Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

SDP:n Mika Kari: Muun muassa nämä isot Supon tehtävät jäisivät parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle – ”Merkittävä puuttuva pala”

Kuva: Kari Hulkko
Kansanedustaja Mika Kari (sd.).

Eduskunnassa on tänään lähetekeskustelussa tiedustelulakeja koskeva työjärjestys. Siinä säädetään tiedustelun parlamentaarisen valvonnan järjestämisestä ja tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamisesta.

Puhemiesneuvosto ei saavuttanut asiasta yksimielisyyttä. SDP vaati työjärjestykseen kirjauksia, jotka olisivat tuoneet kaiken Supon toiminnnan parlamentaarisen valvonnan alle. Nyt näin ei kuitenkaan olisi käymässä.

SDP halua koko Supon eduskunnan parlamentaariseen valvontaan, eli ei vain Supon tiedustelutoimintaan liittyviä tehtäviä.

Mitä sitten ovat ne muut tehtävät, jotka jäisivät parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle?

SDP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari toteaa, että kyseessä olisivat esimerkiksi Supon rikostorjunnan perusteella tehtävä salainen tiedonhankinta ja turvallisuusselvitykset.

Karin mukaan näin ollen myös se, miten Supoa kokonaisuudessaan johdetaan, on jäämässä parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle.

Kari luonnehtii ulkopuolelle jäämässä olevia tehtäviä ”merkittäväksi puuttuvaksi palaksi”.

– Pidän näitä merkittävänä jo senkin tähden, että on vaikeaa valvoa Suojelupoliisin uusia toimivaltuuksia, jos ei ole samalla käsitystä kokonaisuudesta, johon uudet valtaoikeudet liittyvät. Jotta valvottavasta saisi kunnon käsityksen, se vaatii kyllä kokonaisuuden ymmärtämistä ja, nyt valvottavaksi on tulossa vain osia, Kari huolehtii.

– Suojelupoliisin päällikölle on tulossa sellaiset valtaoikeudet kotimaan tiedustelun yhteydessä, jota ei millään muulla virkamiehellä Suomessa ole, hän myös huomauttaa.

”Onko tätä vallan keskittymistä vain yhden virkamiehen harteille loppuun asti mietitty.”

Tiedustelulakipaketissa on Karin mukaan useita kohtia, jotka vaativat valiokunnissa huolellista yksityiskohtien läpikäyntiä.

Erityisesti kotimaan tiedustelun valvontaan on syytä keskittyä. Mika Kari kysyy esimerkiksi, onko aivan loppuun saakka mietittyä, jos Supolla on valta itse ratkaista, tiedottaako se ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimijoita tapauksissa, joilla se arvelee olevan ulko- ja turvallisuuspoliittisia vaikutuksia.

– Sisäistä ja ulkoista turvallisuutta on vaikea erottaa toisistaan ja eduskunnan valiokunnissa pitää jatkokäsittelyssä arvioida myös, ovatko valta ja vastuut näissä asioissa jaettu tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Kari toteaa, että sotilastiedustelun osalta komentoketjun päässä on tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (tp-utva). Siltä osin asia on järjestyksessä, mutta Kari huomauttaa, että siviilitiedustelun ylimpänä valvojana toimisi käytännössä pitkälti yksittäinen henkilö, Suojelupoliisin päällikkö.

– Mielestäni voi kysyä, onko tätä vallan keskittymistä vain yhden virkamiehen harteille loppuun asti mietitty sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden taustaa vasten.

Kari onkin jo vuonna 2015 esittänyt tilannetta parantamaan sitä, että sisäministeri nostettaisiin tp-utvan jäseneksi. Hänen mielestään asia pitäisi toteuttaa viimeistään nyt. Samalla toteutuisi kokonaisvaltaisempi näkemys siitä, miten myös sisäinen turvallisuus liittyy laajemmin koko ulko- ja turvallisuuspoliitiikkaan. Karin mielestä hallituksen tiedustelulakiesityksistä heijastuu edelleen siilomainen tapa ajatella asiaa.

Iso kysymys tiedustelutoiminnan ja Supon valvonnassa on Karin mukaan myös valvonnan resurssit. Jos tiedustelutoimintaa on tekemässä parisensataa henkilöä, parlamentaariseen valvontaan osallistuisi 9 kansanedustajaa ja laillisuusvalvontaa toteuttavaan tiedusteluvaltuutetun toimistoon tulisi väkeä vain kourallinen.

– Valvontaketjuun pitää toki laskea myös jo nykyinen laillisuusvalvonta ja sisäinen valvonta, mutta uudet tiedusteluvalvontavaliokunta ja tiedusteluvaltuutetun toimisto edustavat valvonnan kärkeä. Onkin siksi syytä kysyä, onko valvonnon kärki riittävän leveä.

Keskustan työryhmä haluaa palauttaa kyläkauppojen tuen – ”Kaupan peruspalveluiden pitää olla kohtuudella ihmisten saatavilla”

Kuva: Kari Hulkko
Monelle kyläkaupalle on käynyt köpelösti. Kuvassa hylätty kyläkauppa Pälkäneellä vuonna 2009.

Keskustan aluekehitystyöryhmä kantaa huolta Suomen kyläkauppojen tilanteesta. Työryhmän mielestä valtion pitäisi ottaa uudelleen käyttöön kyläkauppojen tuki.

– Samaan aikaan, kun uutisissa kerrotaan kaupan suurten toimijoiden erinomaisista tuloksista, monet maaseutukylät ja jopa itsenäiset kunnat ovat menettäneet ainoat kauppansa, aluekehitystyöryhmä sanoo kannanotossaan.

Työryhmän mukaan kyläkauppojen toiminnan tukemiseen on keinoja, jotka eivät maksa paljon. Vaihtoehtoina keskustalaiset esittävät investointitukea aiemmin käytössä olleen mallin mukaan tai toimintatuki Ruotsin mallin mukaan.

– Yritys voi perustellusti sanoa, että sen tehtävänä ei ole ylläpitää kannattamatonta kauppaa. Valtion tehtävä on katsoa asiaa laajemmin. Kaupan peruspalveluiden pitää olla kohtuudella ihmisten saatavilla. Lisäksi kyläkaupoilla on ympäri Suomen tärkeä merkitys asukkaiden kohtaamispaikkana ja paikkakunnan elinvoiman tukijalkana, aluekehitystyöryhmä perustelee.

Investointi- tai toimintatuki

Kyläkauppojen investointituki otettiin käyttöön vuonna 2004. Sillä autettiin kyläkauppoja muun muassa toimitilojensa ja kylmäkalustonsa uudistamiseen. Tukea myönnettiin kaupunki- tai kuntakeskuksen ulkopuolella sijaitseville alle 2 miljoonan euron liikevaihdon kaupoille. Vuosittain tukea myönnettiin noin 1,5 – 2 miljoonaa euroa. Noin 30-35 kyläkauppaa sai tukea. Keskimäärin tuen suuruus oli muutama kymmenentuhatta euroa kauppaa kohti.

– Investointituki ei pelastanut kaikkia kyläkauppoja. Mutta lähes 200 kyläkauppaa se auttoi, kunnes Kataisen hallitus lopetti kyläkaupan tuen kokonaan vuonna 2012. Sen jälkeen kyläkauppojen määrän on vähentynyt noin 250:een, kun luku vuosituhannen vaiheessa oli noin 800, keskustan aluekehitystyöryhmä kertoo.

Työryhmä esittää Ruotsin mallin mukaista toimintatukea toiseksi vaihtoehdoksi kyläkauppojen tukemiseen. Työryhmän mukaan sen rahoitukseen on erilaisia vaihtoehtoja, myös kaupan itsensä rahoittamia.

– Samaan aikaan kun Kataisen hallitus lakkautti Suomessa kyläkauppojen tuen, Ruotsi otti käyttöön ”haavoittuvilla haja-asutusalueilla sijaitseville pienille kaupoille” myönnettävän suoran toimintatuen (ns. SGEI-tuen). Sitä myönnetään kauppaa kohti korkeintaan 300 000 kruunua vuodessa. Ruotsi käyttää siihen noin 3 miljoonaa euroa vuodessa, aluekehitystyöryhmä selvittää.

Keskustelua aiheesta

Harkimo jatkaa höykyttämistä: ”Mitkä tahot ovat vaikuttaneet asiantuntijoihin, jotta saadaan kallistettua venettä?”

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo sanoo, ettei huonoa sote-mallia saa päästää eteenpäin. Hän ei ole vakuuttunut ratkaisevista korjauksista, jotka ovat kääntäneet joidenkin asiantuntijoiden päätä.

Harkimon mukaan sote-pakettia on kyllä muutettu, mutta lähinnä siten, että siitä on karsittu ne elementit, joilla kolmen miljardin säästöjä oltaisi edes voitu saavuttaa.

”Pitkään aikaan ei myöskään ole enää puhuttu niistä keinoista, millä taataan myös pienten suomalaisten sote-yritysten pääsy mukaan palveluntarjoajien joukkoon. Kun tämä menetettiin, en ole enää varma, kannattaako uudistusta tehdä, vaikka hallituspuolueiden edustajien pitäisikin sen puolesta äänestää.”

Harkimo kirjoittaa näkemyksistään Savon SanomissaSamalla hän arvostelee sote-asiantuntijoita, jotka ovat kääntäneet kelkkansa.

”Minua kiinnostaa kovasti, mitkä tahot ovat vaikuttaneet asiantuntijoihin, jotta saadaan kallistettua venettä suuntaan tai toiseen. Olen aina tiennyt, että lääkebisneksessä lobataan kunnolla. Politiikassa ilmeisesti silti kaikkein eniten.”

Harkimon mielessä sotesta on esitetty pari hyvää vaihtoehtoa.

”Säädetään erillinen sote-laki, joka määrää yhdistämään perustason palvelut ja erikoissairaanhoidon samaan kuntayhtymään alle 250 000 asukkaan maakunnissa. Muissa kuudessa maakunnassa se on vapaaehtoista. Niissä maakunnissa, joissa perustason palvelut jäävät kuntien vastuulle, ne olisi järjestettävä yhteistyössä vähintään 50 000 asukkaan väestöpohjalla.”

”Tai sitten säädetään lailla viisi terveydenhuoltoaluetta, jotka vastaavat terveyspalveluiden järjestämisestä. Niiden rahoitus tulisi valtiolta ja Kelan terveysturva lääkekorvauksineen yhdistettäisiin näihin.”

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Eurooppaministeri moittii Suomen EU-linjaa – ”Heikkoitsetuntoinen mallioppilas”

Kuva: Lehtikuva / Mikko Stig
Eurooppaministeri Sampo Terhon mukaan Suomi antaa liikaa periksi kannoistaan EU:ssa.

Sinisten puheenjohtaja, eurooppaministeri Sampo Terho ottaa  blogissaan kantaa siihen, miten Suomen tulisi käyttää vaikutusvaltaansa EU:ssa.

Terhon mukaan Suomi ei nyt kerää luottamuspääomaa, vaan luovutuspääomaa.

– Suomen aseman kuvitellaan EU:ssa sitä mukaa aina vahvistuvan, kun annamme kannoistamme periksi, hän kirjoittaa.

– Suomi on EU-taipaleensa ajan ollut heikkoitsetuntoinen mallioppilas, joka on ennemmin hakenut muiden hyväksyntää kuin ajanut kansallista etuaan. Nyt on aika kasvaa aikuiseksi EU-jäseneksi.

Terhon mukaan siniset haluaa Suomen muuttavan EU-linjaansa siten, että Suomi uskaltaa käyttää vaikutusvaltaansa myös silloin, kun muut jäsenmaat eivät tue meitä – siis vaikka yksin, jos kysymys on yksimielisyyttä vaativista asioista.

Keskustelua aiheesta

HS-gallup: SDP nousi kokoomuksen kannoille – ”Tällaisia lukemia SDP:llä olisi pitänyt olla jo aiemmin”

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Antti Rinteen johtama SDP nousi hengittämään kokoomuksen niskaan.

Kokoomus ja SDP saisivat suurimman kannatuksen, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, ilmenee Helsingin Sanomien gallupista.

Gallupin mukaan kokoomusta kannattaa tällä hetkellä 21,1 prosenttia äänestäjistä ja SDP:tä 20,8 prosenttia äänestäjistä.

Kolmantena on keskusta 15,9 prosentin kannatuksella.

Politiikan tutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta sanoo, että SDP on vihdoin kyennyt ottamaan hyödyn suurimman oppositiopuolueen asemasta, ja Suomen suurimman puolueen paikasta kamppailee nyt kolmen sijaan kaksi puoluetta.

– Tämä on paluuta normaalitilanteeseen, jossa suurin oppositiopuolue pääsee hyödyntämään kansalaisten tyytymättömyyttä hallitukseen. Tällaisia lukemia SDP:llä olisi pitänyt olla jo aiemmin, Borg sanoo HS:lle.

Neljänneksi suosituin puolue on vihreät 14,5 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisia ja vasemmistoliittoa kannattaa 8,5 prosenttia äänestäjistä.

RKP:n kannatus on 4,1 prosentissa, kristillisten 3,2 prosentissa ja sinisten 1,4 prosentissa. Muut puolueet saavat kahden prosentin kannatuksen.

HS-gallupin on tehnyt tutkimusyritys Kantar TNS. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse reilut 2 400 ihmistä 19. helmikuuta ja 15. maaliskuuta välisenä aikana.

Suurimpien puolueiden kohdalla tutkimuksen virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta