MENY
Turva – Hymy

Socialdemokraternas alternativ: Mer utbildning och mindre skuldsättning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antti Lindtman, Antti Rinne och Krista Kiuru presenterade på tisdag förmiddag SDP:s alternativ till statsbudget för 2018, i socialdemokraternas grupprum i riksdagshuset.

SDP presenterar ett alternativt budgetförslag som ”grundar sig på hårda fakta men har mjukt hjärta” för att citera Antti Lindtman. Grundtanken är att tillväxten tillhör alla.

 

 

SDP:s så kallade skuggbudget presenterades på tisdag förmiddag. Den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman lyfte flera gånger fram att tillväxten tillhör alla och ska fördelas rättvist. Ett rättvisetänkande präglar hela förslaget som omfattar åtgärder för att minska inkomstklyftorna, stärka kunskapsnivån och höja sysselsättningsgraden, plus reformer av familjeledigheterna med mera.

Lindtman konstaterade att de alternativa budgetarna blir allt ambitiösare, mer omfattande och får en starkare roll.

– Det finns mycket att kritisera denna regering för och då är det viktigt att föra fram sina egna alternativ. De extra inkomster vi presenterar baserar sig på noggranna uträkningar, undersökta fakta.

– Vårt alternativa budgetförslag på 50 sidor grundar sig på hårda fakta, men till skillnad från regeringens förslag har det ett mjuk hjärta. Vi vill visa att man med en mindre skuldsättningsgrad kan dela tillväxten så att den kommer alla till gagn, sade Lindtman.

Som riksdagsgruppens ordförande konstaterade han att partiets alla riksdagsledamöter bidragit till förslaget.

 

Satsning på utbildning och kunskap

SDP vill förstås gå i en helt annan riktning än Sipiläs regering. SDP vill återta nedskärningen av semesterpengen och höja de lägsta pensionerna mer än regeringen.

Skuggbudgeten fokuserar starkt på utbildning. SDP uttrycker oro över att kunskapsnivån stampar på stället och Finland sjunker på OECD-listan över andelen högskoleutbildade i åldern 25-34 år. Finland som tidigare varit i topp är nu under OECD-medeltalet, passerat av länder som Slovenien och Lettland.

SDP vill satsa 10 miljoner euro på fler studieplatser på högskolenivå. En ännu viktigare ekonomisk satsning är att dra tillbaka nedskärningarna på 90 euro per månad i studiestödet. Detta kostar 84 miljoner euro.

Förslagen gäller vidare utbildningens alla nivåer, från mindre daghemsgrupper och billigare småbarnspedagogik (som ett steg på vägen mot en helt avgiftsfri) och förlängd läroplikt upp till 18 år, vilket beräknas kosta 20 miljoner euro. För samma summa vill SDP stärka ungdomsgarantin. Ytterligare 20 miljoner euro vill partiet satsa på unga vuxnas kunskapsprogram.

För andra stadiet vill partiet ta tillbaka regeringens nedskärning på 190 miljoner euro i yrkesutbildningen.

En summa på 15 miljoner euro är man redo att satsa på mindre undervisningsgrupper i grundskolan.

En föräldraledighetsreform enligt partiets modell som presenterades i mars ska ge mer jämställdhet och fler unga kvinnor i arbetslivet. Modellen är kostnadsneutral.

 

Starkare sysselsättning

Partiordförande Antti Rinne konstaterade att regeringen misslyckas med att förbättra statens strukturella underskott. Tvärtom kommer situationen att förvärras om man följer regeringens modell, enligt Rinne. Han förankrade sin uppfattning i Finansministeriets prognos från denna höst.

– Det här betyder det, att vem än som från och med nu stiger till regeringen har framför sig uppdraget att balansera den offentliga ekonomin och skära i utgifterna, sade Rinne som ändå ingav hopp:

– En rättvis politik är möjlig även under svåra tider.

 

SDP:s alternativ bygger på åtgärder som minskar inkomstklyftorna och höjer kunskapsnivån och sysselsättningsgraden.

– Utbildningsnivån är ytterst viktig. Vi har nu cirka 100 000 finländare under 30 år som saknar jobb eller studieplats, sade Rinne och hänvisade till en förlängning av läroplikten som en första medicin mot det utbredda problemet.

SDP vill också stödja små företag mer då de anställer sin första arbetstagare och höja den nedre gränsen för momsskyldighet till 30 000 euro.

På flera punkter i SDP:s förslag hänvisas till att Finland ligger steget efter både Sverige och Danmark och kunde ta efter sina nordiska grannar på flera punkter. Detta gäller till exempel lönestödens utgifter som är betydligt lägre i Finland. Enligt “skuggbudgeten” skulle dessa kostnader öka med 60 miljoner euro för att öka sysselsättningen.

SDP:s förslag innehåller också ett inslag om vikten att värna om naturens mångfald.

 

Härifrån ska pengarna tas

I förslaget finns klart uppräknat hur kostnaderna ska täckas även om låg- och medelinkomsttagare beskattas lättare.

En aspekt gäller hårdare beskattning av finanssektorn. En annan gäller satsningar mot så kallad grå ekonomi, samt ett förverkligande av partiets program mot skatteflykt som presenterades i september.

– En del säger att detta måste åtgärdas globalt, men vi visar att åtgärder kan göras även av enskilda länder och EU, sade SDP:s riksdagsledamot Krista Kiuru.

Skuggbudgeten omfattar 13 nya punkter om hur skatteflykten kan motarbetas.

Antti Lindtman underströk att SDP:s alternativ till budget innebär 170 miljoner euro mindre i lån än regeringens budgetförslag.

– Det kostar alltså landet en halv miljon euro per dag då regeringen inte tar i bruk SDP:s budgetförslag. Jag föreslår att regeringen börjar ta fasta på våra goda idéer, sade Lindtman.

SDP:s budgetförslag hittas här på finska och uträkningarna hittas här, även de på finska.

Diskussion

FSD: En rättvis och hållbar sysselsättningspolitik är möjlig

FSD:s nyvalda styrelse på kongressen i Vasa i slutet av oktober 2017.

Finlands svenska socialdemokrater FSD stöder medborgarinitiativet om att upphäva lagen om den så kallade aktiveringsmodellen. Modellen är orättvis och bestraffar arbetslösa för något de inte alltid själva kan påverka. Den beaktar inte den arbetssökandes aktivitet, utan resultat avgör, konstaterar FSD:s styrelse.

Lue lisää

Diskussion

FSUD: Haatainen har blivit konstigt behandlad i media

FSUD:s meme om mediabevakningen av Tuula Haatainen i presidentvalet 2018.

Finlands svenska unga socialdemokrater anser att mediabevakningen av Tuula Haatainen har varit orättvis i den meningen att fokuset har handlat om bland annat hennes kläder i stället för sakfrågor.

Lue lisää

Tuula Haatainen: Nu kör vi för fullt!

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen.

Arbetarbladet ställer fem frågor till SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen då förhandsröstningen står för dörren. 

 

Det är bråda dagar för presidentkandidaterna. Evenemangen är många och utspridda över hela landet samtidigt som kampanjen aldrig tar paus i social medier. Tuula Haatainen trivs trots allt det hektiska i och med att hon får föra fram frågor och budskap hon verkligen brinner för. Engagemanget är inte att ta miste på då ABL gör en lägeskoll inför förhandsröstningen.

 

Idag, tisdag, öppnade din valstuga i Helsingfors och imorgon börjar förhandsröstningen, hurdan är stämningen och vad kretsar tankarna kring just nu?

– Stämningen är god. Människor är uppmuntrande och kommer öppet fram och talar. Valet närmar sig och det är mer och mer folk på alla evenemang. Nu kör vi till slutet med full fart.

 

Du har fått god respons för att ha satt agenda och påverkat presidentvalets debatter genom att lyfta fram till exempel kvinnors situation ur ett jämställdhetsperspektiv och ojämlikhetens risker, vad tänker du om din påverkan så här långt?

– I min kampanj har jag talat om ett brett säkerhetsbegrepp. Säkerhet och trygghet bygger på vardagliga saker. Samhällelig ojämlikhet är vårt största säkerhetshot. Därför har jag i min kampanj talat om välfärdstjänster, rättvisa, utslagning och ojämlikhet, aktivitet i internationella forum, kvinnors och flickors ställning såväl i Finland som i resten av världen. Ingen får glömmas bort i samhället, alla måste tas med. Och vi måste känna vårt ansvar globalt.

 

Kandidaternas skillnader i värderingar och olika åsikter i sakfrågor har kommit bättre fram ju närmare valet vi kommit, då till exempel Sauli Niinistö stödjer aktiveringsmodellen som du kritiserar starkt. Håller du med?

– Ja, jag och Sauli Niinistör är av olika åsikter om huruvida aktiveringsmodellen fungerar. Den sätter arbetslösa i en sinsemellan ojämlik situation. Om du bor på en mindre ort och det helt enkelt inte finns arbetsplatser bestraffar modellen den arbetslösa av skäl som hen inte kan påverka. Medborgare ser det här som orättvist. SDP har många bättre alternativ att erbjuda. En förlängning av läroplikten över en avgiftsfri utbildning på andra stadiet hjälper på lång sikt.

 

Vad tänker du om svenskans ställning i dagens Finland då vi har till exempel det kritiserade språkexperimentet och andra hotbilder?

– För mig är tvåspråkighet i Finland en självklarhet. Det handlar om mer än språk, också om kulturella, ekonomiska och sociala relationer med vår nordiska familj.

 

Sista frågan, har du någon avslutande hälsning till läsarna?

– Valet närmar sig, nu är det dags att göra sin röst hörd. Ta med också grannen till vallokalen.

 

Imorgon börjar allvaret. Då är Haatainen på allvar i sitt första presidentval. Hennes berättelse fram till detta kan du läsa om här.

 

 

”Att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas”

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen ser ojämlikhet som den största säkerhetsrisken och betonar jämlikhet, hållbar utveckling och jämställdhet i sin kampanj.

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock ser den så kallade aktiveringsmodellen som ett exempel på skillnader i presidentkandidaternas värdegrund. Nu gäller det att rösta på Tuula Haatainen, inget är ännu avgjort, enligt Kock.

 

På onsdag börjar förhandsröstningen i presidentvalet och pågår fram till tisdag. De egentliga valdagen för första omgången är den 28 januari. Det har varit relativt lugnt inför valet, bland annat på grund av sittande presidentens starka stöd.

– Intresset för presidentvalet har tyvärr inte varit speciellt stort bland väljarna. Det har däremot inte varit några problem att engagera FSD:s medlemmar i kampanjarbetet. Tuula Haatainens besök på höstens kongress var övertygande, hon är den värdeledare Finland nu nödvändigtvis behöver, säger Viktor Kock.

Som exempel på lyckat kampanjarbete nämner han kampanjöppningen i Närpes den 16 december där stämningen var på topp och Närpes socialdemokrater bjöd på kaffe och glögg samt delade ut tändsticksaskar med reklam för Tuula på, vilka hade en så strykande åtgång att turerna efter fler blev många.

Arbetet fortsätter förstås och Kock säger att det är viktigt att vi fortsätter att jobba för Tuula Haatainen tills valet är avgjort. Även om det är svårt att utmana en sittande president som inte gjort några stora utspel och därmed heller inte skaffat några motståndare har skillnader mellan kandidaterna utkristalliserats tydligt. Det senaste exemplet är den så kallade “aktiveringsmodellen”.

 

Medan president Sauli Niinistö stödjer modellen har Haatainen precis som hela SDP och nästan hela oppositionen (med undantag för SFP) kritiserat den skarpt.

Under Haatainens kampanjtillfällen har socialdemokrater samlat in namn till medborgarinitiativet mot modellen som strider mot många finländares rättsuppfattning och skadar redan utsatta i samhället på ett orättvist sätt. Medborgarinitiativet har i skrivande stund samlat över 127 000 namn.

– Modellen upplevs allmänt som väldigt orättvis och även om det inte hör till presidentens uppgifter ser man här skillnader i presidentkandidaternas värdegrund.

– Påståendet att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas här. Haatainen har konsekvent motsatt sig modellen då den försätter människor i en ojämlik position beroende på var de bor i Finland. För mig är det viktigt att vår president värnar om de som är i en utsatt position, säger Viktor Kock.

 

Ett politiskt arv att förvalta

En annan viktig skillnad mellan Tuula Haatainen och Sauli Niinistö är att Haatainen klart tagit ställning för att Finland borde underteckna FN-avtalet om ett kärnvapenförbud och starkt ifrågasätter vapenexporten till krigförande länder. Niinistö är öppet av annan åsikt. Däremot är de ense om alliansfriheten, en fråga där endast SFP:s Nils Torvalds viftar med Nato-kortet.

Haatainen skiljer sig ändå från de övriga i att hon uttryckligen vill leda Finland med en feministisk utrikespolitik.

– Genom en feministisk utrikespolitik som Tuula förespråkar kan Finland igen ta en position på den politiska världskartan.

– För ett land av Finlands storlek gäller det att synas för att inte glömmas bort. Ahtisaari och Halonen visade vägen för kommande presidenter i Finland genom den respekt och uppskattning de vann utomlands. Haatainen har alla möjligheter att förvalta deras arv på den globala politiska arenan, säger Viktor Kock.

 

 

 

Diskussion

”Höckerstedt har räddat livet på otaliga finländare”

Kuva: Foto: Pixabay
Allmän bild på kirurgiskt ingrepp, föreställer inte kirurgen Höckerstedt som bokrecensionen handlar om.

Krister Höckerstedt är en berömd finländsk leverkirurg som verkat vid Kirurgiska sjukhuset eller ”Kirran” i Helsingfors. Som pensionär har han fått sitt liv dokumenterat av Mardy Lindqvist som är likaså pensionerad som tidigare reporter från Hufvudstadsbladet.

Lue lisää

Diskussion