Politiikka

SAK:n Eloranta: Hallitus on viemässä mallia eteenpäin kiky-sopimuksen vastaisesti

Anna-Liisa Blomberg
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
Anna-Liisa Blomberg
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
Anna-Liisa Blomberg
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ihmettelee hallituksen yksipuolista ilmoitusta työttömyysturvan niin sanotun aktiivimallin edistämisestä.

– Hallitus on nyt viemässä mallia eteenpäin työllisyystyöryhmän raportin pohjalta, vaikka ryhmä ei saavuttanut siitä yhteistä näkemystä, Eloranta sanoo SAK:n verkkosivuilla julkaistussa uutisjutussa.

Raportin mukainen aktiivimalli olisi SAK:n mukaan vastoin kilpailukykysopimusta. Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä hallitus ilmoitti pidättäytyvänsä työttömyysturvan lisäleikkauksista.

– Aktiivimalli leikkaisi hyvin monen yksittäisen henkilön työttömyyspäivärahaa. Työllisyystilanteesta ja tarjolla olevien palvelujen niukkuudesta johtuen työttömän mahdollisuudet aktivoitumiseen ovat erittäin vähäiset, Eloranta arvioi.

SAK esitti työllisyystyöryhmässä useita toimia työttömyysturvan toimivuuden ja työllistymisen parantamiseksi.

Keinoihin sisältyvät muun muassa karenssijärjestelmän yksinkertaistaminen, työttömien omaehtoisen opiskelun helpottaminen ja työvoimahallinnon resurssien lisääminen.

Edellytämme, että uudistukset valmistellaan kokonaisuutena.

Eloranta on tyytyväinen hallituksen ilmoittamaan valmiuteen jatkaa näiden työllistymistä edistävien keinojen valmistelua yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

– On tärkeää, että valmisteluun otetaan mukaan myös SAK:n pitkään esillä pitämä nollatuntisopimusten pelisääntöjen tarkistaminen. Esimerkiksi nykylain mukainen 90 päivän karenssin määrääminen irtisanoutuneelle nollatuntilaiselle on täysin kohtuuton.

Suomen suurimman palkansaajajärjestön puheenjohtaja korostaa, että SAK tulee jatkovalmistelussa pidättäytymään työttömyysturvaa leikkaavista toimista.

– Edellytämme myös, että uudistukset valmistellaan kokonaisuutena eikä esimerkiksi aktiivimallia saateta voimaan ennen kuin kokonaisuus on tiedossa, puheenjohtaja Eloranta sanoo.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat