Internationellt

Satsningar på utsatta barn krävs för att nå de globala målen

Foto: Stella Paul/IPS
En grupp kvinnliga aktivister i den indiska delstaten Andhra Pradesh lyckades frita denna lilla pojke från människohandlare. Experter menar att det finns ett akut behov av resurser för att skydda de marginaliserade barn som riskerar att drabbas mycket hårt av pandemins ekonomiska effekter.

Om inte rätt satsningar görs riskerar de framgångar som på senare uppnåtts i kampen för barns rättigheter att gå förlorade i spåren av coronapandemin, varnar experter. En av dem är Kerry Kennedy vid människorättsorganisationen Robert F. Kennedy Human Rights.

IPS

Arbetarbladet

 

 

Organisationen som Kerry Kennedy är ordförande för är namngiven efter hennes pappa. Kerry Kennedy var i veckan en av talarna vid ett virtuellt toppmöte som samlade ett antal mottagare av Nobels fredspris och andra världsledare. Deras samlade budskap var att de satsningar som görs för att hantera pandemins ekonomiska konsekvenser i högre grad måste inriktas mot världens mest marginaliserade barn.

 

Själv inledde Kerry Kennedy sitt arbete som människorättsaktivist 1981, då hon utredde övergrepp som begåtts av amerikanska myndigheter mot personer som flytt från konflikten i El Salvador.

 

Kerry Kennedy menar att det bland annat handlar om att skapa rättvisa utbildningsmöjligheter, stärka kampen mot exploateringen av barn, samt att se till att de allra fattigaste barnen i världen får tillgång till nyttig mat, vård och vaccinationer.”

 

På global nivå har enorma summor satsats för att lindra krisens ekonomiska konsekvenser. Kerry Kennedy säger till IPS att en betydande andel av dessa pengar bör inriktas mot barnen.

 

– I världen finns det uppskattningsvis 1,9 miljarder barn, vilket motsvarar ungefär 27 procent av världsbefolkningen. Om en motsvarande andel av satsningarna skulle gå till barn-specifika områden så skulle det bli ett väldigt viktigt bidrag i arbetet för att skapa en bättre värld, säger hon.

 

Kerry Kennedy menar att det bland annat handlar om att skapa rättvisa utbildningsmöjligheter, stärka kampen mot exploateringen av barn, samt att se till att de allra fattigaste barnen i världen får tillgång till nyttig mat, vård och vaccinationer.

 

Behovet av att ta barns rättigheter på större allvar var stort redan innan pandemin, menar hon:

 

– På global nivå lever 152 miljoner barn under slavliknande förhållanden, eller utsätts för olika former av exploatering. Vi vet vilka lösningarna är, nu måste de bara genomföras.

 

Kerry Kennedy betonar att utökade satsningar på barn är en nödvändighet, om världen ska lyckas leva upp till de globala utvecklingsmålen till 2030. Hon säger att alla målsättningarna hänger samman, men att utvecklingen för den unga generationen är särskilt viktig.

 

– Barns rättigheter är av särskild betydelse eftersom våld och exploatering av barn förföljer dem genom hela livet och skapar en situation där många människor skadas och tvingas leva i rädsla.

 

Det finns farhågor om att de sexuella övergreppen mot barn kan komma att öka i en värld som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisens effekter. Kerry Kennedy beskriver det sexuella våldet mot barn som ”en gömd pandemi”.

 

– Detta är något som vi måste bemöta, och där vi alla måste engagera oss den närmaste tiden. Det handlar om att i högre grad vara vaksamma för varningssignaler och om att stärka systemen för att kunna göra anmälningar, säger hon.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mer om ämnet

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE