Pääkirjoitus

Suomen malli on laiha mutta raskas

Maanantaiaamuna elettiin lehtitalojen toimituksissa kiihkeitä hetkiä. Toimittajien radiomastot oli viritetty Hakaniemen taajuudelle, josta odotettiin SAK:n hallituksen kantaa kilpailukykysopimuukseen. Puoli yhdentoista jälkeen puheenjohtaja Lauri Lyly astui selvästi huojentuneena tv-kameroiden eteen ja kertoi kokouksen viestin: SAK:n hallitus oli juuri hyväksynyt neuvottelutuloksen kilpailukysysopimuksesta äänin 14-5.

Vaikka yhteiskuntarauhaa rakentanut uutinen otettiin helpottuneena vastaan, oli puheenjohtaja Lylyn äänessä myös epävarmuuden kaikuja. Samalla kun Lyly antoi ymmärrystä sopimuksen ulkopuolelle jääville liitoille, hän painotti juuri sopimuksen kattavuuden antavan Suomelle vakaan tulevaisuusnäyn ja toiveen uusista työpaikoista.

Suomen mallissa vientialat määrittelisivät palkankorotusten tason. Voi olla, että jatkossa valtakunnansovittelijan pakeille eivät edes pääse muut kuin vientisektorin työmarkkinajärjestöt. Muutos on siis työehtosopimusten riitatilanteissa merkittävä.

Kilpailukykysopimus iskee raskaimmin pienipalkkaisen julkisen sektorin työntekijän tilinauhaan.

Suomen malli on työntekijöille sekä laiha että raskas. Palkkataso on naulattu kiinni pitkälle tulevaisuuteen ja tällä menolla tavallisen työntekijän ostovoima heikkenee useita satoja euroja vuodessa. Raskaimmin kilpailukykysopimus iskee pienipalkkaisen julkisen sektorin työntekijän tilinauhaan. Kolmenkymmen prosentin leikkaus lomarahoihin saattaa olla juuri se ratkaiseva tekijä, että perheen ainoa yhteinen lomareissu vaihtuu kylpyläkäynniksi.

lyly

 

Neuvottelutuloksen hyväksyminen takaa jonkinlaisen linnarauhan kunkin alan varsinaisiin sopimusneuvotteluihin. Siitä huolimatta porvarileirin kauna ammattiliittoja kohtaan on kova. Kokoomus on sydämistynyt ammattiyhdistyliikkeen vahvasta asemasta Suomen tulevaisuutta rakennettaessa ja syyttää käytäväpuheissaan ay-liikettä demokratian halveksimisesta, koska kaikkia yhteiskunnan pelisääntöjä ei laadita pelkästään eduskunnassa.

Syyte on kova, sillä juuri ay-liike on 1800-luvun lopulla tinkimättömyydellään murtanut sääty-yhteiskunnan ja luonut pohjan suomalaiselle demokratialle. Ilman ay-liikettä saattaisimme Suomessa elää monarkiassa.

SDP on joutunut seuraamaan kilpailukykysopimuksen valmistumista vaihtopenkiltä. Olemme toimineet osana demokraattista järjestelmää, mutta ilman todellista valtaa neuvottelupöydässä.

Puheenjohtaja Antti Rinne on tyytyväinen neuvottelutuloksen syntyyn, mutta SDP:n pitää nyt peräänkuuluttaa hallituksen päätöksiä menoleikkausten peruutuksista ja investointien käynnistämisestä. Suomi tarvitsee työtä ja keskinäistä luottamusta, jonka rakentamiseen Suomen malli on vasta hyvä alku. Vatulointien aika on nyt ohi.

JK

Demokraatti uudistui vuoden 2016 alussa viikottaiseksi lukupaketiksi. Olemme saaneet uudistuksesta hyvin ilahduttavaa palautetta. Erityisesti taustoittavia poliittisia juttuja on kaivattu lisää. Saamanne pitää, sillä toukokuun alussa talossamme aloittaa politiikan erikoistoimittaja Simo Alastalo. Runsaan palauttee10n vuoksi myös Yle radio 1:n ohjelmatiedot palaavat lehden takasivulle.

Pääkirjoitus

Lex Orpo vs. Lex Taipale

SDP:n pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma esittää Lex Taipaleen uusimista. Se oli 2005 säädetty laki, jolla noin 4 000 laman aikana työtä vaille jäänyttä pitkäaikaistyötöntä pääsi eläkkeelle. Laki on nimetty SDP:n kansanedustajana toimineen Ilkka Taipaleen mukaan.

Sosialidemokraatit ovat pitäneet Lex Taipaleen uusimista esillä. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarijäsenet tekivät kirjallisen kysymyksen yli 60-vuotiaan ja yli viisi vuotta työttömänä työmarkkinatuella olevien työttömien pääsemisestä eläkkeelle. Minimaalinen taloudellinen kustannus ja suuri inhimillinen voitto, he peruste\hlivat.

Tuonaikainen ministeri Hanna Mäntylä (ps.) vastasi, ettei eläketuki ole linjassa työurien pidentämistavoitteiden kanssa. Ehdotettu tuki olisi koskenut vajaata viittätuhatta henkeä eli ryhmää, josta työllistyi viime vuonna demarikansanedustajien mukaan 14 (!) henkeä.

Työministerinä toimiessaan myös Lauri Ihalainen (sd.) piti esillä Lex Taipaleen toisintoa. He eivät tule työllistymään, jokainen meistä ymmärtää sen, hän kuvasi yli 60-vuotiaiden yli 2 500 päivää työttöminä olleiden realiteetteja.

Viikonloppuna perussuomalaiset vietti ministeriryhmänsä kesäkokousta Pirkanmaalla. ”On turha roikottaa kortistossa henkilöitä, jotka eivät syystä tai toisesta valitettavasti enää pääse työmarkkinoihin kiinni. Tämä olisi heille kunniakas ratkaisu ja myös vapauttaisi resursseja muiden työttömien palveluun”, ryhmä tiedotti ja tuli Lex Taipaleen ja sosialidemokraattien kannalle. Perusuomalaiset haluaa kertaratkaisulla vuosia työttöminä olleet yli 60-vuotiaat eläkkeelle.

Olkoon laki Lex Lindström, kunhan asia etenee.

Kymmenen prosenttiyksikköä täytyy kannatuksesta sulaa ennen kuin Soinin joukot alkavat hahmottaa ryhmiä, jotka ovat heihin vaaleissa toiveensa laittaneet. Puolueelle on syytä toivoa lämpimästi menestystä Lex Taipaleen kanssa. Olkoon laki Lex Lindström, kunhan asia etenee.

Vastassaan perussuomalaisilla on Lex Orpo. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti, ettei pitkäaikaistyöttömiin pidä suhtautua kuin eläkkeellä oleviin. Heitä on todella autettava takaisin työelämään, hän lausui Lännen Medialle. Jos vuodessa vain prosentti vähintään viisi vuotta työttöminä olleiden työttömyysjaksoista päättyy työllistymiseen ja jos työttömien tuesta muutoinkin leikataan, Orpon puheille on vaikea löytää katetta.

Inhimillinen Lex Taipale säästäisi työvoimapalvelun vähiä resursseja ja auttaisi palkkaamaan heitä, joilla on realistisemmat mahdollisuudet päästä töihin. Myös kasvava nuorten pitkäaikaistyöttömyys vaatii huomiota.

Orpo pelkää Lex Taipale -ikäluokkien seuraavan toisiaan. Nyt on kuitenkin ehdotettu vain kertaratkaisua. Huolta voisi kantaa niistä taas yhden pettymyksen kokevista, jotka jäisivät nippa nappa eläketuen kriteerien ulkopuolelle.

Pääministeri Juha Sipilä on pyytänyt anteeksi lama-ajan yrittäjiltä 1990-luvun tapahtumia Suomessa. Vanhasen I hallitus hyväksyi Lex Taipaleen. Täytyy toivoa, että keskusta näyttäisi tälläkin vaalikaudella pehmeämmän puolensa.

JK: Kansanedustaja Erkki Tuomioja ehdotti yhteistä vaaliohjelmaa SDP:lle, Vasemmistoliitolle ja Vihreille. Ehdotus sai ristiriitaisen vastaanoton. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Claes Andersson oli ehtinyt jo 13.8. Kansan Uutisissa esittää punavihreää blokkia. Siinä olisivat Vasemmistoliitto, ”ehkä vihreät” ja SDP, jolle Andersson samassa haastattelussa jakoi moitteita. Pisteet ehdotuksen sävyisyydesta Tuomiojalle.

Pääkirjoitus

Finanssialan erikoiskohtelu on lopetettava

Valtionvarainministeri Petteri Orpo julkisti viime viikolla yllätyksettömän valtion talousarvioesityksen. Valtion velka kasvaa ensi vuonna yli viisi miljardia euroa kivuten yhteensä päälle 100 miljardiin euroon. Edelleen Suomen velkaantumistaso on EU:n kokonaisuudessa suhteellisen alhainen. Suurin murhe taitaakin olla velkaantumisen vauhdissa.

Kokoomus on esiintynyt viime vuosina valtion velkaantumisen unilukkarina. Puolueen rooli on omituinen, sillä sen ollessa hallitusvastuussa valtion velkaa on otettu määrällisesti kaikkein eniten. Kokoomus ajaa sanojen ja tekojen tasolla kaksilla rattailla.

Kokoomuksen ongelmana on sen oikeistosiiven yhä koventuvat asenteet verotusta ja tulonsiirtoja kohtaan. Jos valtion velkaa haluttaisiin todella vähentää, olisi veropohjan laajentaminen ensiarvoisen tärkeää. Erityisesti finanssialaan ja omistamiseen liittyvät uudenlaiset verot toisivat valtion kassaan satoja miljoonia euroja.

Ongelmana vain on, ettei kokoomuksen äänestäjäkunta kestä ”pelieurojensa” verottamista. Mieluummin leikataan koulutuksesta, vaikka sen kansantaloudellinen pitkän tähtäimen vaikutus on katastrofaalinen.

Finanssialan laajempaan verottamiseen on selkeitä syitä. Ensinnäkin finanssiala on vapautettu muuta yritystoimintaa koskevasta arvonlisäverosta. Jos Suomi siirtyisi Tanskan mallin mukaan verottamaan pankkitoiminnasta 0,25 prosentin liiketoimintaveroa, sen kassaan kertyisi jopa yli 500 miljoonan euron tulot.

Finanssiala on otettava suurennuslasin alle ja laitettava isojen poikien pelieurot verolle.

Tähän finanssiala puolustautuu sillä, että pankkien kilpailukyky heikkenisi ja pankkien asiakasmaksut ja lainojen korkomarginaalit nousisivat uudelle tasolle. Tähän väitteeseen ei löydy perusteita Tanskasta. Ja koska pohjoismainen pankkisektori on hyvin kytköksissä toisiinsa, ei kilpailuetua muihin Pohjoismaihin syntyisi.

Suomalaista talouspoliittista keskustelua hallitsee sitoutumaton oikeistolainen eliitti, jonka mielestä valtion ei tulisi sekaantua vapaan markkinatalouden mekanismeihin lainkaan. Sen käsitys tuloerojen kasvun välttämättömyydestä talouden ihmelääkkeenä on liikuttavalla tasolla.

Eräs nettikirjoittaja tiivistää porvariajattelun ytimen näin: ”Suomen ongelmana ei ole tuloerojen kasvu, vaan sosialidemokraattinen yhteiskuntamalli, joka vie ihmisten mahdollisuudet.” Tässä kiteytyy täydellinen tietämättömyys suomalaisen yhteiskunnan ensiluokkaisesta koulutusjärjestelmästä ja maailmanluokan sairaanhoidosta.

Teollisuusmaiden järjestö OECD julkaisi vuonna 2014 tutkimuksen, jossa se osoitti tuloerojen kasvun heikentäneen Suomen talouskasvua yhdeksän prosenttia 1980-luvulta tähän päivään. Tästä huolimatta oikeistoeliitti huutaa valtiosihteeri Martti Hetemäen johdolla matalapalkka-alojen autuutta. Ennen kuin tällaisesta työmarkkinamurroksesta aletaan edes haaveilla, on finanssiala otettava suurennuslasin alle ja laitettava isojen poikien pelieurot verolle.

J.K. Suomessa kerätyistä veroista 14 prosenttia tulee omistamiseen liittyvistä veroista, kun taas EU:n tasolla omistamisesta tuleva verokakku on 20 prosentin luokkaa. Suomessa siis yliverotetaan kulutusta ja työtä omistamisen kustannuksella. Miksi omistava luokka on Suomessa suojelukohde?

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Pääkirjoitus

Demokratialla ei mene hyvin — mutta vaihtoehtoja ei ole

Demokratialla ei mene hyvin. Lähes koko Lähi-itä on sekaisin, Arabikevät osoittautui Tunisiaa lukuun ottamatta suutariksi ja Turkki sekä moni Itä-Euroopan maa on kääntämässä selkäänsä eurooppalaisille demokraattisille arvoille. Euroopan unionin rauhanomainen demokratian vienti on takkuillut, mutta vielä huonommin on onnistunut Venäjän yritys saada aseilla haluamaansa demokratiaa Ukrainaan. Myös Yhdysvallat on epäonnistunut rauhoittamaan sotavoimillaan Afganistania.

Demokratian vakiinnuttaminen on vaikeaa sellaisiin maihin, missä sillä on lyhyt historia. Esimerkiksi Euroopan unioniin kuuluvista Itä-Euroopan visegrad-maista etenkin Puola ja Unkari ovat jo pitkään tulkinneet demokratiaa vähemmän eurooppalaisesti. Ne rikkovat niin kansalaisoikeuksia kuin vallan kolmijakoakin keskittäessään kaiken vallan hallitsevalle puolueelle. Viime aikoina myös Tsekissä ja Slovakiassa on näkynyt merkkejä demokraattisen kehityksen heikkenemisestä.

Euroopan unionilla on vielä kova työ vakuuttaa Visegrad-maat demokratian eduista. Etenkin, kun niiden nykyiset vallanpitäjät on valittu demokraattisilla vaaleilla. Lisävaikeutta tilanteeseen tuo Venäjän yritykset horjuttaa EU:n yhtenäisyyttä.

Tehtävää on Visegrad-maiden lisäksi myös vanhoissa EU-maissa, sillä demokratia on nousevan populismin uhri. Populistit puhuvat demokratiavajeesta, mutta samalla vetävät lokaan demokratian hienoja periaatteita. Diktatuurissa näkemystensä takia vainottu tuskin jakaa perussuomalaisten näkemystä siitä, että sananvapaus olisi luotu mahdollistamaan muiden ihmisten julkisen loukkaamisen.

Oma lukunsa demokraattisen kehityksen tärkeydestä on Afrikka. Se tarvitsee niin hyvien hallintotapojen juurruttamista ja myös yhteiskunnan läpi meneviä uudistuksia koulutuksesta alkaen. Demokratia koskee myös naisia ja lapsia.

Demokratia ja talouskasvu kehittyvät usein samaa tahtia. Näitä molempia tarvitaan, jos Afrikan nopeasti kasvavalle väestölle halutaan turvata elinmahdollisuudet. Afrikan väestön ennustetaan nelinkertaistuvan vuosisadan loppuun mennessä. Teollisuusmailla on kiire, jos ne oikeasti aikovat osaltaan vastata Välimeren eteläpuolen väestönkasvuun. Jos tässä epäonnistutaan, on toistaiseksi nähty pakolaistilanne vasta alkusoittoa.

Demokratia ei valitettavasti etene helpoilla voitolla. Ennemminkin pitkäjänteisellä ja välillä taka-askelia sisältävällä puuduttavalla jyystämisellä. Mutta vaihtoehtoja ei ole.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Pääkirjoitus

Ammattiliiton maalaama kauhuskenaario toteutumassa

Posti- ja logistiikka-alan unioni (Pau) arvioi maaliskuussa, että Postin toteuttamat henkilöstövähennykset merkitsevät katastrofia postipalveluille. Valtionyhtiö vähensi tuolloin 682 työntekijää ja muutti 198 työntekijän työsuhteen osa-aikaiseksi.

Jo sitä ennen toteutetut vähennykset olivat jo aiheuttaneet ongelmia. Liitto arvioi, että keskimäärin 125 000 postinsaajaa ei alkuvuoden aikana saanut postiaan viitenä päivänä viikossa, mitä laki edellyttää. Sitten maaliskuun tilanne näyttää edelleen huonontuneen.

Turun Sanomat (10.7.) kysyi lukijoiltaan kokemuksia postin kulusta. Tulos oli suorastaan shokeeraava.

Eniten valitettavaa tuntui olevan maksettujen lehtitilausten myöhästymisistä. Varsinkin perjantaisin ilmestyvät aikakauslehdet myöhästyvät säännöllisesti ja ne jaetaan vasta seuraavalla viikolla. Laskujen kanssa on ongelmia. Usein ne tulevat vasta aivan eräpäivän kynnyksellä.

TS:n lukijat kertoivat myös vakavammista tapauksista, kun sairaaloista lähetetyt tiedot tutkimus- tai toimenpideajankohdista eivät olleet ajoissa tavoittaneet potilasta.

Turun Sanomien lukijakysely kertoo tilanteesta vain yhden maakunnan osalta. Hajatiedot muualta antavat kuitenkin aiheen olettaa, ettei valtakunnallinen tilanne ole juurikaan parempi.

Postin kilpailijat voivat jatkossa poimia pullasta rusinat.

Kevään ja kesän aikana on myös hallituspuoluetasolla kohistu Sevettijärven postipalvelujen kohtalosta. Postin toimintaa ja postipalvelulain toteutumista valvova viestintävirasto ilmoitti kesäkuussa, että kyläläisten 112 kilometrin postimatka Inariin on kohtuullinen.

Sevettijärven postipalvelut ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu. Postin palvelujen alasajo on ollut pitkä ja tietoinen prosessi, jonka päävastuullisia ovat hallituksen porvaripuolueet. Toukokuussa eduskunta päätti hallituksen porvaripuolueiden äänin, ettei Postin kilpailijoilta vaadita käytännössä mitään erityisiä lupaehtoja toimilu­valleen.

Postin kilpailijat voivat jatkossa poimia pullasta rusinat ja käyttää hyväksi Postin vuosisatojen aikana kehittämiä osoite- ja jakelujärjestelmiä.

Tähän asti Posti on kyennyt joten kuten rahoittamaan lain mukaista yleispalveluvelvoitettaan sillä, että voitollisten alueiden tuotoilla on katettu kannattamattomien alueiden yleispalvelua. Jatkossa yleispalvelujen rahoitus jäänee entistä pahemmin avoimeksi.

Lain edellyttämät perustason palvelut ontuvat jo nyt niin pahasti, että tilanne vaatii vakavaa poliittista harkintaa. Jokaisen oikeus postipalveluihin kuuluu kuitenkin sivistysvaltion perusperiaatteisiin.

Keskusta jatkaa yrittäjien paapomista ja esittää investointivarausta eli veronkevennystä yrityksille. Mielenkiintoista on, että kokoomus ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos suhtautuvat nihkeästi asiaan. Keskusta ei ole myöskään kertonut, kuka maksaa uudistuksen aiheuttaman noin miljardin euron aukon yhteisöveroissa.

Pääkirjoitus

Turkin demokratia kuului jo ennen kaappausyritystä uhanalaisiin lajeihin

Oli luonnollista ja oikein, että EU ja muut läntiset demokratiat riensivät tuomitsemaan demokratian nimissä Turkin sotilaiden kaappausyrityksen. Paradoksaalista on, että demokratian voitto kapinoivista sotilaista saattoi olla viimeinen naula Turkin demokratian arkkuun.

Maailmalla Turkin sotilaskaappausta on verrattu jopa Saksan valtiopäivätalon paloon vuonna 1933. Reichstagin tulipalo oli käänne, jonka jälkeen Adolf Hitler saattoi puuttua Saksan kansalaisten perusoikeuksiin ja edetä täysimittaiseen diktatuuriin.

Turkin demokratia kuului jo ennen kaappausyritystä uhanalaisiin lajeihin. Yhteiskunta oli valmiiksi kahtiajakautunut. Sisällissota maan kaakkoisosien kurditaistelijoita vastaan aloitettiin uudestaan lupaavista rauhanponnisteluista huolimatta. Toisinajattelevaa mediaa vainottiin. Oppositiolehden päätoimittaja ja Ankaran kirjeenvaihtaja pantiin vankilaan.

Toukokuussa maan parlamenttiin tuotiin lakiesitys, jolla poistettiin kansanedustajien parlamentaarinen koskemattomuus. Erdoganin uskontotaustainen AK-puolue pyrkii hankkeella opposition kimppuun. Kansanedustajia voidaan syyttää ”terrorismin kannattamisesta”, uusi laki sekin.

Erdogan käynnisti ennennäkemättömän laajat puhdistustoimet ennennäkemättömän nopeasti.

Hanke kohdistui erityisesti kurditaustaisen demokraattipuolueen HDP:n kansanedustajiin. HDP:n 59 kansanedustajasta peräti 46 voi saada syytteen. Turkin suurimman oppositiopuolueen, tasavaltalaisen kansanpuolueen CHP:n ryhmästä 51 kansanedustajaa kuuluu vaaravyöhykkeeseen.

CHP on taustaltaan maan ensimmäisen presidentin Mustafa Kemal Atatürkin sekulaari puolue. CHP on myös sosialidemokraattien Sosialistisen internationaalin jäsenpuolue. Myös HDP kuuluu demari-internationaaliin konsultatiivisena jäsenenä.

Molemmat oppositiopuolueet tuomitsivat jyrkästi sotilaskaappauksen ja ilmoittivat puolustavansa Turkin parlamentaarista demokratiaa.
Kaappausyrityksen jälkeen presidentti Erdogan käynnisti ennennäkemättömän laajat puhdistustoimet ennennäkemättömän nopeasti. Kaikki viittaa siihen, että nimilistat Erdoganin vastustajista olivat valmiina jo ennen kaappausyritystä.

Sotilaiden lisäksi puhdistustoimien kohteeksi joutuivat oikeuslaitos ja yliopistot. Kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden mukaan Turkin oikeusvaltio likvidoitiin tehokkaasti.

On syytä pelätä, että puhdistustoimet etenevät seuraavaksi uudestaan mediaan ja poliittiseen oppositioon.