Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Sonkin varapuheenjohtaja toivoo SDP:ltä tiukempaa otetta koulutuspolitiikkaan – ”Yliopistopuoli on jäänyt paitsioon”

Kuva: Pekko Korvuo
Mikko Kymäläinen uskoo, että SDP voi vedota myös nuoriin ja opiskelijoihin.

Kevään kuntavaaleissa SDP:n kannatus hiipui yliopistokaupungeissa, joissa vihreät puolestaan nostivat kannatustaan. Näin tapahtui myös Helsingissä. Sosialidemokraattisen opiskelijajärjestö Sonkin varapuheenjohtaja Mikko Kymäläinen sanoo, ettei SDP näytä tällä hetkellä vetoavan opiskelijoihin.

– En näe mitään syytä, miksi puolue ei voisi vedota nuoriin ja opiskelijoihin. Meidän pitäisi puolueena vain enemmän pystyä puhuttelemaan kaupunkilaisia nuoria, Kymäläinen sanoo.

Kymäläisen mukaan sosialidemokraattien pitäisi olla ylpeästi sitä, mitä sosialidemokraatit ovat. Se tarkoittaa rohkeaa, omaa politiikkaa ja selkeitä kantoja, joiden takana seistään suorin selin. Tämä koskee myös koulutuspolitiikkaa, jonka kenttää vihreät nyt Kymäläisen mukaan dominoivat.

– Puolueessa halutaan herkästi puhua koulutuspolitiikasta kokonaisuutena, mutta pitäisi pystyä puhumaan siitä myös eritellysti: millaista on koulutuspolitiikka yliopistoissa, AMK:n kentällä ja toisella astella. Yliopistopuoli on jäänyt vähän paitsioon, siitä ei hirveästi puhuta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessakin istuva Kymäläinen sanoo.

Arvojen mukaista politiikkaa

Kymäläinen havahtui yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen tavatessaan armeija-aikoinaan erilaisista yhteiskunnallisista taustoista tulevia ihmisiä. Kuntavaaleissa 2012 kokoomustaustaisen perheen vesa muutti oletettua äänestyskäyttäytymistään ja kirjoitti lipukkeeseen SDP:n ehdokkaan nimen. Aktiivisesti hän lähti mukaan, kun opiskelijajuhlissa Elisa Gebhard pyysi häntä ehdolle edustajistovaaleihin.

– Perhe suhtautui hyvin, he ovat tyytyväisiä siihen, että olen ylipäätään mukana. Meillä on kyllä nykyään värikkäämpää keskustelua, Kymäläinen kertoo.

Neljättä vuotta talous- ja sosiaalihistoriaa valtiotieteellisessä opiskeleva Kymäläinen tuntee SDP:n arvot omikseen. Niihin eivät hänen mielestään sovi lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. SDP:n myönteisestä kannasta saa Kymäläisen mukaan kuulla jatkuvasti moitteita.

– Koko vuoden jatkunut diskurssi lukukausimaksuista ymmärrettävästi pelottaa opiskelijoita. Maksuttoman koulutuksen puolustaminen on iso asia, josta myös SDP:ltä toivoisin kuulevani useammin, hän sanoo.

Kymäläisen mukaan opiskelijoiden toimeentulo – hallituksen leikkaukset opintotukeen ja lainapainotteisuus – puhuttaa myös paljon. Opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa.

– Harva väestöryhmä joutuu velkaantumaan pakolla, hän summaa.

Automaatiojäsenyys tapetilla

Opiskelijapolitiikassa juuri nyt puhuttava aihe on ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys. Keskustaopiskelijoiden liitto päätyi juuri ylimääräisessä liittokokouksessaan kannattamaan automaatiojäsenyyttä. Luopumista kannatetaan Kymäläisen mukaan muissa hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöissä.

Kymäläisen mukaan automaatiojäsenyydestä luopuminen tietäisi isoja muutoksia suomalaiseen opiskelijakenttään, kun moni ylioppilaskunta joutuisi supistamaan toimintaansa rahoituspohjan muuttuessa.

Sonkin kanta automaatiojäsenyyteen on kirjattu liiton AMK-ohjelmaan myönteisenä, mutta Sonkin tavoiteohjelmassa automaatiojäsenyyteen ei oteta kantaa.

– Tämä on asia, johon Sonkin pitää miettiä uudelleen kantansa marraskuun liittokokouksessa. Tärkeintä on, että Sonkilla on selvä kanta asiaan – oli se sitten puolesta tai vastaan, Kymäläinen sanoo.

Mikko Kymäläisen haastattelu on osa Demokraatin Miten minusta tuli demari -juttusarjaa.

Keskustelua aiheesta

Nasima Razmyarilta poikkeuksellisen vakava vetoomus: ”Helsingille käy huonosti”

Apulaispormestari Nasima Razmyar.

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen pääsiäisen jälkeen. Kokous ottaa kantaa vain ja ainoastan sote- ja maakuntauudistukseen. Apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) on kirjoittanut asiasta Iltalehden blogiinsa.

– Olen toiminut ennen apulaispormestarin tehtävää kansanedustajana. Molemmissa pesteissä olen saanut toimia helsinkiläisten luottamuksella, helsinkiläisten valitsemana. Politiikassa tarvitaan kompromisseja ja näkemysten yhteensovittamista. On totuttava siihen, että omia tavoitteita ei aina saa läpi sellaisenaan. Nyt käsillä olevassa päätöksessä ollaan kuitenkin tekemässä jotain niin peruuttamatonta, ja niin merkittävästi helsinkiläisten palveluita ja päätösvaltaa heikentävää uudistusta, että kompromissiin ei voi vedota. Se on kompromissi, jossa Helsingille käy huonosti.

Sote-uudistuksen tavoitteena on saada sosiaali- ja terveystavoitteet leveämmille harteille. Razmyarin mukaan pääkaupunkiseudulla on jo riittävän leveät hartiat.

– Nyt olemme tilanteessa, jossa samaa kaavaa koetetaan soveltaa Helsinkiin ja maakuntiin, joiden väkiluku vastaa paria Helsingin lähiötä. Olemme rakentaneet kaupungin kattavat palvelut, kehittäneet palveluiden saatavuutta ja laatua, luoneet uudenlaisen sote-palvelukonseptin perhe- ja hyvinvointikeskuksineen. Yksi tärkeimmistä viime vuosien saavutuksista on ollut terveyskeskusmaksujen poistaminen. Tämä ja moni muu saavutus menee uudistuksen mukana.

Sote- ja maakuntauudistus sellaisena, kuin sitä nyt eteenpäin ajetaan, heikentäisi Razmyarin mukaan helsinkiläisten palvelutasoa merkittävästi.

– Se heikentää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja palveluiden saatavuutta. Sellaista uudistusta en voi Helsingin apulaispormestarina kannattaa. Jokaisen helsinkiläisten päättäjän on nyt kaikin voimin pyrittävä estämään hallituksen esittämä maakunta- ja sotemalli. Tämä ei ole kysymys, jossa pitäisi taktisesti miettiä hallituksessa pysymistä tai seuraavaa hallituspohjaa. Helsinkiläisten kansanedustajien on rohjettava puolustaa Helsinkiä samalla ylpeydellä, kuin tekevät kaikkien muidenkin vaalipiirien kansanedustajat, kun kyse on omaa kotiseutua koskevasta kysymyksestä.

Keskustelua aiheesta

Yli puolet valtuutetuista haluaa edistää lähipäiväkotia Helsingissä – Pilvi Torsti: ”Vahvistaisi lasten tasa-arvoa”

Kuva: lehtikuva / roni lehti

Valtuustoaloite lähipäiväkodista etenee valmisteluun Helsingissä. Aloitetta on valmisteltu usean puolueen edustajan kanssa yhdessä, ja sen on allekirjoittanut 43 valtuutettua.

– Tavoitteena on tutkia, miten voisimme vahvistaa kaikkien lasten mahdollisuutta päästä lähipäiväkotiin. Sieltä siirryttäisiin lähikouluun. Lähipäiväkoti vahvistaisi lasten tasa-arvoa ja sujuvoittaisi perheiden arkea, aloitetta valmistellut valtuutettu ja kansanedustaja Pilvi Torsti (sd.) toteaa.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää vuoden 2018 aikana, mitä tarkoittaisi ja vaatisi, jos kaupunki olisi jatkossa velvoitettu tarjoamaan päivähoitopaikat lähikouluperiaatteella. Tämä tarkoittaisi samoja oppilaaksiottoalueita, kuin mitä perusopetuksessa noudatetaan.

Lähes kaikilla peruskoulujen oppilaaksiottoalueilla on useita päiväkoteja, joten oppilasaluepohjaisen lähipäiväkotipaikan osoittaminen olisi mahdollista toteuttaa joustavasti näiden päiväkotien välillä.

Myös yhteisöllisyyttä kaupungin sisällä korostettava.

Pilvi Torsti haluaa korostaa myös yhteisöllisyyttä kaupungin sisällä.

– Päiväkoti ja koulu ovat paikkoja, joissa kaikki lapset ja vanhemmat käyvät. Lähipäiväkodit ja -koulut voivat muodostua yhteisöjen keskuksiksi kaupungeissa. Tässä Helsinki voi olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Pidemmän aikavälin tavoitteena monet tutkijat ovat korostaneet varhaiskasvatuksen hahmottumista yhä enemmän osaksi lasten koulupolkua, Torsti toteaa.

Hän on seurannut yhtenäisen ryhmän päiväkoti- ja koulutietä myös omien lastensa kautta.

– Vanhin poikani on seiskaluokkalainen. Hän on ollut pääosin saman ryhmän kanssa nelivuotiaasta asti. Olen nähnyt hyvin konkreettisesti, miten lapset kasvavat yhdessä ja perheet pystyvät olemaan yhteydessä, kun tarpeita on.

Nykyisellään Helsinki pyrkii tarjoamaan päivähoitopaikan perheen toiveiden mukaan ja huomioimaan sisarukset ja liikenteelliset seikat. Mitään velvoittavia kriteerejä kaupungilla ei ole.

Kaupunki tarjoaa ala-asteen aloittaville koulupaikan niin sanotusta lähikoulusta, joka määrittyy oppilaaksiottoalueen pohjalta. Tietyin perustein on mahdollista mennä myös muuhun kuin lähikouluun.

Lähipäiväkotiperiaatteeseen siirtyminen poistaisi Torstin mukaan myös turhat ja lapsia kuormittavat päiväkotien vaihtotarpeet esikouluun siirryttäessä. Nykyisellään useat lapset joutuvat vaihtamaan päiväkotia esikoulun alkaessa, koska esikoulua käydään jo nyt koulupolkua silmällä pitäen oman oppilasalueen päiväkodissa. Jos lapsi on ollut aiemmin muun alueen päiväkodissa, tästä nivelvaiheesta tulee lapselle turha ja kuormittava siirtymä.

Aloitteessa esitetään, että asia selvitetään niin, että lähipäiväkoti-käytäntöön olisi mahdollista siirtyä alkaen vuonna 2019. Selvityksessä pohditaan toteuttamisen erilaisia vaihtoehtoja.

Asiaa tarkastellaan niin, että huomioidaan myös todennäköisesti perheen erityistilanteesta kuten esimerkiksi vuorotyö, vuoroasuminen jne. tarvittavia poikkeamisperusteita.

Sanotko ”hei” vai ”hello”? – Nasima Razmyar on törmännyt tähän yleiseen eleeseen

Kuva: Jari Soini

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar (sd.) on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka eri tavalla ihmisiä tervehditään tämän ulkonäön perusteella.

Hän on kaupungilla kulkiessaan kuullut, kuinka vaaleaihoista kanssamatkustajaa tervehditään sanoen ”hei”, kun taas tummempi-ihoinen saa tervehdyksen ”hello”.

Ele ei Razmyarin mielestä tarkoita pahaa, mutta kertoo kuitenkin rivien välistä, että ”sinä et ole meikäläisiä”.

– Tehdään vähemmän oletuksia ulkonäön perusteella, Razmyar toivoo tviitissään.

Razmyarin tviitti herätti kiivasta keskustelua Twitterissä puolesta ja vastaan. Se sai apulaiskaupunginjohtajan jatkamaan:

– Kuten sanoin niin kyseessä ei ole paha ele, tässä ketjussa on taas valitettavan paljon tahallista väärinymmärtämistä. Se on surullista.

”Helsinki voi olla edelläkävijä” – SDP:n Torsti: Voisiko lähikouluperiaate toimia myös päiväkodeissa?

Kuva: lehtikuva / roni lehti
Lapsia Suotorpan päiväkodin pihalla.

Helsingissä halutaan selvittää, voisiko kaupunki jatkossa tarjota päivähoitopaikkoja lähikouluperiaatteella, SDP:n kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Pilvi Torsti kertoo.

Joukko eri puolueiden valtuutettuja tekee asiasta tänään aloitteen. Lähikouluperiaatteella tarkoitetaan sitä, että päivähoitopaikat jaettaisiin noudattaen samoja oppilaaksiottoalueita kuin perusopetuksessa tehdään.

– Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on vahva lähikoulupolku, joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja päättyy toiselle asteelle. Koulupolku tukee lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutusta, sanoo aloitetta valmistellut Torsti.

Nykyisellään kaupunki pyrkii tarjoamaan päivähoitopaikan perheen toiveiden mukaan ja huomioimaan sisarukset ja liikenteelliset seikat. Mitään velvoittavia kriteerejä kaupungilla ei ole.

Kaupunki tarjoaa ala-asteen aloittaville koulupaikan niin sanotusta lähikoulusta, joka määrittyy oppilaaksiottoalueen pohjalta. Tietyin perustein on mahdollista mennä myös muuhun kuin lähikouluun.

Nyt tehdyssä aloitteessa korostetaan, että lähipäiväkoti on tärkeä myös perheiden arjen sujuvuuden kannalta ja mahdollistaa pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä. Kyse on myös kaupungeista ihmisten koteina ja yhteisöinä.

– Lähipäiväkodit ja lähikoulut voivat muodostua yhä enemmän kaupunkien sisälle rakentuvien kylän kaltaisten yhteisöjen keskuksiksi. Ne ovat sekä fyysisiä yhteisiä paikkoja että ihmisten verkostoja, Torsti korostaa.

– Helsinki voi olla tässä myös edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Pidemmän aikavälin tavoitteena monet tutkijat ovat korostaneet varhaiskasvatuksen hahmottumista yhä enemmän osaksi lasten koulupolkua, Torsti toteaa.

Nivelvaihe turha ja kuormittava siirtymä lapselle.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää vuoden 2018 aikana, mitä tarkoittaisi ja vaatisi, jos kaupunki olisi jatkossa velvoitettu tarjoamaan päivähoitopaikat lähikouluperiaatteella eli samoja oppilaaksiottoalueita noudattaen kuin perusopetuksessa tehdään.

Lähes kaikilla peruskoulujen oppilaaksiottoalueilla on useita päiväkoteja, joten oppilasaluepohjaisen lähipäiväkotipaikan osoittaminen olisi mahdollista toteuttaa joustavasti näiden päiväkotien välillä.

Uuteen periaatteeseen siirtyminen poistaisi myös turhat ja lapsia kuormittavat päiväkotien vaihtotarpeet esikouluun siirryttäessä, Torsti pohtii.

Nykyisellään useat lapset joutuvat vaihtamaan päiväkotia esikoulun alkaessa, koska esikoulua käydään jo nyt koulupolkua silmällä pitäen oman oppilasalueen päiväkodissa.

– Jos lapsi on ollut aiemmin muun alueen päiväkodissa, tästä nivelvaiheesta tulee lapselle turha ja kuormittava siirtymä.

Aloitteessa esitetään, että asia selvitetään niin, että lähipäiväkoti-käytäntöön olisi mahdollista siirtyä alkaen vuonna 2019.

Asiaa tarkastellaan muun muassa niin, että huomioidaan myös todennäköisesti perheen erityistilanteesta kuten esimerkiksi vuorotyö, vuoroasuminen jne. tarvittavia poikkeamisperusteita.

Liki miljoonan potti jaossa hankkeille Helsingissä – ”Uskon, että syntyy ennennäkemättömiä ideoita liikkumisen ja harrastamisen lisäämiseksi”

Helsingissä etsitään uusia toimintamalleja edistämään lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja kaupunkilaisten liikkumista.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti tiistain kokouksessaan uudesta 900 000 euron avustuksesta ja hankehausta, jonka turvin etsitään uusia toimintamalleja edistämään lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja kaupunkilaisten liikkumista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) pitää lautakunnan päätöstä merkittävänä panostuksena helsinkiläisten hyvinvointiin.

– Helsinki on nostanut tämän valtuustokauden keskeiseksi strategiatavoitteeksi liikkumisen lisäämisen. Uudenlainen avustusmalli mahdollistaa yhteistyön yli perinteisten sektorirajojen. Uskon, että tämän mallin myötä syntyy ennennäkemättömiä ideoita liikkumisen ja harrastamisen lisäämiseksi, Razmyar sanoo.

Hankkeille on varattu vuoden 2018 budjetista 900 000 euroa. Haulla etsitään kuitenkin kolmivuotisia laajoja yhteishankkeita, joiden rahoitusta voidaan jatkaa vuosina 2019 ja 2020.

Kohdennetulla avustushaulla halutaan kiihdyttää ja rikastuttaa uudenlaisten toimintatapojen ja kumppanuuksien sekä uusien liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan yhteistyömuotojen syntymistä. Mukaan valittavien hankkeiden toivotaan toteuttavan rohkeita uusia kokeiluja, tavoittavan uusia kohderyhmiä tai soveltavan muissa kotimaan kaupungeissa tai maailmalla hyviksi todettuja malleja.

Haku alkaa ideakierroksella

Haku toteutetaan tänä keväänä kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen hakukierros on ideakilpailu maalis-huhtikuussa. Siihen osallistutaan napakalla ehdotuksella, ja ideakilpailun perusteella toiseen vaiheeseen valittavat hankkeet saavat kutsun avustushakuun kesäkuussa. Jatkoon valittavat ideat saavat kehittämiseen asiantuntijatukea. Lopullisen päätöksen rahoitettavista hankkeista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset rekisteröidyt yhdistykset. Hakijoilla voi olla kumppaneina myös rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita tai esimerkiksi yrityksiä. Haussa suositaan useamman eri alan toimijan yhteishankkeita.

Kohdennettu lisärahoitus on osa Liikkumisohjelmaa, joka on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan strategisista kärkihankkeista. Hankehaku on myös toimialan ensimmäinen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan yhdistävä avustushanke.

Keskustelua aiheesta