Opinion

Samarbetet med Afrika fördjupas

Foto: Topi Lappalainen
Det ligger i Europas och Finlands intressen att på sikt förnya och samordna relationerna och spelreglerna mellan Afrikas och Europas handelsområden, påpekar Folke Sundman.

En del av Arbetarbladets läsare kanske minns partiordförande Antti Rinnes anförande på FSDs kongress i Borgå för ett par år sedan.  Det som då överraskade och gladde många i hans anförande var hans starka fokus på behovet av ett fördjupat samarbete med Afrika. Nu kan vi med facit på hand konstatera att det inte var bara ett hugskott eller  allmän politisk retorik. Orden har omstöpts i handling.

Folke Sundman

Arbetarbladet

 

 

På ordförande Rinnes uppdrag utarbetades och godkändes ett särskilt politiskt ställningstagande om samarbetet med Afrika, som offentliggjordes ett par månader före riksdagsvalet 2019.

 

De centrala rekommendationerna i detta ställningstagande ingick i partiets förhandlingsposition i regeringsförhandlingarna på våren och ledde till ett särskilt kapitel om ökat samarbete med Afrika i regeringsprogrammet.

 

Kort därpå blev det klart att Finlands nya EU-komissionär Jutta Urpilainen, som aktivt var med och formulerade partiets ställningstagande och representerade partiet i regeringsförhandlingarna inom detta sakområde, fick EU:s globala partnerskap och samarbetet med Afrika som sitt centrala ansvarsområde.

 

Under hösten 2019 inleddes förverkligandet av regeringsprogrammet med ett beslut om utarbetande av en ny samarbetsstrategi med Afrika, under Utrikesministeriets ledning och med ministrarna Pekka Haavisto och Ville Skinnari i spetsen.

 

Beredningsarbetet har fortgått under det gångna året och den 30 september kunde utrikesministeriet ordna ett första offentligt seminarium för alla samarbetspartners på nätet hur långt strategiarbetet nått i det här skedet. Arbetet fortsätter på bred bas under de kommande månaderna och strategin borde vara klar för godkännande och publicering under början av nästa år.

 

Utarbetandet av Finlands Afrikastrategi fungerar m.a.o. som ett skolexempel på vad socialdemokraternas nya och systematiska  programarbete kan  leverera i praktiken.

 

Partiets ställningstagande på våren 2019 inleddes med ett citat av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres: Många ser Afrika som en kontinent full av problem. Vi ser Afrika som en kontinent full av hopp och möjligheter.

 

Denna grundinställning är den röda tråden också i regeringsprogrammet, och den har genomsyrat arbetet med den nya Afrikastrategin.

 

En annan central  tes i partiets ställningstagande var att Finland behöver en helhetsmässig Afrikapolitik, inte enbart en utvecklingspolitik för Afrika. Också denna princip har utgjort grunden för det pågående strategiarbetet. Det behövs en helhetssyn som täcker såväl Finlands, EU:s och Afrikas gemensamma intressen i världspolitiken. Det krävs en strategi som behandlar freds- och säkerhetsfrågor, ekonomiskt samarbete och handel, och ett förnyat och förstärkt biståndssamarbete.

 

Som bekant bevittnar vi som bäst en utveckling i världspolitiken som rubbar och försvagar det mutilaterala regel- och avtalsbaserade samarbetet. Denna hotfulla megatrend domineras av de ledande stormakterna med USA och Kina i spetsen. På det här planet har Europa och Afrika ett klart gemensamt intresse: att bromsa den nya globala makt- och styrkepolitiken och arbeta för en rehabilitering och förnyelse av det regelbaserade multilaterala samarbetssystemet.

 

I linje med sin egen långsiktiga strategi, Afrikas Agenda 2063, håller de afrikanska länderna på att utveckla hela kontinenten till ett enhetligt handelsområde. Det kommer att ta tid. Det ligger i Europas och Finlands intressen att på sikt förnya och samordna relationerna och spelreglerna mellan Afrikas och Europas handelsområden.

 

Det tradionella biståndssamarbetet har också en given plats i det kommande samarbetet, med nya och mer differentierade samarbetsformer. Den röda tråden här är alltjämnt att stöda strävandena att minska fattigdomen och den sociala ojämlikheten. Den stora majoriteten i FN:s kategori för  minst utvecklade länder är afrikanska länder. Finland och EU bör systematiskt öka och styra sitt bistånd till just dessa länder.

 

Utvecklandet  av Finlands Afrikastrategi är förstås ett gemensamt projekt med samarbetsländerna i Afrika. Också den afrikanska diasporan i Finland är vid sidan av medborgarorganisationer, näringsliv och forskningsinstitutioner involverad i arbetet. Dessutom sker arbetet i aktiv växelverkan med EU och i synnerhet de nordiska länderna.

 

Finland kommer någon gång nästa år, om den pågående pandemin tillåter, att stå värd för nästa möte mellan Nordens utrikesministrar och ett dussintal afrikanska kollegor. Denna samarbetstradition, som initierades av Sveriges utrikesminister Anna Lindh för ett tjugotal år sedan, utgör ett utmärkt forum för en gemensam diskussion om Afrikastrategin.

 

FOLKE SUNDMAN

Ordförande för SDP:s global- och biståndspolitiska arbetsgrupp

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE