Työaikalaista tulossa iso ongelma – AKT:n Piirainen: Hallitus vaarantaa nyt koko liittokierroksen

Kuva: Kari Hulkko
AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa 2016 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan työaikalain uudistusta. Keskusjärjestöt olivat neuvottelemassa. Vuoden päästä kesällä työryhmä lopetti niin työnantajien, työntekijöiden kuin yrittäjäjienkin jättäessä esitykseen eriävän mielipiteen.

Työministeri Jari Lindström (s.) ilmoitti, että hallituksen tehtäväksi jää ratkoa ongelmat ja työaikalaki uudistetaan. Uudistusta on sittemmin lykätty mahdollisesti ensi kevääseen saakka.

Hiljattin esimerkiksi STTK:n hallitus ärähti aikataulun siirrosta. Sen mukaan lain lykkääminen sotkee pahasti käynnissä olevaa liittokierrosta. Hyvällä tilannetta ei katsota SAK:n liitoissakaan. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ei anna kiitosta Lindströmin ja hallituksen toiminnasta.

– Jos Lindström taustajoukkoineen toimisi fiksusti, lausuntokierros analysoitaisiin nopeasti ja katsottaisiin ylipäänsä, onko aineksia uudistaa työaikalakia tältä pohjalta.

Piiraisen viesti hallitukselle onkin selkeä. Työaikalain linjausten pitää olla valmiina viimeistään vuoden loppuuun mennessä, mikäli asiassa halutaan edetä tällä vaalikaudella.

– Jos asia siirretään keväälle niin kuin Lindström on esittänyt, se tarkoittaa suomeksi sitä, että kaikista neuvottelukierroksen ratkaisuista pitäisi olla lopputulos ennen työaikalakiesitystä, Piirainen huomauttaa ja toteaa tällaisen marssijärjestyksen olevan väärä.

– Lindström vaarantaa nyt koko liittokierroksen.

”Varataan mahdollisuus käyttää kaikkia työkalupakissa olevia keinoja.”

Kikyn ulkopuolelle jääneellä AKT:llä ei ole tänä vuonna isoja sopimuksia katkolla. Sen sijaan vuoden päästä syksyllä tarkastellaan niin ahtaajien kuin huolinta-alan varastoterminaalisopimusta. Ahtaajien sopimuksessa on kyse siitä, käytetäänkö sopimuksen optiomahdollisuutta vai ei. Nämäkin kuviot työaikalaki uhkaa nyt Piiraisen mukaan sotkea.

– Jos vuoden päästä mietitään huolintalan ja ahtaajien sopimuksen tilannetta, työaikalailla on katsannossa erittäin suuri merkitys.

– Jos tämä hallitus aikoo työaikalakia uudistaa, asioiden on oltava esillä vuoden loppuun mennessä lausuntokierroksen palaute huomioiden. Jos hallitus ei tähän kykene, työaikalaki pitää siirtää suoraan seuraavan hallituksen agendalle. Se käy meille erittäin hyvin.

Piirainen toteaa hallituksen olevan suoraan EK:n ja Suomen Yrittäjien talutusnuorassa, kun se roikuttaa lakiesitystään.

– Odotetaan, että työehtosopimukset saadaan valmiiksi ja sen jälkeen tehtäisiin porvarihallituksen toimesta lakiuudistuksia, jotka ovat vain yrittäjien ja elinkeinoelämän mukaisia. Tämmöinen näkymä tässä on selvästi nähtävillä. Jos porvarihallitus haluaisi aidosti ja reilusti käsitellä asiat, he toisivat työaikalain vuoden loppuun mennessä esiin tai tunnistaisivat, että on niin paljon yhteensovittamattomia asioita, että uudistus siirretään suosiolla seuraavalle hallitukselle.

Ahtaajien ja huolinta-alan sopimuksia aletaan tarkastella loppukesästä 2018 lähtien.

– Jos siihen mennessä on vastoin meidän näkemyksiä tehty työaikalakimuutoksia, neuvotteluihin tulee sellainen vaikeuskerroin lisää, ettei se neuvotteluteitse helpota ratkaisua.

Piiraisen mukaan tällöinkin varataan mahdollisuus käyttää kaikkia työkalupakissa olevia keinoja työntekijöiden etujen ajamiseksi.

– Kun hallituksen pakkolakikuviota vastustettiin, koko ay-liike ilmaisi poliittisesti mieltä. Siihen on aina mahdollisuus, jos järki ei muuten voita, hän jatkaa.

Työaikalaissa piilee työturvallisuusriskejä.

Piiraisen mielestä kolmikantaisen työaikalakia pohtineen työryhmän toimeksianto ja työskentely oli sekavaa. Vahvasti erimielinen lopputulos taas oli aivan liian edullinen työnantajalle ja yrityksille.

– Se, että laki aina suojelee heikompaa osapuolta eli työntekijää ei tullut riittävän vahvasti esille. Työaikasuojelu heikkenisi oleellisesti, jos lakiuudistus toteutuisi sellaisenaan kuin työryhmä sen jätti.

Lausunnossaan AKT:kin nosti esille monta seikkaa. Se totesi esityksen ehdottavan merkittäviä työnantajaa hyödyttäviä joustoja ja nykyistä laajempia mahdollisuuksia käyttää jakso- ja yötöitä. Päivittäinen ja viikkotyöaika pitenisi työturvllisuuttakin vaarantaen.

– Tämä on väärä kehitys. Olemme pitkän aikajakson puitteissa saaneet sovittua noin 8 tunnin työpäivän 5 päivänä viikossa. Jos sitä keikutetaan, se antaa väärän signaalin työssä jaksamiseen, työurien pidentämiseen ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Jos verrataan eurooppalaisiin työaikoihin, suomalaiset työajat ovat jo riittävän joustavia eivätkä ne ole millään tavalla työllistämisen este, Marko Piirainen toteaa.

Hänen mukaansa yötyön ja yökuljetusten lisääminen olisi niin ikään työturvallisuusriski.

Suorastaan mahdoton on Piiraisen mukaan myös Suomen Yrittäjien hellimä esitys paikallisesta sopimisesta eli jos työpaikalla ei olisi pääluottamusmiestä, sopijaosapuoleksi kävisi luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja.

– Me emme tätä missään nimessä hyväksy. Työntekijöitä edustaa vain järjestäytynyt luottamusmies, joka kuuluu ammattiliittoon tai sitten työsuojeluasioissa työsuojeluvaltuutettu.

– Jos luottamusta halutaan rakentaa ja paikallista sopimista laajentaa työehtosopimuksen minimitasoja heikentämättä ja jos pöydän toisella puolella on järjestäytynyt luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, meillä ei ole mitään sitä vastaan.

Rajaumat riskeeraisivat neuvottelujen etenemisen.

Jos tarkastelee liittokierrosta kokonaisuutena, työaikalaki on Piiraisen mukaan iso uhkatekijä.

– SAK:n hallituksessakin asiaa on ruodittu moneen kertaan. Parasta aikaa neuvottelemassa olevat liitot ovat todenneet, että jos tämä jää ratkaisematta ja jäädään epätieotoisuuden varaan, omiin neuvottelutavoitteisiin pitää tehdä rajaumia. Tämä luo selvän uhkan koko liittokierrokselle ja sen menestymiselle.

AKT neuvotteli esimerkiksi omiin työehtosopimuksiinsa viime liittokierroksella tarkkoja rajauksia työaikapankkiin liittyen. Tuolloin oli ilmassa huhu ilmassa työaikalain uudistamisesta.

– Teimme tarkat rajukset, jotta vain pääluottamusmiehen kanssa sopimalla työaikapankki voidaan ottaa rajatusti käyttöön. Jos nyt työaikalakiluonnos jää lillumaan, jokainen muukin liitto joutuu tekemään tiukat määräykset, jottei laki missään olosuhteissa heikennä sopimuksia.

– Jos tasavallan hallitus haluaa pitää talouskasvusta, työpaikoista ja ostovoiman kehityksestä kiinni, miksi se varaa ristiriitaisilla lakiauudistuksillaan näitä hedelmiä pois, Piirainen kysyy.

ANC:n Jacob Zuman seuraaja selvillä tänään – ex-vaimoko?

Kuva: AFP PHOT/ Mujahid Safodien
Presidentti, luopuva puheenjohtaja Jacob Zuma kuunteli eilen ANC:n 54. puoluekokouksen edustajien puheita.

Etelä-Afrikassa valtapuolue ANC on aloittanut johtajavaalin ääntenlaskun. Puolue valitsee seuraajaa nykyiselle puoluejohtajalle, presidentti Jacob Zumalle. Puolue kertoo, että lähes 5 000 äänioikeutettua on äänestänyt suljetussa lippuäänestyksessä. Tulosten odotetaan olevan selvillä myöhemmin tänään.

Zuma on tukenut seuraajakseen ex-vaimoaan Nkosazana Dlamini-Zumaa. Toinen vahva ehdokas on varapresidentti Cyril Ramaphosa.

Alun perin äänestyksen piti olla jo eilen, mutta sen aloitus viivästyi, kun puolueella oli erimielisyyksiä siitä, ketkä edustajista olivat äänestyskelpoisia.

STT-AFP, Johannesburg

 

”Seksuaaliseen häirintään on aina puututtava vakavasti” – työmarkkinakeskusjärjestöiltä viesti työpaikoille

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt antavat vakavan viestin jokaiselle työpaikoille. Ne kehottavat nollatoleranssiin seksuaalisessa häirinnässä.

– Jokainen häirintäteko on liikaa. Seksuaalista häirintää koskeva lainsäädäntö antaa jo laajat mahdollisuudet puuttua häirintään. Nyt tarvitaankin ennen kaikkea asennemuutosta, järjestöt painottavat yhteisessä kannanotossaan.

Seksuaaliseen häirintään on järjestöjen mielestä puututtava aina vakavasti.

– Kaikkien osapuolten on tunnettava vastuunsa häirinnän ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa työpaikalla.

Työmarkkinakeskusjärjestöt huomauttavat, että häirintävapaan työilmapiirin luomiseen voidaan vaikuttaa työpaikoilla monin tavoin. Esimerkiksi kyselyllä voidaan kartoittaa henkilöstön kokemuksia syrjinnästä ja häirinnästä ja laatia työpaikalle menettelytapaohjeet mahdollisten tapausten selvittämiseen.

– Häirintävapaalla työpaikalla on positiivinen vaikutus työntekijöiden ja työnantajan väliseen luottamukseen sekä yleisemmin työhyvinvointiin. Työntekijöiden työhyvinvointi näkyy muun muassa tuottavuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja työpaikan imagossa, järjestöt korostavat.

AKT saartaa kuljetusyrityksiä satamiin

Kuva: Kari Hulkko
Tietyt rekat eivät täyty satamissa, jotka ovat AKT:n saarrossa.

AKT:n hallitus on tänään päättänyt  asettaa saartoon 10 yritystä Hamina-Kotkan ja Helsingin Vuosaaren satamissa. Saartoon joutuvat seuraavat yritykset: Kuljetus Virtanen & Tenhu Oy, Trans Bros Oy, R.J.N. –Trans  Oy, Hämeen Rahtipalvelu Oy, Prozero Oy, Omega-Trans Oy, Crofin Oy, Rekkapalvelut Oy, P. Pykäläinen Ky, L T Pykäläinen

Saarron aikana kyseisiä yrityksiä ei palvella.

– On yrityksiä, jotka teettävät jatkuvasti töitä halvemmilla ehdoilla. Osa jättää haittalisiä sekä pekkasvapaita maksamatta. Nämä kymmenen yritystä kuuluvat siihen koriin, liittosihteeri Arto Sorvali AKT:stä kommentoi Ylelle.

Saarto alkaa maanantaina 18.12. kello 06.00 ja päättyy tiistaina 19.12. klo 06.00.

 

 

 

Keskustelua aiheesta

Hallitus käsittelee tietovuotoa – Sipilä: ”Pitää miettiä onko tästä syntynyt jotakin vahinkoa”

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan hallitus käsittelee tiistaina Helsingin Sanomille tehtyä tietovuotoa, jota Keskusrikospoliisi tutkii Puolustusvoimien pyynnöstä.  Asia tulee Sipilän mukaan tiedoksi myös tasavallan presidentillä vahvistettuun ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan eli niin sanottuun tp-utvaan.

Helsingin Sanomat julkaisi lauantaina Puolustusvoimien Viestikoelaitosta koskevan jutun, joka sisälsi lehdelle vuodettua salassa pidettävää materiaalia.

– Tämä on vakava asia. Kyllä meidän lainsäädäntö on tässä asiassa käsittääkseni hyvin selkeä. Tiedon luovuttaminen, levittäminen ja julkaiseminen on rangaistavaa ja siitä näkökulmasta nyt asiaa käsitellään ja poliisi tutkii. Hallitus käsittelee tätä huomenna ja saa tästä raportin, Sipilä sanoi.

Mahdollisia lainsäädännöllisiä muutoksia Sipilä ei halunnut arvioida ennen poliisitutkinnan valmistumista.

– Lähinnä meidän pitää nyt miettiä onko tästä syntynyt jotakin vahinkoa. Pitää arvioida mistä vuoto on syntynyt. Aina täytyy lopulta arvioida myös sitä onko lainsäädäntö ajantasalla. Uskon kyllä, että lainsäädäntö on ajantasalla.

Sipilä ei usko, että vuodolla olisi vaikutusta tiedustelulain käsittelyyn.

”Eikä tässä vielä kaikki: lisää työttömien kuritusta tulossa” – sd-kansanedustaja ei mene halpaan nokkelista sanankäänteistä

Kuva: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Eduskunta käsittelee tänään ja huomenna paljon kritisoitua työttömien aktiivimallia joko hyväksymällä tai hylkäämällä sen.

Työttömien keskusjärjestön puheenjohtajan, kansanedustaja Satu Taavitsaisen (sd.) mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallitus on piilottanut positiivisen aktiivi-sanan taakse negatiivisen asian: työttömiä kurittavan aktiivimallin. Taavitsainen sanoo sitä kohtuuttomaksi ja epäoikeudenmukaiseksi ja se pitäisi hänen mielestään hylätä.

– Hallitus yrittää luoda positiivista mielikuvaa nokkelilla sanankäänteillä. Todellisuudessa kyse on työttömyysturvan leikkaamisesta, hän perustelee.

Taavitsainen ihmettelee, että vaikka lähes koko oppositio vastustaa aktiivimallia, hallituspuolueet eivät ole muuttaneet esitystään valiokuntakäsittelyssä.

Hän varoittaa, että lisää lunta tupaan on tulossa ensi keväänä.

– Eikä tässä vielä kaikki: työministeri Jari Lindström (sin.) valmistelee parhaillaan lisää työttömiin kohdistuvaa kuritusta. Ensi keväänä on tulossa aktiivisen työnhaun malli, joka edellyttää, että työttömän pitää kolmen kuukauden aikana hakea vähintään 12:ta työpaikkaa ja raportoida joka viikko netissä sähköisesti karenssien uhalla.

Vaalikoppiin pitää jokaisen raahautua ”vaikka pää kainalossa”.

Taavitsainen pitää myös tätä aktiivimallin toista esitystä erittäin huolestuttavana. Hän uskoo, että eduskunnan toiminta näyttää kansalaisten silmissä hahmottumattomalta.

– Ja meitä, jotka olemme työttömiä puolustaneet, moititaan. Parannettavaa tiedottamisessa siis riittää.

SDP:n kansanedustaja muistuttaa vaalien ja niissä äänestämisen tärkeydestä. Ahkerimmin vaaleissa äänestävät korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset. Työttömät, nuoret ja työväestö jättävät helposti äänestämättä.

– Tämä on todella harmi, koska viime vaalien jälkeen juuri heille Sipilän porvarihallitus on jakanut kurjuutta. Työttömät, nuoret ja työväestö eivät saaneet ministereiksi heidän puolellaan olevia, koska eivät äänestäneet.

Taavitsainen varoittaa, että harjoitettu politiikka vinoutuu, kun osa ihmisistä nukkuu vaalien yli.

– Tällöin äänestävien vaikutusmahdollisuudet kasvavat ja he saavat mieluisensa päättäjät ja mieluisiaan päätöksiä. Vaalikoppiin pitää tulevaisuudessa jokaisen raahautua ”vaikka pää kainalossa”.