MENY

Röda Korset: Redan en förtrogen relation kan bryta cirkeln av ensamhet

Kuva: finlands-roda-kors hanna-linnakko

En frivillig vän ökar människans tillit till sig själv, till andra människor och till samhället, visar Röda Korsets vänenkät.

 

Enligt Röda Korsets vänenkät är vänrelationer, som har uppståtts via vänverksamheten, på många sätt liknande med vanliga förtrogna vänrelationer. 519 frivilliga inom vänverksamheten runt om i Finland svarade på enkäten som utfördes i december 2017.

Röda Korsets koordinator för socialt välmående, Maaret Alaranta, anser att resultaten ger hopp i arbetet mot ensamhet och marginalisering i Finland.

– Man kan bryta ensamheten. Med den frivilliga vännen har man mod att dela tankar, känslor och erfarenheter. Relationerna upplevs nära och djupa från båda parter. Enkäten visar att man litar på frivilliga vänner, berättar Alaranta.

Enligt vänenkäten är ensamhet den främsta orsaken till att man deltar i vänverksamheten. Ensamheten upplevs i alla åldersgrupper och i alla slags livsskeden. Begränsad rörelseförmåga och hög ålder är även orsaker varför man söker sig en frivillig vän.

– Ensamhet är förödande för människans välmående varpå betydelse av frivilligverksamheten, som minskar ensamhet, är stor både med tanke på samhället och på individen. Redan en positiv människorelation kan bryta spiralen av känslan att hela tiden känna sig värdelös. Denna känsla bryter ner människan och gör att människan blir även mer isolerad, berättar Maaret Alaranta.

Nästan alla frivilliga inom vänverksamheten uppskattar att besöken är efterlängtade ( drygt 95 procent) och att besöken har piggat upp vännen (98 procent). Till och med 82 procent av frivilliga uppskattade att verksamheten minskar ensamhet.

En ensam människa känner sig ofta osynlig. Att bli sedd och även ett kort möte minskar ensamheten. Känslan av att höra till en grupp är viktig för oss alla, beskriver Alaranta.

 

Vänverksamheten minskar känslan av att vara utanför
Enligt vänenkäten uppmuntrar vänverksamheten särskilt unga människor till många slags aktiviteter såsom till hobbyn.

– Förutom sällskap och stöd gör vänner att ungdomarnas livskrets blir mångsidigare. En frivillig vän hjälper den unga att bli en del av närgemenskaper. Vänverksamheten minskar känslan av att vara utanför eftersom den unga kan lita på människor och känna att han eller hon också själv är värd förtroende, säger ungdomsforskare och direktör av De ungas skyddshus Leena Suurpää.

– Som en betydande grupp i vänenkätens resultat ses  ungdomar som nyligen har flyttat till Finland. För dem betyder frivilliga vänner särskilt mycket eftersom dessa ungdomars tillit till samhället är svag. De känner orättvisa och bristfällighet i vardagen. Dessutom har dessa ungdomar sällan några stödnätverk. Hela samhället har humanitärt ansvar för ungdomar som nyligen har flyttat till Finland, fortsätter Suurpää.

År 2016 fick cirka 7 400 människor med invandrarbakgrund hjälp av Röda Korsets vänverksamhet.

Uppemot 9000 frivilliga vänner runt om i Finland är verksamma inom Finlands Röda Kors vänverksamhet. År 2016 fick cirka 32 500 människor hjälp av vänverksamheten. De frivilliga träffar sina vänner vanligtvis en gång per veckan eller med två veckors mellanrum.

Frivilliga som svarade på enkäten berättade att vänverksamheten är belönande och skapar betydelse och hjälpandets glädje till livet. Nu hälsas nya frivilliga med i verksamheten.

– Man kan vara med så mycket som det passar den egna livssituationen. Det viktigaste är att ingen behöver vara ensam, säger Alaranta.

 

 

Diskussion

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta – ”Västnyland behöver Maarit”

Kuva: Johan Kvarnström

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till kandidat i höstens planerade landskapsval samt riksdagsvalet våren 2019.

 

 

– Vi vill som Maarits hemförening på detta sätt visa vårt stöd för hennes arbete. Hon har kontinuerligt fört fram Västnyland och regionens frågor i sitt arbete i riksdagen, säger föreningens ordförande Sirkka-Leena Holmberg.

 

– Västnyland behöver Maarit med sitt breda kontaktnät på högsta beslutande nivå inom rikspolitiken. Karis-Billnäs Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för Feldt-Ranta i de kommande valen. Vi är taggade, säger Holmberg.

 

Huruvida landskapsvalet faktiskt hålls i höst avgörs i riksdagen i vår. De mest avgörande besluten torde fattas i mars. Slutligen är det Finlands svenska socialdemokraters styrelse som besluter vilka kandidater man ställer upp på de platser man kommit överens om med SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland.

 

”Lyckat koncept”

Karis-Billnäs Socialdemokrater diskuterade även presidentvalets resultat på månadsmötet i februari. Föreningen noterade att understödet för Tuula Haatainen i Raseborg var bland de högsta i landet.

– Det visar att socialdemokraterna har ett stabilt stöd i kommunen. Föreningen satsade på att finnas på gågatan i Karis under de tre sista lördagarna före valet, säger Holmberg.

– Det var ett lyckat koncept, då vi oftast var det enda partiet som syntes i vimlet. Diskussionerna med invånarna var givande, allt från aktiveringsmodellen till stadens fullmäktiges beslut intresserade. Vi vill vara en aktiv del av närsamhället, denna kampanj visade att så också är fallet.

 

 

Diskussion