Politiikka

Toivakka sai synninpäästön – Oikeuskansleri: Puheenvuoro oli kuitenkin väärinkäsityksille altis

Lehtikuva / Martti Kainulainen
Oikeuskanslerin mielestä ei voida osoittaa, että Lenita toivakka olisi harhauttamismielessä antanut eduskunnalle väärää tietoa.
Lehtikuva / Martti Kainulainen
Oikeuskanslerin mielestä ei voida osoittaa, että Lenita toivakka olisi harhauttamismielessä antanut eduskunnalle väärää tietoa.
Lehtikuva / Martti Kainulainen
Oikeuskanslerin mielestä ei voida osoittaa, että Lenita toivakka olisi harhauttamismielessä antanut eduskunnalle väärää tietoa.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ottanut kantaa kanteluihin, jotka koskivat silloisen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan (kok.) puheenvuoroja eduskunnassa viime huhtikuussa.

Toivakkaa arvosteltiin siitä, että hän olisi johtanut eduskuntaa harhaan puheenvuoroissaan, joissa oli kyse perheyhtiön perustamasta holdingyhtiöstä ja hänen osallisuudestaan kyseisen yhtiön perustamista koskevaan päätöksentekoon.

Toivakka syytti myös toista kansanedustajaa, Timo Harakkaa (sd.) valehtelusta, kun tämä otti esille Toivakan verojärjestelyt. Toivakka pyysi Harakalta myöhemmin anteeksi.

Oikeuskanslerin mielestä ei voida osoittaa, että Toivakka olisi antanut tarkoituksellisesti ja harhauttamismielessä eduskunnalle väärää tietoa asemastaan ja toiminnastaan perheyhtiössä holdingyhtiön perustamisen aikaan.

Oikeuskansleri kuitenkin totesi, että Toivakan puheenvuoroa 26. huhtikuuta voidaan pitää väärinkäsityksille alttiina. Epätarkkuus liittyi siihen, tuliko Toivakan asema perheyhtiössä holdingyhtiön perustamisen aikaan riittävän selkeästi esille.

Toivakka totesi puheenvuorossaan muun muassa, että hän ei ole ollut mukana perustamassa kiinteistöyhtiötä ja että hän henkilökohtaisesti ei ole ollut minkäänlaisissa järjestelyissä mukana.

Täysistuntoa johtavan puhemiehen tehtäviin kuuluu valvoa asiallisen kielenkäytön noudattamista.

Myöhemmässä keskustelussa 28. huhtikuuta Toivakka täsmensi, että hän on ollut perheyhtiön hallituksen jäsen vuoteen 2008 saakka ja että holdingyhtiö perustettiin 2007.

Oikeuskanslerin mukaan Toivakan menettelyä arvioitaessa on perusteltua antaa merkitystä myös sille, että Toivakka on jo marraskuussa 2015 kertonut julkisuudessa olleensa holdingyhtiön perustamisen aikaan perheyhtiö CM-Toivakka Oy:n hallituksen jäsen.

Toivakan selvityksen mukaan holdingyhtiön perustamista koskevaa asiaa ei missään vaiheessa käsitelty CM-Toivakka Oy:n hallituksessa vaan yhtiön operatiivinen johto toimi täysin oman toimivaltansa puitteissa. Oikeuskansleri katsoi, ettei käytettävissä olevan aineiston perusteella ole oikeudellisia perusteita kyseenalaistaa tätä Toivakan lausumaa.

Ministerinä toimivan kansanedustajan toiminta kuuluu oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan piiriin siltä osin, kun on kysymys kyseisen henkilön toiminnasta ministerin roolissa.

Oikeuskanslerin mukaan ministerin eduskunnalle antamien tietojen riittävyyden ja oikeellisuuden ensisijainen arvioija on kuitenkin eduskunta itse.

– Täysistuntoa johtavan puhemiehen tehtäviin puolestaan kuuluu ylläpitää istunnossa järjestystä ja muun muassa valvoa asiallisen kielenkäytön vaatimuksen noudattamista, oikeuskansleri linjaa viitaten valehtelusyytöksiin.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat