SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kääri hihat: ”Näin alussa on ollut välttämätöntä keskittyä orkesteriin”

Kuva: Jari Soini

Kun Antton Rönnholm valittiin helmikuussa SDP:n puoluesihteeriksi, hän asetti tavoitteekseen uudistaa puolueen organisaatiota entistä ketterämmäksi. Hihat on nyt kääritty.

Taloon on rekrytoitu jo uutta väkeä ottamaan ohjat omista alueistaan. Järjestötyön vetäjäksi on valittu järjestöpäällikkö Jenny Suominen. Poliiittisen valmistelun päällikkönä taas on aloittanut Mikko Koskinen. Näiden tehtävien siirtyminen uusille vetäjille helpottaa suuresti puoluesihteerin alkuvuoden työtaakkaa.

– On tärkeää, että kaikki ”omistavat” projektinsa ja myös esittelevät ne puoluehallitukselle. Näin syntyy uutta motivaatiota, Rönnholm uskoo.

Hän itse on puoluesihteerinä vastuussa organisaation käytännön pyörittämisestä, mutta myös viestinnän kehittämisestä. Viestintätiimiin haetaan vielä parin hengen vahvistusta.

Rönnholm vastaa myös niille, jotka ovat toivoneet puoluesihteerin näkyvän enemmän mediassa ottamassa kantaa.

– Orkesterin (puolueorganisaation) johtaminen on vaikeaa, jos kapellimestari yrittää ottaa koko ajan selfietä yleisön kanssa. Näin alussa on ollut välttämätöntä keskittyä orkesteriin, hän perustelee.

Politiikan puolella on katsottava riittävän pitkälle tulevaisuuteen.

Rönnholm on sisäistänyt sen, että eri ryhmiä pitää lähestyä hieman eri tavoin. Alkuvuosi on hahmoteltu, mitä kautta viesti menee perille parhaiten.

– Ensi vuoden toimintaa suunniteltaessa on tärkeää miettiä, miten SDP:n perheen kukin jäsen tuo yhteiset tavoitteet ja poliittisen sisällön esille. Samalla pitää katsoa, mikä osa-alue kaipaa vahvistusta.

Rönnholm muistuttaa, että kaikkien puolueiden organisaatioista on leikattu aika tavalla. SDP:n puoluetoimistossakin oli aikoinaan 40–50 palkollista, nyt noin tusina, jolla pitäisi hoitaa samat hommat. Poliittinen valmistelu on kärsinyt hänen mielestään tässä ruljanssissa eniten.

Puoluesihteeri korostaa, että poliittisen sisällon rakentaminen ei onnistu nykyisellä kvartaaliajattelulla. Kvartaalin pitäisi olla 25 vuotta.

– Politiikan puolella on katsottava riittävän pitkälle tulevaisuuteen, hän linjaa.

Hän ei allekirjoita myöskään väitettä, että SDP:n järjestörakenne olisi huomattavasti raskaampi kuin esimerkiksi vihreillä.

– Kaikki puolueet ovat jotakuinkin samalla tavalla järjestäytyneitä. Eikä kannatus riipu järjestörakenteesta, vaikka tietysti ihmisille pitää tehdä helpoksi tulla mukaan.

Meidän pitäisi valita se juttu, josta ihmiset tunnistavat meidät.

SDP selkeyttää ja jäntevöittää poliittista ohjelmatyötään muun muassa uudistamalla työryhmätyöskentelyä. Valmisteluun haetaan nyt innostunutta väkeä puolueen jäsenistä. Muutoshaasteita on kuusi lähtien teknologisesta kehityksestä kaupungistumiseen, joista jokainen voi valikoida itselleen mieluisimman.

Puolueen jäseniä kutsutaan myös ilmoittamaan, millaiseen muuhun poliittiseen valmisteluun he olisivat valmiita antamaan asiantuntemustaan. Avoin haku käynnistyy SDP:n järjestöpäivien yhteydessä 2. syyskuuta.

Viestinnästä vastaava Rönnholm haluaa, että politiikan sisällön kirkastamisen ja järjestötyön jäntevöittämisen lisäksi SDP miettii entistä tarkemmin, mitä puolue haluaa nostaa erityisen vahvasti esille.

– Meidän pitäisi valita ”se juttu”, josta ihmiset tunnistavat meidät. Teemoja ei voi olla loputtoman paljon.

Uudistamisen taustalla kulkee digitalisaatio, jonka uusimmat muodot SDP aikoo ottaa täysimääräisesti käyttöönsä. Tavoitteena on, että kaikki puolueessa tuotettu tieto on varastoituna yhdessä paikassa ja helposti kaikkien saatavilla.

Digitalisaatio tekee mahdolliseksi myös sen, että ihmiset voivat osallistua puolueen toimintaan monin eri tavoin.

– Kaikkien puolueiden mietintämyssyssä on, miten saadaan ihmisiä enemmän mukaan, koska politiikka kuitenkin kiinnostaa. Tapojen toimia pitää elää ajassa. Emme voi olla vain harvojen etujoukko, Antton Rönnholm huomauttaa.

Kaiken uudistamisen tuloksena on toivon mukaan yksi ohjelma, ”palloseinä”, jolla mennään entistä yhtenäisempänä kohti seuraavaa puoluekokousta.

Ay-johtaja kauhuissaan: ”Voiko joku suhtautua nuoriin ylijäämäihmisinä?” – piikki kokoomuksen Vartiaiselle

Kuva: Lehtikuva

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas ihmettelee, ”elävätkö kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) kaltaiset poliitikot jossakin kuplassa”. Hän ei allekirjoita Vartiaisen laskelmaa siitä, että vain pieni osa työttömistä olisi työkykyisiä.

– Voiko joku hyvällä omallatunnolla suhtautua nuoriin ylijäämäihmisinä, jotka hylätään sovinnolla vanhempien peräkamareihin tai tuttavien nurkkiin, Suokas kysyy blogissaan.

Hän epäilee, ”lisääntyykö maamme hyvinvointi, jos tiputamme sovinnolla rattailta satoja tuhansia työkykyisiä ja valtaosin työhaluisia ihmisiä”.

– Eivätkö nämä ole myös suomalaisia? Heillä voi olla kykyjä vaikka mihin, jos saavat mahdollisuuden sen näyttää, kirjoittaa Suokas blogissaan.

Kaikille ihmisille ei järjestelmässä ollut sijaa.

Suokas muistuttaa, että naapurimaassa juhlitaan 100 vuotta sitten tapahtunutta lokakuun vallankumousta.

– Leninin kirjoituspöydän ääressä kehittelemä talous- ja yhteiskuntajärjestelmä pantiin väkivalloin täytäntöön. Kaikille ihmisille ei järjestelmässä ollut sijaa. Nyt vuosikymmenten jälkeen tiedetään ja Suomessakin uskalletaan puhua siitä, mikä oli näiden sosialistiseen yhteiskuntaan kelpaamattomien ylijäämäihmisten kohtalo.

Suokas korostaa, ettei ”missään tapauksessa” rinnasta Vartiaista naapurimaiden hirmuhallitsijoihin.

– Mutta yhtymäkohtia löytyy suhtautumisessa ihmisiin, jotka eivät sovellu vallanpitäjien oikeaksi julistamaan talousjärjestelmään, Suokas kuitenkin huomauttaa.

”Mitkään uudistukselle asetetuista perustavoitteista eivät toteudu kunnolla” – Kuntaliiton sote-kyselyssä murskaava palaute

Kuva: Marja Luumi
– Epävarmuus uudistuksen vaikutuksista on suurta, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio toteaa.

Suurin osa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista ei usko sote-uudistuksen hillitsevän kustannusten nousua tai kaventavan terveyseroja.

Kuntaliiton kysely tehtiin kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijoille.

Alle kymmenesosa vastanneista uskoo sote-uudistuksen hillitsevän kustannusten kasvua. Joka seitsemäs vastanneista uskoi uudistuksen kaventavan hyvinvointi- ja terveyseroja. Joka neljäs kyselyyn vastanneista uskoi sote-uudistuksen parantavan palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta.

Kuntapulssi-kysely lähetettiin marraskuussa 2017 yhteensä 1 862:lle kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijalle, jotka ovat keskeisessä roolissa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Kyselyyn vastasi 278 henkilöä, eli vastausprosentti oli 15.

Kysely tehtiin kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijoille.

– Vastausten perusteella voi todeta, että epävarmuus uudistuksen vaikutuksista on suurta. Valtaosa kyselyyn vastanneista asiantuntijoista katsoo, että mitkään uudistukselle asetetuista perustavoitteista eivät toteudu kunnolla, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Kuntaliitto sanoo hyödyntävänsä kyselyssä saamiaan vastauksia omassa lausunnossaan sote-uudistuksen valinnanvapauslaista.

SDP:n Taavitsainen vaatii lakimuutoksella lyhempiä koulumatkoja

Kansanedustaja Satu Taavitsainen.

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen jätti lapsen oikeuksien päivänä 20.11. lakialoitteen koululaisten päivittäisen koulumatkan lyhentämiseksi.

– Nykyisen perusopetuslain mukaan alakoululaisen lapsen päivittäinen edestakainen koulumatka voi kestää jopa 2,5 tuntia ja yläkoululaisen 3 tuntia. Ei ole lasten ja nuorten edun mukaista, että he joutuvat päivittäin istumaan monta tuntia autossa turvavöihin köytettynä, Taavitsainen sanoo.

– Kunnat ovat lakkauttaneet kyläkouluja, kilpailuttaneet ja yhdistelleet kyytejä ja pidentäneet lasten matkustusreittejä. 15 minuutin suora ajomatka venytetään jopa yli tunnin mittaiseksi, sillä kyydit kiemurtelevat pikkuteitä noukkien oppilaita kyytiin, kuvaa Taavitsainen.

Taavitsainen huomauttaa, että lasten ja perheiden kuuleminen ja lapsen edun tarkastelu on laiminlyöty heitä itseään koskevassa asiassa.

– Lasten oikeus leikkiin, harrastamiseen ja vapaa-aikaan on jäänyt vain sivuseikaksi. Tämä pitää muuttaa, hän vaatii.

Asian korjaamiseksi Taavitsainen esittää perusopetuslakia muutettavaksi siten, että alakoululaisen oppilaan päivittäinen koti-koulu-koti koulumatka kyydin odotuksineen voisi kestää enintään 1,5 tuntia ja yläkoululaisen odotuksineen enintään 2 tuntia.

Tuula Haatainen lapsen oikeuksien päivänä: Lastensuojelun resurssit viipymättä kuntoon

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen vaatii blogissaan lastensuojelun resursseja viipymättä kuntoon. Tänään on lapsen oikeuksien päivä.

Haatainen painottaa, että tulevaisuuden kannalta keskeistä on suojella lapsia, eli huolehtia ja auttaa heitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia.

– Lastensuojelu on ollut jo pitkään monin paikoin aliresursoitua. Emme voi enää luottaa siihen, että yhteiskunta suojaa heikoimpiaan, hän kirjoittaa.

Käytännön lastensuojelutyössä joudutaan keskittymään vaativimpiin asiakastapauksiin, jotka edellyttävät jo lainkin mukaan nopeaa puuttumista.

– Työ on erittäin paineista. Viranomaiset käyttävät lastensuojelun valvonnan lähtökohtana 30–40 asiakasta työntekijää kohti. Alalla toteutettujen kyselyiden mukaan sosiaalityöntekijällä saattaa kuitenkin olla pahimmillaan jopa satakunta asiakasta.

– On selvää, että tällaisessa tilanteessa on mahdotonta huolehtia jokaisesta asiakkaasta riittävällä tavalla. Yhteiskuntamme ei kanna tässä asiassa vastuutaan kunnialla, haatainen toteaa.

Kentällä ollaankin vahvasti sitä mieltä, että lakiin on kirjattava pikaisesti asiakasmäärät. Se on Haataisen mielestä paras tapa auttaa kuntia kohdentamaan resurssit oikein.

– Asiakasmäärät eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Asiakastapausten vaativuus vaihtelee suuresti ja eri kaupungit tilastoivat asiakasmääriä eri tavoin. Tämä täytyy pystyä ottamaan huomioon paikallistasolla.

Jos asiaa ei ratkaista hyvin nopeasti, maksamme kasautuvien ongelmien kasvavaa laskua vielä pitkään.

Monessa kunnassa on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virkoja avoinna. Niihin ei kuitenkaan löydy työntekijöitä.

– Tällä alalla pätevistä tekijöistä on huutava pula kaikkialla Suomessa. Jos asiaa ei ratkaista hyvin nopeasti, maksamme kasautuvien ongelmien kasvavaa laskua vielä pitkään. Eikä näistä asioista seuraavan inhimillisen kärsimyksen määrää voi millään rahassa mitata.

Tilanne on kuitenkin haataisen mukaan korjattavissa, jos pureudutaan ongelman juurisyihin.

– Ensisijaista on mitoittaa resurssit oikein. Työntekijäpulaa korjataan vaikuttamalla lastensuojelun työntekijöiden työoloihin. Se edistää työntekijöiden pysyvyyttä ja saatavuutta.  Erittäin vaativaakin työtä jaksaa tehdä, jos puitteet ovat kunnossa.

– Asiakasmääristä huolehtimisen lisäksi on otettava käyttöön koko työnantajan keinovalikoima. Lastensuojelun matala palkkataso on eräs keskeinen ongelma. Käytännössä huomiota kannattaa kiinnittää myös joustaviin työaikoihin, koulutusmahdollisuuksiin ja hyvään johtajuuteen.

Nykyisessä tilanteessa heikoimmalle jää ennaltaehkäisevä työ, vaikka juuri se olisi inhimillisesti ja taloudellisesti vaikuttavinta.

Haatainen linjaa, että on taloudellisesti rationaalista investoida lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin ja sitä kautta perheisiin ja lapsiin.

– Lastensuojelun ennaltaehkäisevä työ vähentää inhimillistä kärsimystä, mutta tuo myös taloudellista säästöä, hän päättää bloginsa.

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Vuonna 2016 YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti 25 vuotta Suomessa. Vuoden 2017 teemana on yhdenvertaisuus.

EU:n lääkeviraston sijoituksesta äänestetään tänään Brysselissä

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Euroopan lääkeviraston Helsingin toimitilaksi ehdolla oleva talo rakenteilla Vallilassa.

Tänään ratkeaa, mikä kaupunki vie voiton ja saa itselleen EU:n lääkeviraston. Jopa 19 kaupunkia havittelee virastoa, joka siirretään Britanniasta brexitin takia.

Eurooppaministerit, heidän joukossaan Sampo Terho (sin.), äänestävät lääkeviraston sijainnista tänään Brysselissä.

Äänestystapa on sovittu tarkasti etukäteen. EU-maat muistavat vuosien väännön elintarvikeviraston sijainnista, eikä kukaan halua samanlaista farssia.

Helsinki ei ole pyörinyt ennakkoveikkailuissa toisin kuin vaikka Amsterdam tai Ranskan Lille.

Päinvastoin Suomen mahdollisuuksia on pidetty heikkoina ainakin sen jälkeen, kun lääkeviraston nykyiset työntekijät arvottivat Helsingin yhdeksi ikävimmistä kaupungeista muuttaa.

Viraston tekemän kyselyn mukaan yli 70 prosenttia työntekijöistä jättäisi työpaikkansa, jos virasto sijoitetaan Helsinkiin. Yhtä kovan tuomion saivat Ateena, Bratislava, Bukarest, Malta, Sofia, Varsova ja Zagreb.

Mieluiten työntekijät muuttaisivat Amsterdamiin, Barcelonaan, Kööpenhaminaan, Milanoon tai Wieniin.

On silti muistettava, ettäkyselyn tulos tai edes komission tekemä kattava arviointi jokaisesta hakijasta ei välttämättä vaikuta jäsenmaiden äänestysvalintoihin.