MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Thomas Wallgren: En stor seger!

Thomas Wallgren

Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt motioner som innebär framsteg i både arbetet mot skatteflykt och för papperslösas rätt till bland annat nödvändig vård och rättshjälp.

 

Det är två frågor som fullmäktigeledamot Thomas Wallgren (SDP) jobbat hårt för i flera år.

– Det var mycket viktigt att båda motionerna gick igenom samtidigt. Det här var ett genombrott både politiskt och psykologiskt.

 

Grundtanken i hans lokalpolitiska engagemang i huvudstaden är att man kan göra någonting även lokalt mot de globala problemen.

Det finns en utbredd förståelse för att så är fallet till exempel i klimatfrågor. Däremot har exempelvis de nu aktuella frågorna om migration och skatteflykt i stor utsträckning setts som utmaningar som måste tacklas globalt. Wallgrens övertygelse som nu burit frukt är att det ena inte utesluter det andra. Solidarisk handlingskraft behövs på alla nivåer.

Motionen om att förbättra de så kallade papperslösas ställning godkändes redan i stadsstyrelsen och slutligen även i fullmäktige på onsdag kväll. Motionen var förankrad hos De gröna och Vänsterförbundet och vann stöd också hos Centern och SFP. Rösterna föll 45-39.

 

– Det är en stor seger! utbrister Wallgren.

 

– Det principiellt viktigaste är att stödet utvidgas och gäller alla, inte endast barn och gravida. Andra papperslösa har hittills haft rätt till vård endast i brådskande fall. Nu ska de har rätt även till nödvändig vård. Det är viktig ur humanitär synpunkt och samtidigt vet vi också att primärvården är billig och specialistvården dyr, säger Wallgren.

 

Störst betydelse fäster han ändå vid den sociala aspekten. Genom den godkända motionen finns bättre grund för att integrera och skapa positiva upplevelser som förebygger självmord och risk för radikalisering.

Helsingfors stad ska även erbjuda rättshjälp genom att köpa tjänster av föreningen Flyktingrådgivningen. Därtill betonas kraftigt att personalen inte får ange sina kunder.

– Ett stort problem idag är att papperslösa inte vågar uppsöka till exempel vård för att de är rädda att personalen ringer polisen. Nu sätter vi stopp för angiveriet, säger Wallgren som påminner om att människor inte alltid blir kvar i Finland för att de har ett val. Det finns många som faktiskt inte kan åka tillbaka, som hellre begår självmord här.

 

Egna gruppen delad

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen var inte enig i frågan. Rösterna internt föll 6-6. De som röstade annorlunda än Wallgren röstade för vidare beredning. Det skänker enligt Wallgren en tröst att ingen uttryckligen röstade emot att hjälpa papperslösa, endast för att bereda ärendet vidare, vilket fullmäktigemajoriteten alltså inte ansåg nödvändigt.

För att godkänna motionen röstade Thomas Wallgren, Pilvi Torsti, Nasima Razmyar, Mohamed Abdirahim, Sinikka Vepsä och Johanna Laisaari. För vidare beredning röstade Eveliina Heinäluoma, Eero Heinäluoma, Pentti Arajärvi, Maija Anttila, Ville Jalovaara och Jukka Järvinen.

 

Wallgren visste att gruppen var splittrad och understryker att man inom gruppen resonerar på två olika sätt. Alla vill hjälpa, men i olika utsträckning. Därtill upplever Wallgren att det överlag finns många som anser att hjälp för en utsatt grupp som de papperslösa är bort från andra utsatta grupper, någonting han inte skriver under. Tvärtom anser han att det ligger i allas intresse att alla har det bra.

– Att SDP är delade är för att vi så att säga står mitt i byn, säger Wallgren och konstaterar att partiet tappat väljare till både De gröna och Sannfinländarna i Helsingfors, vilket förklarar dels ett motstridigt väljartryck, dels svårigheten i en linje som förenar.

– Vi är den rörelse som kan fånga in både de finländare som förlorat i globaliseringen och papperslösa. Det är inte lätt, men socialdemokraterna kan vara den rörelsen. Den socialdemokratiska rörelsen i hela Europa förintas om vi inte tydligare än förut håller fast vid våra grundläggande värderingar. På det sättet är det ingen liten fråga för vår rörelse.

 

Skatteflykten ska motarbetas

Eftersom motionen om papperslösa godkändes av stadsstyrelsen var Wallgren optimistisk om chanserna i fullmäktige. På motsvarande sätt var han inställd på att motionen om att motarbeta skatteflykt skulle gå samma öde till mötes som i stadsstyrelsen där den inte vann tillräckligt stöd.

Att motionen godkändes innebär nu konkret att företag vid upphandlingar ska uppmanas redogöra för sitt skatteavtryck. Det är av juridiska skäl frivilligt. Om ett företag vägrar rapportera om saken väcker det ändå misstankar som kan skada företagets image. Om en del storföretag lämnar in en rapport som visar hur skatteflykten görs gynnar det opinionen mot systemet som möjliggör skatteflykt.

– Vi kan få insikter om vilka regler som måste ändras. Företag kan inte uteslutas i en upphandling på grund av skatteflykt. Men om de nu låter bli att rapportera kan folk dra sina egna slutsatser, säger Wallgren som hade arbetet mot skatteflykt som ett centralt tema i sin valkampanj.

 

– Om det här sprider sig till många kommuner och Finland i Europa går det tydligare att granska vilka företag som inte lämnar in rapporter, men vinner upphandlingar. Genomslaget kan bli stort.

 

Arbetet tar inte slut i och med att motionen godkänts. Wallgren säger att det finns flera saker att ta itu med nästa år. Dessutom är SDP:s program mot skatteflykt som presenterades tidigare i år är ständigt aktuellt.

 

Förutom motionen och nämnda program påminner Wallgren om att Jutta Urpilainen under sin tid som finansminister tog flera initiativ mot skatteflykt.

– Det som hände igår var en del av vår rörelses systematiska arbete, ett arbete som kommer fortsätta i många år. Skatteparadis utgör ett dödligt hot som fortfarande är på frammarsch, säger Thomas Wallgren.

 

 

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää

Diskussion

Hur ska Finland se ut 2030? SDP bygger en grund med långsiktigt programarbete

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

ABL har träffat Antton Rönnholm för att diskutera hans första år som SDP:s partisekreterare och det inkluderande och omfattande programarbete som pågår.

Lue lisää