Huvudnyheter

SDP presenterade grunderna för “Finlands modell” för vården: ”Tillbaka till de grundläggande sakerna”

Johan Kvarnström
Sirpa Paatero och Antti Rinne presenterar SDP:s lösning för vårdreformen.
Johan Kvarnström
Sirpa Paatero och Antti Rinne presenterar SDP:s lösning för vårdreformen.
Johan Kvarnström
Sirpa Paatero och Antti Rinne presenterar SDP:s lösning för vårdreformen.

En vårdreform behövs och ska fokusera på att förbättra servicens tillgänglighet, minska ojämlikheten, stärka vårdnivåernas integration och stävja kostnadsökningen. Utifrån dessa målsättningar vill SDP bland annat införa “sote-kommuner” med offentlig vård som utgångspunkt och beskattningsrätt.

 

Frågan är på agendan i och med att Sipiläs regerings vård- och landskapsreform stupade på målrakan. Nu riktas blickarna mot oppositionspartierna, speciellt på de gallupledande socialdemokraterna.

SDP skickade därför ut en pressinbjudan och presenterade partiets vårdlinjer för den stundande valperiod.

 

Ordförande Antti Rinne framhöll direkt att SDP har haft en klar tanke med vårdreformen länge. Det som nu finns att berätta är en slags uppdatering och politisk konkretisering inför en ny period.

 

– I vårdreformen gäller det nu att återgå till de grundläggande sakerna: att förbättra människornas service. Var och en måste ha rätt till kvalitativ vård och omsorg utan att köa. Kundavgifter får inte utgöra ett hinder för att använda servicen. Det här måste vara Finlandsmodellens utgångspunkt, sade Rinne.

 

SDP talar för minst 18 vårdkommuner som kan bildas med stöd från grundlagens stadgande om självstyrande områden som är större än kommuner (124.3 §). Dessa skall ha fullmäktige som väljs genom direkta val, samt beskattningsrätt.

 

Rinne sade att det inte får vara som i Sipiläs modell att staten beviljar en summa pengar som inte kan justeras. Enligt Rinne är det allra viktigasta att garantera att vården alltid fungerar.

 

Han betonar vikten av att framskrida med reformen genom parlamentarisk beredning som ska framskrida stegvis. Reformen skall inte vara ett mastodont projekt. Det ska inte vara “allt eller inget” utan stegvisa framsteg som gäller.

 

– Nu är det dags att återgå till överenskommelsens och samarbetets väg. Finland förtjänar en fungerande Finlandsmodell, sade Rinne.

 

Sirpa Paatero, ordförande för SDP:s partifullmäktige, berättade dessutom om vårdgaranti. Tanken är att alla ska få icke brådskande vård inom en vecka.

 

– Det är klart att vi behöver fler läkare och vårdare för att värna om människors kvalitativa vård och omsorg. Därför bör vårdardimensioneringen på 0,7 skrivas in i lagen. För att ordna och producera servicen behövs bredare axlar, vars storlek bör slås fast utifrån ett tillräckligt befolkningsunderlag, sade Paatero.

 

SDP:s linjer omfattar också en valfrihet, med vilken avses någonting helt annat än valfriheten i högerregeringens modell. Tanken är att kunderna har valfrihet inom vårdkommunens serviceutbud och mellan vårdkommunerna.

 

På frågan om de ekonomiska sparmöjligheterna svarade Rinne att det med en åldrande befolkning inte är aktuellt att tala om hur mycket vi kan spara på vårdkostnader. Han lyfte fram att det viktigaste nu är att garantera alla god vård och genom ett vettigare arrangerat vårdsystem minska kostnadsökningen trots att servicebehovet ökar.

 

Primärvården ska få 1 000 läkare och vårdare till för att vårdgarantin ska kunna uppfyllas.

 

Förutom parlamentarisk beredning vill SDP att reformen stöds av ett kommittéarbete, tillräckliga resurser och att de bästa experterna involveras.

 

Och sist men inte minst: Rinne upprepade löftet om att Vasa centralsjukhus får omfattande jour om SDP blir statsministerparti.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 7 Demokraatti
VUODEN VALTUUTETTU - Minna Räsänen vei pisimmän korren
MINÄ-MINÄ-ERO! - Sipilä otti ja lähti
NORJA - Hoitotyön onnela
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast