Uutiset

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Taysin ja Hatanpään sairaalan yhdistämisen sekä Tilakeskuksen yhtiöittämisen

Ratinan asukkaat lähestyivät Tampereen päättäjiä. Toiveena oli Ratinanniemen tapahtumien valikoiminen ja järjestäminen niin, että ne eivät häiritsisi alueen asukkaita.
Ratinan asukkaat lähestyivät Tampereen päättäjiä. Toiveena oli Ratinanniemen tapahtumien valikoiminen ja järjestäminen niin, että ne eivät häiritsisi alueen asukkaita.
Ratinan asukkaat lähestyivät Tampereen päättäjiä. Toiveena oli Ratinanniemen tapahtumien valikoiminen ja järjestäminen niin, että ne eivät häiritsisi alueen asukkaita.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 2. lokakuuta Hatanpään sairaala- ja kuntoutuspalvelujen yhdistämisen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Yhdistyminen tapahtuu vuoden 2018 alusta. Järjestelyt eivät koske Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastopalveluja. Lisäksi osa Hatanpään puisto- ja Rauhaniemen sairaalan palveluista jää Tampereen kaupungin toiminnoiksi.

Yhdistämisen taustalla on terveydenhuoltolain muutos. Sen mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävät leikkaukset on koottava niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Lakia tulee noudattaa 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Lain tultua voimaan Hatanpään sairaalassa ei voida jatkaa leikkaustoimintaa itsenäisenä sairaalana, koska sillä ei ole omaa yhteispäivystystä. Yhdistyminen mahdollistaa leikkaukset Hatanpäällä.

Työpaikkojen luvataan säilyvän

Useita valtuutettuja huolestutti muun muassa työntekijöiden asema muutoksessa.

Suunnitelmien mukaan työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät liikkeenluovutuksessa vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Liikkeenluovutus koskee noin 1 100 työntekijää. Suurin osa henkilöstöstä jää Hatanpään toimialueelle. Ketään e irtisanota.

Työntekijöille ei ”lähtökohtaisesti” laadita uusia työsopimuksia tai virkamääräyksiä. Palkkojen harmonisointi tapahtuu lähivuosien aikana. Henkilöstö siirtyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöetujen piiriin.

Hatanpään sairaalan johtaja Arto Ranta vakuutti, että henkilöstön työtehtävät eivät ainakaan välttömästi muutu – uusia työsopimuksia tai virkamääräyksiä ei ole tiedossa. Jos muutoksia tulee, työntekijöiden tehtävistä tehdään vaativuusarvio. Kenenkään palkatkaan eivät silmänräpäyksessä muutu. Jos yleensä muuttuvat, pohjana on töiden vaativuusarvio.

Ranta kertoi, että henkilöstön kanssa on keskusteltu järjestelyistä kuukausittain. Tiistaina, 3. lokakuuta on tilaisuus, jossa henkilöstölle kerrotaan muutoksen edellyttämästä kouluttamisesta.

Apulaispormestarri Johanna Loukaskorpi (sd), jonka tehtäväkuvaan asia kuuluu, kertoi, ettei hän ole moneen viikkoon saanut Hatanpään henkilöstöltä negatiivista palautetta muutoksesta.

Aila Dündar-Järvinen (sd) puolestaan kiitteli asian valmistelijoita siitä, että luottamushenkilötkin ovat saaneet riittävästi tietoa.

Tietojärjestelmätkin kestävät muutoksen?

Yhdistymisessä Hatanpään Pegasos -tietojärjestelmä vaihtuu Taysin Uranus -potilastietojärjestelmään. Valtuutettu Riitta Ollila (sd) esitti huolensa siitä, saadaanko Hatanpäällä käytössä oleva järjestelmä tietoineen sulautumaan ilman ongelmia yhteen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestelmän kanssa.

Valtuutettu Esa Kanervaa (sd) huolestutti puolestaan se, minkälaisilla taloudellisilla ehdoilla yhdistyminen tapahtuu. Kaupunki on panostanut Hatanpän sairaalaan viime vuona useita miljoonia euroja muun muassa leikkaussaleja uusimalla ja lisäämällä.

Osasta taloudellisia järjestelyjä Tampereen kaupunki ja sairaahoitopiiri ovat jo löytäneet yhteiset sävelet. Uusistakin ratkaisuista neuvotellaan. Tavoitteena kuitenkin on, että sairaaloiden yhdistämisestä ei aiheudu Tampereen kaupungille lisäkustannuksia.

Valtuusto hyväksyi sairaaloiden yhdistämisen yksimielisesti.

Tilakeskuksen yhtiöittäminenkin läpi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Tilakeskuksen yhtiöittämisen. Vasemmistoliiton Sinikka Torkkola esitti, että uutta yhtiötä ei perusteta. Esitys hävisi kaupunginhallituksen perustamisesitykselle äänin 59-8.

Yhtiöittäminen toteutetaan siten, että Tilakeskuksen tilaomaisuus jää Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen vastuulle, ja liikelaitoksen kiinteistönhoitoon liittyvä palvelutuotanto yhtiöitetään Tampereen Tilapalvelut -nimiseksi osakeyhtiöksi. Esityksen mukaan Tilakeskuksen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella uuden yhtiön palvelukseen nykyisin työehdoin.

Uusi yhtiö toimii In House -yhtiönä ja tuottaa omistajalleen Tampereen kaupungille rakennusten ja tilojen rakennuttamispalveluja, isännöinti-, huolto- ja kunnossapitotoimintaa sekä niihin liittyvää suunnittelua, konsultointia ja palveluiden myyntiä. Asian valmistelijoiden mukaan järjestely lisää yhtiön joustavuutta, mahdollistaa vuosittain miljoonan euron säästöt ja tarjoaa mahdollisuuden kaupata yhtiön palveluita esimerkiksi naapurikunnille.

Työntekijöiden asemaa ja valtuutettujen tiedonsaantia vahvistetaan

Jo ennen valtuuston kokousta moni valtuutettu kantoi huolta uuden yhtiön työntekijöistä. Siihen kaupunginhallitus vastasi ehdottamalla uuden yhtiön hallitukseen henkilöstön valitsemaa edustajaa. Hän toimii hallituksessa samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin muutkin hallituksen jäsenet. Uudistuksella halutaan korostaa henkilöstön merkitystä kunnallisen palveluyhtiön voimavarana – myös koko yhtiöön liittyvässä päätöksenteossa.

Viime valtuustokaudella Tilakeskus liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toiminut Esa Kanerva (sd) kertoi kantavansa huolta uuden yhtiön työntekijöistä. Yhtiöittämistä hän piti järkevänä. Uutuutena käyttöön otettua siirtosopimusta ja työntekijöiden edustusta yhtiön hallituksessa puolestaan takeena siitä, että esimerkiksi yhtiön työntekijöiden palkka-asiat käsitellään jatkossa asiallisesti.

Pomestari Lauri Lylyn (sd) mukaan siirtosopimuksella pyritään luomaan turvaa ja mahdollistamaan tiedon saaminen muuttuvassa tilanteessa.

Kaupunginvaltuutettuja tyydytti myös se, että konsernijohtaja Juha Yli-Rajala kertoi kaupungin tekeillä tai ”paikkailtavana” olevaan konserniohjeeseen tulevan kohdan, joka tarjoaa valtuutetuille mahdollisuuden saada tietoja kaupungin yhtiöiden toiminnasta. Lisäksi konserniohjeissa luvataan tarvittaessa järjestää valtuustolle iltakouluja ko. aiheista.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat