Politiikka

Tuomioja tykittää rajusti: ”Sipilän hallitus ylittää surkeudessaan kaikki”

Lehtikuva / Markku Ulander
Erkki Tuomioja tykittää rajusti Juha Sipilän hallitusta.
Lehtikuva / Markku Ulander
Erkki Tuomioja tykittää rajusti Juha Sipilän hallitusta.
Lehtikuva / Markku Ulander
Erkki Tuomioja tykittää rajusti Juha Sipilän hallitusta.

Pitkäaikainen hallituksen ministeri ja SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja tylyttää rajusti tuoreimmassa Facebook-päivityksessään Juha Sipilän (kesk.) hallitusta mm. huolimattomuudesta lainvalmistelussa.

– Oikeuskanslerin madonluvut sille miten hallituksen kiireinen ja yliolkainen lainsäädännön valmistelu on johtanut lainsäädännön tason heikentymiseen ei ole uusi havainto. Olen itsekin jo vuosia sitten kirjoittanut siitä miten eduskunnassa on jo pitkään kiinnitetty huomiota siihen, miten lainsäädännön taso on heikentynyt ja miten valiokunnat ovat joutuneet korjaamaan jopa hallituksen esitysten kieliasua ja epäjohdonmukaisuuksia, Tuomioja lataa.

– Hallitukset ovat jo pitkään valmisteluttaneet esityksensä mieluummin virkatyönä tai jonkun selvitysmiehen (ani harvoin -naisen) kautta ja osin kokonaan ulkoistetuilta konsulteilla, joiden tuotoksia on aiheellisesti arvosteltu.

– Selvitysmiehiltä ja konsulteilta tilaaja saa yleensä varmimmin sitä mitä haluaa eikä omaa kantaa tarvitse koetella poikkeavien mielipiteiden kuuntelemisella tai vaihtoehtoisten mallien testauksella eikä edes vaivata lainsäädäntöasiantuntijoita esitysten tarkistamiseen. Tämä aiemman laaja-alaisen komiteatyön korvannut valmistelutapa on liittynyt myös politiikan painotuksen muutokseen hyvinvointivaltion laajentamisesta ja vahvistamisesta sen rajaamiseen ja heikentämiseen uusliberalismin hengessä.

Tältä kannalta voi tietysti katsoa Sipilän hallituksen vain jatkaneen edeltäjiensä huolimatonta tapaa, mutta kyennyt sen surkeudessaan sekä laadullisesti että määrällisesti ylittämään. Tuskin mikään aikaisempi hallitus on joutunut perumaan tai muuttamaan huolimattomasti ja ajattelemattomasti valmisteltuja esityksiään niin paljon kuin nykyinen.

Erityisen huolestuttavaa on näkyvä piittaamattomuus perustuslaista. Tässä kohdin voi siteerata entistä kokoomusministeri Jan Vapaavuorta, joka kiittää asiaan puuttunutta oikeuskansleria siviilirohkeudesta.

Vapaavuoren mukaan ”yksittäisiä esityksiä tai yksittäisten ministereitten tekemisiä kansleri on ennenkin kommentoinut, mutta näin yleinen kritiikki on jo ainutlaatuisuutensa takia otettava vakavasti.” Tämä on arvokas ja tärkeä kannanotto oikeistopoliitikolta, joka ei kiellä sitä ettei hän ”ole nykyisen perustuslain [eikä] sen pitkälle menneen tulkintakäytännön suuri ystävä. Se ei muuksi muuta sitä, että kaikkien – ja aivan erityisesti hallituksen – pitää sitä noudattaa. Jos hallitus ei maan perustuslakia kunnioita, kuka sitten? Kaikissa oloissa ja kaikkina aikoina pitää silti jaksaa kunnioittaa kulloistakin perustuslakia. Mitä tästä muuten tulisi?”

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat