Politiikka

SAK, STTK ja Akava vaativat Sipilän hallitukselta toimia: ”Pilari on vuosikausiin merkittävin uudistamiseen liittyvä asiakirja”

Lehtikuva / Vesa Moilanen
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on yksi kirjeen allekirjoittajista.
Lehtikuva / Vesa Moilanen
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on yksi kirjeen allekirjoittajista.
Lehtikuva / Vesa Moilanen
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on yksi kirjeen allekirjoittajista.

Palkansaajakeskuskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vaativat pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) eilen lähettämässään avoimessa kirjeessä Suomen hallitukselta toimia sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseksi EU-tasolla.

– Sosiaalinen pilari on työkalu, jolla voidaan vahvistaa työntekijöiden oikeuksia, parantaa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, kehittää työsuojelua ja sosiaaliturvaa, kirjeessä todetaan.

– Sosiaalisten oikeuksien parantaminen tuottaa konkreettista hyötyä EU-kansalaisten arkielämään. Samalla kansalaisten luottamus unioniin lisääntyy.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet järjestöjen puheenjohtajat, Jarkko Eloranta, Sture Fjäder sekä Antti Palola.

Unionia ei voida kehittää pelkästään talouden toimintaedellytyksiä parantamalla.

Keskusjärjestöt kertovat lähestyvänsä pääministeriä Göteborgissa 17. marraskuuta järjestettävän EU-huippukokouksen alla.

Kokouksessa on esillä Euroopan unionin sosiaalisten oikeuksien pilari, johon on kirjattu 20 työelämään ja sosiaalipolitiikkaan liittyvää tavoitetta.

Eurooppalaiset palkansaajat ovat vaatineet, että unionin johtajat sitoutuvat sosiaalisten oikeuksien toteuttamiseen. SAK, Akava ja STTK kertovat kirjeessään Suomalaisten palkansaajien keskusjärjestöjen (PSKJ) edellyttävät sitä myös Suomen hallitukselta.

– Euroopan unionia ei voida kehittää pelkästään talouden toimintaedellytyksiä parantamalla, vaikka kasvu on kehityksen välttämätön edellytys.

– Sosiaalisten oikeuksien pilari on vuosikausiin merkittävin ja laajin eurooppalaisen työelämän uudistamiseen liittyvä asiakirja.

Järjestöt korostavat, että sosiaalinen pilari ei sellaisenaan muuta EU:n lainsäädäntöä eikä unionin toimivaltaa työelämän sääntelyssä.

– Palkansaajien näkökulmasta on välttämätöntä, että eurooppalaisen työelämän ja tasa-arvon minimistandardeja kehitetään nykyistä kattavammiksi. Niitä pitää myös päivittää säännöllisesti työelämän muuttuessa.

– Tällä hetkellä pilarin sisältöalueella on valmisteilla kolme aloitetta: perhevapaisiin kantaa ottava työelämän tasapainoaloite, kirjallisia työsopimuksia koskeva aloite ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturvaa koskeva aloite.

Palkansaajajärjestöt haluavat osallistua Suomen EU-puheenjohtajakauden valmisteluun.

Pilarin teemoihin liittyy kiinteästi myös lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistaminen, jossa päätöksenteko on jo loppusuoralla.

– Keskusjärjestöt toivovat Suomen hallitukselta aktiivista panosta näiden aloitteiden eteenpäin viemisessä.

Myös SDP sekä Euroopan parlamentin S&D-ryhmä ovat puhuneet sosiaalisen pilarin tärkeydestä.

Palkansaajajärjestöt toivovat lisäksi, että työmarkkinajärjestöille annetaan hyvissä ajoin mahdollisuus osallistua Suomen EU-puheenjohtajakauden valmisteluun.

– Suomen vuoden 2019 jälkipuolen EU-puheenjohtajuus on tärkeä tilaisuus suomalaiselle johtajuudelle unionin kehittämisessä.

– Yhteistyössä valmistellut tavoitteet antavat järjestöille mahdollisuuden tukea Suomen tavoitteiden eteenpäin viemistä myös omassa eurooppalaisessa yhteistyössään.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 43 Demokraatti
UUSI DEMOKRAATTI - Poliittinen aikakauslehti
SÄIDEN ARMOILLA - Politiikan tuulet nostavat SDP:tä
MACRON JUPITER - Ranskan Kennedy
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat