Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Sirenius halusi kristillistää SDP:n – päätyi ”varhaiseen punamultayhteistyöhön” Santeri Alkion kanssa

Kuva: Museoviraston kuvakokoelmat
Sigfrid Sirenius pyrki kristillistämään SDP:tä muttei koskaan liittynyt puolueeseen.

Jumalan valtakunta ja työväenliike liittyivät yhteen Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa, kirjoittaa väittelijä Martti Ajo.

Helsingin teologisessa tiedekunnassa tarkistettiin eilen hänen teologian tohtori Sigfrid Sireniusta (1877–1961) käsittelevä väitöstyö.

Ajo luonnehtii Sireniusta modernien kristillis-sosiaalisten aatteiden pioneeriksi. Sirenius tunnetaan Suomen setlementtiliikkeen perustajana.

– Sireniuksen teologis-aatteellisen ajattelun ja kristillis-yhteiskunnallisen toiminnan punainen lanka oli kiliastinen toivo maanpäällisestä Jumalan valtakunnasta, jonka rakentamisessa sosialidemokraattisella työväenliikkeellä oli keskeinen asema, Ajo summaa.

Sireniuksen Jumalan valtakunta -aatteen ja työväenaatteen kehitysoptimismin ja modernisaation värittämä liitto tähtäsi Ajon mukaan kirkon ja työväenliikkeen dialogin vahvistamiseen, sekularisaation torjumiseen sekä viime kädessä SDP:n labouristamiseeen eli kristillistämiseen englantilaisen työväenliikkeen hengessä.

Kiliasmilla viitataan uskoon, jonka mukaan Jeesus palaa aikojen lopulla perustamaan tuhatvuotisen rauhan valtakunnan maan päälle.

Varaukseton tuki Väinö Tannerille.

Tutkimus selvittää Sireniuksen Jumalan valtakuntaa ja työväenliikettä koskenutta ajattelua vuoteen 1924 asti.

Sirenius kiinnostui 1800-luvun jälkipuoliskon maailmankatsomuksellisen ja yhteiskunnallisen murroksen seurauksena uskonnollisesta liberalismista.

Suurlakon (1905) kynnyksellä Sirenius lähti merimieslähetystyöhön Antwerpeniin ja vähän myöhemmin Lontooseen. Englannissa hän paneutui työväenkysymykseen. Hän sai vaikutteita Britannian työväenpuolueesta. Anglikaanista kirkkoa tutkiessaan Sirenius tutustui kristilliseen sosialismiin ja F. Steadin setlementtiin.

Sirenius tutustui myös Väinö Tanneriin.

Sisällissota oli takaisku Sireniuksen pyrkimyksilleen kristillistää SDP.

– Hän liittyi porvarillisen oikeiston piirissä yleisesti vallalla olleeseen käsitykseen siitä, että sodan panivat viime kädessä liikkeelle punaisten johtajat sekä heidän poliittinen kiihotuksensa. Valtio-oikeudellisissa asioissa Sirenius oli parlamentarismin ja demokratian puolustaja modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Vaikka sisällissota oli Sireniukselle traumaattinen kokemus, hän ei kääntänyt selkäänsä SDP:lle. Hän antoi varauksettoman tukensa sodan ulkopuolella pysytelleelle Väinö Tannerille ja hänen revisionistiselle oikeistosiivelle. Syvät ja vaikeasti arpeutuvat yhteiskunnalliset haavat jättänyt sisällissota ei tukahduttanut Sireniuksen uskoa suomalaiseen työväenliikkeeseen ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseen, Martti Ajo kirjoittaa.

”Yritti viimeiseen asti puhua vankileirien selleissä viruvien punavankien vapauttamisen puolesta.”

Sirenius oli pappeja, jotka sodan jälkeen jatkoivat yhteydenpitoa SDP:hen. Sirenius perusti Suomen setlementtiliikkeen (1918) sisällissodan repimän yhteiskunnallisen kuilun tasoittamiseksi.

– Sisällissodan jälkeen Sirenius oli harvoja evankelis-luterilaisen kirkon pappeja, jotka yrittivät omaa mainettaan säästämättä sitoa sodan vaikeasti arpeutuvia haavoja. Hän yritti viimeiseen asti puhua vankileirien selleissä viruvien punavankien vapauttamisen puolesta.

– Sirenius siunasi valkoisen terrorin uhreina hiekkakuopasta ylös kaivettuja punavankeja kirkkomaihin ja harjoitti väsymätöntä sielunhoitotyötä punavankien omaisten parissa Kuusankoskella kesällä 1918. Siellä hän oppi rakastamaan punakaartilaisia ja heidän onnettomia omaisiaan. Sirenius ei kuitenkaan ollut pelkästään punaisten pappi, vaan myös valkoisten. Hän hautaansiunasi punaisen terrorin uhreina menehtyneitä Kuusankosken paperitehtaan virkamiehiä ja johtajia. Tässäkin asiassa hän oli sillanrakentaja punaisten ja valkoisten välillä.

Vaikka Sireniuksen usko sosialidemokraattisen työväenliikkeen uskontokannan muuttumiseen oli sodan seurauksena kokenut takaiskun, hän ei luopunut kehitysoptimismin sävyttämästä universaalista unelmastaan.

Sirenius lähestyy Santeri Alkiota.

Sodan jälkeen sosialidemokraatit tunsivat epäluuloa Sireniuksen toimintaa kohtaan. Hän lähestyi maalaisliittoa ja Santeri Alkiota.

Sisällissodan seurauksena vanha työväenpuolue jakaantui Tannerin johtamaan Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen ja Kuusisen maan alla toimineeseen Suomen kommunistiseen puolueeseen.

Sirenius piti edelleen yhteyttä Tanneriin ja SDP:n muuhun johtoon, joskin koki Tanneria kohtaan myös pettymystä.

Ajo toteaa, että sosialidemokraatit suhtautuivat sodan jälkeen entistäkin varauksellisemmin kirkollisena vaikuttajana tunnettuun Sireniukseen, joka agitoi kristillisen sosialismin ja setlementtityön puolesta heidän kannattajiensa parissa.

Niinpä Sirenius lähestyi työväenliikkeen uskontokysymyksessä sosialidemokraattien sijasta maalaisliittoa ja heidän johtajaansa Alkiota.

– Entisenä wrightiläisen työväenliikkeen miehenä Alkio oli monessa suhteessa Sireniuksen aatetoveri tukien sosialisteja sisällissotaan asti. Hänkin koki punaisten aseeseen tarttumisen rikoksena demokraattisesti valittua eduskuntaa ja hallitusta vastaan. Silti hän antoi tukensa Tannerin sosialidemokraateille eduskuntatyön jatkumisessa, Ajo kirjoittaa.

”Varhaista punamultayhteistyötä.”

Ajon mukaan Alkio arvosti Sireniuksen työväenliikkeen kristillistämiseen tähtäävää kristillis-sosiaalista setlementtityötä ja ajoi eduskunta- ja hallitustyöskentelyssään tarmokkaasti hänen asiaansa.

– Sirenius oli ainoa kirkonmies, jota Alkio ei moittinut päiväkirjassaan.

Hänen välityksellään Sirenius tutustui myös muihin maalaisliiton johtaviin poliitikkoihin, joista useimmilla oli lestadiolaistausta, jota Sirenius näytti arvostavan.

Vanhoillislestadiolaisten kansanedustajien ryhmällä oli merkittävä asema Perä-Pohjolan tukkilaisten keskuudessa 1923 aloitetun setlementtityön käynnistämisessä.

– He tukivat voimakkaasti Sireniuksen kristillis-yhteiskunnallista työtä erityisesti Lapin perukoille levinneen kommunismin torjujana.

– Sirenius kristittynä sosialistina teki tässä asiassa varhaista punamultayhteistyötä maalaisliittolaisten kansanedustajien kanssa.

– Sirenius valjasti maalaisliiton ja sitä kannattaneet lestadiolaiset poliitikot labourismin vankkureihin Jumalan valtakunnan modernille siltatyömaalle. Päämääränä oli materialistisen kommunismin torjuminen ja SDP:n saattaminen positiivisen uskontopolitiikan tielle.

Puoluejohto luotti niin elämässä kuin kuolemassa.

Kaikesta huolimatta Sireniuksen suhde SDP:hen säilyi läheisenä loppuun asti.

– Hän oli se evankelis-luterilaisen kirkon pappi, johon puoluejohto saattoi luottaa niin elämässä kuin kuolemassa. Sirenius
siunasi hautaan usean sosialidemokraattien johtajan, kuuluivat nämä kirkkoon tai eivät. Se kertoi hänen nauttimasta luottamuksesta ja arvonannosta puolueessa.

– Sirenius ei koskaan liittynyt SDP:hen, vaikka häntä siitä usein epäiltiin. Ei saanut politikoida, mutta sai olla poliittinen, ajatteli Suomen Sosialidemokraattia vielä 1948 tilannut Sirenius, Ajo kirjoittaa.

Martti Ajon väitöskirjan nimi on ”Punainen eskatologia – Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti”.

Keskustelua aiheesta

Kirjavisassa kiehtovien ihmissuhdeverkkojen kutoja

Kuva: Kari Hulkko
Markku Pääskynen Finlandia-ehdokkaiden julkistustilaisuudessa vuonna 2015. Hän kisasi tuolloin palkinnosta romaanillaan Sielut.

Influenssa-aalto vyöryi kuin tsunami yli Ympyrän, jossa visaisäntäkin pyörii kuin… no, pyörii. Ei säästänyt kulkutauti siis tätä kirjallista leikkikenttääkään, mikä näkyi yhden visaviikon väliin jäämisenä.

Nyt visaukko on taas jotakuinkin elävien kirjoissa, ja peli jatkuu.

Ilpo Pietilä nykäisee rattaat liikkeeseen.

”Tämän viikon kirjailija on nyt sentään hiukan edes elämänvaiheiltaan maantieteellisesti tuttu ja olen jopa hänen isänsä yhteen koulutukseen aikoinaan osallistunut Mikkelin suunnalla. Itse kirjailija on iältään omien lasteni ikäluokkaa.

Näillä taustoituksilla sitten vaan vastaamaan: visakirjailija on Hartolassa syntynyt Markku Pääskynen. Kirja on hänen esikoisteoksensa (Etanat) jälkeen ilmestynyt kirja nimeltään ’Ellington’. Se on nykyaikaan kytketty tarina psyykkisesti sairaasta muurrosikäisestä koulupojasta ja murhaajasta.”

Mauri Panhelaista jäi lukukokemuksesta askarruttamaan moni asia.
”Viikon kirjailijalla on kaunis ja ilmava sukunimi, mutta hänen romaaninsa ovat paikoin karmivaa luettavaa. Markku Pääskysen kirjan nimi on ’Ellington’, mutta miksi? Luin Pääskysen kirjan nopeasti, enkä huomannut tai keksinyt selitystä siihen, miten moniongelmaisen päähenkilön synkin sivupersoona on nimetty tunnetun 1950- ja 60-luvun jazz-muusikon Duke Ellingtonin mukaan.

Jotain poikkeuksellisen kiehtovaa ja omaperäistä on Markku Pääskysen tavassa rakentaa labyrinttimaisia ihmissuhdeverkkoja. Toisaalta kun kirjailija tarinan polveillessa vihjaa ja ehdottaa, mikä ja kuka on syyllinen kenenkin onnettomaan kohtaloon tai järjettömiin väkivaltatekoihin, vanhempien ja muidenkin läheisten syyllistäminen tuntuu melkein vastenmieliseltä. – – –

En löytänyt tietoa siitä, miksi Pääskynen tuntee niin hyvin Ruotsin Taalainmaan ja sitä halkovan suuren Daljoen sekä Avestan ja Falunin kaupungit, jonne Ellington-romaani sijoittuu. Jo vuosien takaa tutut paikat kiinnostivat kirjaa lukiessa. Viime kesän sukulaisvierailulla kävimme jälleen tyhjäksi jääneen Avestan tehtaaseen sijoitetussa upeassa taidenäyttelyssä kuin myös kirjassa kuvatuissa suurissa metsissä kanttarelleja ja karljohanneita eli herkkutatteja poimimassa. (Ruotsalaiset itse ovat huonoa sienikansaa.)

Oli elokuu, rapukestien parasta aikaa, ja nostimme ja söimme Daljoesta rapuja melkein rajattomasti. Ikimuistoinen viikko, joka palasi kirjan ansiosta elävänä mieleen, sillä vierailimme myös Falunissa Andres Zornin, Ruotsin Gallen-Kallelan ateljeessa, mutta Pääskysen kirjan keskeinen näyttämö Söderbergin mielisairaala Falunissa jäi käymättä.”

Sirpa Taskinenkin innostui lukemaan visakirjan.

”Olen aikaisemmin lukenut Markku Pääskyseltä vain kirjan ’Sielut’, jossa pikkutytön katoaminen onneksi päättyi onnellisesti. Samaa ei voi sanoa visakirja Ellingtonista (2003). Mieleltään häiriintynyt Sture Stenvall vaihtaa nimensä Tomas Fastiksi, ja hänellä on lisäksi sivupersoona Ellington, joka tekee kaikenlaisia hirmutekoja. Tai ainakin Sture/Tomas uskottelee niin; hänen kertomuksensa ovat usein totuuden tuolla puolen. Sekä psykiatrit että media kiinnostuvat monimutkaisesta persoonasta, ja kirjassakin kuvitelmien ja ’oikeiden’ tapahtumien raja jää avoimeksi.

Markku Pääskynen (s. 1973) on filosofian maisteri, kirjailija ja kääntäjä, aikaisemmin myös kustannustoimittaja. Hän on suomentanut sekä kreikkalaisia nykyrunoilijoita että antiikin runoutta.”

* * *

Eero Reijonen avaa tuota Pääskysen ja vihjeessä mainitun nobelistin suhdetta.

”Visataiteilija oli kääntäjän ominaisuudessa paikalla vuoden 1979 kirjallisuuden Nobel-palkinnon -voittaja Odysséas Elytis -seminaarin ainoana ei-kreikkalaisena osanottajana. En tiedä ovatko sukulaissieluja, mutta joka tapauksessa perusteellisia äijiä niin runoilija kuin hänen kääntäjänsä ovat. Tästä on olemassa ns. täysi näyttö. Odysséas Elytis teki runokokokokoelmaansa 14 vuotta ja visataiteilija käänsi hänen tätä loisto-teosta aivan yhtä pitkään… No hyvä siitä epäilemättä tuli, visakisailija ainakin piti säkeistä kovin ja luuli ymmärtävänsäkin riittävästi.

Vähän syrjäänvetäytyvä mies tämä konferenssivieras oli, suomalaiseksiko muka omituinen? No, kääntäjä-prosaisti ja tuleva visakirjailija jatkoi samaan syssyyn Ateenaan toiseen saman kirjailijan käsittelysessioon… ja sujuvammin se hänen omasta mielestään meni kuin Korfulla. Ateenassa visataiteilija tapasi – tietämättään – Odysséas Elytiksen muusan, Maria Nefelin, esikuvan. Visakirjailija kirjoitti tästä Elytiksen Maria Nefilistä vuonna 2013 loistavia runokäännöksiä: ne ovat esillä mm. runolehti Janon numerossa 4, johon visataiteilija on kirjoittanut myös mainion johdannon.”

Pertti Vuorela kertoo vastauksen ohessa tositarinan, joka on silkkaa Siunattua hullutta.

”Minulta ovat Markku Pääskysen kirjat jääneet lukematta, joten nyt oli syytä paikata tämä puute. Luin Ellingtonin olympialaisten lomassa. – – –
Kirja ei päästä helpolla. Lukijan on yritettävä päätellä, mikä on totta ja mikä ei. Ja silti jää monia arvoituksia. Missä kulkee hulluuden ja normaalin välinen raja kuten mm. Michel Foucalt on kysynyt.

Ellingtonia lukiessa mieleeni nousi omakohtainen tapaus saattokeikasta Pitkäniemen mielisairaalaan Nokialle. Tuurasin 1950-luvun lopulla kesällä teinipoikana erään yläsatakuntalaisen vanhainkodin talonmiestä. Sain johtajattarelta tehtävän viedä Hullu-Kalle Pitkäniemeen. Popedalla mentiin ja matka sujui rauhallisesti. Perillä meidät ohjattiin ”miesten levottomalle suljetulle” -osastolle. Sisään päästiin lukkojen kalistessa. Lähtiessä vilkaisin päiväsaliin. Näky jäi ikuisesti mieleeni. Pulipäisiä, pakkoliikkeisiä miehiä sairaalavaatteissa ankeassa, harmaassa salissa. Pyysin hoitajaa päästään minut ulos.

– Mennäänpä tänne päiväsalin puolelle, hoitaja vastasi tiukasti.
– En ole hullu, älähdin.
– Niin ne kaikki väittää, mennäänpä nyt vain salin puolelle, valkotakkinen mieshoitaja sanoi.

Pitkän selittelyn ja papereiden katsomisen jälkeen pääsin vihdoin ulos.”

Vuorelan kuvailemasta elävän elämän episodista on fiktiossa monia muitakin muunnelmia, yksi varsin mehukas löytyy Jari Tervon romaanista ”Tuulikaappimaa”.

Pääskysen bongasivat myös Matti Kärkkäinen ja Kyösti Suonoja. Palkinto Pertti Vuorelalle. (rb)

Viikon 11 sitaatti

Tämä komeasti palkittu runokokoelma täyttää tänä vuosina tasavuosia ja vuosi sitten moinen merkkipäivä oli itse kirjailijallakin. Palkintoja hänelle on muutenkin satanut eikä vain kotimaassaan.

Kenestä on kyse, mikä teos? Vastaukset viimeistään 21.3. mennessä osoitteella Demokraatti/Kirjavisa, PL 338, 00531 Helsinki tai sähköpostilla kirjavisa@demokraatti.fi. Yhdelle palkinto.

”Hevosten parissa vietetyn
yön jälkeen muistan miten

tuoksui raikkaasti ammoniakilta
ja lumisulalta, vihreä kuu

vihreän hangen yllä, rotta kirskui
rehuhuoneessa, miten aamua kohden palelin

haalareissani villamyssy päässä,
ja miten levollisina hevoset nukkuivat.”

Keskustelua aiheesta

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Aki Suokolle ja Rauli Partaselle teoksesta Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY).

Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Kunniamaininnan (2 500 euroa) sai Raija Julkunen verkkokirjasta Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina (SoPhi).

Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi.

Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka rahoittaa palkinnon.

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen.

Palkintoraati perehtyi noin kuuteenkymmeneen vuonna 2017 ilmestyneeseen tieteelliseen teokseen.

Keskustelua aiheesta

Fab Four piirsi syvän jäljen myös suomalaiseen kulttuurihistoriaan

Mikko Vienosen ja Juha Niemen yhteisen opuksen koko nimi antaa vähän harhaanjohtavan kuvan – ikään kuin Beatles olisi joskus käynyt Suomessa. Itse kirjassa ei tälläistä toki väitetäkään, vaan tekijät ovat pyrkineet kartoittamaan maailman kuuluisimman yhtyeen vaikutusta Suomen kulttuuriin ja populaarikulttuuriin, musiikkiin, muotiin, ja asenteisiin ja ajattelutapoihin yleisemminkin.

Kirjasta käy heti ilmi, että valtavasta vaikutuksestaan ja tärkeydestään huolimatta Beatles oli vain yksi tekijä niissä muutoksissa, jotka 1960-luvulla haastoivat ja mullistivat vallitsevan kulttuurin ja yhteiskunnan.

Yksi tärkeimpiä näistä tekijöistä olivat nuorisolle suunnatut lehdet. Vuonna 1955 perustettu Ajan sävel oli jo vanhanaikainen, ja pian sen korvasivat vauhdikkaammat Iskelmä, Stump, Intro, ja ennen kaikkea Suosikki, jonka Jyrki Hämäläinen nosti – faktat usein vetävillä tarinoilla korvaamalla – 60-luvulla maan johtavaksi nuortenlehdeksi.

Valtalehti ensin ehti

Hieman paradoksaalisesti ensimmäisen varsinaisen lehtijutun Beatlesista julkaisi meillä kuitenkin valtalehti Helsingin Sanomat, asialla oli nuoren polven ennakkoluuloton toimittaja Maarit Niiniluoto. Suosikkia piti asemissaan Isto Lysmä, joka hallitsi juorut ja liioittelun, mutta jolle uusi pitkätukkaisten nuorten rautalankamusiikki oli vierasta ja vastenmielistä.

Se varsinainen Beatlesin vihamies Suomessa oli muuten  jazzia harrastanut Jaakko Jahnukainen, jonka monet muistavat MTV:n Levyraadin ensimmäisenä juontajana.

KIRJAT

Mikko Vienonen – Juha Niemi:
Yeah! Yeah! Tässä me tulemme – Beatles Suomessa
Teos 2017

Paradoksi on myös se, että yhtyeen läpimurron Suomessa aiheutti vuonna 1963 julkaistu räjähtävän energinen ”Twist And Shout”, joka ei ollut Beatlesin oma sävellys. Tosin kaikkien aikojen Suomessa menestynein Beatles-laulu on samana vuonna ilmestynyt Lennonin-McCartney-kaksikon ikivihreä ”All My Loving”.

Lieveilmiönä yhtyeen varjolla alettiin meilläkin myydä kaikenlaista krääsää Beatles-purukumista lähtien. Fan club tietysti perustettiin ja sitä veti itsekin laulajana myöhemmin tunnettu Irina Milan.

Vuoden 1967 hipit ja psykedeeliset huumeet ja Paul McCartneyn positiiviset kommentit LSD:stä eivät miellyttäneet suomalaisiakaan faneja, ja Beatlesin kaikkialla maailmassa kanonisoitu albumi ”Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band” kolahti monille vasta useamman kuuntelun jälkeen. Sitä vastoin -68 julkaistu niin sanottu ”White Album” ja 69 ilmestynyt ”Abbey Road”, joissa yhtye palasi maanläheisimmille juurilleen, pamahtivat suoraan listojen ykkössijoille.

Kilpailijoita, kopioijia, seuraajia

Beatlesien tähti alkoi himmetä vuosikymmenen loppua lähestyessä. Yksi tärkeä tekijä oli se, että psykedeelisen vallankumouksen myötä uusia yhtyeitä alkoi ilmestyä haastamaan ja horjuttamaan Fab Fourin asemaa: Jimi Hendrix, Cream, Doors, Procol Harum, CCR sekä tietysti oman tyylinsä löytänyt Rolling Stones nousivat listoilla raketin tavoin. Myös suomalainen iskelmä Dannyn, Kirkan, Tapani Kansan ja Fredin johdolla alkoi viedä tilaa Beatlesilta – tosin aika monet näiden esittämistä lauluista olivat Lennon-McCartney-käännöksiä.

Beatlesien laulut menestyvätkin meillä hyvin muiden, sekä ulkomaisten että suomalaisten, artistien ja yhtyeiden tulkintoina. Esimerkiksi ”Ob-La-Di, Ob-La-da” ei noussut Beatlesin versiona listaojen kärkeen, siitä tehdyistä muiden versioista peräti neljä pääsi top-kymppiin. Ja vaikka esimerkiksi Beatlesin myöhäisimmän tuotannon iso hitti ”Get Back” nousi Suomen listalla korkeimmillaan vain neljänneksi, Mary Hopkinin esittämä Lennon-McCartney-sävellys ”Goodbye” nousi ykköseksi.

Kirjassa noteerataan myös Suomen rock-taivaalle noussut varhainen tähdenlento, vuonna 1967 perustettu ja seuraavana vuonna hajonnut yhtye Blues Section, jota on joskus jopa Suomen Beatlesiksi kutsuttu. Sen johtohahmon Jim Pembroken sävellyksistä monet vetävät melodisuudessa vertoja Beatlesin parhaille hengentuotteille. Blues Sectionia seurannut Wigwam meni vieläkin pitemmälle, ja innokkaimmat täkäläiset pilvilinnojen rakentelijat kaavailivat yhtyeestä uutta Beatlesia yhtyeen yrittäessä avata ovia myös brittimarkkinoilla.

Aikalaiset äänessä

Parhaita puolia Yeah! Yeah! -kirjassa on, että ääneen haastatteluissa pääsevät aikalaiset, erityisesti muusikot Pepe Willbergistä Hasse Walliin. He kuvailevat varsin elävästi sitä, mitä heidän tajuntansa muuttui tai räjähti, kun he kohtasivat Beatlesin musiikin ensimmäistä kertaa tai yhtyeen jonkin uuden vaiheen, kuten Kersantti Pippurin.

Kirjan sujuvaa tarinointia täydentä faktaosaston tarkkuus ja perusteellisuus. Kirjan lopusta löytyy muun muassa tilastoliite, johon on koottu kaikki Beatlesin listasijoitukset ja suomennetut kappaleet esittäjineen.

Outoa sitä vastoin on, että Beatlesin suosiota ei verrata Rolling Stonesin vastaanottoon Suomessa; yhdessä kohdassa todetaan, että Rolling Stones pyydettiin esiintymään Porin Yyteriin vuonna 1965 vain, koska Beatlesiä ei saatu.

Pekka Wahlstedt

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kirjavisa: Vihjaus lentokoneen ”kyljestä” ei hämännyt vastaajia – palkinto napsahtaa tietäjälle, joka harhautui hetkeksi väärille teille

Taannoinen epämääräinen vihjaus lentokoneen ”kyljestä” ei hämännyt vastaajia, vaan pohjoismainen suurmies tunnistettiin hyvin. Toki myös suomalaista ja norjalaista kirjailijaa tarjottiin.

Ilpo Pietilä avaa pelin saivartelemalla, minkä hän itsekin myöntää.

”Taas on vihjeitten perässä luuhattu eri kanavia käyttäen. Penkojaisissani paljastui, että se kuva onkin ilmeisesti lentokoneen pyrstöosassa eikä vinkin mukaisesti koneen kyljessä. No, tämä menee jo saivarteluksi.

Kyseinen kirjoittaja on kuuluisa pohjoismainen filosofi ja kirjoittaja Sören Kierkegaard, joka puuhasi ahkerasti monenmoisten teemojen ympärillä laajassa kirjallisessa tuotannossaan.

Teokseksi päädyn ehdottamaan kirjaa Enten-eller, vuodelta 1843, kirjoitettu aliasnimellä Victor Eremita. Kun vihjeessä on kyse kuulemisesta, veikkaan, että teksti olisi teoksen ’Mozart-esseet’ -osiossa, suomennettu 2002. Jäljitykseen en nyt enää tämän pidemmälle ponnistele.”

Matti Kärkkäisen vastauksen perusteella voi todeta edellisen vastaajan ponnistelut vaivan arvoisiksi.

”Sitaatti on Søren Kierkegaardin teoksesta ’Enten-Eller. Et Livs-Fragment utgivet af Victor Eremita’. Sitaatti sisältyy esseeseen ’Välittömät eroottiset tasot tai musikaalis-eroottinen’, joka on suomennettu nimellä Mozart-esseet.

Teos on siis kirjoitettu salanimellä Victor Eremita. Osia teoksesta on suomennettu koko teokseen viittaavalla nimellä ’Joko-tahi: Katkelma elämästä’.

Aika paljon vaati työtä tämän tehtävän ratkaisu. Ensin oletin, että vihje sopisi tanskalaiseen Karen Blixeniin, joka on myös kirjoittanut salanimillä, esimerkiksi Seitsemän salaperäistä tarinaa nimellä Isak Dinesen, mutta ei sieltä sitaattia löytynyt eikä teos sopinut määritelmiin essee ja järkäle. Sitten etsin sitaattia Kierkegaardin teoksesta ’Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus’, joka on kirjoitettu nimellä Johannes Climacus. Vasta sen jälkeen löysin monien hakujen jälkeen tiedon, että Enten-Eller teos sisältää Mozartia ja musiikkia käsittelevän kirjoituksen, joka on myös suomennettu.”

Sirpa Taskinen etsii huumorin pilkettä kirjailijan teksteissä.

Torsti Lehtisen mukaan Kierkegaard on intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofi. En voi väittää juuri tuntevani Kierkegaardin tuotantoa mutta itse olen aina yhdistänyt hänet nimenomaan ahdistukseen.

Jos huumoria löytyy, niin lähinnä ironiaa ja sarkasmia – jotka usein kumpuavat ahdistuksesta. ’Kaikkien aikojen historia osoittaa, että naisen korkeat taipumukset on ainakin osittain tunnistettu. Tuskin oli ihminen luotu, kun jo löydämme Eevan kuuntelemasta käärmeen filosofian luentoja, ja huomaamme, että hän on omaksunut ne niin helposti, että hän heti osaa soveltaa oppimaansa kotioloissaan.’

Intohimo, no mikä ettei. Näissäkin visassa haetuissa Mozart-esseissä K. ihailee rajattomasti Mozartia ja erityisesti Don Juania (jollainen hän ehkä olisi halunnut olla? Viettelijän päiväkirja…) Kyseiset esseet muuten löytyvät myös erillisenä kirjasena Mozart-esseet (suom. 2002, Like).”

***

Fanfaarit soimaan, sillä nyt toivotetaan piiitkän tauon jälkeen tervetulleeksi takaisin visan pariin legendaarinen vastaajakollektiivi Lappilan kirjapiiri, jonka kirjurina on näemmä yhä Kirsti Luova.

”Oi ihana kirjavisa! Alati haasteellinen syväkulttuurisukellus.

Lappilan kirjapiirissä on uskaltauduttu pitkästä aikaa vastaamaan, sillä vihjeet viittasivat tiettyyn suuntaan ja vaikkei oikeaa teosta löydetty lähimpien kuntien kirjastoista, eikä siis päästy tarkistamaan sitaattia, päädyttiin googlaamalla arvaamaan vastaus.

Senhän on pakko olla Sören Kierkegaardin teos Joko – tai!

Tekstinäyte on hauska, tuo juhlava musiikin kieli ja korva – juttu, jota lyö korvalle irvaileva viite ’Karrikaturen des Heiligsten’ (Irvikuvia pyhimmästä?). Tai sellaiseksi sen kuvittelimme. Saksalainen filosofi ja teologi Henrik Steffens on tavalliselle tallaajalle tyystin tuntematon suuruus. Mutta tanskalainen filosofi Kierkegaard (1813–1855) joka on saanut kuvansa jumbon kylkeen? Moniko meistä on hänenkään teoksiaan lukenut – ainakaan vielä? ”

Kyösti Suonoja tekee vertailua kotimaiseen ajattelijaan.

”Kun vertaan Kierkegaardia Yrjö Kalliseen, niin kumpikin kritisoi valtionkirkkoa ja kumpikin löysi todellisuuden ihmisen sisimmästä. Kallinen totesi, ettei Jumalaan kurkoteta (hypätä) vaan pudotaan. Kallinen oli teosofi, lähestyi Zen-buddhalaisuutta, eikä hyväksynyt mitään -ismejä. Kumpikin kannusti löytämään oman uskonsa.”

Mauri Panhelaisen kiteytys nojaa nuoruusmuistoihin:

”Kierkegaard on yksi niistä filosofisista kirjailijoista, joiden teoksia moni lukee nuoruusvuosinaan. Niin luin minäkin, vaikken niistä paljonkaan ymmärtänyt. Synkkine sävyineen ne olivat siinä iässä jotenkin kiehtovan ehdottomia.”

Juhani Niemi toteaa Kierkegaardin fokusoineen tekemisensä ihailtavasti.

”Kierkegaard saattoi perimänsä varallisuuden turvin keskittyä toteuttamaan ainoaa intohimoaan. Hän ajatteli ja kirjoitti. Teoksissaan hän käytti epäsuoran tiedottamisen menetelmää, hän ei tartu lukijaa rinnuksista ainoan oikean mielipiteen tuputtamiseksi vaan esittelee salanimien suojista eri vaihtoehtoja, joista lukija saa itse tehdä omat johtopäätöksensä.

Vaikka Kierkegaard ei julkaissut mitään kaunokirjalliseksi tarkoitettua tekstiä, kaikissa kirjoitelmissa välähtelee kuitenkin tyylin ja kielen taituruus, kuten Viettelijän päiväkirjassa (sisältyy teokseen Joko-tai) sekä kirjasessa In vino veritas.”

***

Eero Reijonen lähetti taas melkoisen Mozart-Bach-Beethoven-Mahler-Sibelius-Tshaikovski-Brahms-ym. suursäveltäjät -esseen, josta tähän mahtuu siteerattavaksi vain muutama silpaisu.

”Aineellista puutetta tämä kautta aikain Köpiksen merkittävin mies ei tuntenut, päivääkään S. ei tehnyt palkkatyötä. Järkytyksestään huolimatta tuo entinen paimen eli isä-Michael oli ahertanut härskisti kauppahommissa ja tienannut kertomansa mukaan ’tynnyrillisen kultaa’, jonka vaihtoi sitten riihikuivaan arvopaperiin… -ı- –

Perheonnikin kukoisti ukko-Michaelin perheessä aluksi, elettiin Napoleonin aikoja, kunnes ”kirous” alkoi purra. Lapsia alkoi kuolla ja jo toinen vaimokin menehtyi. Äkkiä oli jäljellä vain isä Søren, ja vanhin veli. Lopulta vain kaksi veljestä.

Søren koki uskonnollisen herätyksen isänsä kuolinkeväänä v. 1838. Tästä seikasta tutkijat ovat jokseenkin yksimielisiä: Kierkegaardin eksistentiaalifilosofian voi täysin ymmärtää vain hänen uskonnollisten kokemustensa ja hartaan kristillisen uskonsa valossa.

No, pakko tähän on nainen ottaa mukaan, tähänkin. Vahvasti… Näköjään Soren osasi asettaa sanansa oikein myös riiatessa, jota nuori nero harrasti vielä isänsä kuoleman jälkeen ja vankassa uskossa ollessaan. Ainakin se charmi tehosi kauniiseen ja tavoiteltuun Regina Olseniin. Kihlaamistaan Søren jahkasi pitkään ja ympäristön asettamissa paineissa siihen lopulta suostui. Kolmetoista kuukautta sitä auvoa kesti. Kihlauksen purku tapahtui sitten heti Sørenin väitöstilaisuuden jälkeen – palvomansa Sokrateksen huumorista (lajiltaan ironia) nuori nero tietysti väitteli. – – –

Søren marssi väitöstilaisuudestaan suoraan ihanan Reginen kotiin ja palautti kihlasormuksen, hirmuisen tuskan vallassa tietysti. Valtava skandaali se tuon ajan Tanskanmaalla oli. Rakastunut ja nöyryytetty Regine ei millään tahtonut hyväksyä sulhon häipymistä. – – –

Kierkegaard itse oli tuolloin vielä narsistisen vakuuttunut siitä, että pystyi lumoamaan naisen kuin naisen. Mutta kukaan ulkopuolinen ei voinut ymmärtää ylkämiehen karkaamista.

Alan ihmiset pitävät nykyäänkin jokseenkin yksimielisesti tätä Regine Olsenia, valtioneuvoston jäsen Terkel Olsonin tytärtä, yhtenä maailmankirjallisuuden ja erityisesti eksistentialistisen filosofian tärkeimpänä muusana. – – –

Kierkegaard inhosi tyhjän saarnaajia eli hengettömiä leipäpappeja ja asemaansa tyytyväisiä kirkonmiehiä… Pakanuudessakin oli Sorenin mielestä jotain parempaa, suolan makua. Tosiuskovaista filosofia otti päähän pappi joka ”luo Jumalan omaksi kuvakseen, toisin sanoen tekee Jumalasta pikkusieluisen höppänän, jolle kuka tahansa toinen pappi voi lässyttää, mitä mieleen juolahtaa”. Kierkegaard piti jumalanpilkkana sitä, että Jumalasta tehdään Harmiton Taivaanisä, jotta hän kelpaisi mahdollisimman monille. Kirkko, tai oikeammin sen valtaa väärinkäyttävät eivät tykänneet, ei ollenkaan, tottamooses… ”

Oikein vastasivat myös Ragny Mutka ja Markku af Heurlin. Jämsäläinen Tuomo Alanen kokeilee vastaukseksi sen sijaan Selma Lagerlöfiä, joka kaiketi myös kuuluu Norwegianin pyrstögalleriaan.

Ainakin siellä on Henrik Ibsen, jota puolestaan veikkaa Raila Rinne.

Palkinto Matti Kärkkäiselle. (rb)

VISASITAATTI

Nyt heitetään sitaatissa vinkeä kytkös tällä viikolla purettuun tehtävään. Tosin eräs toinen kuuluisa filosofi liittyy tämän kulttuuripersoonan tekemisiin paljon näkyvämmin. Ja kuuluvammin. Proosakirjailijana hän ei liene niin tunnettu, mutta sitäkin hän on ehtinyt suoltaa kaikkien muiden touhujensa ohella. Siis kuka on tämä rakastettu, kummasteltu, inhottu, arvostettu ja paljon palkittu taiteilija, mikä teos?

Vastaukset viimeistään 10.3. mennessä osoitteella Demokraatti/Kirjavisa, PL 338, 00531 Helsinki tai sähköpostilla kirjavisa@demokraatti.fi. Yhdelle palkinto.

”Pidättäytyminen on suurta. Antautuminen sukupuoliselle vietille tuhoaa meidät. Tosin sillä keinoin ihmissuku jatkuu. Kuitenkin monet ihmiset, olivatpa millä henkisellä tasolla tahansa, mitään korkeampaa ajattelematta antautuvat vietin vietäviksi. Franz Schubert, jonka joistakin lauluista, erityisesti ’Serenadista’, pidän, ei tiettävästi voinut vastustaa sukupuolista kiusausta, koska kuoli kuppaan parhaassa iässä. Toisin menetteli Sören Kierkegaard, josta en myöskään tiedä paljonkaan. Hän purki kihlauksensa rakastamansa naisen kanssa voidakseen keskittyä olennaiseen.”

AVAINSANAT

Sisällissota kouraisi Espoossakin – tuore teos kuvaa läheltä kahtiajakoa Helsingin naapuripitäjässä

Kuva: Espoon kaupunginmuseo
Saksalaisia sotilaita Leppävaaran asemalla huhtikuussa 1918.

Espoon kaupunginmuseon juuri ilmestynyt kirja ”Sisällissodan aikaan Espoossa” tarkastelee ensi kertaa vuoden 1918 tapahtumia koko Espoon alueella. Artikkelikokoelma täydentää kuvaa Espoon historiasta 1900-luvun alussa ja antaa äänen elämänkohtaloille, joita sisällissota muutti pysyvästi. Kirja sisältää ennen julkaisemattomia kuvia sisällissodan ajasta Espoossa.

Sadan vuoden takaiset tunnelmat kahtiajakautumisesta, vihapuheesta ja toiveesta paremmasta elämästä ovat kuitenkin yllättävän ajankohtaisia nyky-yhteiskunnassa. Perinteisestä sotahistoriasta poiketen artikkelikokoelmassa katse kohdistuu ihmiskohtaloihin sodan kuohuissa. Tutkimuskohteeksi on nostettu yksilö, perhe ja paikallisyhteisö. Aikalaiskertomukset ja tarinat valottavat kokemuksia niin punaisten kuin valkoisten puolella ja niidenkin, jotka eivät mieltäneet itseään valkoisiksi tai punaisiksi.

Artikkeleissa käsitellään niin punakaartin riveissä Tampereelle lähteneiden veljesten tarinaa, espoolaisia jääkäreitä kuin lasten kohtaloita sodan jaloissa. Oma osuutensa on annettu ensimmäisen maailmansodan tarinoille, jotka linkittyvät osaksi Suomen sisällissotaa sekä Espoon maalaiskunnan historialle sata vuotta sitten.

– Kirja on antanut mahdollisuuden kertoa yksityiskohtaisesti espoolaisista sisällissodan kohtaloista ja tuoda valtakunnallisen sotahistorian rinnalle yksilöiden tarinat. Kirjaa kirjoittaessa merkityksellisimpiä kohtaamisia ovat olleet kohtaamiset kahden sisällissodasta kärsineen suvun kanssa, jotka ovat luovuttaneet museolle projektin myötä runsaat määrät sukunsa aineistoja, kertoo tutkija Leena Sipponen kirjan teosta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta