”Tehty säästöpäätöksiä, jotka kohdistuvat aivan väärään osoitteeseen” – Haatainen pohti arvoja D-studion haastattelussa

Kuva: Nora Vilva

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen oli maanantaina Demokraatin D-studion vieraana. Haastattelua oli mahdollisuus seurata klo 10-10:30 Facebook-livessä.

Haatainen valotti kampanjansa askelmerkkejä. Hän aikoo tehdä oman näköistä kampanjaa, jossa korostuu kohtaaminen ihmisten kanssa.

– Tulen kiertämään ahkerasti ja järjestämään tilaisuuksia. Haluan, että menemme asiat edellä. Puhutellaan ihmisiä – ja kuunnellaan. Ihmisten pitää kokea, että he ovat myös tulleet kuulluksi, hän painotti.

Tavoitteena on perinteisistä vaalikampanjoista eroava ote. Kansalaiset ovat tervetulleita mukaan sitä tekemään.

Kampanjassa puhutaan arvoista.

– Usein arvopuhe saattaa jäädä ulkokohtaiseksi ja vähän sanahelinäksi, Tuula Haatainen myöntää.

Hän perustaa arvot arkiseen elämään.

Haastattelussa Haatainen otti esimerkiksi lapset ja nuoret – ja sen, miten tasa-arvo arvoperustana koskee heitä.

– Se liittyy vahvasti siihen, että jokaisella lapsella on oikeus ja mahdollisuus kunnolliseen ja laadukkaseen varhaiskasvatukseen. Nyt tämän hallituksen toimesta subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on rajattu.

– Se on rajattu niin, että vanhempien työmarkkina-asema määrittelee sen, kuinka monta tuntia lapsi saa olla varhaiskasvatuksessa.

Jos kotona on työtön vanhempi, lapsi saa vain puolipäiväisen hoitopaikan.

– Viestiä kuuluu, että osassa hoitopaikoista tällainen lapsi ei saa esimerkiksi lounasta, koska hän tulee sinne iltapäivällä, eikä hänelle tarjota siihen aikaan maksutonta ruokaa. Ei hän ole saanut välttämättä sinä päivänä kotonakaan ruokaa.

Haataisen mukaan nyt on tehty päätöksiä, joilla kohdistetaan säästöt aivan väärään osoitteeseen. On unohtunut, että tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa.

Hän tähdentää, että kaikessa päätöksenteossa on muistettava lopputulema: miten kansalaisia kohdellaan.

Epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ei pidä päästää kasvamaan.

Keskeisenä arvona hän nostaa esiin oikeudenmukaisuuden.

Moni kansalainen kokee tällä hetkellä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta.

– Se johtuu siitä, että säästöjä ja leikkauksia on kohdistettu niihin ihmisiin, joilla jo menee entuudestaan huonosti – ja samanaikaisesti annetaan verohelpotuksia niille, joilla menee todella hyvin.

– Tällaista epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ei pidä päästää kasvamaan.

Suomessa vallitseva yhteiskuntarauha ei synny itsestään, Haatainen huomautti.

– Ihmisten pitää kokea, että tämä yhteiskunta on heitä varten ja he antavat sille sen panoksen minkä pystyvät ja heitä kohdellaan sitten saman arvoisesti.

Pienet arjesta lähtevät esimerkit ovat isoja asioita, kun niitä tarkastellaan yhteiskunnan tasolla.

(juttu jatkuu videon alla)

Haataista haastatteli Demokraatin verkon toimituspäällikkö Rane Aunimo. Hän kysyi, miten Haatainen ehdokkaana eroaa muista arvoista puhuvista presidenttiehdokkaista, kuten vihreiden Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton Merja Kyllönen.

Haatainen haluaa jättää erot äänestäjien arvoitavaksi, mutta myöntää, että yhteistä rajanpintaa löytyy, esimerkiksi ympäristökysymyksissä.

Ilmastonmuutosta ei voi sivuuttaa eikä vähätellä, hän korosti.

– Ilmasto on lämpenemässä ja se pitää saada pysäytettyä. Toivon, että se on politiikan painopiste niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Se pitää ottaa vakavasti.

Trumpin vähätteleviä puheita ilmaston lämpenemisestä hän pitää vastuuttomina.

Haataista pyydettiin pohtimaan myös istuvan presidentin (Sauli Niinistö) ja hänen edeltäjänsä Tarja Halosen linjoja ja niiden eroja.

Haataisen mielestä Halonen kunnostautui vahvasti globaaleissa kysymyksissä.

– Suuret ongelmat maailmassa ovat äärimmäinen köyhyys ja ympäristömuutos. Ne nivoutuvat toisiinsa.

– Tarja Halosen otteissa oli hyvää, että hän korosti näitä globaaleja asioita, YK:n merkitystä – ja rakenteellista otetta kansainväliseen politiikkaan. Pitää olla mekanismeja, niitä vahvistaa ja olla itse aktiivinen edistämässä näiden asioiden hallintaa ja korjausta asioiden tilaan.

Haataisen katsoo Halosen puhuneen ja puhuvan edelleen kovista tulevaisuuden kysymyksistä – juuri niistä mistä pitää puhua.

– Olemme koulutettu, hyvinvoiva maa. Meillä on resursseja, me pystymme tekemään tässä ja meitä varmasti myös kuunnellaan.

Sauli Niinistön Haatainen sanoo pitäneen huolta yhteyksistä naapurimaihin, mikä on tärkeää.

Suurvaltajohtajien tapaamisessa presidentti on tehnyt oikein hyvää työtä.

Haataisen mukaan rakenteiden pitäisi muuttua niin, että on olemassa toimivia keskusteluyhteyksiä riippumatta siitä, kuka milloinkin mitäkin maata johtaa.

– Henkilötasolla on hyvä päästä yhteyksiin, mutta tarvitaan myös rakenteellista vahvistamista – ja sen näen Halosen jotolankana.

”Nyt lähdetään tekemään työtä voitto mielessä toiselle kierrokselle.”

Haastattelun lopuksi Tuula Haatainen sanoi, että presidenttikampanjassa siirrytään uuteen vaiheeseen kirkkaalla menestystavoitteella.

– Nyt lähdetään tekemään työtä voitto mielessä toiselle kierrokselle.

Eli toinen kierros on ainakin tulossa? Aunimo kysyi.

– Kyllä. Se on tulossa, Haatainen sanoi.

Ihalainen: Kaikkiin maakuntiin omiin vahvuuksiin rakentuvat kasvu, elinkeino- ja työllisyysohjelmat

Kuva: Jari Soini
Kansanedustaja Lauri Ihalainen.

– SDP:n vaihtoehtobudjetti peräänkuuluttaa oikeudenmukaisuutta, kaikkein mukana pitämisen tärkeyttä sekä kasvavan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämistä kansakunnan eheyden vaalimiseksi, kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.) summaa.

– SDP kantaa huolta siitä, miten pidemmän aikavälin kestävä kasvu turvataan ja sen tuella työttömyyttä lasketaan. Suomi tarvitsee osaamisperusteista vientivetoista kasvua ja innostavan ilmapiirin investoida sekä vahvaa tukea pk-yritysten ja yksinyrittäjien pärjäämiselle, hän jatkaa.

SDP on peräänkuuluttanut, että pidemmän aikavälin kasvu ja työllisyysasteen parantaminen edellyttävät lisärahoitusta tutkimukseen tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin sekä erityisesti koulutukseen. Tarvitaan uusia ideoita, tuottavuuden nostamista ja pk-yrityksien kansainvälistymisen tukea.

– Yritystukia uudistettaessa tulisin siirtää tukien painopistettä uuden luomiseen ja paikata hallituksen virheelliset innovaatiotukileikkaukset ja lisätä tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta.

SDP on vaihtoehtobudjetissaan hahmotellut tulevaisuuden teknologia- ja elinkeinopolitiikan tavoitteita muun muassa kiertotalouden ja palvelujen, mukaan lukien matkailun, edistämistä. Arktisen alueen kehittäminen avaa Suomelle uusia viennin ja työllisyyden mahdollisuuksia.

SDP esittää, että kaikissa maakunnissa laaditaan alueen omiin vahvuuksiin rakentuvat kasvu, elinkeino- ja työllisyysohjelmat. Niissä kaikki alueen toimijat voisivat sitoutua esimerkiksi sopimuspohjaisesti yhteisten tavoitteiden edistämiseen. Maakunnan yhteydet yrityksien, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden välillä ovat avainasemassa tulokselliselle toiminnalle.

– SDP haluaa, että julkinen talous on hyvässä kunnossa myös mahdollisen seuraavan talousnotkahduksen tullessa – vahva julkinen talous on paras puskuri hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiselle. Ei ole liikaa sanottu, että SDP:n vaihtoehtobudjetti on oikeudenmukaisuuden, työllisyyden ja kasvua vauhdittava vastuullinen esitys, Ihalainen päättää.

Kansanedustajien suuri ihmetys: Mihin hallitus unohti hätäkeskukset ja viinalain?

Kuva: lehtikuva/petteri lehtinen
Liikenneonnettomuus vaati kahden ihmisen hengen Hartolassa Itä-Hämeessä 4-tiellä 1.helmikuuta 2007. Nelostie oli suljettu liikenteeltä Hartolan keskustan kohdalla. Hämeen hätäkeskuksen tietojen mukaan onnettomuuden osapuolina ovat kuorma-auto ja kaksi henkilöautoa.

SDP:n hallintovaliokunnan kansanedustajat Sirpa PaateroMika Kari ja Joona Räsänen kiittävät hallituksen täydentävään budjettiehdotukseen sisältyneitä panostuksia poliisin, Suojelupoliisin ja Rajavartiolaitoksen resursseihin. Samalla kansanedustajat ihmettelevät, ettei hälytyskeskuksien resurssivajetta korjattu samalla. Myös varautuminen alkoholilain tuomiin resurssipaineisiin puuttuu esityksestä.

– Hätäkeskuslaitoksen kohdalla talousarvioon sisältyvä miljoonan euron leikkaus jo aiemmin aliresursoituun toimintaan uhkaa heikentää turvallisuusviranomaisten palvelutasoa ja henkilöstön työssä jaksamista kestämättömälle tasolle. Hätäkeskusten toimintakyvyn heikkeneminen näkyy merkittävällä tavalla muiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden toiminnassa, jossa se pidentää vasteaikoja, lisää tehtävämääriä ja aiheuttaa resurssien epätarkoituksenmukaista kohdentumista. On käsittämätöntä, että näitä leikkauksia ei poistettu täydentävässä talousarviossa, kansanedustajat painottavat.

– Turvallisuusviranomaisille joudutaan koko ajan etsimään välttämätöntä rahoitusta uusien tehtävien hoitoon. Perustoiminnan rahoitus on kuitenkin kroonisen alimitoitettua. On hämmästyttävää, miten hallitus samaan aikaan luo uusia resurssipaineita omilla toimillaan, kuten alkoholilain kohdalla on nähtävissä.

Sisäministeriön arvion mukaan alkoholilain uudistus aiheuttaa poliisille 170 henkilötyövuoden lisäystarpeen.  Poliisin henkilöstömenoja lisäisi muun muassa hälytystehtävien lisääntyminen erityisesti viikonloppuisin, työn painopisteaikojen muuttuminen, haitta- ja ylityökustannusten lisääntyminen, kiinniotettujen kuljetuskustannusten lisääntyminen, kiinniotettujen vartiointitarpeen lisääntyminen ja päihtyneiden henkilöiden rikosten selvittäminen sekä rikosten esitutkinta.

– Poliisi haluaisi täysin oikeutetusti pysyvyyttä ja ennakoitavuutta rahoituksensa suhteen. Nyt poliisin budjettia kuitenkin tarkastellaan kolmatta kertaa tänä vuonna. Tämä luo tarpeettomia rasitteita toiminnan suunnitteluun ja muutenkin kuormitetuille työntekijöille, jotka elävät pahimmillaan pätkätyösuhteissa.

Paperiliitto hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti

Kuva: Thinkstock

Paperiliiton liittovaltuusto hyväksyi tänään perjantaina yksimielisesti neuvottelutuloksen Paperiteollisuuden työehtosopimukseksi.

Sopimuskausi on kaksi vuotta 10.11.2017–30.11.2019.

Neuvottelutulos Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välisissä neuvotteluissa syntyi viikko sitten perjantaina. Paperiliiton tes-neuvottelukunta hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti. Samoin liiton hallitus päätti yksimielisesti esittää neuvottelutulosta liittovaltuuston hyväksyttäväksi.

”Kalliit hinnat vaikuttavat monen lapsiperheen talouteen” – SDP:n Taavitsainen vaatii koulukuvausmaksujen suitsimista

Satu Taavitsainen.

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen jätti ministerille kirjallisen kysymyksen koulukuvausten korkeista maksuista ja lasten arjen lähiympäristöissä tapahtuvasta markkinoinnista.

– Lasten valokuvat ovat ihania! Valitettavasti päiväkodeissa ja kouluissa otettavien jokavuotisten valokuvien kalliit hinnat vaikuttavat todella monen lapsiperheen talouteen, kertoo Taavitsainen.

– Lasten ja nuorten elämässä se, että voi saada samanlaisia tavaroita kuin ikätoverit, esimerkiksi juuri koulukuvia, on tärkeää yhteenkuuluvuuden rakentumiselle. Pidän päiväkoti- ja koulukuvapakettien hintojen suitsimista perheiden talouden ja lasten tasa-arvoisuuden kannalta tärkeänä asiana, tähdentää Taavitsainen.

Lasten valokuvat ovat ihania!

Taavitsaisen mukaan lapsiin kohdistetaan yhä enemmän vaikeasti tunnistettavaa markkinointia television, internetin ja puhelimen kautta. Kulutuskulttuurin voimistumiseen voidaan vaikuttaa hillitsemällä lapsiin suunnattua markkinointia ja ohjaamalla lapsia vastuulliseen kuluttamiseen ja kriittiseen medialukutaitoon. Avainasemassa tässä ovat kotien lisäksi päiväkodit ja koulut.

– Kysyin kirjallisesti ministeriltä, mihin toimiin hän aikoo ryhtyä päiväkoti- ja koulukuvien hintojen alentamiseksi ja miten hän aikoo puuttua lasten eriarvoistumiskehitykseen, joka alkaa jo päiväkodissa ja peruskoulussa. Kysyin myös, kuinka ministeri aikoo turvata lapsen aseman kuluttajana ja hillitä markkinointia lasten ja nuorten arjen lähiympäristöissä.

Halla-aho: Tämä on syytä lopettaa nyt – ”Meille on siitä pelkkää haittaa”

Kuva: lehtikuva/jussi moilanen
Jussi Halla-aho.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho katsoo, että kinastelu puolueesta irtautuneiden sinisten kanssa on aika lopettaa. Halla-ahon mukaan vaikuttaa siltä, että perussuomalaisten sanomat eivät ylitä median uutiskynnystä, elleivät ne liity maahanmuuttoon tai riitelyyn sinisten kanssa.

– Sinisille meitä vastaan hyökkäily meitä vastaan on ainoa keino saada julkisuutta. Muille puolueille se on herkkua, mutta meille siitä on pelkkää haittaa, Halla-aho sanoi.

Halla-aho oli puolueen tiedotustilaisuudessa närkästynyt Yleisradiolle siitä, että se ei keskiviikon pääuutislähetyksessään maininnut perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia, vaikka muiden oppositiopuolueiden kannat esiteltiin.

– Perussuomalaiset olivat mystisesti lakanneet olemasta. Yksi syy voi tietysti olla, että perussuomalaiset esitti Yleisradion rahoituksen leikkaamista, Halla-aho moitti.

Halla-aho ennakoi, että edessä voi olla hallituskriisi itsenäisyyden juhlavuoden ja presidentinvaalien jälkeen, jos sote-uudistus taas jumittuu perustuslakivaliokuntaan.

– Hallitusta pitää kasassa lähinnä se, että tämänhetkiset heikot hallituskumppanit ovat kokoomukselle paras mahdollisuus saada oma kärkihankkeensa, eli sote-uudistus, läpi.