisuuden takaaminen on äärimmäisen tärkeää poikkeustilanteissa.

– VTS-keskukset estivät viime vuonna ainakin 10 onnettomuutta ja samalla mahdollisia ympäristökatastrofeja, Salonen muistuttaa.

Suomessa toimii tällä hetkellä kolme VTS-keskusta. Alusliikenne saa niiltä vuorokauden ympäri informaatio-, liikenteenjärjestely- ja navigaatioapupalveluita. Yhtiöittämisen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

– Uudistusta valmistellaan nopeassa aikataulussa. Se pitää nostaa laajaan keskusteluun ja arvioida yhtiöittämisen vaikutuksia – mitä lisäarvoa se toisi liikenteenohjaukselle, Kristiina Salonen korostaa.

Keskustelua aiheesta

”Tukholmaan hävinnyt tai varastettu puhelin, mahatauti ja tieto töiden loppumisesta” – Mikko Kärnä: Paavo Väyrysestä ei tule presidenttiä, ja minulle tulee lähtö eduskunnasta

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen ilmoitti eilen palaavansa eduskuntaan ensi keväänä, ellei tule valituksi presidentiksi.

– Jos kannattajani saavat kootuksi tarvittavan määrän kortteja, olen ehdokkaana ja teen parhaani päästäkseni toiselle kierrokselle ja voittaakseni vaalin. Jos en tulisi valituksi, jatkaisin työtäni Suomen suunnan muuttamiseksi eduskuntavaalien kautta. Niihin valmistautumisen aloittaisin palaamalla eduskuntaan jo seuraavalla kevätistuntokaudella, Väyrynen sanoi.

Kansanedustajaksi valittu on oikeutettu ottamaan tehtävän vastaan milloin tahansa vaalikauden aikana.

Väyrysen todennäköisestä paluusta voi kärsiä moni, mutta ainakin kansanedustajaksi hänen varapaikaltaan noussut Mikko Kärnä.

Kärnä kommentoi Facebook-sivuillaan torstain suuria uutisia. Hän vaikuttaa jo alistuneen kohtaloonsa.

”On niitä tietysti mukavampiakin päiviä ollut. Tukholmaan hävinnyt tai varastettu puhelin, mahatauti ja tieto töiden loppumisesta keväällä.”

Kärnä kirjoittaa kuitenkin uskovansa, että tästäkin selvitään. Hän lupaa jatkaa kansanedustajan töitä täysillä niin kauan kuin töitä on.

”Mutta mielenkiintoisia työtarjouksia otetaan vastaan! Tiesittehän, että seuraaviin eduskuntavaaleihin on ensi keväästä aikaa vuosi?”

Demokraatti uutisoi eilen, että Väyrysen paluu on osa keskustan hurjaa nimirulettia.

Vaikea tapaus tämä lomalla sairastaminen – työtuomioistuimelta meni sormi suuhun, pyytää ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta

Kuva: LEHTIKUVA / EIJA KONTIO
Vuosiloma kuuluu ihmisoikeuksiin, SAK laskee.

Työtuomioistuin on pyytänyt ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta siitä, onko Suomen vuosilomalaki EU-oikeuden vastainen. Asiasta kertoo SAK verkkosivuillaan. Asia koskee yksityissektorin työntekijän oikeutta siirtää vuosilomalla sairastuessaan lomapäiviä pidettäväksi myöhemmin myös neljää viikkoa pitemmän loman tilanteessa.

Yli vuoden kestäneissä työsuhteissa lomaa on viisi viikkoa. Vuosilomalaki asettaa näihin lomiin sairausajasta kuusi omavastuupäivää. Näiltä päiviltä ei makseta sairausajan palkkkaa.

Työtuomioistuin pyytää EU:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua myös siitä, voiko työntekijä vaatia sairastuessaan loman siirtämistä heti ja samalla suoraan työnantajaltaan sairausajan palkan maksamista omavastuupäiviltä.

– Oikeus vuosilomaan ja ansaitun vuosiloman suoja ovat EU:n työaikadirektiivin ja perusoikeuskirjan piirissä. Niiden tulkinnat ratkaisee viime kädessä unionin tuomioistuin, SAK:n lakimies Jari Hellsten sanoo.

EU-tuomioistuimeen lähetettävässä jutussa on kyse Auto- ja kuljetusalan työntekijöitä edustavan AKT:n ja Satamaoperaattorit ry:n välisestä vuosiloman siirtoa ja sairausajan palkkaa koskevasta kiistasta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vastustanut tapauksen EU-tuomioistuimeen lähettämistä. EK:n näkemyksen mukaan nykyinen tilanne on EU-säännösten mukainen.

EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä on useampia tapauksia, joissa ansaittua, neljää viikkoa pitempää lomaa tai sitä vastaavaa, työsuhteen päättyessä maksettavaa lomakorvausta on suojattu kokonaisuudessaan. Tämän linjan soveltaminen voi hyvin perustein johtaa vuosilomalain omavastuupäivien katsomiseen EU-oikeuden vastaisiksi, Hellsten painottaa.

– Oikeuskäytäntö osoittaa, että meillä on asiassa vahvat perustelut eikä AKT:n jutussa ole kyse mistään koepallosta. Tapaus osoittaa myös sen, miten ay-liike puolustaa työntekijöiden oikeuksia ja vie oikeusjuttuja niin sanotusti päätyyn saakka, Hellsten jatkaa.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus lisäsi kuuden päivän karenssin vuosilomalla sairastamiseen. Päätöstä puidaan nyt leivättömien pöytien ääressä. (Lehtikuva/Rino Rekomaa)

Hallitus poisti vuonna 2013 vuosilomalaista omavastuupäivät EU-oikeuden vastaisina. Samalla loman välitön siirto-oikeus rajattiin kuitenkin koskemaan vain vuosilomalain mukaista lomaoikeutta eli korkeintaan viiden viikon vuosilomaa. Vuonna 2016 Juha Sipilän hallitus muutti lakia ohi kilpailukykysopimuksen niin, että omavastuupäivät koskevat myös viiden viikon lomaa. Käytännössä tämän lainmuutoksen laillisuus joutuu nyt EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi.

AKT:n juttua vastaavia tapauksia on SAK:n useampien jäsenliittojen piirissä. Ratkaisu niihin kaikkiin tulee AKT:n oikeudenkäynnin kautta.

 

Pitäisikö potilaan tutkia itse silmänpohjansa? – ”Ei voida puhua yhdenvertaisesta kohtelusta”

Kuva: Demokraatti

Harmaakaihi on yleisin sokeuden aiheuttaja maailmassa. Yli 30 prosenttia yli 65-vuotiaista sairastuu siihen. Eläkkeensaajien keskusliitto EKL on saanut huolestuneita yhteydenottoja kaihileikkausten jälkitarkastuksista.

Kaikki sairaanhoitopiirit eivät jälkitarkasta, vaikka Käypä hoito -suositus pitää tarkastuksia tärkeinä. SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on jättänyt hallitukselle asiasta kirjallisen kysymyksen.

Hän vaatii, että kaihileikkauspotilaita pitää kohdella yhdenvertaisesti sairaanhoitopiiristä riippumatta.

– Kaikilla potilailla ei ole taloudellisesti mahdollista käydä yksityisellä sektorilla jälkitarkastuksessa, mikäli sairaanhoitopiiri ei katso sitä tarpeelliseksi.

Ei ole kyse vain silmälasien tarpeen arvioimisesta.

Mäkisalo-Ropponen ottaa esimerkiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän. Sen mukaan jälkitarkastuksia ei tarvita, jos potilas on oireeton. Kansanedustaja muistuttaa, että tarkastuksessa on kyse mahdollisten komplikaatioiden varhaisesta toteamisesta.

– Potilaalla ei ole itsellään mahdollisuutta arvioida silmänpainettaan, sarveiskalvon, etukammion ja tekomykiön tilaa tai tutkia silmänpohjaa leikkauksenjälkeisten komplikaatioiden poissulkemiseksi kuten jälkitarkastuksessa tehdään. Jälkitarkastuksessa ei ole myöskään kyse vain silmälasien tarpeen arvioimisesta.

Mäkisalo-Ropposen mielestä ei voida puhua yhdenvertaisesta ja oikeudenmukaisesta kaihipotilaiden kohtelusta, jos jälkitarkastukseen pääseminen on kiinni kukkarosta.

EKL ja Mäkisalo-Ropponen ovat muutenkin huolissaan erityisesti pienituloisista eläkkeensaajista. Heille terveydenhuollon asiakasmaksut ovat taloutta uhkaava menoerä.

– Useimmin lääkkeistä ja hoidoista joutuvat tinkimään ne, joiden tulot ovat pienet ja terveydentila huono. Näillä potilailla ei ole varaa yksityisen puolen palveluihin.

Keskustelua aiheesta