MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Socialdemokraternas alternativ: Mer utbildning och mindre skuldsättning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antti Lindtman, Antti Rinne och Krista Kiuru presenterade på tisdag förmiddag SDP:s alternativ till statsbudget för 2018, i socialdemokraternas grupprum i riksdagshuset.

SDP presenterar ett alternativt budgetförslag som ”grundar sig på hårda fakta men har mjukt hjärta” för att citera Antti Lindtman. Grundtanken är att tillväxten tillhör alla.

 

 

SDP:s så kallade skuggbudget presenterades på tisdag förmiddag. Den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman lyfte flera gånger fram att tillväxten tillhör alla och ska fördelas rättvist. Ett rättvisetänkande präglar hela förslaget som omfattar åtgärder för att minska inkomstklyftorna, stärka kunskapsnivån och höja sysselsättningsgraden, plus reformer av familjeledigheterna med mera.

Lindtman konstaterade att de alternativa budgetarna blir allt ambitiösare, mer omfattande och får en starkare roll.

– Det finns mycket att kritisera denna regering för och då är det viktigt att föra fram sina egna alternativ. De extra inkomster vi presenterar baserar sig på noggranna uträkningar, undersökta fakta.

– Vårt alternativa budgetförslag på 50 sidor grundar sig på hårda fakta, men till skillnad från regeringens förslag har det ett mjuk hjärta. Vi vill visa att man med en mindre skuldsättningsgrad kan dela tillväxten så att den kommer alla till gagn, sade Lindtman.

Som riksdagsgruppens ordförande konstaterade han att partiets alla riksdagsledamöter bidragit till förslaget.

 

Satsning på utbildning och kunskap

SDP vill förstås gå i en helt annan riktning än Sipiläs regering. SDP vill återta nedskärningen av semesterpengen och höja de lägsta pensionerna mer än regeringen.

Skuggbudgeten fokuserar starkt på utbildning. SDP uttrycker oro över att kunskapsnivån stampar på stället och Finland sjunker på OECD-listan över andelen högskoleutbildade i åldern 25-34 år. Finland som tidigare varit i topp är nu under OECD-medeltalet, passerat av länder som Slovenien och Lettland.

SDP vill satsa 10 miljoner euro på fler studieplatser på högskolenivå. En ännu viktigare ekonomisk satsning är att dra tillbaka nedskärningarna på 90 euro per månad i studiestödet. Detta kostar 84 miljoner euro.

Förslagen gäller vidare utbildningens alla nivåer, från mindre daghemsgrupper och billigare småbarnspedagogik (som ett steg på vägen mot en helt avgiftsfri) och förlängd läroplikt upp till 18 år, vilket beräknas kosta 20 miljoner euro. För samma summa vill SDP stärka ungdomsgarantin. Ytterligare 20 miljoner euro vill partiet satsa på unga vuxnas kunskapsprogram.

För andra stadiet vill partiet ta tillbaka regeringens nedskärning på 190 miljoner euro i yrkesutbildningen.

En summa på 15 miljoner euro är man redo att satsa på mindre undervisningsgrupper i grundskolan.

En föräldraledighetsreform enligt partiets modell som presenterades i mars ska ge mer jämställdhet och fler unga kvinnor i arbetslivet. Modellen är kostnadsneutral.

 

Starkare sysselsättning

Partiordförande Antti Rinne konstaterade att regeringen misslyckas med att förbättra statens strukturella underskott. Tvärtom kommer situationen att förvärras om man följer regeringens modell, enligt Rinne. Han förankrade sin uppfattning i Finansministeriets prognos från denna höst.

– Det här betyder det, att vem än som från och med nu stiger till regeringen har framför sig uppdraget att balansera den offentliga ekonomin och skära i utgifterna, sade Rinne som ändå ingav hopp:

– En rättvis politik är möjlig även under svåra tider.

 

SDP:s alternativ bygger på åtgärder som minskar inkomstklyftorna och höjer kunskapsnivån och sysselsättningsgraden.

– Utbildningsnivån är ytterst viktig. Vi har nu cirka 100 000 finländare under 30 år som saknar jobb eller studieplats, sade Rinne och hänvisade till en förlängning av läroplikten som en första medicin mot det utbredda problemet.

SDP vill också stödja små företag mer då de anställer sin första arbetstagare och höja den nedre gränsen för momsskyldighet till 30 000 euro.

På flera punkter i SDP:s förslag hänvisas till att Finland ligger steget efter både Sverige och Danmark och kunde ta efter sina nordiska grannar på flera punkter. Detta gäller till exempel lönestödens utgifter som är betydligt lägre i Finland. Enligt “skuggbudgeten” skulle dessa kostnader öka med 60 miljoner euro för att öka sysselsättningen.

SDP:s förslag innehåller också ett inslag om vikten att värna om naturens mångfald.

 

Härifrån ska pengarna tas

I förslaget finns klart uppräknat hur kostnaderna ska täckas även om låg- och medelinkomsttagare beskattas lättare.

En aspekt gäller hårdare beskattning av finanssektorn. En annan gäller satsningar mot så kallad grå ekonomi, samt ett förverkligande av partiets program mot skatteflykt som presenterades i september.

– En del säger att detta måste åtgärdas globalt, men vi visar att åtgärder kan göras även av enskilda länder och EU, sade SDP:s riksdagsledamot Krista Kiuru.

Skuggbudgeten omfattar 13 nya punkter om hur skatteflykten kan motarbetas.

Antti Lindtman underströk att SDP:s alternativ till budget innebär 170 miljoner euro mindre i lån än regeringens budgetförslag.

– Det kostar alltså landet en halv miljon euro per dag då regeringen inte tar i bruk SDP:s budgetförslag. Jag föreslår att regeringen börjar ta fasta på våra goda idéer, sade Lindtman.

SDP:s budgetförslag hittas här på finska och uträkningarna hittas här, även de på finska.

Diskussion

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää

Diskussion

Hur ska Finland se ut 2030? SDP bygger en grund med långsiktigt programarbete

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

ABL har träffat Antton Rönnholm för att diskutera hans första år som SDP:s partisekreterare och det inkluderande och omfattande programarbete som pågår.

Lue lisää