”Tässä härskisti Mehiläinen käyttää hyväkseen hätää, joka ihmisillä on palveluistansa” – Antti Rinne muistuttaa, että hallitusta oli varoitettu

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
SDP:n puheenjohtajan Antti Rinne.

Meri-Lapin kunnat ovat pystyttämässä yhteistä terveysyritystä Mehiläisen kanssa.

Maamme hallituksessa tämän laajan ulkoistamissopimuksen katsotaan vaikeuttavan koko sote-uudistusta. Nyt Meri-Lapin kaltaisia tapauksia yritäänkin tilkitä niin kutsutun rajoittamislain tiukennuksella.

Jos tekeillä oleva 15-vuoden ulkoistus purettaisiin, ulkoistussopimuksessa on tiettävästi sovittu 100 miljoonan euron irtisanomiskorvauksista Mehiläiselle.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toteaa tapahtuneesta, että hallituspuolue kokoomuksen ja keskustan lehmäkauppa sote-uudistuksesta on osoittautunut monessa suhteessa todella tuhoisaksi vaihtoehdoksi.

– Tässä on syntynyt sellainen tilanne, että valtakunnassa on paljon kuntapäättäjiä, jotka ovat epätietoisia ja epävarmoja ja pelkäävät omien sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Nyt se sitten konkretisoitui Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tavalla, joka on turmiollista julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden kannalta, hän jatkaa.

– Myös demarit, jotka ovat äänestäneet yhteisyhtiön puolesta ovat tienneet, tunnistaneet ja tunnustaneet sosialidemokraattien selkeän linjan. Se on se, että julkiset palvelut sekä järjestämisen että tuottamisen pääsääntönä on oikea tapa hoitaa verorahoilla rahoitettuja julkisia sote-palveluita. Tässä tilanteessa näyttää painaneen nyt kovasti huoli siitä, miten Meri-Lapin puolella sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat tulevaisuudessa hoidettua kokonaisuutena.

Rinne toteaa, että maakunnan sisällä asioitten hoidosta tuntuu vallitseva syvä epäluottamus, minkä taustalla on hallituksen politiikan sisällöstä syntyvä epävarmuus.

– Todella toivon, että löytyy, niin kunnallisjärjestön (Kemin SDP) puheenjohtaja Pekka Tiitinen totesi A-studiossa, ratkaisu, jossa julkiset palvelut on myös Länsi-Lapin puolella tulevaisuudessakin palvelurakenteen perusta.

”Ei hallitus voi siirtää omaa vastuutaan tästä sotkusta kuntatason päättäjille.”

Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan Meri-Lapin tapahtumat eivät ole ”ihan linjassa” sen kanssa, mitä hallituksen sote-uudistuksessa tavoitellaan.

– Näin isot tällaiset ratkaisut eivät oikein tunnu hyvältä tähän, hän sanoi eilen Demokraatille.

Rinne toteaa tähän, että ensinnäkin on hyvin vaikea hahmottaa, mikä on hallituksen sote-linja.

– Siellä on maakuntalinja, jossa keskustapuolue haluaa itselleen lisää valtaa, päästä suurempiin kasvukeskuksiin vallan ja rahan piiriin entistä isommalla panoksella. Toisaalta sitten kysymys on markkinamallista, jota kokoomus ajaa sote-palveluihin ja yhteiskuntaan yleisemminkin.

– Kyllä tässä nyt hallituksen pitää katsoa kovasti peiliin sotkusta, jonka ovat saaneet aikaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen. Ei hallitus voi siirtää omaa vastuutaan tästä sotkusta kuntatason päättäjille.

”Siellä on monissa kunnissa pelko.”

Rinteen mukaan iso kuva tilanteesta on se, että hallituksen epämääräinen markkinamalli ja rakennemuutoksen epämääräisyys on synnyttänyt kuntiin epätietoisuuden.

– Siellä on monissa kunnissa pelko siitä, että vanhat sote-kiinteistöt jäävät käyttämättömiksi ja kunnan taseen taakaksi rajoittaen kunnan muutakin toimintaa tulevaisuudessa. Se, mistä on vähän keskusteltu on se, että maakuntarakenne ja sosiaali- ja terveuspalveluiden markkinamalli tulee johtamaan myös siihen, että kuntien velkarahan hinta nousee olennaisesti. Se tulee vaikeuttamaan kuntien jäljelle jäävien palveluiden tuottamista ja järjestämistä merkittävästi.

Rinne toteaa, että julkisuudessa olleiden tietojen pohjalta Mehiläisen ja sairaanhoitopiirin sopimusluonnos olisi yli miljardin euron arvoinen sopimus Mehiläiselle 15 vuoden aikana.

Rinteen mukaan kyse on juuri siitä, mistä hallitusta on varoitettu eli verorahoja siirtyisi yksityisten yritysten voiton tekemiseen.

Mikäli sopimus purettaisiin, Mehiläiselle maksettava sopimussakko olisi Rinteen mukaan täysin kohtuuton kuntien kannalta.

– Tässä härskisti Mehiläinen käyttää hyväkseen sitä hätää, mikä ihmisillä on nyt omista palveluistansa.

HS-kysely: 65% haluaa lisää valinnanvapautta – enemmistö ei silti kasvattaisi yksityisten kakkua

Kuva: lehtikuva / milla takala

Enemmistö suomalaisista haluaisi, että potilaan valinnanvapautta terveydenhuollossa lisätään merkittävästi, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Tätä mieltä on 65 prosenttia kyselyyn osallistuneista.

Vastaajista 22 prosenttia ei puolestaan haluaisi, että valinnanvapautta lisätään. 13 prosenttia ei osannut ottaa kantaa.

Se, miten valinnanvapaus toteutetaan, näyttää kuitenkin mietityttävän, HS kirjoittaa. 52 prosenttia vastaajista ei kannata ajatusta, että yksityisen tuotannon osuus terveydenhuollossa kasvaisi. 30 prosenttia pitää hyvänä sitä, että yksityisten osuus terveydenhuollossa kasvaa.

Poliittinen suuntautuminen vaikuttaa mielipiteisiin vahvasti. Kokoomuslaisittain ajattelevista 80 prosenttia haluaisi, että valinnan mahdollisuuksia lisätään. Penseimpiä ovat vasemmistoliiton kannattajat, mutta heistäkin 42 prosenttia haluaisi potilaalle nykyistä enemmän valinnan mahdollisuutta.

Kantar TNS haastatteli tutkimusta varten noin 1 100 ihmistä marraskuussa. Virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Eduskunta: ”Häirintätapauksia on edelleen ja työtä jatketaan”

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Eduskunta tiedottaa, että talossa on pitkään tehty työtä seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Talon mukaan häirintää ei sivuuteta eikä siitä vaieta.

”Vaikka tuloksia on saavutettu, ei eduskunta voi tyytyä muuhun kuin nollatoleranssiin. Häirintätapauksia on edelleen ja työtä jatketaan.”

Eduskunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan käsitellyt toimia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi.

Useita kansanedustajien avustajia ja eduskuntaryhmien työntekijöitä on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi tämän vaalikauden aikana eduskunnassa. Asia käy ilmi Ylen tekemästä kyselystä, johon vastasi 95 ihmistä.

Suurimmassa osassa vastauksista toistuu kertomus, että ahdistelijalla on ollut valta-asema suhteessa ahdisteltavaan. Näissä tapauksissa uhrit viittaavat lähes yksinomaan kansanedustajiin.

Eduskunta keskustelee tänään seksuaalisesta häirinnästä. Aloitteen ajankohtaiskeskustelusta on tehnyt suurin oppositiopuolue SDP. Sen mukaan kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta aiheesta

AVAINSANAT

Kokoomuslaiset sanovat nyt suoraan: ”Tuhansien tekijöiden joukkoon mahtuu valitettavasti kuitenkin myös mätiä omenia”

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

Kokoomuksen kansanedustajate, entiset huippu-urheilijat Pauli Kiuru, Sari Multala (purjehdus), Veera Ruoho ja Sinuhe Wallinheimo vetoavat, että liikunta- ja urheiluharrastusten parissa tapahtuvaan häirintään puututaan vakavasti.

Kansanedustajien mukaan olisi syytä myös tarkastella, voisiko lainsäätäjä tehdä vielä lisätoimia asiaan puuttumiseksi.

”Lasten ja nuorten liikunnan parissa työskentelee satojatuhansia vapaaehtoisia. He tekevät arvokasta työtä, josta meidän on syytä olla kiitollisia. Tuhansien tekijöiden joukkoon mahtuu valitettavasti kuitenkin myös mätiä omenia. Koko urheilukentän tulee kantaa kortensa kekoon, jotta jokaisella urheiluharrastajalla on mahdollisuus turvalliseen harrastamiseen”, kolmikko sanoo tiedotteessaan.

Vuonna 2014 tuli voimaan ”laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä”. Tavoitteena oli suojella alaikäisten lasten henkilökohtaista koskemattomuutta. Lain toimeenpanossa on kuitenkin ilmennyt haasteita.

Vuonna 2016 rikostaustaote pyydettiin vain 3 427 henkilöstä, vaikka hallituksen esityksessä vuosittaiseksi määräksi arvioitiin 20 000–40 000 otetta. Selvityksen pyytäminen on lisäksi lain mukaan vapaaehtoista. Menettelyä haittaa myös se, että rikostaustaotteen pyytämiseen pitää olla kirjallinen suostumus vapaaehtoiseksi pyrkivältä. Lisäksi lakia sovelletaan vain sen voimaantulon jälkeen toimintaan mukaan tulleisiin vapaaehtoisiin, jolloin laaja pitkään toimineiden vapaaehtoisten joukko jää lain soveltamisalan ulkopuolelle, kokoomuskansanedustajat muistuttavat.

”Nyt voisi olla hyvä paikka kutsua lasten ja nuorten kanssa töitä tekevät harrastusjärjestöt koolle ja arvioida sitä, kuinka hyvin laki on ottanut paikkansa harrastustoiminnassa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa ilman häirintää. Kaikki, mitä asian eteen voidaan tehdä, on tehtävä.”

Keskustelua aiheesta

”Uhrit viittaavat lähes yksinomaan kansanedustajiin” – Ylen kysely: seksuaalista häirintää myös eduskunnassa

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

Useita kansanedustajien avustajia ja eduskuntaryhmien työntekijöitä on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi tämän vaalikauden aikana eduskunnassa.

Asia käy ilmi Ylen tekemästä kyselystä, johon vastasi 95 ihmistä. Heistä 13 sanoi joutuneensa häirinnän kohteeksi kuluvan vaalikauden aikana. Loput eli 82 vastaajista ei ollut kokenut häirintää työssään eduskunnassa.

Suurimmassa osassa vastauksista toistuu kertomus, että ahdistelijalla on ollut valta-asema suhteessa ahdisteltavaan. Näissä tapauksissa uhrit viittaavat lähes yksinomaan kansanedustajiin.

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki häirinnästä kertoneet ovat naisia.

Kysely lähetettiin kaikille eduskunta-avustajille ja -ryhmien työntekijöille eli yhteensä 223 ihmiselle.

Eduskunta keskustelee tänään seksuaalisesta häirinnästä. Aloitteen ajankohtaiskeskustelusta on tehnyt suurin oppositiopuolue SDP. Sen mukaan kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta aiheesta

Haatainen avaa tänään eduskunnan ajankohtaiskeskustelun seksuaalisesta häirinnästä

Kuva: Meeri Koutaniemi
SDP:n Tuula Haatainen on ensimmäinen allekirjoittaja #Metoo-keskustelualoitteessa, jota on tuettu myös muista puolueista.

Eduskunta keskustelee tänään seksuaalisesta häirinnästä.

Aloitteen ajankohtaiskeskustelusta on tehnyt suurin oppositiopuolue SDP. Sen mukaan kansanedustajat ja eduskunta eivät voi vaieta aiheesta.

Sosiaalisesta mediasta liikkeelle lähtenyt #metoo-kampanja on nostanut seksuaalisen häirinnän otsikoihin kotimaassa ja maailmalla, mutta Suomen politiikassa asia ei ole noussut puheenaiheiden kärkeen.

– Nyt on tullut aika, että poliittiset päättäjät ottavat asian esille ja alkavat tehdä töitä sen eteen, että seksuaalinen häirintä saadaan kitkettyä yhteiskunnastamme, SDP vaati aloitteessaan.

SDP:n presidenttiehdokas, kansanedustaja Tuula Haatainen avaa keskustelun aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana. Hän katsoo, että keskeisten poliitikkojen, kuten ministerien, kansanedustajien ja puolueiden puheenjohtajien, pitää ottaa kantaa häirintää vastaan.

– Keskeinen asia tässä on se, että tehdään selväksi, että tämä ei ole oikein, vaan se on raukkamaista käyttäytymistä, jos toista painostetaan ja harrastetaan seksuaalista häirintää, sanoi Haatainen STT:lle.