Politiikka

”Tällaisia muutoksia ei voi valiokunnissa käsitellä sokkona” – oppositiolta voimakas yhtenäinen reaktio hallituksen toimiin

Lehtikuva / Roni Rekomaa
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.
Lehtikuva / Roni Rekomaa
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.
Lehtikuva / Roni Rekomaa
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat vaativat yhteisessä vetoomuksessaan hallitukselta avoimuutta uusista sote-esityksistä.

Perustuslakivaliokunta on vaatinut monia muutoksia hallituksen sote-esityksen valinnanvapauslainsäädännöstä antamaan lausuntoon.

Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat toteavat perustuslakivaliokunnan katsoneen lausunnossaan, että esitetyt muutokset on mahdollista tehdä myös eduskunnan valiokunnissa ministeriöissä valmistelujen esitysten pohjalta.

– Valiokunta ei kuitenkaan ole todennut asiaa oikeudellisesti sitovana valtiosääntöoikeudellisena huomautuksena vaan se on vain arvioinut että esitys on mahdollista saattaa eduskuntakäsittelyssä perustuslain mukaiseksi. Eduskunnan oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat vaativat, että eduskunnan pitää pystyä keskustelemaan avoimesti hallituksen uusista sote-esityksistä.

Hallitus on nyt ilmaissut aikovansa tuoda kaikki perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset ministeriöistä valiokuntiin niin sanotulla vastinemenettelyllä. Vastinemenettely tarkoittaa, että uudet lainkohdat tulevat suoraan valiokuntiin takaoven kautta ohittaen eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelun. Niistä ei siis ennen valiokunnasta valmistumista käydä eduskunnassa julkista keskustelua, eivätkä ne tätä kautta tule julkisen kansalaiskeskustelun kohteeksi.

Ryhmien puheenjohtajat toteavat, että eduskunnassa asioiden käsittelyn avoimuus ja julkisuus on vahva pääsääntö.

– Normaalisti isommat muutokset käsiteltävään lainsäädäntöön annetaan julkisen käsittelyn mahdollistavina täydentävinä hallituksen esityksinä. Ministeriön vastineina tuodaan eduskunnan valiokuntiin normaalisti lähinnä sellaisia muutoksia käsiteltäviin lakiesityksiin, jotka ovat luonteeltaan teknisiä, tai eivät muuten muuta merkittävästi lakiesityksen sisältöä, eduskuntaryhmien puheenjohtajat lausuvat.

”Vastinemenettely ei sovellu.”

Puheenjohtajat toteavat myös, että vastineina annettavien korjauksiin ei myöskään tehdä normaalisti lainvalmisteluun kuuluvia vaikutusarvioita.

– Lakiesitysten virkamiestyönä tehdyt arviot esitysten vaikutuksista ovat elimellinen osa lainvalmistelua. Tämän vuoksi vastinemenettely ei sovellu sellaisiin korjauksiin, jotka merkityksellisellä tavalla muuttavat käsiteltävän lainsäädäntökokonaisuuden odotettavissa olevia vaikutuksia.

Opposition eduskuntaryhmien puheenjohtajien mukaan perustuslakiavaliokunnan sote-lainsäädäntöön edellyttämien korjausten joukossa on lainsäädännön kannalta merkittäviä muutoksia.

– Erityisesti rahoitusmallin lieventämistä ja niin sanottua asiakassuunnitelmaa koskevat muutokset ovat väistämättä sellaisia, että ne vaikuttavat lakiesityksen kokonaisuuteen. Tällaisina eduskunnan on voitava käydä niistä julkinen lähetekeskustelu täysistunnossa ja pidämme välttämättömänä, että ne annetaan eduskunnalle täydentävinä hallituksen esityksinä.

– Täydentävän hallituksen esityksen välttämättömyyden puolesta puhuu myös se, että näin isoista lainsäädäntömuutoksista tarvitaan vaikutusarviot. Perustuslakivaliokunnan vaatimat korjaukset muuttavat väistämättä hallituksen sote-esityksen yhteiskunnallisia ja valtiontaloudellisia vaikutuksia. Erityisesti rahoituksen osalta perustuslakivaliokunta nimenomaisesti edellytti sellaisia muutoksia, jotka muuttavat aiotun rahoitusmallin vaikutuksia maakuntien talouteen ja sote-palveluiden saatavuuteen. Tällaisia muutoksia ei voi valiokunnissa käsitellä sokkona ilman kunnollista virkamiesselvitystä niiden odotettavissa olevista vaikutuksista.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet opposition eduskuntaryhmien puheenjohtajat Antti Lindtman (sd.), Leena Meri (ps.), Krista Mikkonen (vihr.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja Peter Östman (kd.). RKP ei ole vetoomuksessa mukana.

Demokraatti uutisoi eilen, että eduskunnan ylin virkamiesjohto on ollut huolissaan hallituksen toimista ja vaatinut tarkastamaan asian perustuslainmukaisuutta. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vahvisti tänään, että asiaa selvitellään oikeuskanslerinvirastossa.

Täydennetty 15.6. tiedolla, ettei RKP ole mukana vetoomuksessa.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat