Politiikka

”Tarvitaan positiivista alueellista ja ammatillista liikkuvuutta” – Ihalainen kehuu Esko Ahon laatimaa esitystä

Kari Hulkko
Kari Hulkko
Kari Hulkko

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen ottaa kirjoituksessaan kantaa työelämän kohtaantohaasteeseen ja listaa keinoja haasteeseen vastaamiseksi. Samalla hän lähettää terveiset hallituksen budjettiriiheen aiheesta.

– Työn ja työntekijöiden kohtaamishaasteet voivat muodostua ennakoimattomana kasvun ja työllisyyden pullonkaulaksi, Ihalainen kirjoittaa.

Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia siksi, että ne vaativat useamman politiikan osa-alueen yhtäaikaisia ratkaisuja.

Ihalaisen mukaan tarvitaan positiivista alueellista ja ammatillista liikkuvuutta sekä perheiden elämäntilanteiden parempaa huomioimista.

– Tavoitteena tulee olla negatiivisen rakennemuutoksen kääntäminen positiiviseksi mahdollisuudeksi.

– Keinoja voidaan hakea kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudella ja laittamalla mittavia panostuksia ammatilliseen peruskoulutukseen sekä uudelleen- ja muuntokoulutukseen. Tarvitaan yritysten ja työnantajien parempaa sitoutumista ja tukea mm. asunnon saannissa ja työpendelöinnin tukemisessa, hän listaa.

Uusien maakuntahallintojen myötä maakunnissa tarvitaan Ihalaisen mielestä kuntarajat ylittäviä elinkeino-, investointi- ja koulutuspoliittisia tavoitteita.

Esko Ahon laatima esitys Lounais-Suomen rakennemuutoksen kääntämiseksi positiiviseksi mahdollisuudeksi alueen eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvalla siltasopimusmallilla on hyvä konsepti.

Tulisikin asettaa eri ministeriöiden ja työmarkkinaosapuolten yhteinen työryhmä, jonka tarkoitus olisi arvioida pidemmällä aikavälillä kohtaantohaasteita.

Tällaisia maakuntia yhdistäviä siltasopimuksia tulisi Ihalaisen mielestä aikaansaada myös muissa maakunnissa – kunkin maakunnan olosuhteet tunnistaen

– Esimerkiksi Keski-Suomessa ollaan nyt positiivisen kasvun vaiheessa, mutta samalla alueella on edelleenkin korkea työttömyys. Pula osaavasta työvoimasta ja korkea työttömyys on yhtäaikainen haaste purettavaksi. Haaste tulee olemaan kasvava myös siksi, että väestökasvu pääosin keskittyy kaupunkeihin ja maakunnallisiin keskuksiin.

– Kehysriihessä tehtävien työvoiman kohtaamistoimista edistävien päätösten lisäksi tulisikin asettaa eri ministeriöiden ja työmarkkinaosapuolten yhteinen työryhmä, jonka tarkoitus olisi arvioida pidemmällä aikavälillä kohtaantohaasteita ja kiinteästi työpaikka- ja rakennemuutosarvoihin perustuen.

Työn tulisi Ihalaisen mukaan valmistua niin, että tavoitteet olisivat käytettävissä viimeistään seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat