Internationellt

Tobaksbolag kan tvingas lämna ILO

Foto: Kara Santos/IPS
Tobaksförsäljare i Filippinernas huvudstad Manila säljer ett paket med 20 cigaretter för mindre än 1 euro.
Foto: Kara Santos/IPS
Tobaksförsäljare i Filippinernas huvudstad Manila säljer ett paket med 20 cigaretter för mindre än 1 euro.
Foto: Kara Santos/IPS
Tobaksförsäljare i Filippinernas huvudstad Manila säljer ett paket med 20 cigaretter för mindre än 1 euro.

Världens tobaksbolag har i stor utsträckning uteslutits inom FN-systemet. Nu kan en global kampanj leda till att de även tvingas lämna Internationella arbetsorganisationen, ILO, ett av tobaksbolagens sista fästen inom världsorganisationen.

Kravet på att tobaksbolagen ska uteslutas som medlemmar i ILO har presenterats i ett gemensamt brev till det Geneve-baserade FN-organets styrande organ. Kravet har undertecknats av nästan 200 organisationer som i olika delar av världen är engagerade i frågor som rör arbetsrätt och hälsa.

I uppmaningen skriver organisationerna att världens tobaksbolag inte hör hemma i ett FN-organ ”som arbetar för hyggliga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter”, eftersom det är en industri som utnyttjar tobaksodlare och andra arbetare genom ”orättvisa prisstrategier, exploaterande kontrakt och barnarbete”.

ILO:s styrande organ kommer att hålla ett två veckor långt möte som inleds den 26 oktober, och under detta möte väntas det komma ett beslut om arbetsorganisationen ska avbryta samarbetet med tobaksbolagen.

”Om ILO vill leva upp till sina löften om att kämpa för arbetsrätt, hyggliga arbetsförhållanden och sociala skyddsnät, bör beslutet vara enkelt. Det styrande organet måste förbjuda representanter från tobaksindustrin att delta inom ILO:s arbete”, skriver den Washington-baserade Kampanjen för tobaksfria ungdomar, CTFK, i ett uttalande.

Mark Hurley, chef för CTFK:s internationella arbete, säger till IPS att världens tobaksbolag i allt högre utsträckning satsar på fattigare länder, där det finns brister i reglerna och skydden mot tobaken.

– Låg- och medelinkomstländerna är den nya frontlinjen för denna dödliga industri, säger han.

Mark Hurley understryker att åtta av tio rökare i världen numera bor i låg- eller medelinkomstländer.

– Om trenden fortsätter kommer 80 procent av de tobaksrelaterade dödsfallen att inträffa i dessa länder år 2030.

Författarna av det brev som skickats till ILO:s styrande organ menar att tobaksbolagen utnyttjar sitt medlemskap i respekterade organ som ILO för att framställa sin verksamhet som respektabel – trots att de bär huvudansvaret för en industri som beräknas kunna ta livet av en miljard människor under det innevarande århundradet. Enligt brevet fortsätter tobaksbolagen att aggressivt marknadsföra sina hälsofarliga produkter i olika delar av världen, samt vilseleda allmänheten om produkternas hälsofaror och motarbeta alla åtgärder som görs för att minska bruket av tobak. ”Tobaksbolag som sprider död och sjukdomar över världen bör inte ha någon plats inom ett FN-organ, eller några andra respektabla organisationer”, står det i brevet.

Brevet har undertecknats av organisationer från en lång rad länder i världen.

Ett annat FN-organ, Världshälsoorganisationen, WHO, slår fast att de 181 länder som undertecknat dess konvention mot tobak måste införa effektiva åtgärder mot tobakens skadliga effekter. Dit hör höjda tobaksskatter, bildbaserade tydliga varningar på cigarettpaket, samt förbud mot tobaksreklam.

Mark Hurley påpekar att många länder i världen, även fattiga, genomfört åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar. Ett exempel är Uruguay, där rökning är förbjudet på alla offentliga platser, och ett annat Filippinerna där återkommande höjningar av tobaksskatten lett till att rökningen minskat under de senaste åren.

Mark Hurley säger vidare att WHO:s konvention tydligt slår fast att tobaksindustrins intressen står i strid med konventionens folkhälsomål.

– Vi uppmanar ILO att göra som andra internationella organisationer och organ och bryta banden till tobaksbolagen, säger han.

Inför ett tidigare möte inom ILO:s styrande organ togs en rapport fram om arbetsorganisationens relation till tobaksindustrin. Studien visade att tobak produceras i 124 länder och att närmare 60 miljoner människor i världen arbetar med att odla, skörda eller bearbeta tobaksplantor. ILO:s mål är att verka för att dessa arbetares grundläggande rättigheter respekteras.

Tobaksodlingar kräver mycket arbetskraft under hela processen från sådd till skörd, och författarna till studien slår fast att det handlar om ett hälsofarligt arbete, som bland annat kan leda till nikotinförgiftning.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa