”Talouden myönteistä kehitystä ylläpidetään parhaiten turvaa ja tuottavuutta lisäämällä” – SAK: Alkuvuoden irtisanomisluvut ennätysalhaiset

Kuva: Aleksi Vienonen
Vuoden 2017 ensimmäisen puolikkaan aikana irtisanottiin edellisvuosia vähemmän työntekijöitä. SAK:n johtaja Annika Rönni-Sällinen pitää irtisanomisten pientä määrää osoituksena vahvistuneesta luottamuksesta Suomen talouskehitykseen.

Vuoden 2017 ensimmäisen puolikkaan aikana irtisanottiin 2 277 työntekijää. Alkuvuoden irtisanomismäärä ei ole jäänyt näin pieneksi kertaakaan SAK:n vuonna 2006 aloittaman tilastoinnin aikana.

Aikaisempi ennätys alkuvuoden irtisanomisten vähyydessä oli 3 448 työntekijää, joka saavutettiin vuonna 2007.

SAK:n johtaja Annika Rönni-Sällinen pitää irtisanomisten pientä määrää osoituksena vahvistuneesta luottamuksesta Suomen talouskehitykseen. Siihen ovat vaikuttaneet sekä kansainvälisen kysynnän elpyminen että kotimaan työmarkkinoiden vakaus.

– Suomen työmarkkinamallia on arvosteltu joustamattomuudesta. Vuosi sitten solmittu kilpailukykysopimus on kuitenkin tuonut vakautta työmarkkinoille ja alakohtaiset työehtosopimukset luovat tasapuoliset edellytykset yritysten kilpailulle, Rönni-Sällinen huomauttaa.

Myös yhteistoimintaneuvotteluissa ilmoitettu työntekijöiden vähennystarve jäi alkuvuonna ennätyksellisen pieneksi, 3 447:ään. Vielä vuosi sitten vastaava luku oli lähes kolminkertainen eli 9 452.

Vuoden 2017 alkupuoliskolla alkaneista yt-neuvotteluista suurimmat käytiin S-ryhmän Kilon logistiikkakeskuksessa Espoossa. Työnantaja ilmoitti neuvotteluissa henkilöstön vähennystarpeeksi 470 työntekijää. Kilon yt-neuvottelujen lopputulosta ei ole vielä ilmoitettu.

Eniten potkuja alkuvuonna antoi Kesko Oyj, joka irtisanoi 206 Valintatalojen ja Siwojen työntekijää. Seuraaviksi tulivat Tieto Oyj (178 irtisanottua työntekijää), Nokia Oyj (170) ja Telia Finland Oyj (112).

Myönteinen kehitys edellyttää investointeja ihmisiin.

SAK:n Annika Rönni-Sällisen mukaan parhaiten Suomen talouden myönteistä kehitystä ylläpidetään turvaa ja tuottavuutta lisäämällä.

– Työn tuottavuus kasvaa ihmisiin investoimalla. Tämä edellyttää niin nuorten, työelämässä olevien kuin työttömienkin koulutusmahdollisuuksien parantamista.

Rönni-Sällinen korostaa tuottavuuden parantamisen edellyttävän jatkuvaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä.

– Parhaat näkemykset näiden parantamiseen tulevat työntekijöiltä, jotka työtä konkreettisesti tekevät ja kuulevat asiakkaiden kokemukset. Työntekijät tuleekin ottaa yhä paremmin mukaan yrityksen toiminnan kehittämiseen. Heillä on myös oltava mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä.

Työsuhteiden turvaa Rönni-Sällinen vahvistaisi muun muassa nollatuntisopimuksia rajoittamalla sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamista helpottamalla.

– Turvatut työtunnit ja elanto sekä mahdollisuus yhdistää työ ja muu elämä luovat pohjan työntekijän sitoutumiselle. Ilman sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä ei yritys menesty.

SAK julkaisee tilastot yt-neuvotteluista ja irtisanomisista neljä kertaa vuodessa. Tiedot SAK kerää pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Tilastot eivät sisällä kuntien tietoja.

DNA:n liittymäkauppa kasvoi ja yhtiö paransi kannattavuuttaan

Kuva: Lehtikuva

Teleoperaattori DNA:n vertailukelpoinen liiketulos kasvoi heinä–syyskuussa 37,3 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 33,9 miljoonasta. Kasvua oli noin 10 prosenttia.

DNA:n liikevaihto laski heinä–syyskuussa reilun prosentin vuoden takaisesta ja oli noin 218 miljoonaa. Yhtiö kertoo saaneensa alkuvuoden aikana lisää matkapuhelin-, laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymiä. Yhtiö kertoo kasvattaneensa matkapuhelinliittymiensä määrää viime vuodesta lähes 60 000 liittymällä.

Toimitusjohtaja Jukka Leinosen mukaan kolmannen neljänneksen tulokseen vaikutti positiivisesti palveluliikevaihdon kasvu ja modernien verkkoalustojen parantunut kustannustehokkuus. Hänen mukaansa koko vuoden kireänä pysynyt kilpailutilanne on näkynyt asiakkaiden vaihtuvuutena.

Ara ärähti taas Nuorisosäätiölle – toimintaa korjattava

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara vaatii Nuorisosäätiötä korjaamaan toimintaansa ja lykkää keskustataustaisen säätiön konsernihakemusten käsittelyä.

Valtion asuntopolitiikkaa toteuttava Ara totesi kesäkuussa, että Nuorisosäätiö on rikkonut yleishyödyllisyyslainsäädäntöä.

Nuorisosäätiö on selvityksessään Aralle luvannut järjestellä lainojaan ja tehdä yritysjärjestelyn, jossa arava- ja korkotukirajoitusten alainen asuntokanta siirtyy tytäryhtiöille.

Jos Nuorisosäätiö ei toimi Aran käskyjen mukaisesti, sitä uhkaa muun muassa yleishyödyllisyysstatuksen menetys, korkotuen lakkautus ja aravalainojen irtisanominen.

Nuorisosäätiön pitää antaa Aralle selvitykset ensi vuoden helmikuussa ja elokuussa siitä, miten se on muuttanut toimintaansa lainmukaiseksi.

AVAINSANAT

Joka toinen ulkomainen matkailija yöpyi Uudellamaalla

Helsinki on vilkas turistikaupunki.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat elokuussa 11,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Eniten Suomessa yöpyivät elokuussa saksalaiset, venäläiset ja ruotsalaiset, joiden kaikkien osalta yöpymisvuorokausien määrä kasvoi.

Eniten kasvoivat yhdysvaltalaismatkailijoiden yöpymiset, jotka lisääntyivät liki 36 prosentilla viime vuodesta.

Maakunnittain tarkasteltuna Uudenmaan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä elokuussa nousi lähes 50 prosenttiin.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 1,6 prosenttia.
Kokonaisuudessaan kaikkien matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä kasvoi 2,5 prosenttia. Yöpymisvuorokausia kirjattiin elokuussa yhteensä lähes 2,3 miljoonaa.

STT

 

Suomen vesille 374 kilometriä maakaasuputkea, jos Nord Stream 2 saa tahtonsa läpi

Kuva: LEHTIKUVA / AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL

Kaasuputkiyhtiö Nord Stream 2 on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lupahakemuksen kahdelle maakaasuputkelle, jotka kulkisivat Suomen talousvyöhykkeellä noin 374 kilometrin matkan. Samalla yhtiö hakee hallitukselta lupaa käyttää putkilinjojen edellyttämän aluetta.

Putket kulkisivat lähellä aiemmin rakennettua Nord Stream -putkilinjaa. Arvio on, että putket voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2019 lopulla.

Suomi on sanonut arvioivansa Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta ympäristönäkökulmasta.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kiinan talous kasvoi lähes seitsemällä prosentilla

Kuva: AFP PHOTO/Nicolas Asfouri
Kiinan talousluvut julkaistiin samaan aikaan kommunistipuolueen puoluekokouksen kanssa.

Kiinan talous on kasvanut vuoden kolmannella neljänneksellä 6,8 prosenttia. Kasvuluvut ovat linjassa analyytikkojen ennusteiden kanssa.

Kiinan viralliset kasvuluvut julkistettiin samaan aikaan, kun maan kommunistisella puolueella on joka viides vuosi järjestettävä puoluekokous. Kokouksessa Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen ylimmästä johdosta on vaihtumassa merkittävä osa, mutta presidentti Xi Jinpingin jatko maan ja puolueen johtajana on ilmiselvä.

STT-AFP , Peking

AVAINSANAT