Internationellt

Trinidad: Insatser krävs för att skydda naturreservat

Foto: Peter Richards
Översvämning i Port of Spain.

Det behövs snabba åtgärder för att skydda naturreservatet Trinity Hills i Trinidad och Tobago, enligt befolkningen som bor i dess närhet. Det ekologiskt känsliga området är viktigt för de återstående skogsmarkerna i regionen Victoria-Mayaro.

IPS

Arbetarbladet

 

 

Några av hoten mot naturreservatet uppges komma från det svedjebruk som bedrivs i områdets ytterområden, men dessutom finns det uppgifter om att odlingar av marijuana bedrivs mitt inne i naturreservatet och att tjuvjakt hotar djurlivet. Vid sidan av detta har olje- och gasbolag installerat ledningar som löper rakt igenom naturreservatet, vilket anses vara ett hot mot både flora och fauna.

 

David Persaud, miljöchef vid Trinidad och Tobago utvecklingsdepartement, säger att för att komma tillrätta med problemen kommer det att krävas att många parter samarbetar. Han var ordförande för ett projekt för att skydda skogar och naturområden i landet som pågick fram till förra året, och fick då kännedom om de hot som finns mot Trinity Hills, ett område som populärt kallas ”Three sisters”. Samtidigt betonar han för IPS att det kommer att behövas en noggrannare utredning för att kunna slå fast hur omfattande problemen är i naturreservatet.

 

Regeringen i Trinidad och Tobago genomförde nyligen ett projekt tillsammans med FN-organet FAO för att i högre grad skydda naturen i det ekologiskt viktiga området. Enligt Internationella naturvårdsunionens skogsprogram innebär förlusten av skogsmarker i de engelsktalande delarna av Karibien ett hot mot många djurarter.

 

Minskande skogsområden innebär ett hot mot djurarter medan många lokala växtarter riskerar att gå förlorade.”

 

Eric Lewis, talesperson för den lokala ursprungsbefolkningen och Arvolon Wilson-Smith, ordförande för en lokal miljöorganisation, säger till IPS att både legala och illegala aktiviteter utgör ett hot mot naturreservatet Trinity Hills. Minskande skogsområden innebär ett hot mot djurarter medan många lokala växtarter riskerar att gå förlorade. De menar att svedjebruket och oljebolagen dessutom förorsakar föroreningar av luft, vatten och mark.

 

– Om lokalbefolkningen hade samma möjligheter som de som bor i städerna, så skulle de inte behöva bedriva illegala odlingar i naturreservaten, säger Eric Lewis.

 

Han menar att lokalbefolkningen sedan länge har tvingats leva utan tillgång en rad samhällstjänster.

 

Arvolon Wilson-Smith menar att en ökad ekoturism skulle kunna ge lokalbefolkningen nya möjligheter att försörja sig, vilket i sin tur skulle minska de illegala aktiviteter som bedrivs i naturreservatet. Hon menar att det finns flera attraktioner i området som skulle kunna locka turister, och säger att lokalbefolkningen i samarbete med miljömyndigheterna skulle kunna samarbeta för att motverka de miljöskador som förorsakas av både lagliga och illegala aktiviteter.

 

Enligt David Persaud vid utvecklingsdepartementet kommer myndigheterna att agera för att stoppa den olagliga verksamhet som bedrivs inom området. Men olje- och gasbolagens verksamhet är något annat, eftersom de har de fått de tillstånd som krävs av landets miljömyndigheter, menar han.

 

– Alla former av utveckling medför vissa effekter. Frågan gäller hur vi bemöter dessa miljöeffekter, säger David Persaud.

 

Den åsikten delas dock inte av Eric Lewis.

 

– Inget av oljebolagen har bidragit till någon form av hållbar utveckling i de områden där de verkar. Att de har tillstånd innebär inte att det de gör är bra för miljön, säger han.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mer om ämnet

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE