Uutiset

Tampereen tytäryhteisöjen taloudellinen tulos ja liikevaihto kasvaneet

Särkänniemi Oy
Särkänniemen tuloksen uskotaan tänä vuonna paranevan.
Särkänniemi Oy
Särkänniemen tuloksen uskotaan tänä vuonna paranevan.
Särkänniemi Oy
Särkänniemen tuloksen uskotaan tänä vuonna paranevan.

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden tulokehitys jatkui positiivisena vuonna 2016. Tämä ilmenee asiaa käsittelevästä vuosiraportista. Tuoreessa raportissa käsitellään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia tilinpäätösanalyysin muodossa.

Tampereen kaupungin mukaan tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys parantui sekä liikevaihdon että tulosten osalta huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdolla mitattuna merkittävimmistä yhtiöstä ja säätiöistä Tampereen Sähkölaitos -konserni, Coxa-konserni, YH-Kodit Oy, Tampere-talo Oy, Tammenlehväsäätiö-konserni, Tampereen Vuokratalosäätiö sekä muut asunto- ja kiinteistöyhtiöt pystyivät kasvattamaan liiketoimintaansa. Särkänniemi Oy:n liikevaihto supistui noin viidellä prosentilla, samoin nettotulos heikkeni edellisestä vuodesta tappiolliseksi.

Kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen on kaupungin mukaan toimittava taloudellisesti menestyksekkäästi. Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiöt ja yhteisöt pääosin rahoittavat investointinsa omalla tulorahoituksellaan sekä vastaavat itse toimintansa kehittämisestä. Pääomien tehokkaaseen käyttöön, konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuuteen sekä konserniyksiköiden toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota osana kaupungin omistajaohjausta.

Omistajaohjauksen rooli on korostunut entisestään kuntalain muutosten myötä. Aktiivinen ja tuloksellinen omistajaohjaus edellyttää kaupungilta riittävää perehtymistä yhtiöiden toimialaan sekä asiantuntemusta ja kykyä arvioida kaupungin omistamien yhtiöiden suoriutumista.

Konsernijaosto ratkaisevassa roolissa

Tampereella omistajaohjauksesta vastaa kaupunginhallituksen konsernijaosto. Kaupunki pyrkii samaan myös omistamiensa yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin aikaisempaa enemmän ammattimaista otetta ja osaamista. Kaupungin virkamiehistö ja päättäjät ovat keskustelleet asiasta viime aikoina varsin laajasti.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymään raporttiin kootut tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon yhtiöiden toiminnan luonne.

– Esimerkiksi elinkeinopoliittisten yhtiöiden tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen. Asuntoyhteisöt toimivat yleishyödyllisyyden statuksen alla ja ohjauksessa, mutta pyrkivät terveeseen talouteen, vaikka eivät jaa osinkoa. Sen sijaan puhtaasti liiketaloudellisin periaattein toimivissa yhtiöissä toiminnan tuloksellisuus ja omistaja-arvon kasvattaminen ovat tärkeitä näkökulmia kaupungin strategisten tavoitteiden ohella, kaupungin asiaa koskevassa tiedotteessa todetaan.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat