Työntekijöiden asema uhattuna? – Lahden demarit pitää kiinni hyvinvointikuntayhtymän liitossopimuksen suoja-ajasta

Kuva: Getty Images
Hyvinvointikuntayhtymän työntekijöiden tulevaisuus herättää kysymyksiä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän muutosjohtaja Jouko Isolauri oli Lahden SDP:n valtuustoryhmän kuultavana keskiviikkona. Isolauri kertoi vuodenvaihteessa aloittavan hyvinvointikuntayhtymän perustamisprosessista.

SDP:n valtuustoryhmää kiinnosti erityisesti Nastolan terveysaseman tulevaisuus ja Lahden ja Nastolan kuntien yhdistyessä työntekijöille luvattu suoja-aika. Isolaurin mukaan terveysaseman jatko parille seuraavalle vuodelle on turvattu Lahti-Nastola-yhdistysmissopimuksessa.

Työntekijöiden suoja-ajan osalta tilanne ei ole yhtä yksiselitteinen. Hyvinvointikuntayhtymästä päätettäessä Lahden valtuuston asiakirjojen mukaan työntekijöiden kuntaliitoksessa tullut suoja-aika siirtyy heidän mukanaan uuden työnantajan alaisuuteen.

Hyvinvointiyhtymän tulkinta suoja-ajan siirtymisestä ei ole sama. Jos suoja-aika ei siirry työntekijöiden mukana valtuuston linjaamalla tavalla, aikoo Lahden SDP:n valtuustoryhmä ryhtyä toimiin.

– Jos jotain sovitaan, sen mukaan pitää mennä, muuten katoaa pohja pois päätöksenteon uskottavuudelta, Lahden SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarkko Nissinen sanoo.

SDP:n Lahden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarkko Nissinen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosjohtaja Jouko Isolauri

SDP:n Lahden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarkko Nissinen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosjohtaja Jouko Isolauri

SDP:n valtuustoryhmää arvelutti myös muutoskustannusten suuruus ja tulevatko ne huomioitua ensi vuoden talousarviossa. Pelkona on, että kustannukset nousevat samalla, kun päätösvalta on annettu uudelle yhtymälle.

Iso huoli koski myös eri sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintojen sijainnista jatkossa. Mihin koulukuraattorit, työllistyminen, velkaneuvonta tai terveysvalvonta jatkossa sijoittuu: kuntaan vai yhtymään ja jatkossa maakuntaan?

Valtuustoryhmä tutustui kokouksessa myös SDP:n sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviin linjauksiin. Aluekuntamalli jätättäisi palveluiden rahoituksen kunnille, eikä sisältäisi yhtiöittämispakkoa palveluille ja järjestötkin huomioitaisiin paremmin.

Kunnat antavat lausuntonsa sote-uudistuksesta ja maakuntahallinnosta marraskuun alkupuolella.

 

Keskustelua aiheesta

Lyhyt valmisteluaika johtanut kiireeseen – lisätalousarvio kikkaillaan vaalien yli

Kuva: Lehtikuva

Hyvinvointikuntayhtymän päätöksentekoa leimaa kiire. Päätöksenteko hätäisella valmistelulla johtaa helposti huonoihin päätöksiin. Lahdessa SDP olisi halunnut jatkaa yhtymän valmistelua, mutta valtuuston enemmistö päätti kesällä edetä kireästä aikataulusta huolimatta.

Hyvinvointikuntayhtymän kuuden miljoonan euron pakolliset muutoskustannukset on nyt tuotu kerralla budjettiin ilman lisärahoitusta. Lisätalousarvio yritetään välttää hakemalla korvaavat säästöt. SDP muistuttaa, että muutosvaihe maksaa aina, eivätkä asiakkaat ja henkilöstö saa joutua maksumiehiksi. Fiksumpaa olisi ollut suunnitella ensin kunnolla ja toteuttaa vasta sitten Lahden SDP esityksen mukaisesti.

Epäkohtien korjaaminen edellyttää hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen korjaamista

– Olisi kohtuullista että hyvinvointikuntayhtymä myöntäisi lisätalousarvion tarpeen. Yritetäänkö tässä nyt vain kikkailla vaalien yli, SDP:n Lahden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen kysyy.

Hyvinvointikuntayhtymän hallitus on joutunut vaikeaan paikkaan liian kovan taloustavoitteen kanssa. Säästöt uhkaavat tuoda lisäkustannuksia ja toimivat palvelut kärsivät tuottavuuden ohella. Asiaa ei ole edesauttanut tilanteen kärjistyminen julkisuudessa. Samalla julkisuudessa on jäänyt pimentoon kunnanjohtajien muodostaman työvaliokunnan rooli. Sen rooli tulee arvioida.

Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen omistajaohjaus kuntajohtajien toimesta on SDP:n Lahden kunnallisjärjestön edustajien mukaan epädemokraattista. He esittävät, että yksi vaihtoehto on omistajaohjauksen järjestäminen kuntien luottamushenkilöiden toimesta, jolloin poliittinen vastuu olisi selkeämpi. Myös hyvinvointikuntayhtymän hallituksen kokoa voisi SDP:n Lahden kunnallisjärjestön mukaan kasvattaa, jolloin useammasta kunnasta ja puolueesta olisi edustusta.

Epäkohtien korjaaminen edellyttää hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen korjaamista. Julkisuudessa on eripurainen kuva hyvinvointikuntayhtymän hallituksen ja valtuuston toiminnasta. Hallitus toimii valtuuston alaisuudessa hallintosäännön ja perussopimuksen mukaisesti. Päätöksenteon uskottavuuden nimissä valtuuston ja hallituksen tulee pystyä hyvään yhteistyöhön.

– Omistajakuntien etu on, että julkista palvelutuotantoa ei rapauteta juustohöyläsäästämisellä, koska kilpailukykyinen julkinen palvelutuotantanto on parasta kuntatalouden hoitamista pitkällä aikavälillä. Kyse on paitsi hyvinvointikuntayhtymän, niin myös koko kunnallisen päätöksenteon ja demokratian uskottavuudesta, SDP:n Lahden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Moilanen muistuttaa.

 

 

”Mikseivät asiakkaat voisi esittää omia tapoja osallistua?” – entinen työministeri moittii kaavamaisuutta

Kuva: Jukka-Pekka Flander

Kuntouttava työtoiminta on muuttunut liian kaavamaiseksi. Tätä mieltä on kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd.).

– Kuntouttavaa työtoimintaa pitää muuttaa asiakkaan tahtoa kunnioittavammaksi.

Työttömällä on mahdollisuus omaehtoiseen kouluttautumiseen työttömyysturvalla ja työvoimapoliittiseen kouluttautumiseen. Filatovin mielestä samaa logiikkaa kannattaa noudattaa kuntouttavassa työtoiminnassa.

Professori Heikki Hiilamo ja tutkimusprofessori Pasi Moisio selvittivät osallistavan sosiaaliturvan malleja. Filatov kiittää professorien olevan oikeilla jäljillä, kun he esittävät, että kuntouttavan työtoiminnan sisältöä muutettaisiin laajemmaksi.

– Alkuperäinen idea positiivisesta aktiivisuudesta ja kuntoutuksesta on osin muuttunut ja leimaantunut pakkotyöksi.

Filatov listaa mahdollisia osallistumisen muotoja: vapaaehtoistyö, kansalaisjärjestöjen toiminta, ruokapiiri, vertaistukitoiminta, kansalaisopistossa opiskelu…

– Sisällön laajentaminen lisäisi myönteistä aktiivisuutta, ja samalla yhteiskunnallista hyvinvointia työttömän ja koko yhteiskunnan kannalta.

Kuntouttavaa työtoimintaa pitää muuttaa asiakkaan tahtoa kunnioittavammaksi.

Hän muistuttaa, että toiminnat eivät ole nytkään kiellettyjä, mutta niitä ei aktiivisesti edistetä pitkäaikaistyöttömien palveluissa.

– Ajatus siitä, että asiakkaat voivat ehdottaa omia tapoja osallistua tai valita listalta ja erilaisista vaihtoehdoista, aktivoisi, Filatov ehdottaa.

Hän varoittaa toiminnan avaamista yksityisiin yrityksiin.

– Siinä piilee iso hyväksikäytön riski. Työstä kuuluu aina maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka.

Huolestuttavana Filatov pitää myös sitä, että malliin liittyy myös ajatus nykyisen työmarkkinatuen leikkaamisesta ja aktiivikorvauksen poistamisesta. Työttömyysturvan leikkausta ei voi hyväksyä, hän painottaa.

Jos työtön kieltäytyisi toimista, hänen tukensa pienenisi. Osallistumistulo olisi nykyisen työmarkkinatuen suuruinen eli keskimäärin 697 euroa kuukaudessa, mutta kieltäytyminen pudottaisi tuen toimeen­tulotuen perusosan tasolle. Se on yksin asuvalla nyt 485,50 euroa kuukaudessa.

– On tärkeää, että aktiivikorvaus tulee automaattisesti. Aktiivisella työttömällä tulee matkakuluja ja muita osallistumisesta liittyviä kuluja. Tällä on turha rasittaa ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, Filatov korostaa.

Hänen mukaansa kaikkein tärkeintä on se, että ihmisille myös tarjotaan kuntoutusta yhteiskunnan avustuksella ja ihmisen tarpeisiin räätälöitynä.

– Kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat työttömät tarvitsevat yhä palveluja ja tukea. Heitä ei saa hylätä vapaaehtoisuuden varaan, Filatov muistuttaa.

Laadukkaiden aktiivitoimien järjestäminen maksaa.

– Tästä vastuusta julkinen valta ei saa laistaa valinnan vapauden ja vapaaehtoisuuden varjolla. On ehdottoman tärkeää löytää kiinteä yhteys työllistämispalvelun ja vapaaehtoisen osallistumisen välille, Filatov sanoo.

”Jos ei valiokuntaneuvoskaan tätä asiaa rekisteröinyt” – Mika Kari vastaa Niinistön väitteisiin

Kuva: Jukka-Pekka Flander

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari (sd.) pysyy tiukasti kannassaan, että valiokunta pidettiin pimennossa Suomen ja Britannian välille kaavaillusta sotilasyhteistyöstä.

Kari totesi maanantaina Helsingin Sanomille, että puolustusministeriön ja ministerin pitäisi informoida valiokuntaa näin keskeisistä asioista.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) taas väittää tiistaina ilmestyneessä blogissaan, että valiokuntaa on informoitu. Hän muistuttaa kriisinhallintakatsauksista 14.4.2016 ja 30.9.2016, joissa ”todetaan yksiselitteisesti Suomen selvittävän osallistumistaan Iso-Britannian johtamaan JEF-joukkopooliin”.

Niinistön mukaan katsaus jaetaan ”ulkoministeriön toimesta ulkoasiainvaliokunnalle, joka edelleen toimittaa sen puolustusvaliokunnalle”.

– Tämän menettelyn mukaisesti varapuheenjohtaja Kari on tullut tietoiseksi Suomen suunnitelmista. Eri asia on, että onko halua rekisteröidä saatua informaatiota.

Kaikki olivat sitä mieltä, että ei ole tullut tietoa.

Mika Kari ihmettelee, mitä Niinistö tarkoittaa informoimisella. Hän kertoo kysyneensä maanantaina puolustusvaliokunnan valiokuntaneuvokselta ja keskustelleensa muutaman valiokunnan jäsenen kanssa asiasta.

– Kaikki olivat sitä mieltä, että ei ole tullut tietoa.

Kari korostaa, että valiokuntaneuvos valmistelee ja tuo asiat puolustusvaliokuntaan.

– Jos ei valiokuntaneuvos ja valiokunnan jäsenet tällaista asiaa ole rekisteröineet, minä tulen kyllä palaamaan asiaan.

Karin mukaan tämän tason, sotilasyhteistyön suunnittelu, vaatii kunnon informaatiota eikä asian mahdollista piilottamista johonkin sivulauseeseen.

Hän muistuttaa myös siitä, että sunnuntaina puolustusministeri ilmoitti mediassa sotilasyhteistyön mahdollisuudesta ”aivan kuin asia olisi jo selvä”. Tiistain blogissaan Niinistö kirjoitti, että osallistuminen JEF-joukkoihin on Suomen tavoite, mutta ”osallistumisesta ei ole päätetty”.

Muutenkin Kari kritisoi sitä tapaa, joilla puolustusvaliokunta saa tietoonsa tärkeitä suunnitelmia. Lähinnä se on ollut median varassa.

Mika Kari on tyytyväinen presidentti Sauli Niinistön kannanottoon. Niinistö vaati, että mahdollinen sotilasyhteistyö pitää selvittää tarkasti.

Juhani Sillanmäki Uudenkylän työväenyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi

Juhani Sillanmäki

Uudenkylän työväenyhdistyksen 14.12.2016 pidetyn kokouksen päätöksellä kutsuttiin Juhani Sillanmäki yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Sillanmäellä on pitkäaikainen toimintahistoria SDP:n paikallisessa puolueosastossa, Nastolan alueen SDP:n kunnallisjärjestössä sekä SDP:n Hämeen piirin toiminnassa. Uudenkylän työväenyhdistyksen jäseneksi hän on liittynyt 1.1.1955, jäsenyysaikaa on kertynyt huikeat 62 vuotta. Sihteerin tehtävissä Juhani Sillanmäki on toiminut 20 vuotta (1965–1984)  ja puheenjohtajana 32 vuotta (1985–2016).

Sillanmäellä on myös pitkä toimintahistoria Nastolan kunnan luottamustoimissa ajalta 1965–2008. Kulttuurin parissa hän on osallistunut toimintaan 1998 alkaen Nastolan Säkenissä ja Nastolan Runollisissa esiintyvänä rivijäsenenä, joissa hänelle on kertynyt yli 350 esiintymistä.

Uudenkylän työväenyhdistyksen puheenjohtajuutta jatkaa vuoden 2017 alusta Juhanin poika Pekka Sillanmäki.

Paavali Kärkkäinen
Lahti 

Keskustelua aiheesta

HKScan irtisanoo Forssassa ja Outokummussa

Lihayhtiö HKScan käynnistää yt-neuvottelut Forssan lihaleikkaamossa ja Outokummun tuotantolaitoksellaan. Perusteluiksi yhtiö kertoo muun muassa toimintansa tehostamisen ja tuotannon sopeuttamisen vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Alustava arvio henkilövähennysten määrästä on Forssassa noin 15 henkeä ja Outokummussa noin 20 henkeä.

Yhtiössä harkitaan myös raskaiden työvaiheiden automatisoimista Forssan leikkaamossa.

Forssan sikaleikkaamo työllistää nyt noin 300 henkeä ja Outokummun tuotantolaitos noin 130 henkeä. HKScan työllistää Suomessa kaikkiaan noin 2 400 henkeä.

Keskustelua aiheesta