Nyheter

SDP publicerade riktlinjer för att utveckla den offentliga förvaltningen

Foto: Jukka-Pekka Flander
SDP:s riktlinjer för den offentliga förvaltningen har publicerats.

SDP har publicerat sina riktlinjer för utvecklande av den offentliga förvaltningen. SDP:s mål är att Finland ska ha världens bästa offentliga förvaltning också på 2030-talet. Målet är att uppnå detta genom fyra reformteman.

ABL

 

 

– Den offentliga förvaltningen finns till för oss alla, och coronapandemin har framhävt dess betydelse. Det är nödvändigt att den i fortsättningen fungerar ännu mer verkningsfullt och främjar medborgarnas välfärd, säger kommunminister Sirpa Paatero.

 

Ett centralt tema är att förbättra tillgången till de offentliga tjänsterna. Den offentliga förvaltningen måste betjäna där medborgarna befinner sig. Målet är att öka jämlikheten och flexibiliteten, samt tillgången till tjänster.

 

– Offentliga tjänster finns till för oss alla. För att målet ska lyckas bättre än tidigare måste tillgången till och användningen av elektroniska tjänster främjas. Digitaliseringen möjliggör ett brett utbud av tjänster oberoende av tid och plats. Alla bör kunna få sköta sina ärenden på ett informationssäkert sätt med tjänstemannen på distans, utan ett besök, säger SDP:s partisekreterare Antton Rönnholm och fortsätter:

 

– Samtidigt måste man dock se till att utvidgningen av de elektroniska tjänsterna inte skapar nya ”digitala trösklar”. Hjälp och stöd för användningen av elektroniska tjänster ska alltid finnas tillgängliga. Det finns också tjänster som redan på grund av sin natur förutsätter ett besök.

 

För att förbättra den offentliga servicen är det nödvändigt att se till att servicen är kostnadseffektiv. Minskningen av antalet besök gör det möjligt att spara bland annat i kostnader för lokaler, men i den nuvarande modellen som baserar sig på serviceställen kan denna potential inte utnyttjas fullt ut.

 

– Det är därför motiverat att sträva efter att öka användningen av samservicekontor, vilket innebär att i områden med mindre befolkningsunderlag har inte alla myndigheter helt egna lokaler och personal. Man måste sträva efter att tjänsterna för att utföra ärenden kan göras så flexibelt och så nära medborgarna som möjligt. Där efterfrågan på tjänster är stor kan offentliga tjänster också finnas tillgängliga på kvällar och veckoslut. Det väsentliga är att alla får en så högklassig service som möjligt när det behövs, säger Paatero.

 

–Till den nordiska välfärdsstaten hör som en väsentlig del en stark och omfattande offentlig förvaltning vars verksamhet syftar till att främja allas vår välfärd. Vi vet att detta också ska ske under de kommande årtiondena. Därför är det ytterst viktigt att den offentliga förvaltningen organiseras effektivare och att verksamheten utvecklas, avslutar Rönnholm.

 

SDP:s riktlinjer för utvecklingen av den offentliga förvaltningen har delats in i fyra teman:

 

1. Framtidens offentliga förvaltning är öppen och medborgarorienterad
2. En enhetlig offentlig förvaltning ger bättre resultat
3. Den bästa offentliga förvaltningen tryggas genom att arbetet är mänskligt och intressant
4. Den offentliga förvaltningen erbjuder en högklassig service där medborgarna finns

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE