MENY

Stilsäkert av Westö

Kjell Westö har skrivit en djupsinnig roman där personerna och deras utveckling och relationer trots allt blir viktigare än estetiska och filosofiska funderingar, skriver Topi Lappalainen.


Bokrecension: Kjell Westö – Den svavelgula himlen (2017). Schildts & Söderströms, 475 s.

 

En av den finlandssvenska litteraturscenens fixstjärnor är utan vidare Kjell Westö. Helsingfors har sällan skildrats med sådan pregnans och skärpa som i hans verk. Det stora genombrottet fick han med romanen Drakarna över Helsingfors (1996). Nu 21 år senare har han skrivit en roman som på många sätt liknar genombrottsromanen och anknyter till den. Jagberättaren i Den svavelgula himlen är en romanförfattare som är ett par år äldre än vad Westö är i verkliga livet men har i princip vuxit upp under samma tidsperiod och i samma stad. Vad som gör honom speciell är att han har skrivit en roman som på många sätt liknar Drakarna över Helsingfors och rönt stora framgångar med den men i övrigt har han inte haft samma framgång med sina böcker. Vad huvudpersonens författarskap beträffar är Westös nya roman nästan spekulativ fiktion där en Westöliknande författare får ett liknande genombrott som han själv. Men vad händer sedan när den tidiga succén – till skillnad från den riktiga Kjell Westös fall – i första hand följs upp av skrivkramp och böcker som blir allt annat än väl mottagna?

 

Den viktigaste tråden i romanen är knappast Westös lek med sin egen författarmyt och tunt beslöjade kommentarer om Drakarna över Helsingfors. Det låter sig också sägas att man inte ska läsa huvudpersonen enbart som Kjell Westös alter ego. Han har samma yrke och skriver till och med liknande böcker men annars har han sina egna fiktiva drag. Det är ett metafiktivt trick och samtidigt ett tryggt val av ämne att författaren Westö väljer att skriva en hel del om författandet som verksamhet och om förlagsindustrins villkor. Den litteraturintresserade läsaren får följa huvudpersonen till ett förlags styrelsemöte, till Helsingfors bokmässa och till Finlandsarenan i Björneborg. I början av romanen håller han på med att skriva en essä om de latinamerikanska författarna Jorge Luis Borges och Roberto Bolaño.

 

I första hand är Den svavelgula himlen en psykologisk roman om kärleksrelationer. Den handlar inte bara om kärlek utan om vänskap, sex och sexualitet på ett mycket mer djuplodande sätt än vad fallet brukar vara i traditionella kärleksromaner. Kön och klass är väldigt viktiga faktorer i romanen. Svårigheterna med att binda sig i ett fast förhållande är utan vidare ett centralt tema. Där finns vissa likheter till Milan Kunderas Varats olidliga lätthet, för att nämna en klassiker där huvudpersonerna funderar kring kärlekens väsen och dessutom är inne på estetiska spörsmål kring vad sentimentalitet är för något. Westö har skrivit en djupsinnig roman där personerna och deras utveckling och relationer trots allt blir viktigare än estetiska och filosofiska funderingar. Skildringen av romanens miljöer är ställvis poetisk och gripande men Westö har tydligt valt att fokusera på personskildringen. Helsingfors är inte romanens viktigaste huvudperson utan en scen där det händer ett och annat. Det storstilat episka sättet att skildra kärleksrelationer påminner något om sådana klassikerförfattare som Evelyn Waugh och John Irving. Självfallet påminner romanen mycket om Drakarna över Helsingfors och kompletterar den romanen på ett värdigt och stilsäkert sätt.

 

Den svavelgula himlen handlar huvudsakligen om den förmögna familjen Rabell, syskonen Alex och Stella och huvudpersonens relation till dem. Han kommer själv från en mindre förmögen familj och klasstillhörighet är något som problematiseras i romanen gång på gång. Samhällsutvecklingen från 1969 till i dag bildar en viktig bakgrund för händelseförloppet och det diskuteras en del politik i romanen. I slutet blir flyktingfrågan central och med den blir den globala solidariteten en brännpunkt. Stella Rabell tycker att det räcker att hon donerar pengar till välgörenhet, medan dottern vill göra mycket mer för att synliggöra frågan. Just i Stellas fall får man följa en intressant utvecklingslinje från en extremt radikal person som sympatiserar med Baader-Meinhofligan på 1970-talet, som via en mindre framgångsrik skådespelarkarriär i Berlin blir en dam i medelåldern som jobbar som PR-konsult på Kreab efter att ha sålt sitt eget företag inom samma bransch. Alex Rabells hänsynslösa agerande under 1980-talets yuppieår är också ett viktigt spår i romanen. Som fallet brukar vara med Kjell Westös romaner, bjuder Den svavelgula himlen på mycket att tänka på om vår tid, de gångna decennierna, fina miljöer och kluvna personer som antingen kämpar vidare genom olika kriser eller går under. Romanens Ramsvik är på sitt sätt en skildring av det ultimata finlandssvenska sommarparadiset, där det idylliska döljer något obehagligt som finns under ytan, en familjehemlighet.

 

Topi Lappalainen

 

MNESORD

Diskussion

Viktigt för facket att värna om språket och ungdomen

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Sari Yliaho deltog i Industrifackets årliga svenskspråkiga höstträff som i år arrangerades i Metallhuset vid Hagnäs torg i Helsingfors.

Fackföreningsrörelsen ska kunna svara på nya utmaningar. Därför är bildandet av det storförbundet Industrifacket en nödvändighet. Det säger Sari Yliaho som är huvudförtroendeman vid företaget LKI Käldman i Bennäs.

Lue lisää

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

FSD-Österbotten: Dags att pröva på heldagsskola

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Förra veckan kunde allmänheten ta del av uppgifterna om att flera högstadieelever åkt fast i drograzzia i Jakobstad. I somras kunde man även läsa om olika typer av skadegörelse i Sundom. Det finns även många fler exempel som tydligt pekar på en rastlös ungdom och ungdomar som i ett rop på hjälp tar till förstörelse och droger.

 

– Att äska om olika typer av punktinsatser och kräva att auktoriteter får mera makt är inte hållbart sätt att tackla problemen på lång sikt. Det behövs ett strategiskt arbete där det involveras olika parter som ser till helheten och går till botten med problemen, säger FSD-Österbottens kretsordförande Jacob Storbjörk.

Droganvändningen och den allmänna förstörelsen kan ha ett samband med den allt mera bristande kommunikationen mellan  unga och vuxna. Grunden för en god kommunikation måste läggas redan i ung ålder.

– Vi inom FSD-Österbotten tror att många barn och unga skulle må bra av om det fanns en heldagsskola, med mycket fritidsverksamhet inbyggd för eleverna på morgnar och eftermiddagar. Kommunen skulle kunna stödja olika typer av fritidsintressen genom att knyta skolan samman med många olika sorters fritidsverksamheter, så att varje enskild ungdom skulle hitta en meningsfylld tillvaro och fritid, säger Storbjörk.

Därtill hoppas kretsordförande Storbjörk att de österbottniska kommunerna inte minskar anslagen för ungdomsverksamheten och håller avgifterna för morris-och eftisverksamhet skäliga.

– Höga avgifter kan göra tröskeln för hög för att ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds. Barn och ungdomar behöver mera vuxenkontakt och olika fritidsverksamheter kan fungera som en naturlig plattform för möten och diskussioner åldersgrupperna emellan.

Diskussion