Huvudnyheter

Socialdemokraternas alternativ: Mer utbildning och mindre skuldsättning

Foto: Johan Kvarnström
Antti Lindtman, Antti Rinne och Krista Kiuru presenterade på tisdag förmiddag SDP:s alternativ till statsbudget för 2018, i socialdemokraternas grupprum i riksdagshuset.

SDP presenterar ett alternativt budgetförslag som ”grundar sig på hårda fakta men har mjukt hjärta” för att citera Antti Lindtman. Grundtanken är att tillväxten tillhör alla.

Johan Kvarnström

 

 

SDP:s så kallade skuggbudget presenterades på tisdag förmiddag. Den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman lyfte flera gånger fram att tillväxten tillhör alla och ska fördelas rättvist. Ett rättvisetänkande präglar hela förslaget som omfattar åtgärder för att minska inkomstklyftorna, stärka kunskapsnivån och höja sysselsättningsgraden, plus reformer av familjeledigheterna med mera.

Lindtman konstaterade att de alternativa budgetarna blir allt ambitiösare, mer omfattande och får en starkare roll.

– Det finns mycket att kritisera denna regering för och då är det viktigt att föra fram sina egna alternativ. De extra inkomster vi presenterar baserar sig på noggranna uträkningar, undersökta fakta.

– Vårt alternativa budgetförslag på 50 sidor grundar sig på hårda fakta, men till skillnad från regeringens förslag har det ett mjuk hjärta. Vi vill visa att man med en mindre skuldsättningsgrad kan dela tillväxten så att den kommer alla till gagn, sade Lindtman.

Som riksdagsgruppens ordförande konstaterade han att partiets alla riksdagsledamöter bidragit till förslaget.

 

Satsning på utbildning och kunskap

SDP vill förstås gå i en helt annan riktning än Sipiläs regering. SDP vill återta nedskärningen av semesterpengen och höja de lägsta pensionerna mer än regeringen.

Skuggbudgeten fokuserar starkt på utbildning. SDP uttrycker oro över att kunskapsnivån stampar på stället och Finland sjunker på OECD-listan över andelen högskoleutbildade i åldern 25-34 år. Finland som tidigare varit i topp är nu under OECD-medeltalet, passerat av länder som Slovenien och Lettland.

SDP vill satsa 10 miljoner euro på fler studieplatser på högskolenivå. En ännu viktigare ekonomisk satsning är att dra tillbaka nedskärningarna på 90 euro per månad i studiestödet. Detta kostar 84 miljoner euro.

Förslagen gäller vidare utbildningens alla nivåer, från mindre daghemsgrupper och billigare småbarnspedagogik (som ett steg på vägen mot en helt avgiftsfri) och förlängd läroplikt upp till 18 år, vilket beräknas kosta 20 miljoner euro. För samma summa vill SDP stärka ungdomsgarantin. Ytterligare 20 miljoner euro vill partiet satsa på unga vuxnas kunskapsprogram.

För andra stadiet vill partiet ta tillbaka regeringens nedskärning på 190 miljoner euro i yrkesutbildningen.

En summa på 15 miljoner euro är man redo att satsa på mindre undervisningsgrupper i grundskolan.

En föräldraledighetsreform enligt partiets modell som presenterades i mars ska ge mer jämställdhet och fler unga kvinnor i arbetslivet. Modellen är kostnadsneutral.

 

Starkare sysselsättning

Partiordförande Antti Rinne konstaterade att regeringen misslyckas med att förbättra statens strukturella underskott. Tvärtom kommer situationen att förvärras om man följer regeringens modell, enligt Rinne. Han förankrade sin uppfattning i Finansministeriets prognos från denna höst.

– Det här betyder det, att vem än som från och med nu stiger till regeringen har framför sig uppdraget att balansera den offentliga ekonomin och skära i utgifterna, sade Rinne som ändå ingav hopp:

– En rättvis politik är möjlig även under svåra tider.

 

SDP:s alternativ bygger på åtgärder som minskar inkomstklyftorna och höjer kunskapsnivån och sysselsättningsgraden.

– Utbildningsnivån är ytterst viktig. Vi har nu cirka 100 000 finländare under 30 år som saknar jobb eller studieplats, sade Rinne och hänvisade till en förlängning av läroplikten som en första medicin mot det utbredda problemet.

SDP vill också stödja små företag mer då de anställer sin första arbetstagare och höja den nedre gränsen för momsskyldighet till 30 000 euro.

På flera punkter i SDP:s förslag hänvisas till att Finland ligger steget efter både Sverige och Danmark och kunde ta efter sina nordiska grannar på flera punkter. Detta gäller till exempel lönestödens utgifter som är betydligt lägre i Finland. Enligt “skuggbudgeten” skulle dessa kostnader öka med 60 miljoner euro för att öka sysselsättningen.

SDP:s förslag innehåller också ett inslag om vikten att värna om naturens mångfald.

 

Härifrån ska pengarna tas

I förslaget finns klart uppräknat hur kostnaderna ska täckas även om låg- och medelinkomsttagare beskattas lättare.

En aspekt gäller hårdare beskattning av finanssektorn. En annan gäller satsningar mot så kallad grå ekonomi, samt ett förverkligande av partiets program mot skatteflykt som presenterades i september.

– En del säger att detta måste åtgärdas globalt, men vi visar att åtgärder kan göras även av enskilda länder och EU, sade SDP:s riksdagsledamot Krista Kiuru.

Skuggbudgeten omfattar 13 nya punkter om hur skatteflykten kan motarbetas.

Antti Lindtman underströk att SDP:s alternativ till budget innebär 170 miljoner euro mindre i lån än regeringens budgetförslag.

– Det kostar alltså landet en halv miljon euro per dag då regeringen inte tar i bruk SDP:s budgetförslag. Jag föreslår att regeringen börjar ta fasta på våra goda idéer, sade Lindtman.

SDP:s budgetförslag hittas här på finska och uträkningarna hittas här, även de på finska.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE