Huvudnyheter

Thomas Wallgren: En stor seger!

Thomas Wallgren
Thomas Wallgren
Thomas Wallgren

Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt motioner som innebär framsteg i både arbetet mot skatteflykt och för papperslösas rätt till bland annat nödvändig vård och rättshjälp.

 

Det är två frågor som fullmäktigeledamot Thomas Wallgren (SDP) jobbat hårt för i flera år.

– Det var mycket viktigt att båda motionerna gick igenom samtidigt. Det här var ett genombrott både politiskt och psykologiskt.

 

Grundtanken i hans lokalpolitiska engagemang i huvudstaden är att man kan göra någonting även lokalt mot de globala problemen.

Det finns en utbredd förståelse för att så är fallet till exempel i klimatfrågor. Däremot har exempelvis de nu aktuella frågorna om migration och skatteflykt i stor utsträckning setts som utmaningar som måste tacklas globalt. Wallgrens övertygelse som nu burit frukt är att det ena inte utesluter det andra. Solidarisk handlingskraft behövs på alla nivåer.

Motionen om att förbättra de så kallade papperslösas ställning godkändes redan i stadsstyrelsen och slutligen även i fullmäktige på onsdag kväll. Motionen var förankrad hos De gröna och Vänsterförbundet och vann stöd också hos Centern och SFP. Rösterna föll 45-39.

 

– Det är en stor seger! utbrister Wallgren.

 

– Det principiellt viktigaste är att stödet utvidgas och gäller alla, inte endast barn och gravida. Andra papperslösa har hittills haft rätt till vård endast i brådskande fall. Nu ska de har rätt även till nödvändig vård. Det är viktig ur humanitär synpunkt och samtidigt vet vi också att primärvården är billig och specialistvården dyr, säger Wallgren.

 

Störst betydelse fäster han ändå vid den sociala aspekten. Genom den godkända motionen finns bättre grund för att integrera och skapa positiva upplevelser som förebygger självmord och risk för radikalisering.

Helsingfors stad ska även erbjuda rättshjälp genom att köpa tjänster av föreningen Flyktingrådgivningen. Därtill betonas kraftigt att personalen inte får ange sina kunder.

– Ett stort problem idag är att papperslösa inte vågar uppsöka till exempel vård för att de är rädda att personalen ringer polisen. Nu sätter vi stopp för angiveriet, säger Wallgren som påminner om att människor inte alltid blir kvar i Finland för att de har ett val. Det finns många som faktiskt inte kan åka tillbaka, som hellre begår självmord här.

 

Egna gruppen delad

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen var inte enig i frågan. Rösterna internt föll 6-6. De som röstade annorlunda än Wallgren röstade för vidare beredning. Det skänker enligt Wallgren en tröst att ingen uttryckligen röstade emot att hjälpa papperslösa, endast för att bereda ärendet vidare, vilket fullmäktigemajoriteten alltså inte ansåg nödvändigt.

För att godkänna motionen röstade Thomas Wallgren, Pilvi Torsti, Nasima Razmyar, Mohamed Abdirahim, Sinikka Vepsä och Johanna Laisaari. För vidare beredning röstade Eveliina Heinäluoma, Eero Heinäluoma, Pentti Arajärvi, Maija Anttila, Ville Jalovaara och Jukka Järvinen.

 

Wallgren visste att gruppen var splittrad och understryker att man inom gruppen resonerar på två olika sätt. Alla vill hjälpa, men i olika utsträckning. Därtill upplever Wallgren att det överlag finns många som anser att hjälp för en utsatt grupp som de papperslösa är bort från andra utsatta grupper, någonting han inte skriver under. Tvärtom anser han att det ligger i allas intresse att alla har det bra.

– Att SDP är delade är för att vi så att säga står mitt i byn, säger Wallgren och konstaterar att partiet tappat väljare till både De gröna och Sannfinländarna i Helsingfors, vilket förklarar dels ett motstridigt väljartryck, dels svårigheten i en linje som förenar.

– Vi är den rörelse som kan fånga in både de finländare som förlorat i globaliseringen och papperslösa. Det är inte lätt, men socialdemokraterna kan vara den rörelsen. Den socialdemokratiska rörelsen i hela Europa förintas om vi inte tydligare än förut håller fast vid våra grundläggande värderingar. På det sättet är det ingen liten fråga för vår rörelse.

 

Skatteflykten ska motarbetas

Eftersom motionen om papperslösa godkändes av stadsstyrelsen var Wallgren optimistisk om chanserna i fullmäktige. På motsvarande sätt var han inställd på att motionen om att motarbeta skatteflykt skulle gå samma öde till mötes som i stadsstyrelsen där den inte vann tillräckligt stöd.

Att motionen godkändes innebär nu konkret att företag vid upphandlingar ska uppmanas redogöra för sitt skatteavtryck. Det är av juridiska skäl frivilligt. Om ett företag vägrar rapportera om saken väcker det ändå misstankar som kan skada företagets image. Om en del storföretag lämnar in en rapport som visar hur skatteflykten görs gynnar det opinionen mot systemet som möjliggör skatteflykt.

– Vi kan få insikter om vilka regler som måste ändras. Företag kan inte uteslutas i en upphandling på grund av skatteflykt. Men om de nu låter bli att rapportera kan folk dra sina egna slutsatser, säger Wallgren som hade arbetet mot skatteflykt som ett centralt tema i sin valkampanj.

 

– Om det här sprider sig till många kommuner och Finland i Europa går det tydligare att granska vilka företag som inte lämnar in rapporter, men vinner upphandlingar. Genomslaget kan bli stort.

 

Arbetet tar inte slut i och med att motionen godkänts. Wallgren säger att det finns flera saker att ta itu med nästa år. Dessutom är SDP:s program mot skatteflykt som presenterades tidigare i år är ständigt aktuellt.

 

Förutom motionen och nämnda program påminner Wallgren om att Jutta Urpilainen under sin tid som finansminister tog flera initiativ mot skatteflykt.

– Det som hände igår var en del av vår rörelses systematiska arbete, ett arbete som kommer fortsätta i många år. Skatteparadis utgör ett dödligt hot som fortfarande är på frammarsch, säger Thomas Wallgren.

 

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast