Saknas: en trovärdig neutralitetspolitik

Kuva: Lehtikuva

Ibland är det slumpen som styr jobbet med att skriva artiklar. Under sommarens besök hos en god vän bosatt norr om Göteborg överraskade hon med ett manuskript som den svenske socialdemokraten Thage G Peterson hade författat och skickat till henne.

Det rörde sig om ett tal som den förre svenske försvarsministern och sedemera talmannen i Sveriges riksdag höll på årets Nordiska Fredsdagar i Degerfors.

Som regelbunden värd för konferensen står den partipolitiskt oberoende tidskriften och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.

Efter hemkomsten läste jag noggrant igenom texten och insåg att hans tal är ett värdefullt inlägg i den aktuella försvars- och säkerhetspolitiska debatten.

Nato-motståndare

Redan som ung SSU:are var den snart 83-årige Thage G Peterson emot ett svenskt Nato-medlemskap, skriver han i sitt manus. Och den inställningen bevarade han sedan även som Olof Palmes statssekreterare samt som försvarsminister och i andra tunga regeringsposter.

Dessa hans grundvärderingar är om möjligt ännu starkare idag.

Jag vill inte att andra länder skall bestämma över Sveriges försvar och säkerhetspolitik”, säger han enligt manuskriptet på fredsmötet i Degerfors.

Hans linje är ett idogt arbete för fred. I den andan har han under de senaste åren även rest landet runt och hållit tal på långt över 130  ställen. Han är övertygad om att hans och andras insatser har gett ett positivt eko.

Bland annat hänvisar han till färska opinionsmätningar som resulterat i att ”vissa tidningsredaktioner fått skrämselhicka”.

En aktuell undersökning visar enligt Peterson att Nato-motståndet bara under loppet av ett år har ökat kraftigt. Siffrorna idag visar att hela 49 procent av svenska folket säger nej till en Nato-anslutning, vilket ska jämföres med 39 procent för ett år sedan.

Denna förändring innebär ett stort problem för alla Nato-entusiaster, anser Thage G Peterson.

Svenskt varumärke

Till hans politiska analys hör att världen idag drabbas av allt fler väpnade konflikter och krig som även medför en dramatisk flyktingsssituation. Samtidigit är längtan efter fred starkare än någonsin.

Enligt den förre svenske försvarsministerns övertygelse kan fredslösningar aldig åstadkommas med nya arméer eller genom anslutning till militärallianser.

Med blick på det egna landet vill Thage G Peterson att Sverige blir ett varumärke för fred på den internationella arenan.

Med diplomati och medling ska svenska politiker bidra till fredsinitiativ eller fredsförhandlingar.

Vi måste göra allt för att förhindra våldsåtgärder och krig som bara leder till svårläkta sår och revanschlust som sitter i under generationer”, varnar han i Degerfors.

För att bevara och öka trovärdigheten i det avseendet är Thage G Peterson övertygad om att Sverige även i framtiden måste vara militärt alliansfritt, vilket också förpliktar till att landet konsekvent talar samma språk både gentemot USA och Ryssland.

Den logiken saknas enligt honom däremot idag i Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. ”Tyvärr!”, skriver kritikern Peterson.

Värdlandsavtalet en motgång

Den 25 maj i år röstade Sveriges riksdag för det s k värdlandsavtalet som redan den förra (borgerliga) regeringen förhandlade fram med Nato.

Det som regleras är framförallt försvarsalliansens möjligheter att röra sig med fordon, flyg eller fartyg på svenskt territorium. Förutsättningen är dock att Nato-militärer har en svensk inbjudan i bagaget.

Kritiker även inom den socialdemokratiska leden framhäver att Natobaser kan byggas i Sverige och får samma skyddsstatus som svenska arméförläggningar.

I tidningen Aftonbladet är ordföranden för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Anna Ek orolig för att det inte stadgas ett ovillkorligt förbud mot att föra in kärnvapen i Sverige.

Även Thage G Peterson värderar värdlandsavtalet som en ”motgång” för fredsrörelsen. Enligt honom ger den stort utrymme för omfattande Nato-befogenheter på svensk mark. Som värsta scenario fruktar han amerikanska missiler på östra Gotland riktade mot Ryssland.

Alliansfrihet och neutralitet har tjänat Sverige väl i över 200 år, säger han enligt talmanuskripet och undrar varför man ska lämna allt detta. I det sammanhanget åberopar han den legendariske diplomaten Sverker Åström. Till hans viktigaste princip hörde att utrikes- och säkerhetspolitiken måste ta hänsyn till Sveriges geografiska läge och således inte får vara riktad mot Ryssland.

Värdlandsavtalet är enligt fredsaktivisten Thage G Peterson numera ett stort steg bort från den svenska neutralitetspolitiken.

Visserligen har en anslutning till Nato-alliansen ingen omedelbar aktualitet. Främst inte för den nuvarande s-ledda regeringskoalitionen, men i det fall att situationen förändras kan ett motsvarande beslut aldrig tas utan folkomröstning, hävdar den förre svenske försvarsministern bestämt.

Nato väljer konflikt

Efter Berlinmurens fall drömde många i Europa om en s k fredsdividend. Perspektivet fanns i form av sänkta militäranslag och en avveckling av värnplikten.  Men som bekant återkom spänningarna och även den säkerhetspolitiska stabiliteten i Nordeuropa minskade.

En del av ansvaret för den utvecklingen tillskriver Thage G Peterson en militär upptrappning som Nato står för genom att utvidga alliansens område utmed den ryska gränsen. Han beklagar vidare försvarspaktens senaste beslut att stationera Nato-soldater i Polen och de tre baltiska länderna.

Visserligen erkänner den svenske socialdemokraten Rysslands alltmera aggressiva uppträdande samt landets brott mot folkrätten. Men att välja konflikt och ökad militär beredskap är enligt honom ingen lösning. Det som då riskeras är dessvärre kanske också krig, varnar Peterson.

Farligt att frysa ut

Framstående politiker har kommit med liknande förmaningar. Bland dem den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier (SPD) som under försommaren ansåg att Nato bör sluta med vapenskrammel och istället utveckla dialogen.

Ett gott exempel ser han även i den finländske presidenten Sauli Niinistö som trotsade Nato-linjen och inbjöd Rysslands president Putin till besök.

Thage G Peterson säger i Degerfors att han självfallet även står bakom protesterna mot Ryssland för annekteringen av Krim.

Men lika klart formulerar han att det inte finns något alternativ till att återuppta samtalen med grannen i öster. ”Isolering och utfrysning av stater är en mycket farlig väg” menar han.

På ett ställe i sitt manus citerar Peterson den svenske teologen ärkebiskopen Nathan Söderblom. I ett nyårsbrev som publicerades i Gefle-Posten 1897 hade han skrivit en betraktelse under namnet ”Den väpnade freden”. Han skildrar hur tsarbesöket i Paris 1896 ledde till en fransk-rysk allians med målsättningen att bevara freden.

Söderblom är skeptisk till regeringar som predikar fred men vill ha upprustning för att ”stärka försvaret” som det heter.

Frågan som Nathan Söderblom reste då och som tveklöst även speglar fredskämpen Thage G Petersons attityd är: Vem ska man försvara sig mot, då alla vill ha fred?

Joachim Kasten

 

 

 

AVAINSANAT

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

Anette Karlsson: Bildningsnämndens beslut en besvikelse

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

”Borgå borde ha ansökt om att få vara med i experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.”

 

Det anser fullmäktigeledamot och Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson.

 

– Fattigdom och utbildning går fortfarande i arv. Till exempel föräldrarnas ordförråd påverkar barnets skolprestationer. Småbarnsfostran kan hjälpa minska skillnaderna i utgångsläge. De allra flesta barnen drar nytta av kvalitativ småbarnsfostran, men barn från mindre bemedlade familjer drar den största nyttan. Vi kan förebygga att utbildning och fattigdom går i arv genom att ge alla barn en subjektiv rätt att delta i kvalitativ småbarnsfostran, konstaterar Karlsson.

 

Utbildningsministeriet har beslutat om att starta ett experiment om avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

 

Kommunerna kan ansöka om att delta i experimentet och få stöd av staten till att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik i 20 timmar per vecka för femåringar. Det har reserverats 5 miljoner euro för försöket och ministeriet har uppskattat att cirka 19 000 barn kommer med i experimentet.

 

– Jag blev glad då jag märkte att regeringspartiet Samlingspartiet kom på samma linje som SDP gällande småbarnspedagogik. Att investera i barn, är att investera i framtiden. Enligt forskningen är det allra effektivast att satsa på barnen. Varje euro som investeras i småbarnsfostran betalar sig sjufaldigt tillbaka. Men det var en stor besvikelse att se att Samlingspartiet, Centern, De Gröna och SFP (förutom en) i Borgå inte ville att staden deltar i experimentet. Nu går detta tåg förbi oss, kommenterar Karlsson.

 

Markus Hammarström (SDP) föreslog understödd av medlem Marianne Korpi, att Borgå stad söker specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar och fattar beslut först om understöd erhålls. Bildningsnämnden beslöt med rösterna 8 (von Schoultz, Hjelt, Kivineva, Korhonen, Kulju, Lattu, Ranta, Svedberg) mot 3 (Hammarström, Korpi, Lönnfors) att godkänna beredningens förslag: att Borgå stad inte ansöker om specialunderstöd för experimentet.

 

 

Diskussion

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Feldt-Ranta – ”Västnyland behöver Maarit”

Kuva: Johan Kvarnström

Karis-Billnäs Socialdemokrater nominerar Maarit Feldt-Ranta till kandidat i höstens planerade landskapsval samt riksdagsvalet våren 2019.

 

 

– Vi vill som Maarits hemförening på detta sätt visa vårt stöd för hennes arbete. Hon har kontinuerligt fört fram Västnyland och regionens frågor i sitt arbete i riksdagen, säger föreningens ordförande Sirkka-Leena Holmberg.

 

– Västnyland behöver Maarit med sitt breda kontaktnät på högsta beslutande nivå inom rikspolitiken. Karis-Billnäs Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för Feldt-Ranta i de kommande valen. Vi är taggade, säger Holmberg.

 

Huruvida landskapsvalet faktiskt hålls i höst avgörs i riksdagen i vår. De mest avgörande besluten torde fattas i mars. Slutligen är det Finlands svenska socialdemokraters styrelse som besluter vilka kandidater man ställer upp på de platser man kommit överens om med SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland.

 

”Lyckat koncept”

Karis-Billnäs Socialdemokrater diskuterade även presidentvalets resultat på månadsmötet i februari. Föreningen noterade att understödet för Tuula Haatainen i Raseborg var bland de högsta i landet.

– Det visar att socialdemokraterna har ett stabilt stöd i kommunen. Föreningen satsade på att finnas på gågatan i Karis under de tre sista lördagarna före valet, säger Holmberg.

– Det var ett lyckat koncept, då vi oftast var det enda partiet som syntes i vimlet. Diskussionerna med invånarna var givande, allt från aktiveringsmodellen till stadens fullmäktiges beslut intresserade. Vi vill vara en aktiv del av närsamhället, denna kampanj visade att så också är fallet.

 

 

Diskussion