”Tämä on ihan hölmöä” – sininen tulevaisuus heittäisi ruotsin kokonaan romukoppaan

Kuva: Lehtikuva / Mikko Stig
Sampo Terho (sin.) ei pidä ruotsin kielestä.

Sininen tulevaisuus ehdottaa ruotsin kielen opiskelua vapaaehtoiseksi lukiossakin. Sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan suurten maailmankielten lukeminen olisi huomattavasti hyödyllisempää kuin ruotsin oppiminen.

– Nuorten menestysmahdollisuuksia kansainvälisillä työmarkkinoilla haittaa koulujärjestelmämme, joka pakottaa koko ikäluokan pienen pohjoismaisen kielen opiskeluun. Monen nuoren uran kannalta jonkin suuren maailmankielen lukeminen olisi paljon hyödyllisempää, Terho sanoo tiedotteessa.

Terho suomii nykyistä kielipolitiikkaa vanhoilliseksi ja hölmöksi ja arvioi, että se ei ota huomioon kansainvälisten työmarkkinoiden osaamisvaatimuksia. Terho perustelee opiskelun vapaaehtoisuutta myös sillä logiikalla, että ruotsin kirjoittaminen ylioppilaskirjoituksissa on jo vapaaehtoista.

Kulttuuriministeri Terho on sitä mieltä, että ruotsin pakollisuudelle ei voida esittää järkiperusteluita, vaikka kielen opiskelusta onkin hyötyä osalle lukiolaisista.

– Jatkossa olisikin taattava mahdollisuus opiskella ruotsia vapaaehtoisesti. Siitä ei kuitenkaan ole hyötyä kenellekään, että ruotsin tunneille pakotetaan nekin oppilaat, joiden urasuunnitelmissa ruotsin taito on tarpeeton.

Eloranta: Yksityisten päiväkotien kermankuorintaan puututtava

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta, (sd) on huolissaan yksityisten päiväkotien palveluiden eriarvoistavasta vaikutuksesta suomalaiseen varhaiskasvatukseen.

– On tullut ilmi, että voittoa tuottavat ja yhteiskunnan tukea saavat yksityiset päiväkodit voivat valikoida lapset, jotka ne ottavat hoidettaviksi. Tämä vaarantaa oleellisella tavalla suomalaisen yhdenvertaisen päivähoitojärjestelmän, Eloranta arvioi.

Eloranta teki asiasta kirjallisen kysymyksen opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) Valitettavasti ministeri ei ottanut vastauksessaan ollenkaan kantaa yksityisten päiväkotien voitontavoitteluun ja yhdenvertaisesta kohtelustakin hän tyytyi vain toteamaan, että ”opetus- ja kulttuuriministeriö tulee keskustelemaan yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja siihen liittyvistä laintulkinnoista yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa. Varhaiskasvatuslain uudistamisessa opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa lapsen oikeutta pedagogisesti vahvaan varhaiskasvatukseen. Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamisen tulee olla keskeinen toimintaa ohjaava periaate jo varhaiskasvatuksesta lähtien”.

Perusopetus ei voi lain mukaan olla voittoa tavoittelevaa toimintaa. Sitä vastoin varhaiskasvatuksessa yksityiset palvelutuottajat voivat tuottaa voittoa. Yksityiset palveluntuottajat ovatkin kasvaneet voimakkaasti ja kattavat jo 15- 20 % palveluista. Samalla monet yksityiset palvelutuottajat ovat muuttuneet yhdistyksistä suuriksi yrityskonserneiksi.

– Ääritapauksessa yksityinen päiväkoti valitsee hoitoonsa vain niitä lapsia, joista ei aiheudu mitään lisäkustannuksia. Samaan aikaan kunnallinen varhaiskasvatus huolehtii kaikista erityistä hoitoa, tukea tai kasvatusta vaativista, erityisruokavaliota tarvitsevista ja aivan pienistä lapsista eli niistä, joiden hoito maksaa enemmän ja vaatii enemmän henkilökuntaa. Samaan aikaan monissa kunnissa ihmetellään miksi julkisesti tuotettu varhaiskasvatus tulee kalliimmaksi kuin yksityinen, Eloranta toteaa.

– Näyttää siltä, että meille on muodostunut kahden kerroksen varhaiskasvatuspalvelut. Toisinaan jopa lapsen hyvin alkanut hoitosuhde yksityisessä päiväkodissa on erityistarpeen ilmettyä katkaistu. Tämä ei voi olla oikein, Eloranta sanoo.

– Tulee muistaa, että yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan vahvasti verovaroin. Kunnat antavat erilaisia tukia ja lisäksi toimintaa tuetaan Kelan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelein.

– Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjät luovat itsestään mielikuvan erityispalveluja tuottaviksi, vaikka kaikessa varhaiskasvatuksessa on toteutettava aivan samoja, tänä vuonna voimaan tulleita varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Mistä erityispalvelusta silloin on kysymys? Siitäkö, ettei erityisiä tarpeita ei näissä ryhmissä voida ottaa huomioon, Eloranta kysyy.

– Yhdenmukaisen varhaiskasvatuslaadun ja koulutuksellisen tasa-arvon takaamiseksi kuntien yksityisten palveluntuottajien valvomiseen ja ohjaamiseen ja sen tukemiseen ja ohjeistamiseen tulee kiinnittää entistä vahvemmin huomiota. Tulisi vakavasti pohtia varhaiskasvatuslain muutosta sellaiseksi, että varhaiskasvatuksen palvelutuotanto ei voisi olla voittoa tavoittelevaa, aivan samoin kuin perusopetuksesta on säädetty, Eloranta painottaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä 2017 arvioitiin yksityisiä palveluja. Voittoa tekevät yritykset saattavat säästää mm. henkilöstökuluissa siirtämällä keittiö- ja siivoustehtäviä opettajille ja muulle hoito- ja kasvatushenkilöstölle. Lisäksi yksityiset yritykset voivat valita päiväkotiinsa vain 3-6 –vuotiaita, koska yksikkökustannus on heidän osaltaan alhaisempi kuin sitä nuoremmilla lapsilla. Palveluita ei tarjota erityistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta tarvitseville lapsille. On tapauksia, että jopa lapsen erityisruokavalio on ollut syy katkaista yksityisen yrittäjän ja perheen välinen hoitosopimus.

Keskustelua aiheesta

Heinäluoma – Maailma minuutissa: Feministinen ulkopolitiikka, voiko sitä syödä?

Kuva: Pekko Korvuo

Kansanedustaja Eero Heinäluoma kommentoi uudessa blogissaan politiikan käänteitä.

Videon kuvasi ja editoi Pekko Korvuo.

SAK:n edustajisto vaatii totaalistoppia häirinnälle

Ei, niin ei. Se on ymmärrettävä, tähdentää SAK.

SAK:n edustajisto tuomitsee kaiken seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen työpaikoilla. Edustajisto muistuttaa päätöslausumassaan, että työnantajalla on vastuu suojata työntekijänsä sekä puuttua heihin kohdistuvaan häiritsevään ja uhkailevaan käytökseen.

– Kaikilla työntekijöillä on ihmisoikeudet, eikä häirinnän sietäminen saa olla osa mitään ammattia. Työpaikka ei ole lihatiski, SAK tähdentää.

Heikoimmassa asemassa olevien työehdoista huolehdittava

– Käynnissä oleva liittokierros on osoittanut, että Elinkeinoelämän keskusliitto vahtii neuvotteluja tiukalla otteella. Työnantajapuolen neuvottelijat piiloutuvat mieluummin valtakunnansovittelijan selän taakse, kuten hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualalle julistettu työsulku osoittaa.

– SAK:n edustajisto edellyttää, että työehtosopimusneuvotteluissa ratkaisut tehdään tällä kierroksella aidosti liitto- ja alakohtaisesti. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden palkkakehityksestä ja työehdoista.

Opiskelijat ansaitsevat laadukkaan koulutuksen

– Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt uhkaavat sekä nuorten että aikuisten osaamisen kehittämistä. Samalla ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja asettaa haasteita koulutuksen laadulle, edustajisto toteaa.

– Työpaikka toimii hyvänä oppimisympäristönä, jos opetuksen ja ohjauksen resurssit ovat kunnossa. Opiskelijoiden ohjaaminen ja opettaminen vaatii aikaa, mikä on otettava huomioon työjärjestelyissä.

Opiskelijat ovat työelämässä ensisijaisesti oppimassa, eikä heitä ei saa käyttää korvaavana työvoimana, SAK:n edustajisto tähdentää.

 

Keskustelua aiheesta

Rinne vakavana Saksan tilanteesta: ”Ymmärrän hyvin Frank-Walter Steinmeierin huolen siitä, että 1930-luvun tapahtumat eivät lähde toistumaan”

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Antti Rinteen mielestä Saksan demarien on onnistustuttava hallitusneuvotteluissa niin, että syntyy selkeä näköala nykyistä oikeudenmukaisempaan yhteiskuntakehitykseen.

Saksassa Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU) ei onnistunut saamaan hallitusta pienten puolueiden kanssa kasaan. Sosialidemokraattien ei pitänyt hallitukseen lähteä (SPD).

Nyt kuitenkin neuvotellaan kristillisdemokraattien ja Saksan demarien välillä. SPD:n sisältäkin alkoi jo tulla painetta puolueen puheenjohtajalle Martin Schulzille lähteä sittenkin hallitusneuvotteluihin. Liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier oli tärkeässä roolissa Schulzin mielenmuutoksessa.

Suomessa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne muistuttaa, että Saksan vaalien tulos oli hankala sekä Angela Merkelin CDU:n että SPD:n kannalta. SPD hävisi selvästi CDU:lle.

– Molemmat ison koalition puolueet menettivät merkittävästi kannattajiaan ja tekivät historiansa huonoimpia tuloksia. On selvää, että tällaisessa tilanteessa toiseksi suorin puolue SPD teki linjauksen, että vaalitulosta pitää kunnioittaa sillä tavalla, että oppositio kutsuu.

Kristillisdemokraattien epäonnistuttua pienten puolueiden kanssa tilanne on kuitenkin nyt Rinteenkin mielestä erilainen. Rinne katsoo varsin vakavana Saksan ja Euroopan historiaan.

– Nyt kysymys kuuluu, miten tällainen tilanne vaikuttaa historiaperspektiivistä Saksan yhteiskunnan toimintalogiikkaan. Kyllä minä ymmärrän hyvin Frank-Walter Steinmeierin huolen siitä, että 1930-luvun tapahtumat eivät lähde toistumaan. Silloinhan yhteiskunnan poliittinen epävakaus, useat uusintavaalit peräkkäin, johtivat siihen, että pikku hiljaa luottamus demokratiaan ja demokratian toimivuus asettui uhan alle ja Hitler pääsi diktaattorina nousemaan, Rinne pohdiskelee.

– Hyvin ymmärrän tämän historian perspektiivistä, että presidentti on huolissaan siitä, mitä tuleman pitää, jos ei poliittinen tilanne vakaudu. Siinä mielessä vetoomus SPD:lle, että he lähtisivät yrittämään hallitusyhteistyötä uudelleen, on perusteltu, hän jatkaa.

”Tällaisiin asioihin kiinnittää hallitusneuvotteluissa huomiota.”

Antti Rinne toivoo, että uusi neuvottelutilanne Saksassa johtaa siihen, että maassa päästään sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan kehitykseen.

– Saksassa on paljon osa-aikatyötä, hyvin lyhyitä työsuhteita. Ihmiset saattavat joutua tekemään 4–5 työtä selkeästi yli normaalin säännöllisen työajan kuukaudessa, jotta tulevat ylipäätään toimeen. Tästä ei ole monta vuotta, kun Saksassa oli 2 miljoonaa ihmistä, joiden tuntipalkka oli alle 5 euroa. Työtunteja ei ollut taattu millään tapaa. Tätä kehitystä päästään toivottavasti Saksassa korjaamaan. Uskon, että SPD tällaisiin asioihin kiinnittää hallitusneuvotteluissa huomiota, Rinne arvioi.

Schulz ei siis hallitukseen halunnut ja joutui taipumaan.

– Kansanvaltaisissa puolueissa on se hyvä puoli, että johtajat pääsevät keskustelemaan oman joukkonsa kanssa. Sitten porukalla mietitään, mikä on kansakunnan näkökulmasta oikein, mikä on puolueen näkökulmasta oikein ja tämän jälkeen yhdessä tehtyä päätöstä viedään eteenpäin, Rinne kommentoi.

Porvaripolitiikan apumieheksi ei pidä lähteä.

Myös sitä voidaan pohtia, millaista viestiä Saksan sosialidemokraattisen toiminta nyt antaa muulle Euroopalle ja muiden maiden sosialidemokraattisille puolueille.

– Minusta se osoittaa hyvää vastuullisuutta, jos se johtaa siihen, että SPD:n vaaleja ennen ilmaistuja tavoitteita voidaan mittavassa määrin lähteä toteuttamaan CDU:n ja SPD:n yhteisessä hallituksessa, Rinne sanoo.

– Jos vastuullisuus tarkoittaa vain sitä, että lähdetään ikään kuin porvaripolitiikan apumieheksi ja jatketaan sellaisella linjalla, sitten minun mielestäni kyllä pitää kovasti harkita Saksassakin, mitä tehdään.

– Kyllä tässä ajassa on nyt selkeästi poliittisen järjestelmän kannalta tärkeätä, että kun vaaleja ennen luvataan toteuttaa asioita, niistä pitää pitää kiinni. Jos ei niitä pysty toteuttamaan riittävässä määrin ja menemään mukaan hallituksen, sitten pitää pysyä poissa hallituksesta.

Rinne tiivistää, että SPD:n on ajettava vakaampaa ja oikeudenmukaisempaa Saksaa ja Eurooppaa.

Miten lopulta käy, Antti Rinne?

Peikko, joka Saksan hallitusneuvottelujen takana vaanii ja synnyttää historiamielikuvia, on tietenkin oikeistopopulistinen, jyrkän linjan puolue AfD. Sen kannatus nousi vaaleissa. Senkin vuoksi uusintavaaleja ei välttämättä haluta nähdä.

– Kyllä minun mielestäni AfD:n nousu kertoo Saksassa myöskin siitä, että epäoikeudenmukaisuuden ja osattomuuden kokemus sekä näköalattomuus tulevaisuudesta vahvistaa populistisia äärinationalistisia liikkeitä. Se on vaarallista kehitystä. Sen takia vastuullisten puolueiden, ovat ne oikealta tai vasemmalta, pitää kyetä oikeudenmukainen hyvinvointivaltiokehitys turvaamaan, Rinne sanoo.

Mutta jatkaako Saksassa näidenkin vaalien suuri koalitio, CDU:n ja sen sisarpuolueen CSU:n ja SDP:n hallitus?

– Jos olisin Schultzin housuissa, se riippuu hyvin pitkälti siitä, voidaanko sosialidemokraattien tavoitteita viedä eteenpäin riittävässä määrin Merkelin pysyessä kanslerina, Antti Rinne vastaa.

”Mitta Väyryseen on täynnä” – Suomenmaan kysely: Keskustan puoluevaltuusto haluaa erottaa kunniapuheenjohtajansa

Kuva: Lehtikuva / Mikko Stig

Kolme neljästä keskustan puoluevaltuuston jäsenestä näkee, että Paavo Väyrynen pitäisi erottaa keskustan jäsenyydestä, keskustan pää-äänenkannattajan Suomenmaan teettämästä kyselystä selviää.

Lehden selvityksen mukaan moni vastaajista perustelee kantaansa sillä, että sääntöjen pitää olla kaikille samat. Kun Väyrynen perusti taannoin oman puolueensa, hän ei voi olla enää keskustan jäsen. Kahden puolueen jäsenenä ei puoluevaltuuston edustajien mukaan näet voi olla.

– Väy­ry­nen on teh­nyt oman rat­kai­sun ja pe­rus­ta­nut puo­lu­een, joka on sel­keä vies­ti kes­kus­tal­le. Täs­sä­kin asi­as­sa pi­tää ol­la jä­mäk­kä ja teh­dä rat­kai­su Väy­ry­sen erot­ta­mi­sek­si puo­lu­ees­ta, Kari Vuol­lo to­te­aa Suomenmaalle.

– Mit­ta Väy­ry­seen on täyn­nä, Mar­ja Pel­to­mä­ki puolestaan ki­teyt­tää lehdessä.

Erottaminen saattaisi vain pahentaa asioita.

Vastaajista neljäsosa kuitenkin katsoo, että vaikka Väyrysen toiminta olisi tuomittavaa, niin hänen erottamisensa puolueesta saattaisi vain pahentaa asioita.

– Mie­les­tä­ni puo­lu­e­joh­don tu­li­si ot­taa lu­sik­ka kau­nii­seen kä­teen ja is­tua sa­maan pöy­tään Väy­ry­sen kans­sa. Pe­rik­si ei tart­te an­taa, mut­ta yh­des­sä asi­at pi­tää pys­tyä so­pi­maan, Tee­mu Ha­ka­la miettii Suomenmaassa.

Suomenmaa kertoo tehneensä ky­se­lyn vii­kol­la 46. Kyselyyn vastasi vas­ta­si 67 puo­lu­e­val­tuu­tet­tua. Kaikkiaan puoluevaltuustoon kuuluu 135 jäsentä. Valtuusto on puo­lu­een ylin päät­tä­vä elin puo­lu­e­ko­kous­ten vä­li­se­nä ai­ka­na.