Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Tulevaisuus ja työn murros esillä eduskunnassa – SDP:n Mäkisalo-Ropponen: ”Sosiaaliturvan on luotava silta työstä toiseen, opiskeluiden ja työn välille”

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Yhteiskunnassamme tarvitaan nykyistä enemmän raja-aidat ylittävää rakentavaa arvokeskustelua siitä, millaisen yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuudessa haluamme, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen aloitti eduskunnan täysistuntosalissa pitämänsä SDP:n ryhmäpuheenvuoron.

– Tulevaisuus ei vyöry päällemme. Voimme rakentaa sitä yhdessä, Mäkisalo-Ropponen jatkoi.

Eduskunnan täysistunnossa järjestetään tänään palautekeskustelu tulevaisuuselonteon ensimmäisestä osasta. Selontekoa on käsitelty tulevaisuusvaliokunnassa.

Tulevaisuusselontekojen tehtävä on tunnistaa tulevaisuudessa huomiota vaativia asioita yli hallituskausien ja niissä linjataan valtioneuvoston yhteistä tahtotilaa tulevaisuuden rakentamiseksi. Selonteon ensimmäisessä osassa esitellään vallitsevaa tilannekuvaa. Toisessa, kesällä valmistuvassa osassa käsitellään puolestaan ratkaisuja ongelmiin.

Tänään käytävässä palautekeskustelussa huomio kiinnittyy etenkin koulutukseen, tulevaisuuden työelämään ja sosiaaliturvaan.

Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mäkisalo-Ropponen korosti puheessaan, että selonteossa korostuu myös valiokunnan tärkeänä pitämä viesti: Työ ei lopu, mutta se muuttaa muotoaan.

– Teknologian kehittyessä syntyy koko ajan uutta työtä ja uusia ammatteja. Samalla toki joitakin ammatteja myös katoaa. Yksilöiden kannalta ammattien katoaminen voi olla menetys ja huonosti johdettuna johtaa työmarkkinoiden polarisoitumisen kasvuun. Tämän estämiseksi on löydettävä ratkaisuja, hän lausui.

Sosiaaliturvan uudistaminen on välttämätöntä.

Mäkisalo-Ropponen luonnehti työn murroksen isoksi kysymykseksi sen, millaista elämää tulevaisuudessa halutaan turvata esimerkiksi epätyypillisissä työsuhteissa oleville.

– Sosiaaliturvan uudistaminen on välttämätöntä. Me sosialidemokraatit korostamme, että sosiaaliturvan on luotava silta työstä toiseen, opiskeluiden ja työn välille sekä eri elämäntilanteiden muutoksiin.

– Mitä joustavampi ja turvallisempi sosiaaliturva muutostilanteissa on, sitä paremmin ihmiset voivat ja sitä helpompi on työllistyä. Korostamme myös sitä, että työlainsäädännön tulee turvata työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi samalla mahdollistaen uudet, innovatiiviset liiketoimintamallit ja työpaikat.

Mäkisalo-Ropponen totesi lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen olevan niitä sosiaalisia investointeja, joiden varassa yhteiskunta kehittyy ja osaamiseen perustuva kilpailukykymme säilyy.

– Tämän päivän päätökset koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen resursseista joko estävät tai mahdollistavat tulevaisuudessa uutta työtä luovat innovaatiot.

– Välillä mietin, ymmärrämmekö me kaikki päättäjät, miten nopea tämä muutos on. Esimerkiksi päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Nyt pitäisi jo keskustella osaamistason laajemmasta nostosta.

Mäkisalo-Ropponen kiinnitti huomiota myös nuorisotyöttömyyteen sekä ilmastonmuutokseen.

Puheensa lopuksi Mäkisalo-Ropponen kiinnitti huomiota myös nuorisotyöttömyyteen sekä ilmastonmuutoksen merkitykseen tulevaisuuden työlle.

– Siksi selonteon toisessa osassa on erityisen tärkeä selvittää nuorisotyöttömyyden juurisyyt, niin että pääsemme vaikuttamaan oikeisiin asioihin oikeaan aikaan, Ropponen korostaa.

Ilmastonmuutoksesta hän totesi, että megatrendi tulee varmasti kaikkein eniten vaikuttamaan työhön ja tulevaisuuteen.

– Visio on tärkeä, mutta ratkaisuillakin on jo kiire.

Tulevasiuusselonteko on tuottanut yhteistä ymmärrystä yli vaalikauden.

Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Stefan Wallin (rkp) piti palautekeskustelun avauspuheenvuoron eduskunnassa.

– Tulevasiuusselonteko toimii ja on tuottanut yhteistä ja jaettua ymmärrystä yli vaalikauden, Wallin (RKP) totesi.

– Kuten ilmastonmuutos, myös työn murros on kiperä ongelma, joka edellyttää kansainvälistä yhteistyötä varsinkin EU-tasolla. Me voimme tehdä paljon työn liikkuvuuden eteen Pohjoismaissa. Mahdollisuuksia työntekoon voi parantaa muun muassa rajamuodollisuuksia purkamalla.

Hän korosti, että tulevaisuus muodostuu osin riippuen siitä, mitä ihmiskunta tekee tai jättää tekemättä juuri tänään.

– Yksi asia on ainakin varmaa, että työtä on tehtävä. Eikä työ tekemällä lopu.

 

Suomessa ei tarvitse keksi kaikkea tyhjästä.

Wallin vertasi nyt käynnissä olevaa murrosta puheessaan 1800-luvulla Suomessa tapahtuneeseen teollistumiseen.

– Olemme nyt samanlaisessa tilanteessa. Kyse ei ole vain uuden teknologian käyttöönotosta, vaan uusi teknologia muutti myös kulttuurimme. Sen miten liikumme, asumme ja syömme.

– Uusi työ syntyy näiden uusien teknologien ympärille. Suomen tulee asettaa rima korkealle ja olla edelläkävijä. Nopeat syövät hitaat.

Hän kuitenkin korostaa, että Suomessa ei tarvitse keksi kaikkea tyhjästä.

– Muutos on jo täällä. Lähes kaikki ammatit enemmän tai vähemmän muuttuvat, kaikki ei pysy mukana. Tasa-arvosta on siis pidettävä huolta. Erityisistä huolta on kannettava maamme tulevaisuuden, eri nuorten hyvinvoinnista.

Hän huomautti lisäksi, että valiokunta katsoo myös muiden tekijöiden kuin digitalisaation vaikuttavan työn murrokseen.

– Esimerkiksi kestävä kehitys nousee tässä suureen rooliin.

Wallin korosti puheessaan myös perinteisen työn sekä koulutuksen huomioimista puhuttaessa työn murroksesta.

– Koulutus on paras keino muuttaa maailmaa.

Koulutus tapetilla.

Koulutuksen merkitys korostui myös muiden puolueiden ryhmäpuheissa. Esimerkiksi keskustan edustaja Aila Paloniemi  totesi ouheessaan, että Suomen vahvuus on ollut ja on tasa-arvoinen koulutus.

– Myös tulevaisuudessa jokaisella lapsella ja nuorella on oltava lompakon paksuudesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle, kuin itsellä on halua ja voimia. Keskustan eduskuntaryhmä tähdentää, että eriasteista koulutusta on oltava saatavilla koko maassa, Paloniemei sanoi.

Kokoomuksen Harri Jaskari  puolestaan totesi, että fiksut ihmiset tarvitsevat vahvaa koulutusta.

– Koulutuksen korrelaatio suhteessa työhön on jo nykyisin merkittävä. Vankka yleissivistys, laaja-alainen ymmärtämisen taito sekä kyky ja halu oppia uutta ovat tulevaisuuden kannalta avaintaitoja, Jaskari lausui.

Jaskari tarttui puheessaan myös sosiaaliturvaan ja paikalliseen sopimiseen.

– Sosiaaliturva ei jatkossa enää saa olla mikään tilkkutäkki, jossa joka askeleella on mietittävä, kannattaako työtä ottaa vastaan. Mutta millaisia turvaverkkoja? Sellaisia, jotka kannustavat ihmisiä ottamaan kaikenlaista työtä vastaan. Työ ja sosiaaliturva voidaan reaaliaikaisesti yhdistää vaikka tulorekisterillä. Kaikilla ihmisillä on oltava jokin arvokas yhteiskuntaan kiinnittymisen mahdollisuus.

– Emme tiedä etukäteen miten työelämä muuttuu, mutta ihmisen omaan kekseliäisyyteen voimme luottaa – ja siksi paikallisen ja yksilöllisen sopimusvapauden lisääminen on varmasti murroksen oloissa erittäin viisasta. Ketterä yhteiskunta pärjää muutostilanteissa, Jaskari muun muassa totesi. 

Keskustan työryhmä haluaa palauttaa kyläkauppojen tuen – ”Kaupan peruspalveluiden pitää olla kohtuudella ihmisten saatavilla”

Kuva: Kari Hulkko
Monelle kyläkaupalle on käynyt köpelösti. Kuvassa hylätty kyläkauppa Pälkäneellä vuonna 2009.

Keskustan aluekehitystyöryhmä kantaa huolta Suomen kyläkauppojen tilanteesta. Työryhmän mielestä valtion pitäisi ottaa uudelleen käyttöön kyläkauppojen tuki.

– Samaan aikaan, kun uutisissa kerrotaan kaupan suurten toimijoiden erinomaisista tuloksista, monet maaseutukylät ja jopa itsenäiset kunnat ovat menettäneet ainoat kauppansa, aluekehitystyöryhmä sanoo kannanotossaan.

Työryhmän mukaan kyläkauppojen toiminnan tukemiseen on keinoja, jotka eivät maksa paljon. Vaihtoehtoina keskustalaiset esittävät investointitukea aiemmin käytössä olleen mallin mukaan tai toimintatuki Ruotsin mallin mukaan.

– Yritys voi perustellusti sanoa, että sen tehtävänä ei ole ylläpitää kannattamatonta kauppaa. Valtion tehtävä on katsoa asiaa laajemmin. Kaupan peruspalveluiden pitää olla kohtuudella ihmisten saatavilla. Lisäksi kyläkaupoilla on ympäri Suomen tärkeä merkitys asukkaiden kohtaamispaikkana ja paikkakunnan elinvoiman tukijalkana, aluekehitystyöryhmä perustelee.

Investointi- tai toimintatuki

Kyläkauppojen investointituki otettiin käyttöön vuonna 2004. Sillä autettiin kyläkauppoja muun muassa toimitilojensa ja kylmäkalustonsa uudistamiseen. Tukea myönnettiin kaupunki- tai kuntakeskuksen ulkopuolella sijaitseville alle 2 miljoonan euron liikevaihdon kaupoille. Vuosittain tukea myönnettiin noin 1,5 – 2 miljoonaa euroa. Noin 30-35 kyläkauppaa sai tukea. Keskimäärin tuen suuruus oli muutama kymmenentuhatta euroa kauppaa kohti.

– Investointituki ei pelastanut kaikkia kyläkauppoja. Mutta lähes 200 kyläkauppaa se auttoi, kunnes Kataisen hallitus lopetti kyläkaupan tuen kokonaan vuonna 2012. Sen jälkeen kyläkauppojen määrän on vähentynyt noin 250:een, kun luku vuosituhannen vaiheessa oli noin 800, keskustan aluekehitystyöryhmä kertoo.

Työryhmä esittää Ruotsin mallin mukaista toimintatukea toiseksi vaihtoehdoksi kyläkauppojen tukemiseen. Työryhmän mukaan sen rahoitukseen on erilaisia vaihtoehtoja, myös kaupan itsensä rahoittamia.

– Samaan aikaan kun Kataisen hallitus lakkautti Suomessa kyläkauppojen tuen, Ruotsi otti käyttöön ”haavoittuvilla haja-asutusalueilla sijaitseville pienille kaupoille” myönnettävän suoran toimintatuen (ns. SGEI-tuen). Sitä myönnetään kauppaa kohti korkeintaan 300 000 kruunua vuodessa. Ruotsi käyttää siihen noin 3 miljoonaa euroa vuodessa, aluekehitystyöryhmä selvittää.

Keskustelua aiheesta

Harkimo jatkaa höykyttämistä: ”Mitkä tahot ovat vaikuttaneet asiantuntijoihin, jotta saadaan kallistettua venettä?”

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo sanoo, ettei huonoa sote-mallia saa päästää eteenpäin. Hän ei ole vakuuttunut ratkaisevista korjauksista, jotka ovat kääntäneet joidenkin asiantuntijoiden päätä.

Harkimon mukaan sote-pakettia on kyllä muutettu, mutta lähinnä siten, että siitä on karsittu ne elementit, joilla kolmen miljardin säästöjä oltaisi edes voitu saavuttaa.

”Pitkään aikaan ei myöskään ole enää puhuttu niistä keinoista, millä taataan myös pienten suomalaisten sote-yritysten pääsy mukaan palveluntarjoajien joukkoon. Kun tämä menetettiin, en ole enää varma, kannattaako uudistusta tehdä, vaikka hallituspuolueiden edustajien pitäisikin sen puolesta äänestää.”

Harkimo kirjoittaa näkemyksistään Savon SanomissaSamalla hän arvostelee sote-asiantuntijoita, jotka ovat kääntäneet kelkkansa.

”Minua kiinnostaa kovasti, mitkä tahot ovat vaikuttaneet asiantuntijoihin, jotta saadaan kallistettua venettä suuntaan tai toiseen. Olen aina tiennyt, että lääkebisneksessä lobataan kunnolla. Politiikassa ilmeisesti silti kaikkein eniten.”

Harkimon mielessä sotesta on esitetty pari hyvää vaihtoehtoa.

”Säädetään erillinen sote-laki, joka määrää yhdistämään perustason palvelut ja erikoissairaanhoidon samaan kuntayhtymään alle 250 000 asukkaan maakunnissa. Muissa kuudessa maakunnassa se on vapaaehtoista. Niissä maakunnissa, joissa perustason palvelut jäävät kuntien vastuulle, ne olisi järjestettävä yhteistyössä vähintään 50 000 asukkaan väestöpohjalla.”

”Tai sitten säädetään lailla viisi terveydenhuoltoaluetta, jotka vastaavat terveyspalveluiden järjestämisestä. Niiden rahoitus tulisi valtiolta ja Kelan terveysturva lääkekorvauksineen yhdistettäisiin näihin.”

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Eurooppaministeri moittii Suomen EU-linjaa – ”Heikkoitsetuntoinen mallioppilas”

Kuva: Lehtikuva / Mikko Stig
Eurooppaministeri Sampo Terhon mukaan Suomi antaa liikaa periksi kannoistaan EU:ssa.

Sinisten puheenjohtaja, eurooppaministeri Sampo Terho ottaa  blogissaan kantaa siihen, miten Suomen tulisi käyttää vaikutusvaltaansa EU:ssa.

Terhon mukaan Suomi ei nyt kerää luottamuspääomaa, vaan luovutuspääomaa.

– Suomen aseman kuvitellaan EU:ssa sitä mukaa aina vahvistuvan, kun annamme kannoistamme periksi, hän kirjoittaa.

– Suomi on EU-taipaleensa ajan ollut heikkoitsetuntoinen mallioppilas, joka on ennemmin hakenut muiden hyväksyntää kuin ajanut kansallista etuaan. Nyt on aika kasvaa aikuiseksi EU-jäseneksi.

Terhon mukaan siniset haluaa Suomen muuttavan EU-linjaansa siten, että Suomi uskaltaa käyttää vaikutusvaltaansa myös silloin, kun muut jäsenmaat eivät tue meitä – siis vaikka yksin, jos kysymys on yksimielisyyttä vaativista asioista.

Keskustelua aiheesta

HS-gallup: SDP nousi kokoomuksen kannoille – ”Tällaisia lukemia SDP:llä olisi pitänyt olla jo aiemmin”

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Antti Rinteen johtama SDP nousi hengittämään kokoomuksen niskaan.

Kokoomus ja SDP saisivat suurimman kannatuksen, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, ilmenee Helsingin Sanomien gallupista.

Gallupin mukaan kokoomusta kannattaa tällä hetkellä 21,1 prosenttia äänestäjistä ja SDP:tä 20,8 prosenttia äänestäjistä.

Kolmantena on keskusta 15,9 prosentin kannatuksella.

Politiikan tutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta sanoo, että SDP on vihdoin kyennyt ottamaan hyödyn suurimman oppositiopuolueen asemasta, ja Suomen suurimman puolueen paikasta kamppailee nyt kolmen sijaan kaksi puoluetta.

– Tämä on paluuta normaalitilanteeseen, jossa suurin oppositiopuolue pääsee hyödyntämään kansalaisten tyytymättömyyttä hallitukseen. Tällaisia lukemia SDP:llä olisi pitänyt olla jo aiemmin, Borg sanoo HS:lle.

Neljänneksi suosituin puolue on vihreät 14,5 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisia ja vasemmistoliittoa kannattaa 8,5 prosenttia äänestäjistä.

RKP:n kannatus on 4,1 prosentissa, kristillisten 3,2 prosentissa ja sinisten 1,4 prosentissa. Muut puolueet saavat kahden prosentin kannatuksen.

HS-gallupin on tehnyt tutkimusyritys Kantar TNS. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse reilut 2 400 ihmistä 19. helmikuuta ja 15. maaliskuuta välisenä aikana.

Suurimpien puolueiden kohdalla tutkimuksen virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta